İslâm Nasıl Bir Sistem Kurar?
Takdim - Altınoluk
Aziz Okuyucu, Bir süredir ülkemizde ve dünyada, İslâm'ın sistem olarak alternatif değeri üzerine tartışmalar yapılıyor. Özellikle ülkemizde, hemen her laiklik tartışmasının arka planında bir İslâmî sistem değerlendirmesi bulunduğu bellidir. Çünkü Türkiye ölçeğindeki tarihî gelişimde biri diğerinin alternatifi konumuna o.....
Sayı: 134, Sayfa: 001
Nasıl Bir Sistem? - Ahmet Taşgetiren
İslam, yola bir "Amentü"den çıkar. En merkezde Allah vardır. Dilemiş ve insanı yaratmıştır. Onun önüne en güzel yaratılış" ufku ile, en aşağılara düşme" ihtimalini koymuş, bu salıncağın disiplini olarak da, bir takım ilkeler vaz'etmiştir. İlkeler kitapla gelir. Kitabı peygamber getirir. Peygamber aynı zamanda, Allah'ın belirlediği ilkeler .....
Sayı: 134, Sayfa: 003
Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ile.. "İslâm Karıncanın Bile Hukukunu Gözetmiş..." - Altınoluk Röportaj
- İslami bir sistemin insan haklar açısından ana özellikleri nelerdir? Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ: Önemle arz edelim ki, günümüzde bilinenin ve bize okullarda öğretilenin tersine, insana ve onun hak ve hürriyetlerine olan saygının tarihi gelişimi açısından, Bati ile Doğu ve daha doğrusu İSLAM HUKUKU ile diğer çağdaşı olan.....
Sayı: 134, Sayfa: 005
"İslâm'ın Nasıl Bir Devlet İstediği Yoruma Bağlı..." - Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
1. "İslam nasıl bir sistem kurar?" sorusunu müslümanlar nasıl bir sistem kurar? seklinde sormak, hatta bunu müslümanlar nasıl bir toplumsal yapı ve siyasal sistem içinde daha mutlu olurlar, daha rahat yaşarlar?" seklinde netleştirmek gerekir. Çünkü İslam'ın, özellikle devlet ve siyasetle ilgili olarak .....
Sayı: 134, Sayfa: 008
Prof. Dr. Hamdi Döndüren ile... "Hâkim Devlet" değil "Hâdim Devlet" - Altınoluk Röportaj
"İslami bir sistemin insan hakları açısından ana özellikleri nelerdir?" Semâvi dinler insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak için gönderilmiştir. Son din İslam'ın da hedefi budur. Kur'an'da Asr Suresinde kurtuluş için dört maddeye dikkat çekilir: Asra yemin olsun ki insanoğlu gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi a.....
Sayı: 134, Sayfa: 009
"İslâmî Orta Çağ Aydınlık Bir Çağdır" - Prof. Dr. Salih Tuğ
Batı'da Orta Çağ sonrası ortaya çıkıp insan topluluklarını kaplayan düşünce, bilim, teknoloji ve san'at hareketine verilen genel bir ad olan Rönesans'ta görülen ve felsefe muhitlerinde genellikle benimsenen mütearifeye göre "bilgi kaynağı" şu üç unsura dayalı bulunmaktadır: - Akıl - Doğa .....
Sayı: 134, Sayfa: 011
Mahmut Toptaş ile... Eğer İslâm Olsaydı... - Altınoluk Röportaj
 Altınoluk: İslami bir sistemin insan hakları açısından ana özellikleri nelerdir? Hukuk sistemi çerçevesinde İslami bir sistem nasıl görünür? Yani İslami bir sistemde la yüs'el bir yönetim mi söz konusu dur? Mahmut TOPTAŞ: Son günlerde gündemde şeriat var. şeriat üzerine araştırma yapmak isteyen yok, laf eden çok. Hat.....
Sayı: 134, Sayfa: 012
Doç. Dr. Ahmet Özel ile... "İslâm Teokrasi Değil Nomokrasidir" - Altınoluk Röportaj
- İslami, bir sistemin insan hakları açısından ana özellikleri nelerdir? İslamiyet, Allah'ın insanlığa yol göstermek üzere çeşitli zamanlarda, o zamanın şartlarına uygun bir çerçeve ve muhtevayla gönderdiği mesajın en son ve en mükemmel merhalesidir.1 İslam'ın bu özelliği onun hem zaman hem mekan bakımından evrensel.....
Sayı: 134, Sayfa: 015
İslâm Siyasi Rejim Değil Din - Erdem Beyazıt
1- Sorunuzdaki sistem sözünden siyasal bir sistem algıladığımı belirtmekte fayda görüyorum. Bir din olan İslam'ı mahza bir siyasal rejim gibi düşünmek kanaatimce yanlış olur. Bu türlü bir zorlama, neticede dinin özüne ve mahiyetine yabancılaşmayı davet eder. Meseleye devlet ve toplumun esas teşkilatı veya siyasal sistem açısından baktı.....
Sayı: 134, Sayfa: 016
Ciddi Bir Uyanış Sürecindeyiz... - M. Nuri Yılmaz
İslam dünyasında son birkaç asırdan beri yaşanan gerileme süreci, eğitim ve kültür alanında da kendisini hissettirmiştir. Yabancıların, çok erken çağlarda İslam'ın eğitim ve kültür hayatında başlattıkları sinsi tahribat artarak devam etmiş, neticede i'la-ı kelimetullah için gaza meydanlarına koşan şanlı ecdadın torunları sen-ben kavgasına;.....
Sayı: 134, Sayfa: 017
İslâm, İnsan ve Sistem - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
İslam, Kur'an kapsamında insanlara sunulan, onları dünyada doğruya ulaştırmak ve mutlu yaşamalarını sağlamak amacıyla gönderilen en mükemmel bir din; Hz. Muhammed(as) de, İslam'ı insanlara tebliğ eden en son peygamberdir. (1) İslam, sürekli olarak genel maslahatları gerçekleştirmeyi hedefler; koyduğu evrensel ve değişmez ilk.....
Sayı: 134, Sayfa: 018
İslâm ve Modernizm Tartışması - Tuncay Başoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı'nın bu yılki etkinliklerinden biri olan bu sempozyum, 22 Ocak - 3 Şubat 1997 tarihinde, 40 civarında konuşmacının katılımıyla, Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu konuda Fazlurrahman örneğinin seçiliş sebebi olarak, onun özellikle ülkemizde İsla.....
Sayı: 134, Sayfa: 020
Dırâr İbni Ezver -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Şair ve Cengaver Bir Sahabi Dırar İbni Ezver radıyallahu anh korkusuz kahramanlardan... Cesaret ve şecaatiyle meşhur bir yiğit kumandan... Ünlü ati Muhabber'in sırtında çeşitli savaşlara katılan ve aslanlar gibi düşmana hücum eden bir cengaver... Aynı zamanda her savaş için şiirler söyleyen bir şair... O, Esedoğullar.....
Sayı: 134, Sayfa: 022
Hz. İbrahim'in Allah'a Dost Oluşu - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala hazretleri İbrahim aleyhisselam'ın ahlak-i hamidelerinden yüz çevirenlerin hallerinin teaccübe sayan olduğunu beyan etmek üzere şöyle buyurdu: — İbrahim'in milletinden kim yüz çevirir? Kimse yüz çevirmez, ancak nefsine ihanet eden ve nefsini zulmet içinde terk eden yüz çevirir! Zat-i Uluhiyyetime kasem ederim ki Biz Aziym'u.....
Sayı: 134, Sayfa: 023
Ravza-i Saâdet'te - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Peygamber-i Zişan Efendimiz'in dua ve niyazına, talep ve istirhamına Cenab-i Mevla'nın ne büyük değer verdiğini, onu gerçekten de alemlere rahmet kıldığını gösteren ayet-i kerimelerden biri şudur: Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar i_çin istiğfar etseydi Allah'.....
Sayı: 134, Sayfa: 024
Bir Ana Kaybettik - Osman Nûri Topbaş
Her canlı varlığın başlangıcındaki müşterek vasfı, acz içinde dünyaya gelmesidir. Bu sebepledir ki, onlar, bu acizlikten çıkıp olgunluğa doğru bir yol alabilmeleri için merhamet ve şefkate muhtaçtırlar. Bir ağaç fidanından insan yavrusuna kadar bütün canlıların durumu aynıdır. Şefkat ve merhamet, en güzel bir şekilde anaların gönlünde y.....
Sayı: 134, Sayfa: 026
Muhterem Sâdık Dânâ Efendi Hazretleri ile Sohbet... (4) Allah İçin Kazanmak Allah İçin Harcamak - Sâdık Dânâ
- Efendim en çok adab üzerinde durdunuz. Onu biraz daha açmak mümkün mu? İş gelip orada odaklanıyor. En çok onun eksikliğini hissediyoruz. - Evet. Malumuâlîniz adab çok mühimdir. Derste, sohbette ve günlük hayatımızda adaba riayet edilirse çok verimli olur elhamdülillah. Herşeyde adaba dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yolun adabıyla ilgi.....
Sayı: 134, Sayfa: 028
Fenâ ve Bakâ - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Fenâ, yokluk ve hiçlik ve geçici olmak; bakâ ise, kalıcı ve daimi olmak anlamına Kur'an kaynaklı bir tasavvuf kavramıdır. Rahman Suresi'nde: Yeryüzünde bulunan herşey fenâ bulacak; yalnız celal ve ikram sahibi Rabbının zatı baki kalacaktır."1 buyurulmaktadır. Ayette fenâ bulma" olayının ism-i fail vezninde bir kelimeyle b.....
Sayı: 134, Sayfa: 034
Dost Gazeli - Bestami Yazgan
Yürek dikene konsa, kanımız dosta gider, Güller vuslatı ansa, canımız dosta gider. Bir başak harman olur sevda bereketiyle, Sevgiler oğul verir, bin'imiz dosta gider. Fırtınaya tutulsa soylu aşk donanması, Yanar yürek feneri, yönümüz dosta gider. Onca aşık içinde destan olur dillere, Bir özge, Mec.....
Sayı: 134, Sayfa: 035
Aşılayıcı Rüzgârlar - Prof. Dr. S. Mehmet Şen
Bahar çiçeklerle gelir veya çiçekler baharla gelir, desek de olur. Evet bahar çiçeklerle gelir. Elinde, rengarenk binlerce çiçek demeti bulunan bir kutlu haberci gibidir, bahar. Renkleriyle, kokularıyla ve biçimleriyle birbirlerine hem benzeyen, hem benzemeyen binlerce ve binlerce çiçek demeti düşünün, bir kutlu habercinin elinde, işte bah.....
Sayı: 134, Sayfa: 036
"Ânın Vacibi" - Şerif Benekçi
Ramazan ayı içinde, teravih namazı öncesi yaptığımız sohbetlerden birinde ilginç bir olay oldu. O akşam ele aldığım mevzu ya cemaatin ilgisini çekmemiş yahut ben konuyu ilgi uyandırıcı bir tarzda işleyememiştim. Her ne oldu ise, sohbet hem hatip, hem de cemaat için iyice ağırlaşmıştı. Tali bir mevzu açarak kalan sureyi doldurabilir miyim, .....
Sayı: 134, Sayfa: 040
Büyük Bayramımız Yaklaşırken - Mahmud Rifat Kademoğlu
İman edenler için rahmet vesilesi ve nice hayır fırsatları sunan mübarek günler arasında bu ay idrakine hazırlandığımız kurban bayramının çok ayrı bir yeri vardır. İslâm'ın temel ibadetlerinden olan hac bu günlerde ifa edilir; kurban ve teşrik tekbirleri gibi vacib olan yükümlülükler bu günlere has güzelliklerdir. Cenabı Hak, kıymetini bil.....
Sayı: 134, Sayfa: 041
Beyitler - Osman Yıldırım
ÇİÇEK Yaşayan bulamıyor, bir tas çorba içecek, Ölen almış gidiyor, bir kamyon dolu çiçek. PABUÇ Diktirilir mermerler, ölenin başucuna, Yetim para bulamaz vermeye pabucuna. FAYDASI YOK Gözlerini kurt oyar, yer altında başların Altına faydası yok, üstündeki taşların. .....
Sayı: 134, Sayfa: 042
Hac Yaşanır - Nesrin Zerey
Mekke İslamın doğduğu, neş'e- i tevhidin yeşerdiği, içinde Allah-u Teala'nın beytinin bulunduğu mübarek ve mükerrem bir şehirdir. Mekke-i Mükerreme'nin mukaddes kitaplardan çıkarılmış birçok ismi vardır. Bazıları: Mekke, Bekke, Beled, Karye, Ümmü'l-kura, Belde, Beledü'l-Emin, Salah, Nas, Hatime, Resi, Kusi, Arş, Urş, Karis, Kadsiye, Haram,.....
Sayı: 134, Sayfa: 046
Kâbe'yi Ziyaret - Mustafa Necati Bursalı
Hayret mi ediyorsun, bunca hanıma, bey'e? Gönüller ırmak gibi akmadadır Kabe'ye! Mü'min kulları için Allah'ın var daveti, A güzellik Yusuf'u, bu ancak Yar daveti! Bu devlet, bu saadet, herkese nasib olmaz, Aşıklarını çeker, getirir, bir dest-i naz! Mevc mevc rahmetler iner, en tatlı vefa burda, Bir çiçek alemi ki, .....
Sayı: 134, Sayfa: 051
D-8 Umudu - Prof. Dr. Ramazan Özey
D-8'ler Nedir? D-8'ler, İslâm Ülkeleri arasında, en fazla kalkınmış ve gerek yüzölçümü ve gerekse nüfus bakımından büyük 8 ülkenin, şimdilik sadece iktisadi ve ticari alanda kurmaya çalıştıkları birlikteliktir. Bu ülkeler; Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'dir. Coğrafi.....
Sayı: 134, Sayfa: 052
Ayın Notları - Altınoluk
Sistemde MGK Ağırlığı  Türkiye'nin son iki ayı MGK'nın 28 Şubat'ta aldığı kararları konuşmakla geçti. Gerçi bu toplantı yapılmadan bir ay önce, medyanın gayretiyle MGK zaten çok önemli misyonlar üstlenmişti. Bir ay öncesinden pompalı tüfekler, sayıları çok fazla olan Kur'an Kursları, Taksim'e Camii, İmam Hatip tehlikesi, ba.....
Sayı: 134, Sayfa: 054