İslâm'ı Doğru Öğrenmek
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Kırım'a veya Azerbaycan'a, ya da Arnavutluk'a gittiğinizde, İslâm'a ilgi duyan, ama Müslümanlıkları neredeyse sıfıra kadar biçilmiş insanlar, aydınlarla tanışıyorsunuz. İslâm'a ilgi duyuyorlar ama, kafalarının da, daha bu ilk ilgiler sırasında karışmış olduğunu fark ediyorsunuz. Suudi Arabistan'dan gelenler "Bu mezarları .....
Sayı: 133, Sayfa: 001
Üçüncü Bin Yılın Eşiğinde... - Ahmet Taşgetiren
Ebü Hureyre radıyallahu anh'den Müslim ve Tirmızî nin rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Rasülullah (s a) buyuruyor ki "Karanlık gecenin zifiri karanlığına benzeyen fitnelere karşı hayatınızı salih amellerle donatınız. Çünkü o vakit insan, güne mü'min olarak girecek, akşama kafir olarak çıkacak. Veya geceye mü'min olarak girip, sabaha ka.....
Sayı: 133, Sayfa: 003
Beş Eseri Ortaya Koymalıyız - Prof. Dr. Mehmet Aydın
Çağdaş dünyada İslâm'ın yeniden hayat haline gelmesi meselesine kafa yoran değerli ilim ve fikir adamlarımıza, gündemdeki konuyu, yani "Farklı İslâm anlayışları ve İslâm'ın doğru öğrenilmesi" konusunu sorduk. Aşağıdaki sorular çerçevesinde değerli ilim ve fikir adamlarımızın görüşlerini sunuyoruz. 1) Türkiye'de ve dünyada çok far.....
Sayı: 133, Sayfa: 005
İslâmın Doğru Öğrenilmesi - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
1. "Türkiye'de ve dünyada çok farklı İslâm anlayışları vardır" cümlesini / kaziyyesini kabul veya reddetmeden önce biraz açmak gerekiyor. İslâm île ilgili anlayış ya İslâm çerçevesi içinde kalır, "hatalı veya isabetli, hak veya sapmış" diyerek İslâm çerçevesi içinde yer verilebilir, yahut da verilemez, yani İslâm'ın dışına taşar, ga.....
Sayı: 133, Sayfa: 007
Ciddî Bir Problem - Prof. Dr. Mahmud Kaya
1. İslâm'ın zuhurundan itibaren onu doğru ve yanlış anlayan şahıs veya gruplar her zaman olagelmiştir. Ne var ki İslâm, bu yüzyılın ilk çeyreğine kadar devletin resmi dini olduğu için bu konuda ortaya çıkan yanlış anlama, yorum veya sapmaların İslâm toplumunun bünyesinde önemli ölçüde tahrip yaptığı söylenemez. Daha doğrusu İslâm, Kur'an-ı.....
Sayı: 133, Sayfa: 008
Ruh Ürpertisinden Maniler - Prof. Dr. Mahmud Kaya
Koşa koşa yoruldum Bulanıktım duruldum Ben aşkı tanıyınca Can evimden vuruldum Yol yokuştu düz oldu Geceler gündüz oldu Kapadım gözlerimi Artık gönlüm göz oldu Onulmaz oldu yara Bu yarayı kim sara Akıl aşka yabancı Onu gönülde ara Taştı bu gönül taştı Maksadına ulaştı .....
Sayı: 133, Sayfa: 009
Doğru İslâm'a Dair - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
1-2. İslâm'ı doğru öğrenmek gibi ciddi" bir problem, yok desek de var, var desek de var. Özellikle son zamanlarda, medyatik alanda estirilen fırtınalarda, bu, açıkça su yüzüne, rahatsız edici bir tarzda çıkmış bulunuyor. Yayıncıların, doğru yayın yapmak üzere, müesseselerinde, dini konularda uzman nitelikli danışman bulundurmaları, artık k.....
Sayı: 133, Sayfa: 010
Her Çağın Problemi - Mustafa İslamoğlu
1. Çağımızda ve her çağda "İslâm'ı doğru öğrenmek" hep ciddi bir problem olma özelliğini korumuştur. Tekrar tekrar peygamberlerin gönderilişi dahi bu probleme getirilen ilahi çözümlerden biri olarak anlaşılmalıdır. Peygamberler -ya da herhangi bir peygamber-İslâm adlı evrensel değişmez insani değerlerin mucidi değil müceddididirler. Gönder.....
Sayı: 133, Sayfa: 011
Hangi Kitap? - Prof. Dr. Mustafa Kara
1.2. Müsaade ederseniz birinci ve ikinci soruya birlikte cevap vereyim. İslâm'la ilk defa yüz yüze gelen bir kişi için bu farklılıkları bir engel, en azından bir "bocalama" sebebi olarak görüyorum. Tevhid dini olarak insanlığa sunulan bir dinin çok renkli bir yelpaze arz etmesi bazı insanları hayretler içinde bırakabilir. Özellikle dinî ha.....
Sayı: 133, Sayfa: 012
Dörtlükler - Mustafa Necati Bursalı
TARİKATI TAŞLAMAK Atılır her bir koldan tarikata taş şimdi. Yok yürekte bir yanış, yok gözlerde yaş şimdi. Şeytanı sevindirir, ey oğul, bu adamlar, Allah bizi korusun, başladı savaş şimdi!.. KİN Şeytandan mı öğrendin, bu inadı, kini sen? Taşlayıp duruyorsun, ey derbeder, dini sen! Sabaha ermey.....
Sayı: 133, Sayfa: 013
Halk Hayretler İçinde... - Cemal Nar
1. Böyle bir problemi artık bugün inkar mümkün değildir. Son günlerde cereyan eden olaylarla ilgili tartışmaları hayretle izliyoruz. Aynı ülkenin aynı okullarından mezun olan kişiler çok farklı fikir ve kanaatlerini, çok farklı bir ifade ve üslup içinde televizyonlarda tartışıyorlar. Halk kişilere ve ku-rumlara göre farklı bir İslâmla karş.....
Sayı: 133, Sayfa: 014
Medine'de Ramazan - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Mekke'de hissedilen tecelli vahdet, celal Medinetü'n-Nebî'de her şeye sinmiş cemal Yeşil kubbe altında ramazan başka güzel Bu güzelliği tasvir edemez hiçbir misal Olmasaydın kainat olmayacaktı bildik Kalkıp alırsın diye selam vermeye geldik Sayısız selat, selam Hak'tan, bizden, melekten Lutfeyledin .....
Sayı: 133, Sayfa: 015
Öncelikli Bilgi - Mahmud Rifat Kademoğlu
Din kültürü temelde teolojik bilgiye dayanır. Bu kültürü oluşturan kavram ve kurumların ve konulara bakış tarzının anlaşılabilmesi, bunlar için kaynak olan teolojik kabullerin bilinmesiyle mümkündür. İslâmi" edebiyatta marifetullah sözü ile ifade edilen bu teolojik temel iyice anlaşılmadan İslâm'ın meselelere bakışını ve temel yakla.....
Sayı: 133, Sayfa: 016
Dost Kapısında - Bestami Yazgan
Kana kana içip aşk meclisinde, Sermest olup muhabbete dal gönül. Ümit olmasa da dost kapısında, El bağlayıp asırlarca kal gönül. Yüzün sürüp dostun ayak izine, Kurbanlık ol, koy başını dizine, Cefasını bayramlık bil özüne, Bir vuslatı bin minnete al gönül. Hasretinden ölüp ölüp dirilsen, He.....
Sayı: 133, Sayfa: 017
Aklîleştirme ve Tabletleştirme - Mahmut Toptaş
1-2) Bir kere dünyada ve Türkiye'de insanlar arasındaki İslâm'ın uygulanışında ayrılıkların olmasında bir iyilik vardır. Yani İslâm güneş gibidir diyoruz. Güneşin etkisi altında Suudi Arabistan'da hurma meydana geliyor, Ağrı dağının tepesinde bir kar çiçeği, öbür tarafta nar çiçeği meydana geliyor. Sıcak yerlerde kıpkırmızı nar çiçeği meydan.....
Sayı: 133, Sayfa: 018
Dinü'l Kayyim: Doğru ve Sağlam Din - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
İnsanlıkla yaşıt olan din gerçeği, inkar edilemez bir özellik taşır. Ona karşı takınılan tavır ne olursa olsun, din gerçeğini yok saymak imkansızdır. Ancak önemli olan, "din nedir?" sorusuna doğru cevap verebilmektir. Din, çok geniş kapsamlı bir kavramdır. Bu yüzden din kelimesi, hangi bağlamda kullanıldığına bakılarak manalandırılm.....
Sayı: 133, Sayfa: 021
Kanunî Sultan Süleyman Han - M. Ali Eşmeli
Destanı ile dağlara sahralara sığmaz! Arzın koca sultanı, şu mısralara sığmaz! Haşmetli zaferler ederek Hakk'a hediyye, Taç giydi semalarda bu suğralara sığmaz! Elbet O'nu dört bir yana sevkeyledi îman Hükmetti: Bu şah, saha-i kisralara sığmaz! Allah diyerek dîn-i mübînin şerefiyle, Haykırdığı an, gür sesi .....
Sayı: 133, Sayfa: 022
Dıhye İbni Halife - Mustafa Eriş
İsmi, Dıhye ibni Halife ibni Ferve ibni Hazrec olup, "Dıhyetu'l-Kelbi diye meşhur olmuştur. Kelb kabilesinin reisiydi. Ticaretle meşgul olurdu. Müslüman olmadan önce de Rasül-i Ekrem (s.a.) efendimizi severdi. Hatta ticaret için Medine'den her ayrılışında ve dönüşünde Efendimize hediyeler getirir, ziyaret ederdi .Fahr-ı Kainat (s.a.) efend.....
Sayı: 133, Sayfa: 023
Hz. Ebubekir'in Duası - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala buyuruyor: "İnsanın sağında ve solunda cânab-i ilahiden umum ahvalini gözetmek ve ef'al ve akvalinden her ne sadır olursa onları muntazaman deftere yazmağa me'mur olan iki melek oturucudur. İnsan bir söz söylemez illa onun huzurunda hazır bir melek amelini gözeticidir." (Kaf süresi/17-18) İnsanın sağ tarafı.....
Sayı: 133, Sayfa: 024
Yetim Kaldık - Altınoluk
1935 yılında Denizli'de doğdu, küçük yaşlarda babasını kaybetti. Daha ilkokul sıralarında ailenin yükünü taşımaya başladı. Boş zamanlarında simit satıyordu. Daha sonra tabakhanede çalıştı. Kamyon şoförlüğü yaptı. Askerlik dönüşü bisiklet kornası ile çalışarak öğrendiği telsizciliği geliştirdi, önce jandarma teşkilatında daha sonra Emniyet .....
Sayı: 133, Sayfa: 025
Bir Demet Mucize - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Peygamber, Cenab-ı Hakk'ın özel surette eğittiği, özel bilgi vasıtalarıyla donattığı insandır, insandır ama, herhangi bir beşer gibi değildir. Onun ilmi taşıdığı ilahî tebliğin şanına yakışır bir muhtevaya sahiptir. Gayb dediğimiz ileride olacak şeyler ile yaşadığı dönemde çok uzak ülkelerde olup biten hadiseler, Cen.....
Sayı: 133, Sayfa: 026
Sâdık Dânâ Efendi Hazretleri ile Sohbet... (3) "Salihlerle Ülfet Şart" - Altınoluk Röportaj
"Bütün iş ihsan makamına erişmektir." - Efendim genç bir insan manevi" bir yola girip intisab edince kalbi'tekamül için nelere dikkat etmeli. Çevre şartlarının etkisinden kendisini nasıl koruyabilir? - Her şeyde olduğu gibi bunda da kuvvetli "zeka" lazım. Akıllı insan çabuk.....
Sayı: 133, Sayfa: 028
Feyiz ve Bereket - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Zaman zaman aynı anlamda kullanılan; fakat genelde farklılıkları bulunan iki kavramdır feyiz ve bereket. Feyiz ve feyezan, lügatte suyun yatağından taşması, bir sırrın ortaya çıkıp şayi olması, bolluk, ihsan gibi anlamlara gelir. Kur'an'da "gözden yaşlar akıtmak" da feyz kelimesiyle aynı kökten "ifâza" lafzıyla ifade edilmiştir.1.....
Sayı: 133, Sayfa: 034
Ortadoğu Sevdası - Netice Dumanay
İçimde bir Ortadoğu sevdası yanmakta yine Günbatımında Kudüs sokaklarında Uzak mescide, yakın bulunan sevdalıları doğurmakta gözyaşlarım Yanmakta ve büyümekte sevdam, O yumru ellerle yazılan tarihe. Asla tarih olmayacak öfkeleri beslemede kanım Ve mutlak tarih olacak acılara su vermekte .....
Sayı: 133, Sayfa: 035
Rasulullah'ın Dilinden Ticaret Ahlakı - Şemsettin Kırış
İki Cihan Güneşi Efendimizin talim ve terbiyesi bütün bir topluma hatta beşeriyete yönelik bir talim ve terbiyedir. Saadet çağında küçük-büyük genç-yaşlı demeden herkes bu talim ve terbiyeden nasiplenmişlerdir. Köylüsünden şehirlisi-ne, çiftçisinden tüccarına varıncaya kadar herkes onun hikmet dolu ve adeta bir sedefin içindeki inci gibi p.....
Sayı: 133, Sayfa: 036
Nöbet, Gaflet Kabul Etmez - İdris Arpat
Aydınlık da var, karanlık da. Melek de var, şeytan da. iyilik temayülü de var, kötülük temayülü de. İlahi" irade bunun böyle olmasını mı istedi? İlahi iradeye rağmen herhangi bir şey var olabilir mi? Hikmet-i ilahi" nedir, pek berrak olarak bilemiyoruz ama, iyiler de, kötüler de var ola gelmiş, var ola gidecektir. İşte Adem'in karşı.....
Sayı: 133, Sayfa: 038
Kuşeyri Risalesi - Ali Büyükçapar
"Risale, tasavvufta temel ve kaynak olan bir kitaptır' (Katib Çelebi Keş-fuz-zunun 1.882) Zeynu'l-İslâm ünvaniyle meşhur olan Ebu Kasım Abdülkerim Nişabur civarındaki Üstüva kasabasında 986'da dünya'ya geldi. Tahsilini Nişaburda tamamladı. 30 yaşlarında iken kitap teliflerine başladı. Meşhur risalesini ise fikri ve ruhi bakımdan.....
Sayı: 133, Sayfa: 039
Süleymaniye Camii - Osman Nûri Topbaş
Kanunî devrinde İslam - Türk mîmarîsinin ölmez eserleri, mîmarlık san'atının yüce devi Sinan vasıtası ile gerçekleştirilmiştir. O'nun en meşhur eseri Süleymaniye külliyesidir. Taşlarının bile yerlerine abdestsiz konmamasına çok dikkat edilmiştir. Halk ağzındaki yaygın şu sözler, gerçeğin tam ifadesidir: ".....
Sayı: 133, Sayfa: 040
Çanakkale Zaferi ve Adsız Kahramanlar "Kolumu Kes Komutanım" - Osman Nûri Topbaş
Alman-İngiliz sanayî rekabetinin eseri olan l. Cihan Harbi başladığı zaman Osmanlı Devleti, İttihat ve Terakkî istibdadı altındaydı. Millî tarihimizin en büyük şahsiyetlerinden biri olan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'ni yahüdî güdümlü bir entrika sonunda tahtından indirerek işbaşına gelmiş bulunan bu kadro, k.....
Sayı: 133, Sayfa: 042
Ramazan Çeşitlemesi - Şerif Benekçi
İçinde pırlanta gibi beş cuma barındıran bir gufran ayini geride bıraktık. İnşaallah hepimiz için arınmaya, yenilenmeye ve kendimizi aşmaya vesile olmuştur. İçinde beş cuma bulunan bir Kur'an ve oruç ayı... Galiba benim için ilk defa oluyor bu. Ramazanın bereketli ikliminde, Asr-ı Saadet'ten hoş esintiler taşır düşüncesiyle, Hz. Peygam.....
Sayı: 133, Sayfa: 045
Şeriat Kavramı - Ali Keleş
İslam hukuku literatüründe "hukuk" kavramı karşılığında "eş-Şeria" kavramı kullanılmaktadır. Şıra kökünden türetilen bu kelime dilimizde, yol, geniş yol, doğru yol, kaynak, Allah'ın kulları için vaz' ettiği din, ilahi kanun, dinin ameli ile ilgili hükümlerin tümü, dinin zahiri ve dünya ile ilgili hükümlerinin tamamı, İslamiyetin kitap hali.....
Sayı: 133, Sayfa: 046
Köyümün Kadınları - Ali Keleş
Ak yazma örter köyümün kadınları kara günlere inad, Başaklar biçer umut tarlalarından yağmayan yağmurlara inad. Ağlar gerekirse yarsın diye kör karanlıkları tohum Döver bağrındaki kimsesizliği de doğar gecenin en tenha çağlarına. Ak sevdalar çeker yurdunun mutlu yarınlarına İçleri kara, dışları kara ve sevdala.....
Sayı: 133, Sayfa: 047
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Nüfusu En Büyük İslam Ülkesi ENDONEZYA Endonezya Neresidir? Endonezya; Güneydoğu Asya'da adalar devletidir. Ülkenin resmi adı; Endonezya Cumhuriyeti (Republic indonesia). Sumatra, Java, Borneo, Selebes, Lumbok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor gibi adalar üzerinde çok geniş bir adalar kitlesini içine.....
Sayı: 133, Sayfa: 048
Ayın Notları - Altınoluk
Çete Soruşturması Ağır Aksak Susurluk kazasının üzerinden uzunca bir zaman geçti. Susurluk Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon başkanı Mehmet Elkatmış'ın açıklamalarına göre "Komis-yona ihbar yağıyor." Ancak bu ihbarların bazıları komisyon çalışmalarını yanıltmaya yönelik yanlış bilgilerden ol.....
Sayı: 133, Sayfa: 050