Çıkış Yolu Arayışı
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, İslam ümmeti, tarihin bir kırılma döneminden geçiyor. Yarınların bir muhasebesini yapması gerekiyor. Yıkılışta dibe vurduğu Birinci Dünya Savaşından bu yana yeniden derleniş noktasında bir hayli mesafe aldı. Esareti gördü, sistem yabancılaşmasını gördü, evlâdlarının kayboluşunu gördü ve fakat silinmedi. Kur'an-ı yeniden hec.....
Sayı: 128, Sayfa: 001
Umutlar... Endişeler... - Ahmet Taşgetiren
Bir annenin bebeğine "Allah" demeyi öğretmesinde umut var. Devlet baskısının jandarma dipçiğine yansıdığı zamanlarda, samanlıkta çocuklara Kur'an öğretilmesi de umut verici idi. Bugün köy köy Kur'an Kursu açmak da umudun bir parçasını dokuyor. Cami inşa etmek umuttur. Gecekondu bölgesinde veya New York'ta... Ayasofya'nın açılması.....
Sayı: 128, Sayfa: 003
Nesli Tehzib - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Aişe radıyallahu anhâ' dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: " Hayır, (aslında onlar bunu hak etmiş olmalarına rağmen ) ben, Allah'ın, o müşriklerin soyundan, hiç bir şeyi ortak koşmayıp yalnızca Allah'a kulluk edecek nesiller yaratmasını dilerim."1 S.....
Sayı: 128, Sayfa: 005
Muhammed Ümmeti Olmanın Şuuruna Ulaşabilmek - Asuman Doğru
Allah Tealanın bize şükrünü edadan aciz olduğumuz, saymaya dahi güç yetiremediğimiz, hepsi birbirinden değerli pek çok nimetleri vardır. Ancak "Ümmet-i Muhammed" olarak dünyaya gelmenin şerefi ve üstünlüğü hiç bir nimetle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Bu şeref ve üstünlük ise aynı oranda büyük ve şerefli bir sorumluluğu .....
Sayı: 128, Sayfa: 007
"Lâ"nın Sırrı - Abdulmelik Erdoğan
Hudutlarımız, ölçü ve kıstaslarımız toplumca hep''bir şekilde" yorumlana gelmiştir. Gerçek şu ki 'zıtlıklar' bu konuda bize en çok yardımcı olan öğelerdir. Varlık, yokluk, iyilik, kötülük; sevinç; hüzün; güzel; çirkin; ölü; din; fizik; metafizik; v s Yapılma yıkılmadadır, topluluk dağınıklıkta, düzeltme kırılmada, Murat muratsızlıktadır,.....
Sayı: 128, Sayfa: 008
Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Doç. Dr. Ahmet Davudoğlu ve Mustafa Özel ile İslâm Dünyasındaki Sancılar Üzerine Bir Ufuk Turu... "İbre İslâm'dan Yana" - Altınoluk Röportaj
KONUŞANLAR:Ahmed Taşgetiren, Prof. Dr. İsmail L. Çakan, Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz Ahmet TAŞGETİREN:İslâm dünyasında bir karmaşa var. Yer yer iktidar oluşlar var. Zaman zaman kaybetmeler oluyor. Ama gördüğümüz manzara şu ki İslâm dünyası bir oluşum halinde. Bazen İslâm'a karşı olanlar bizi kırıyor,bazan da bi.....
Sayı: 128, Sayfa: 010
Hala Vakti Gelmedi Mi? - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'an, İslam'ı kendi ufuklarında bir hedef ve hayatlarında uygulanan bir din olmaktan çıkarıp günah tiryakisi olanlara şu uyarıcı ve hatırlatıcı soruyu yöneltiyor: "İnananların kalplerinin, Allah'ı ve O'ndan inen Hakkı/Kur'an'ı hatırlayıp saygı duymalarının zamanı gelmedi mi? Onlar, kendilerine daha önce kitap verilmiş ve uzun b.....
Sayı: 128, Sayfa: 022
Sabır - Necdet Uçak
Biraz da hayal kur gerçek acıdır Yakar da canını elbet acıtır Geçer derler atı kızarsa katır Öfkeye firendir sabır var sabır. Koruk helva olur onla kararsan Yanından ayırma huzur ararsan Işıtır içini ne gün kararsan Yüzlere gülendir sabır var sabır. Her derdin dermanı, deva, ilaçtır Başta taşınacak al.....
Sayı: 128, Sayfa: 023
Duaların Geçtiği Yollar - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Sevgili kardeşlerim, yarın bizi nelerin beklediğini şimdiden kestirme imkanımız yok. Bir dakika sonra başımıza neler gelecek, bilemiyoruz. Ve bir ömür boyu nelerle karşılaşacağımız meçhul... Bu meçhuller yığını bizi düşündürmüyor mu? Bize ürküntü vermiyor mu? Hele sıcak bakışlarıyla ruhumuzu ısıtan evlad ü iyalimizi, sevgililerimizi terked.....
Sayı: 128, Sayfa: 024
Asım İbni Sabit -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Asım İbni Sabit radıyallahu anh Medine'li ilk müslümanlardan... Savaşlarda gösterdiği kahramanlıklarıyla meşhur bir bahadır... Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin; "Kim düşmanla savaşırsa Asım gibi savaşsın." iltifatına mazhar bir yiğit... Şehadetinden sonra cesedini Allah tarafından arıların koruduğu bir sahabi... .....
Sayı: 128, Sayfa: 026
Cehennem Ehli - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala buyuruyor: "Muhakkak ki göklerin ve yerin yaradılışında, gece île gündüzün birbiri ardınca gelişınde, insanlara faide vermek uğruna yararlı şeyleri denizde akarak taşıyan gemilerde, Allah'ın semadan indirerek yer yüzünü ölümden sonra dirilttiği suda, deprenen her hayvanı orada üretip yaymasında, gökle yer arasında musahhar.....
Sayı: 128, Sayfa: 027
Susmanın Sevabı - Sâdık Dânâ
Dilin afetleri çok ve kendini bunlardan korumak zor olduğu için, elden geldiği kadar susmak en iyi çaredir. O halde insan, zaruret miktarından fazla konuşmamalıdır. Dediler ki (abdallar), yani yüksek derecedeki veliler, konuşması, yemesi ve uyuması zaruret miktarında olan kimselerdir. Allahu Teala ve tekaddes hazretleri buyurmuştur: .....
Sayı: 128, Sayfa: 028
Ben Bazan - Emel Okyar
İpek yazmalar gibi Dağlar bulutları kuşanmış yine İçimde yine bir gurbet duygusu Dilimde turnalar Göç mü var bilmem Göç mü var geçmişten geleceğe? Bir sıla hasreti çeker dururum Yüreğim göçmen kuşlar gibi kıpır kıpır Sanki yağan yağmur bana yabancı Sanki annem yanımda değil Bilirim gidip de gelm.....
Sayı: 128, Sayfa: 031
Tasavvufta Ma'rifet - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Ma'rifet; tanımak, aşinalık ve bilgi demektir. Ancak bilgi anlamını ifade eden ilim ile ma'rifet arasında fark vardır. Ma'rifet, yaşayarak, görerek, tadarak, tecrübe ile elde edilen bilgidir. Kaynağı da kalb, ruh, sırr, ilham ve keşftir. İlmin kaynağı ise akılla istidlal, duygu organları, nazar ve nakildir. Zahirî ilim sahiplerine alim, batınî v.....
Sayı: 128, Sayfa: 032
Herşeye Rağmen - Vahide Çabuk
Mevsim hala güllere tutkun. Ben senden sonra güller açmaya çok zannetmiştim. Suyla toprağın buluşmalarında hala o çıldırtan koku yayılıyor etrafa. Ben sana kalkan olan bulutların senden sonra göz yaşları kuruyacak zannetmiştim. Sensizlik yırtıp alır zannetmiştim tebessümü dudaklarımdan. Edep duvarını yerle bir eden kahkah.....
Sayı: 128, Sayfa: 033
II. Bayezîd Han-ı Velî - Osman Nûri Topbaş
II. Bayezîd, Osmanlı sultanlarının en büyüklerinden biri olduğu halde, değeri layıkı ile takdîr edilememiş bir şahsiyettir!. Bunun sebebi, biraz aşağıda îzah edileceği üzere kardeşi "Cem Sultan"a karşı, O'nun hazîn akıbeti dolayısıyla duyulan umumî bir acıma hissidir! Bir diğer sebep de, babası Fatih Sultan Mehmed Han.....
Sayı: 128, Sayfa: 034
İkinci Bayezîd Han-ı Velî - M. Ali Eşmeli
An; İkinci Bayezîd Han, bir velî padişahdı, Hep kemalat üzre yalnız gayesi Allah'dı.. An; bu serdar, hem gaza askerlerinden hem dua, Elde hançer ve kalem müstakbele âgâhdı... Böyle bir sultanı âlem her zaman şâh eylemez, Aşk-ı hubbillâha hasretler sunan bir âhdi... Ruhu, öz canında açmış bir gülün ruhuydu O, Mad.....
Sayı: 128, Sayfa: 036
İbadetler İçin Yaptırımın Anlamı - Mahmud Rifat Kademoğlu
İbadetlerin yaptırımlarla desteklenmesi, özellikle de fıkhî mahiyette müeyyidelere bağlanması günümüzde birçokları için anlaşılmaz bir konudur. Uygulama yönünden, ülkemiz için hiç de gündemde olmayan böyle bir konuyu teorik planda da olsa ele almamız gereksiz bulunabilir. Ancak bu mesele günümüzde din ve ibadet konularına hiç de az olmayan.....
Sayı: 128, Sayfa: 037
Çıkar Yol - Halâs İmkânı - İsmail Seyidoğlu
Akif, çilelerin şairi. Yangınların, bozgunların, haksızlıkların şahidi. Hisli bir yürek. Ye'si, ümidi, isyanı, nazı, niyazı, göz yaşı ve tükürüğü ile mazlum bir ümmetin dili, tercümanı... "Geçerken, ağladım geçtim; dururken ağladım durdum; Duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum."1 Bugü.....
Sayı: 128, Sayfa: 042
Işığın Kaynaştığı Mekânlar - İdris Arpat
Vakit daraldı, insan bunaldı. Dikkatler dağıldı mühim meselelerimiz gözden kaçtı. Allah'a doğru kaçması gereken insan eşyaya doğru koştu. Nefisler güldü, gönüller ağladı. Tedirginlik ferdî ve içtimaî bünyeyi sardı. Çiçek bakışlı çocukların bir damlacık kalbine endişe oturdu. Gençliğimiz kuşatıldı. Onlara arz edile.....
Sayı: 128, Sayfa: 043
Mihrabın Çevresinde / Gölgeye Yergi - Şerif Benekçi
Mihrab, bilindiği gibi, müslümanların topluca ibadet ettikleri cami, mescid ve namazgâhlarda kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken durduğu girintili bölümdür. Müslümanlar, dinlerinin direği olan namazı, Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin sünnetine uygun olarak ikame etmek amacıyla günde beş vakit camilerde toplanır, imamet için .....
Sayı: 128, Sayfa: 044
Kitap Boş Zamanda Okunmaz - Ali Büyükçapar
Unutuluşun Adı Gülüm uzat ellerini Binlerce güneşle adın içimde Dağların gölgesi vurunca gönlüme Sarıp sarmalarım sıcaklığını Yollarımız vardı baharlar ülkesine Kızılcık dallarına Karlar yağardı hüzünlerimize İkindilerde çoğaltırdık yarınları Ellerimiz ulaşır bulutlara Yüreğimiz büyür .....
Sayı: 128, Sayfa: 045
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
İslam Dünyası'nın Önemli Enerji Kaynaklarından Biri DOĞALGAZ Mevcudiyeti M.Ö. 6000 yıllarında İran'da belirlenen, ilk kullanımı M.Ö 1100 yıllarında Çin'de gerçekleşen doğal gaz, yaygın olarak 1790 yılından sonra kullanılmaya başlanmış. Özellikle Avrupa ülkelerinde, sokakların ve evlerin aydınlatılmasında kullanı.....
Sayı: 128, Sayfa: 048
Ayın Notları - Altınoluk
Kuzey Irak Bilmecesi Körfez Savaşı'ndan sonra Ortadoğu'nun en sıcak bölgelerinden biri olmaya devam eden Kuzey Irak yine toz dumana gömülmüş durumda. Kısa süre içinde meydana gelen gelişmeler bölgeyi bir anda Körfez Savaşı öncesine getirmiş bulunuyor. Önemli bir fark ise bölgedeki bütün taşların yerinden oynamış olması. Bö.....
Sayı: 128, Sayfa: 050