İslâm Açlığı
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Üç ayları karşılayan (1 Receb 1417-12 Kasım) bir Altınoluk'la yine sizinle birlikteyiz. Mübarek olsun. Bu günler Altınoluk'un üzerine düşen sorumluluğun daha iyi anlaşılacağı günler. 11 yıldır hep, "İslam insanının inşası" üzerinde durduk, ve üç ayları karşılayan şu sayımızın sunuşunda da o görevi vurgulama i.....
Sayı: 129, Sayfa: 001
Doğu'dan Batı'ya İslam Açlığı - Ahmet Taşgetiren
Bir gün komşunuz kapınızı çalıp; -Komşu, diye seslense, Peygamberimiz "Komşusu açken kendisi tok sabahlayan bizden değildir" diye buyuruyor, bizim çocuklar üç gündür aç" dese, ona cevabınız ne olurdu? -Allah versin, der savar mıydınız? Yoksa, üç gündür bir duvar ötenizdeki bu faciayı hiss.....
Sayı: 129, Sayfa: 003
Planlı Bir Hristiyanlaştırma Faaliyeti "Müjde" - Altınoluk
S.S.C.B.'nin dağılmasından sonra Türkiye Cumhuriyetlerinde daha özgür bir ortama adım atıldı. Bu durum farklı Cumhuriyetlerdeki halkların dini, manevi köklerine yönelmeleri imkanını sağladı. Fakat "ruh açlığını" gidermek isteyen bu insanlar memleketi kendi ruh köklerine yabancı unsurların taşıyıcısı ideolojilerin, dinlerin, mezheplerin, t.....
Sayı: 129, Sayfa: 011
Öldüğü Hal Üzere... - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Her kul öldüğü hal üzere diriltilir."1 Bir olay Fransa'da din görevlisi olarak bulunan Bilal Koç Bey'in 20 Eylül 1996 Cum'a günü, cum'a vaazından sonra hutbe esnasında rah.....
Sayı: 129, Sayfa: 013
Ölümü Gördüm Uzaktan - Fersahzâde Yahya
Ölümü gördüm uzaktan Kor üstünde kar gibiydi Bana baktı zaman zaman Bir bildiği var gibiydi Ne o dedi ne ben sordum Anlaşılan gidiyordum Bakışını hayra yordum Özü candan yar gibiydi Dedim Yaşar vize geldi Haydi sıra bize geldi Fersahoğlu dize geldi Biraz ümit-var gibiydi .....
Sayı: 129, Sayfa: 014
"Sebeb Ey" - İdris Arpat
Hama'da, Bosna'da, Kafkaslar da, Mescid-i Aksa yakınlarında bizim vurulup düşenlerimize kimler ağladı? Ölüm, gözlerinin içine baka baka üzerlerine yürüdüğü zaman ağıtlarını ve ölüm ilahilerini kimler okudu? Şeytanın uşakları silahlarını eli kundaklı annelere çevirdiği zaman, yürek atışlarını Yaratandan gayrı kimler duydu? Babasız yavruların boyn.....
Sayı: 129, Sayfa: 015
Ahvalime Gazel - Muhterem Şahin
Gönül sayfam, harfsiz, harekesiz dile benzer, Şiirim, kargaların güldüğü dile benzer. Düşümde taze ışkınlar kırılır her gece, Gözlerim zemheride ayaz yemiş güle benzer. Bir yanım, küheylan kesilir aşkı anınca, Bir yanım, akşam dışarıda kalmış el'e benzer. Asrıma kan düşer, ağlamaz mı haritalar, Yüreğim, Bosna'da.....
Sayı: 129, Sayfa: 015
Çağdaş Meselelere İslamî Çözüm Arayışları - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
1. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi'nden Notlar: Kombassan Holding ve Konya İlahiyat Fakültesi Vakfı'nca 25-29 Eylül 1996 tarihlerinde Konya Ticaret Odası salonunda yapılan kongreye yurt içi ve yurt dışından elli kadar bilim adamı katıldı. İlahiyat Fakültelerinin İslam hukuku öğretim üyelerini.....
Sayı: 129, Sayfa: 016
Ufuk Açıcı Bir Kongre - Şemsettin Kırış
1. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, gerek kapsamı, gerekse ele alınan konuların ehemmiyeti bakımından uzun süre konuşulacak ve Müslümanların ufkunu açacak boyutta bir organizasyon idi. Oturumlarının çoğu akşam saatlerine kadar sürmesine rağmen, izleyicilerin 5 gün boyunca ilgilerini hiç azaltmadan devam ettir.....
Sayı: 129, Sayfa: 016
İki Toplum Arasındaki Fark - Ali Hüsrevoğlu
"Bir kaz dedi ki: Hızır dîvanından ferman çıktı. Artık bütün denizler bize serbesttir. Bir timsah da dedi ki: İstediğin yere git. Fakat bizi hatırından çıkarma."   (Muhammed İkbal) "Kara kıyım demekteyken "kıyım" der deniz.. Hangisinin kıyısız biz de bilmeyiz."   (Arif Nihad Asya).....
Sayı: 129, Sayfa: 019
İliklerine Kadar İman - Şemsettin Kırış
İman denince çoğumuz amentüde belirtilen altı esasa inanmayı anlarız. Halbuki imanın anlamı sadece bu değil. İmanı bütün veçheleriyle ve tezahürleriyle tahlil ettiğimizde karşımıza kocaman bir hayat çıkar. İslam'da iman ve hayat iç içedir. Hayatımız, imanımızın aynıyla yansımasıdır. İmanımız ne seviyede ise hayatımızın İslamiliği de o sevi.....
Sayı: 129, Sayfa: 020
İslam'a Çağrı - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'an, sadece İslam'ın Allah katında geçerli din olduğunu,(1) Hz Muhammed'in peygamberliğinin de bütün insanlığı kapsadığını bildirir.(2) Kur'an'da "Allah'ın davetçisi" olarak nitelendirilen(3) Peygamber (a.s.), insanlar üzerinde bir zorlayıcı değildir, onun asıl görevi, "tebliğ ve davet" ten ibarettir......
Sayı: 129, Sayfa: 021
Fatiha ve Ölüm - T. Yaşar Tekeli
Gitti birer birer tanıdık yüzler Göründü hepsine yolların sonu Ümitsiz çırpındı son defa gözler Anladım hayatın ne olduğunu... Ayrılık bu defa acı ve gerçek Ne gitmemek mümkün ne dönmek geri Madem ki çare yok, her şey ölecek, Nedir bu insanın hayatta yeri? Ağlamak faydasız nafile bugün Yer olmamalı hi.....
Sayı: 129, Sayfa: 022
Cami ve Mabed Tasvirleri - İsmail Seyidoğlu
İman şairi Âkif, o imanın ana müesssesi camilere hem ifade ettikleri mana hem de şehadet ettikleri ecdadın san'at dehası ve bir medeniyetin sonsuzluğa uzanan asarı olarak bakar. O bir başka hayrandır camilere... Safahat'ını "Fatih Camii" ile açar okuyucusunun önüne... Onu anlatabilmek için adeta çırpınır. Neler söylemez, hangi değerlendirm.....
Sayı: 129, Sayfa: 023
Meleklerin Ziyareti - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Manevî açıdan ufkumuz pek dar ve yetersiz. Burnumuzun dibinde olup bitenlerden haberimiz yok. Ne bizi görüp gözeten meleklerin, ne yanımızda, yöremizde cirit atan şeytanların farkındayız. Sanki gözümüze perde üstüne perde çekilmiş, gönlümüze kilit üstüne kilit vurulmuş. Şayet o gözü gönlü nurlu, ayakları uğurlu, meleklerin sırdaşı, Cebrail'in ar.....
Sayı: 129, Sayfa: 024
Adiyy İbni Hatem -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Cömert Oğlu Cömert Bir Sahabi... Adiyy ibni Hâtem radıyallahu anh cömertliğiyle meşhur bir aileden... Babasının cömertliği darb-ı mesel haline gelmiş, kendisi de "Cevad İbnü'l-Cevad = Cömert oğlu cömert" diye anılan bir yiğit... Sevgili Peygamberimiz Mirac'a çıktığında, Cehennemde sığınakta kendisine ateş dokunmayan.....
Sayı: 129, Sayfa: 026
Kelime-i Tevhid'in Sırrı - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala buyuruyor: "Bir de hani Musa (Tih'de susayan) kavmi için su isteyince "Asanı taşa vur" demiştik de ondan on iki pınar kaynamış ve her kabile su alacağı yeri bilmişti. İşte Allah'ın rızkından yiyin, için yeryüzünde fesatçılar olarak taşkınlık yapmayın. Bir de siz: "Ey Musa! Biz bir çeşit yemeğe (kudret helvas.....
Sayı: 129, Sayfa: 027
Sır Saklamak - Sâdık Dânâ
Sır, gizli kalması ve herkese söylenmemesi gereken şeylerdendir. Sırrını saklamasını bilmeyen başarılı olamaz. Başarının sebeplerinden birisi de sır sahibi olmaktır. Sırrını açıklayan kimse çok defa söylediğine pişman olur, üzülür, amma iş işten geçmiş olur. İnsan söylemediği sözüne hakimdir. Mal ve eşya korumasında emin olunan kimseleri.....
Sayı: 129, Sayfa: 028
Teslimiyet - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Teslimiyyet; boyun eğmek, inkıyad etmek, itirazsız kabul etmek ve teslim olmak anlamında kullanılan bir kavramdır. İslam ve selam ile aynı köktendir. Ragib Isfahanî'nin verdiği bilgilere göre "İslam" kelimesi Kur'an'da ıstılahî iki anlama gelmektedir (bk.el-Müfredat, s.351) 1- Kişinin imanını dil ile ikrar edip kanın.....
Sayı: 129, Sayfa: 030
Ağlasam Geceler Islanacak - Ahmet Doğru
Dünya durmadan kan kaybediyor Oysa hekimleri rahat rahat uyuyor Anneler babalar çok vurdum duymaz Çocukları güleceği gün ölüyor Yapraklar sararıyor bir öğle üstü Mazlumları yeni bir sancı tutarak Ve dört bir yanda kavradı canilerin elleri Gülen gözlerini insanlığın Bütün iklimlerde kan tipiye dönüştü .....
Sayı: 129, Sayfa: 031
Yavuz Sultân Selîm Han - Osman Nûri Topbaş
"Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş; Bir veliye bende olmak cümleden a'lâ imiş!.."                                     .....
Sayı: 129, Sayfa: 032
Sırdaki Ulvî Mânâ - M. Ali Eşmeli
-Üstadım'a- Sultân-ı velâyet ki, aziz bir öze âşık; Fikriyle, hayâliyle değil, göz göze âşık! Sevdâlı nazarlarda bakar ol yüce nura, Fikreyle ki bülbül ile gül, yüz yüze âşık!.. Can sırdaşıdır Hazret-i Cânân'a hilaf yok, Ömrünce vefakar yaşamış, ölmeze âşık!. Berrak, duru sîması mübarek mi mübarek, .....
Sayı: 129, Sayfa: 034
Kitap - Dergi Tanıtımı - A. Hakan Çavuşoğlu
Yayın hayatımıza iki yeni dergi daha katıldı. İLAM Araştırma Dergisi ve Dîvan-İlmi Araştırmalar. Ancak bunlar Türkiye'de ilahiyat Fakülteleri tarafından yayınlanan fakülte dergileri ve belli kesintilerle de olsa yayın hayatını sürdürmeye çalışan bir kaç dergi dışarıda bırakıldığında, mevcut (İslâmî) dergilere göre farklı özellikler.....
Sayı: 129, Sayfa: 035
(Meal-Tefsir) Kur'an Mesajı - Erdoğan Baş
Bu eser, Muhammed Esed tarafından meal ve tefsir olarak hazırlanmıştır. Esed, Avusturya - Macaristan İmparatorluğunun nüfuz alanında kalan, şimdi ise Ukrayna'nın batı ucunu teşkil eden Doğu Galiçya'da 1900 yılında Yahudi bir ailede dünyaya gelmiştir. İyi bir eğitim görmüştür. Dünyanın bir çok ülkesini gezmiş, uzun yıllar Arap ülkelerinde bulunmu.....
Sayı: 129, Sayfa: 036
İslam İletişim Hukuku - Halil İbrahim Kurucan
Klasik Doktora Tezi Kalıplarını Aşan Bir Kitap... Çağımız medya (iletişim) çağı. Bu, çoğunluğun kabul ettiği bir görüş. Öyle ki medya eskiden "dördüncü kuvvetti", "şimdi birinci kuvvet". Günümüz dünyasında siyasetçiler, devletler arası ilişkiler, olaylar, giyimden kuşama insan yaşantısının her alanı ve aklınıza gelen bütü.....
Sayı: 129, Sayfa: 037
Tebliğ Tahtası Anıları - Şerif Benekçi
Camilerimizin girişinde ortalama büyüklükleri (50 cmx70 cm)'nin altına düşmeyen, dikdörtgen şeklinde tahtalar bulunur. Resmi dairelerden aşinası olduğumuz, genellikle buralarda çalışan personele yahut işi düşen vatandaşa yönelik açıklamaların bulunduğu bu tahtaların genel adı "ilan tahtası"dır. İlan tahtalarının bu özelliği -sanki belli ol.....
Sayı: 129, Sayfa: 040
Bekliyorum - Emel Okyar
Issız bir yerde Bir çoban kavalından yükselircesine İçli ve sade Bir ses bekliyorum beni çağıran Riyadan uzak, Allah'a yakın O kadar sımsıcak Ay yıldızlı bir ses bekliyorum Güneşler fısıldayacak Eller bekliyorum yoksula uzanacak Çıplağı giydirecek, açı doyuracak Sahibi kimdir sorulunca susacak .....
Sayı: 129, Sayfa: 041
Hiç Değilse "Bilim" Adına - Ekrem Sağıroğlu
İslam'a karşısınız. Onun bir hayat nizamı olduğunu düşünenleri fanatik, fundamentalist vb. olmakla suçluyorsunuz. Küllî çözüm İslam iledir. Fakat bunu (şimdilik) anlamanıza ve kabul etmenize imkan yok, yakın gelecekte böyle bir ihtimal de gözükmüyor. Dinî/ahlakî bir sisteminiz yok... Ama hiç değilse bilim adına bu millete.....
Sayı: 129, Sayfa: 042
A'mâk-ı Hayâl (Hayalin Derinlikleri) - Ali Büyükçapar
Ahmed Hilmi 1865 yılında Filibe'de doğdu. Babası Şehbender Süleyman Beydir. Tahsiline Filibe'de başlamış, İzmir'de sürdürmüş, Galatasaray Lisesinde bitirmiştir. Siyasi tercihleri sebebiyle Beyrut, Mısır daha sonra da Fizan'a sürülmüştür. Fizan'da tasavvufla meşgul olmuş, ilmi araştırmalar yanında "Arusi tarikatına intisap etmiştir. Vahdeti.....
Sayı: 129, Sayfa: 043
İslam Hayata Çağrıdır - Mahmud Rifat Kademoğlu
Aslen Arapça olan dünya kelimesi Türkçe'de üzerinde yaşadığımız gezegenin adı olmuştur. Dilimizde insanoğlunun burada yaşadığı hayata da, yeryüzünde yaşanan hayat anlamında "dünya hayatı" denilir. Oysa Arapça'da gezegenimizin adı "arz" olup, dünya kelimesinin yerküre ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. Kuran dilinde dünya kelimesi; en yakın, en dü.....
Sayı: 129, Sayfa: 044
Afganistan : Cihad'dan Daha Zoru - Beytullah Demircioğlu
Afganistan, 1989 yılından yani Rusların ülke topraklarından sökülüp atılmasından bu yana tüm dünyanın şaşkınlıkla izlediği akıl almaz ve bir o kadar da anlamsız bir iç savaşa sahne oluyor. İktidar hırsı, "biz yönetime daha layığız" ve "biz daha müslümanız" iddiaları yüzünden kan gölüne dönen bu İslam diyarının liderleri maalesef içler acıs.....
Sayı: 129, Sayfa: 046
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Petrol Kurbanı Bir İslam Diyarı KUVEYT Ortadoğu bölgesi dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri olan, zengin petrol rezervlerine sahiptir. Halen dünya toplam petrol rezervinin % 60'ına sahip olan Ortadoğu, sahip olduğu bu zenginliğin kurbanı olmuş. Bu yüzden toprak bütünlüğü bozulmuş. Varisleri çok olan b.....
Sayı: 129, Sayfa: 049
Çiller'in "besmele"si dikkat çekti... 2. Avrasya İslam Şûrası - Altınoluk
Diyanet işleri Başkanlığınca tertiplenen ve ilki geçen yıl Ankara'da yapılan Avrasya İslam Şürası'nın ikincisi bu yıl 21-24 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Avrasya ülkeleri arasında din hizmetlerinin sunulması hususunda işbirliği yollarının aranmasını hedefleyen 2 Avrasya İslam Şürası'na Balkanlardan Orta Asya'ya varıncaya .....
Sayı: 129, Sayfa: 051
Nasıl Bir Eğitim Nasıl Bir Eğitimci? - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
"Din eğitimim bir öğretim ve bilgilenme olayı olarak görmek yerine onu, sevgi ve güven ortamında dokunan bir kumaş olarak görmek gerekir" Avrasya İslam Şûrası'nda vermiş olduğu tebliğde eğitim-eğiten-eğitilen ilişkisini bu cümleyle ifade ediyordu. Kamil Yılmaz Bey Çağın bunalımlı insanın İslam'la huzura kavuşturmak ve İs.....
Sayı: 129, Sayfa: 052
Sistemin Kutsalları Meşrulaştırılmamalı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Avrasya İslam Şûrası?nda tebliğ veren konuşmacılardan biri de Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan idi. "Her Kesime Yönelik irşad ve Tebliğde Dini Yayının Rolü Gücü ve Niteliği" konusunda tebliğ veren Çakan, 'konunun son derece nazik ve tam anlamıyla uzmanlık meselesi' olduğunu ifade ederek ciddi araştırma ve değerlendirmelere açık o.....
Sayı: 129, Sayfa: 052
Doç. Dr. Muhyiddin Şekûr'un Gözüyle Batı - Beytullah Demircioğlu
Teknik ve ilim alanında büyük bir ilerleme katetmesine rağmen Batı dünyasının bugün mutlu ve huzurlu olduğunu söylemek oldukça zor. Bugün Batı insanının uyuşturucuya, alkole koşmasının, egoizm hastalığına tutulmuş insanların aileyi parçalamasının temellerinde mutsuzluk yatıyor. Ahlakî ve toplumsal bir çöküntü içerisindeki Batı alemi, içine d.....
Sayı: 129, Sayfa: 053