Mürşid-i Kâmil
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Ağustos, bizim, abone kampanyalarımızın başladığı aydır. Bu yıl da, Ağustos sayımızda yine bir abone kampanyası başlamıştı. Hediye kitap olarak da Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz tarafından hazırlanmış bulunan "İslam Tasavvufu" isimli kitap verilecekti. Ağustos sayımızın ilk dört sayfası, bu kitabın tanıtımına ayrılmıştı......
Sayı: 132, Sayfa: 001
Mürşid - Ahmet Taşgetiren
Mürşid kelime olarak "yol gösterici" anlamına geliyor. Bir tasavvuf terimi olarak ise, "kendisine bağlanan ve İslâmî bir terbiyeyi gönülden arzu irade eden insanları (mürid) eğiten "merkez insan"ı anlatıyor. Mürşid mürid ilişkisi, tamamen bir kalbî eğitim meselesidir. İslam insanını Rasûlullah'ın örneklediği ölçüler içinde her nesilde yeni.....
Sayı: 132, Sayfa: 003
Şeyhlik ve Mürşidlik - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Ortalık toz duman. Bir bardak suda fırtına koparmak isteyenler, bulanık suda balık avlama heveslileri, meğer hep bugünleri bekliyorlarmış!.. Medyanın ortaya çıkardığı bir iki olay, Türkiye'de tarîkat, tasavvuf ve şeyh gibi kavramların yeniden tartışma zeminine çekilmesini sağladı. Birileri çıkıp bütün tasavvuf ve tarîkat kurumlarını itham .....
Sayı: 132, Sayfa: 005
Şeyhliğin Adabı - Altınoluk
Hakikat ehillerine göre şeyhler üç kısımdır. 1. Hırka Şeyhi 2. Zikir Şeyhi 3. Sohbet Şeyhi. Hakikat ehillerine göre hakiki şeyh sohbet şeyhidir. Çünkü Sohbet Şeyhi başka bir vasıtaya ihtiyaç bırakmadan müridi alıp haliyle ve sözüyle irşad eder. Şeyhliğin adabı şöyledir: 1. Şeyhe ilk lazım olan şey niye.....
Sayı: 132, Sayfa: 006
Allah Elçisinin Örnekliği - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Yüce Allah, Kur'an'ı her şeyin açıklayıcısı kılmış, Kur'an'da bilinmesi gereken her şeyi insanlara açıklamıştır.(1) Kur'an'ın bildirdiği temel ilkeler ve ahlaki değerler mutlak ve süreklidir. "Doğan güneşler her gün aynı da, her gün yeni, ezelden ebede dek işte İslam düzeni(2) Kur'an, her şeyin aslını bildirmiş, Al.....
Sayı: 132, Sayfa: 007
Derinlik - İdris Arpat
Derinlerden akan ırmaklar, derin akan ırmaklar insanda hayret ve haşyet uyandırır. Derinliğe sahip denizler esrarını ifşa etmez. Göklerin derinliklerini hâlâ idrak edebilmiş değiliz. Yerin derinliklerine doğru sıcaklığın arttığını biliyoruz. Kökler derinlere indikçe bitkinin hem istikrarı, hem de canlılığı artar. Cemiyetlerde de derinl.....
Sayı: 132, Sayfa: 008
"Cennet Hazinesi'' - Mahmud Rifat Kademoğlu
Hadis-i şerifde "La havle vela kuvvete illa billahi" sözünün cennet hazinelerinden (kenzu'l cenne) olduğu bildirilmiştir. Buhari'de yer alan bu hadisten anladığımıza göre Resûlullah (s.a.) iman sahiplerine bu duayı tavsiye etmiş ve bu suretle onların sevap bakımından "cennet hazinesi" denilecek kadar pek yüksek bir karşılık kazanaca.....
Sayı: 132, Sayfa: 009
Tanışlık - Hanemir Nezer
Bismillahirrahmanirrahim Bakmıram yıldızlara alışar nefesim Aks ediyor omuzumda ölümün şafakları Gece solan otların yok mu kimi, kimsesi Allah'ım, kurtar benden kurtar taş melekleri...   Ruhum mavileşdikce sabır çökür korkuma Göç etdiğim yerlerde defn olunub gelmişem... Göğün yedi katından yedi çi.....
Sayı: 132, Sayfa: 010
Âh Hasret-i Aşk ! - M. Ali Eşmeli
Sevk olduğu günden beri cân, gurbet-i aşka, Kül oldu firâk içre gönül, hasret-i aşka... Deryâ gibi gözlerle bütün arzı dolaştım Taştım göğe bir yol arayıp vuslat-ı aşka... Ey gonca-i cânım, bu nasıl sevgi deyip de, Bağrımda şaşıp kaldı diken, tâkat-i aşka... Gam yok Sen'in aşkınla kebâb olsa da gönlüm, Yâ H.....
Sayı: 132, Sayfa: 011
Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin Bir Bayram Sohbeti "Nefisle Mücadele" - Altınoluk
Muhterem Üstadımız Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin birinci bölümünü geçen yıl yayınladıgımız bu sohbetleri Hacı Bayram Camii eski İmam ve Hatibi Muhterem Tahsin Yaprak Hocaefendi tarafından kaydedilmiştir. Değerli Hocamızın lütufkar müsadeleri ile sohbeti Altınoluk sayfalarına alıyor, bu vesile ile Hocamıza teşekkür, muhterem üstadı.....
Sayı: 132, Sayfa: 012
Can Gazeli - Mustafa İslamoğlu
-Ramazanoğlu Mahmud Samî (r.a.)'ye Canım öksüz bıraktı göğümden aktı cânım Ölümsüzlük tacını başına taktı cânım Şimdi sevdanın tahtı neylesin böyle bomboş Aşkın zorlu yolunda son bir duraktı cânım Seni böyle apansız gayrı gel'e koşturan Bir ömür kavrulduğun sonsuz firaktı cânım Biricik bakışınla yeşerdi .....
Sayı: 132, Sayfa: 015
Gül - Ayşe Öztürk
Gecenin kara kanatları yavaş yavaş elini eteğini yeryüzünden semaya doğru çekerken, ızdırap yüklü sineler, kanayan beyinleriyle beraber bir sabaha uzanıyordu. Kasvetli, uzun ve sarı bir eylül gününün sabahına. Genç, yatağının içinde uzanmış bir haldeyken, yaşanmamış çocukluğunun ılık nefeslerini alıp veriyor, acıyla karışık tatlı hatıra.....
Sayı: 132, Sayfa: 016
Değer Ölçülerimizi Muhasebe - Şemsettin Kırış
İslam bütün insanları, aralarındaki biyolojik, ikstisadî ve sosyal farklılıkları bir kenara bırakarak Allah'a kul olmaya davet ediyor. İslam'ın değerler sisteminde ırk, renk sosyal konum ve iktisadî durum bir ayrıcalık sebebi teşkil etmiyor. Bütün insanlardan, üstünlüğü ve yüceliği Allah'a kullukta aramaları isteniyor. Kainatın Efendisi (s.....
Sayı: 132, Sayfa: 017
Mürşidin Lüzumu - Prof. Dr. Necdet Tosun
Mürşide ihtiyaç, tasavvufa ve tasavvufi terbiyeye ihtiyaç ile ilişkili olduğu için konuya "tasavvufi terbiyeye ihtiyaç var mıdır?" sorusuyla başlamak gerekir. İslam'ın namaz, oruç, zekat ve günahları terketmek gibi zahirî emirlerinin yanısıra, Allah'a şükretmek, ihlas, kibirlenmemek ve tevazu gibi batınî (kalple ilgili) emirleri de var.....
Sayı: 132, Sayfa: 018
Mürşidin Vasıfları - Ali Namlı
Şeyh veya mürşid, insanları Allah'a davet ve irşad eden, Allah'ı kullarına, kullarını da Allah'a sevdiren ve yaklaştıran kişidir. Mürşidler Allah'a davet konusunda peygamberlerin vekilleri ve varisleridir. Peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarlar var olageldiği gibi peygamberlerin varisleri olan mürşidlerin de sahteleri var olagelmiştir.....
Sayı: 132, Sayfa: 018
Salihler Kervanına Katılmak - Dr. Adem Ergül
Kur'an-ı Kerîm'i Allah'ın bize gönderdiği özel bir mesaj gibi dikkatli bir şekilde okumaya başladığımızda bazı ayetlerin sarsıcı ikazlarına şahit oluruz. Hatta zaman zaman "Sübhanallah! Sanki bu ayeti şimdiye kadar hiç okumamışım!..." dediğimiz bile olmuştur. Bu durum, ilahî kelamın daima taze kalışının tabiî bir sonucu olduğu gibi kalp al.....
Sayı: 132, Sayfa: 021
Cabir İbni Abdullah -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Cabir ibni Abdullah radıyallahu anh küçük yaşta Allah Rasûlüne biat eden bir genç... Babası da annesi de müslüman olan bir bahtiyar... Babasıyla birlikte Medine'den Mekke'ye gelen ve ikinci Akabe biatında bulunma şerefine eren bir yiğit. Yetmiş kişilik heyetin en küçük üyesi... Babası, Abdullah ibni Amr İbni Haram (r.a.) Uhud Gazvesinde i.....
Sayı: 132, Sayfa: 023
İlmin Gereğini Kuşanmak - Doç. Dr. Zekeriya Güler
İlim, hayatı anlamlı kılan "iman"a götüren, imanın devam ve sebatı için de "amel"i gerektiren ilahî bir lütuftur. İlim bir nurdur, bir ışıktır. Bu ışıkla insan hak ile batılın, gerçek ile sahtenin, doğru ile yanlışın arasını ayırdeder. Allah Teala'nın âlim/ alîm" isminin kulu üzerindeki tecellisi olan ilim, "alim"e verilen mukaddes bir ema.....
Sayı: 132, Sayfa: 024
Gülmeyin Çocuklar - Emel Okyar
Hilâl Bir hayâl İndi de kucağıma Sordu nerede yıldızlar Dedim ki ben de Gülümseyin çocuklar İşte yıldızlar Masal değil İlleriniz, yüzleriniz birer gerçek Sizlerin bir gün güneşi geçecek Aydınlık kalpleriniz var Dinleyin bakın Hepinizi Çok ama çok Seviyorum.....
Sayı: 132, Sayfa: 025
Meyveleri Toplamak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Rahmeti sonsuz Mevla'mızın bizim için hazırladığı sayısız nimetler, dalında yetmiş, hevenk hevenk sarkmış, koparılmaya hazır meyveler gibi mü'minleri beklemektedir. Kur'an-ı Kerîm ve hadîs-i şerîfler bize bunu müjdelemektedir. Ancak kulun, bu nimetlere ihtiyacı olduğunu Mevla'sına arzetmesi, o meyveleri koparmak niyetinde olduğunu gösterme.....
Sayı: 132, Sayfa: 026
Muhterem Sâdık Dânâ Efendi Hazretleri ile sohbet... (2) "Tasavvuf Bir Derya..." - Altınoluk Röportaj
- Efendim hayatınızın muhakkak dönüm noktası Sami Efendi hazretleri ile karşılaşmanız, tanışmanız, intisabınız. Biraz o bahisleri genişçe lütfeder misiniz? - Altınoluk'ta da çıktı daha önce zannediyorum; Bursa'da idik. 1950 senesinde. Yağmur yağmıyor, her yerde kuraklık var. Herkes üzüntülü. Bu ara, "Adanalı Samî efendi ge.....
Sayı: 132, Sayfa: 028
Taş ve Tohum - Netice Dumanay
"Saçmalıyor" diye düşündüm yine Filiz. Mektubunda bir taş ve onun içinde yaşamaya çalışan bir tohumdan bahsediyor. Allah, Allah;bu kıza neler olmuş. Mektubu pek anlayamadım, canım sıkıldı. Sabah bitirmeğe karar vererek yatağıma uzandım. Bir an Filiz'le ilk karşılaştığımız günü hatırladım. Diskoteğe Harun'larla gelmişti. Gözlerinin i.....
Sayı: 132, Sayfa: 034
Kanuni Sultan Süleyman Han - Osman Nûri Topbaş
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi sendik; Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!.. Osmanlı sultanlarının onuncusudur. 1495'de Trabzon'da doğdu. "Süleyman" ismi kendisine Kur'an-ı Kerîm'den tefe'ül(1) olunarak verildi. Adını Neml Süresi'nin otuzuncu ayet-i kerîmes.....
Sayı: 132, Sayfa: 036
Meded Meded Ya Vedûd - Mustafa Necati Bursalı
Nefs tenimde bir pusu, Meded, meded, Ya Vedûd. Başımdan aşmada su, Meded, meded, Ya Vedûd! Alem Senin, kul Senin Yetim, garib dul Senin, İşte bu yoksul Senin, Meded, meded, Ya Vedûd! Din tek ve haktır ama, Yüklenirler İslama, Bizi terk etme gama, Meded, meded, Ya Vedûd!. Gün a.....
Sayı: 132, Sayfa: 040
Alman Okullarında Dini Eğitim - Mustafa Kabakçı
Bu yazıda Almanya'nın genel yapısı, anayasal çerçevesi içinde dinin yeri ve din eğitiminin mahiyetini açıklamaya çalışacağım. Almanya'da sosyal hayatın dini temeller üzerine kurulduğu ve devlet politikalarının da bu temellere dayandırılarak yönlendirildiği görülmektedir. Modern toplumlarda din duygularının zayıfladığı, dinin gündelik ha.....
Sayı: 132, Sayfa: 041
Hasır, Kilim ve Halı Üzerine... - Şerif Benekçi
İnsanın yüce Rabbi tarafından secdeye buyur edilmesi ne büyük ikramdır. Müslüman için birçok ayırt edici özellik saymak mümkün; fakat bu listenin başına "secde etme ayrıcalığı tanınan varlık" ifadesini koymak herhalde uygun düşecektir. Temiz olan her düzlemde alnını yere koyabilme imkanına sahip olan Müslüman, secdenin dayanılmaz güzelliği.....
Sayı: 132, Sayfa: 046
Bağışla Beni Kızım - Ayşe Gönen
Masanın üzerindeki daktiloyla, beyaz kağıdın üzerine "Tıp fakültesi dekanlığına" hitaben kızım için açılan soruşturma yazısına cevap yazıyorum. "Yüksek öğretim kurumlarında, kılık ve kıyafetin..." diye başlayıp devam eden soruşturma yazısının sebebinin yine kızımın başını örten baş örtüsü olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Gönlüm, d.....
Sayı: 132, Sayfa: 047
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Basra Körfezinin Kilit Noktası BAHREYN Bahreyn Neresidir? Bahreyn; Basra Körfezi içinde, Katar yarımadası ile Suudi Arabistan kıyıları ara-sında, irili ufaklı 33 ada üzerinde kurulmuş bir devlettir. Adını, en büyük adanın adından alan Bahreyn'in toplam yüzölçümü 669 km2.kadardı. Ancak son yıllarda, doldu.....
Sayı: 132, Sayfa: 049
Mahmud Bayram Hoca'yı da Uğurladık - Refik Tuzcuoğlu
Ülkemizin tanınmış ilim ve hizmet adamlarından Mahmud Bayram hoca aramızdan ayrıldı. Cenazesi Fatih Camiinde kılınan Cuma namazından sonra Edirnekapı mezarlığına defnedildi. İlim, hizmet ve siyaset çevrelerinden pek çok isim Mahmud hocanın cenazesinde hazır bulundu. Cenaze namazını Fethullah Gülen hoca kıldırdı. Kutlu bir ayda kutlu bir gü.....
Sayı: 132, Sayfa: 051
Ayın Notları - Altınoluk
Kirlenmenin Boyutları Derinleşiyor Devlet içindeki "çeteleşme" gündemdeki yerini koruyor. Kamuoyuna 'Susurluk Çetesi.. olarak malolan, devlet tarafından bazı kişilerin "kirli işlerde" kullanılması geçtiğimiz ay yeni bağlantıları gündeme getirdi. Son gelişmelerin ardından ortaya çıkan satır başlarını söyle sıralayabiliriz. .....
Sayı: 132, Sayfa: 052