İslâm ve Değişim
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Bu sayımızın kapağına, çağdaş Müslümanların gündemine giren bir sancıyı getiriyoruz: "İslam ve değişim." Osmanlı'nın çözülüş yıllarında, Batı karşısındaki mağlubiyetlerin yükü, önce Batılı çevreler tarafından "İslam"a yüklendi. Geri kalmamızın sebebi İslam'dı ve İslam'la ilişkilerimizi yeniden düzenlemedikçe, çözülü.....
Sayı: 125, Sayfa: 002
İslâm ve Değişim - Ahmet Taşgetiren
Yeryüzünde değişmiş dinler var. Bunlara "muharref dinler" deniyor. Bu, özgün yapısını kaybetmiş anlamına geliyor. Bir bakıma ana belgesini kaybetmiş dinlerdir bunlar. Musevilik ve Hristiyanlığa bu açıdan bakıldığında, vahiyle belirlenen ana kaynağın zamanla bulandığını görüyoruz. Başlangıçta ilahî kaynaklı olan bu dinlere, daha sonra kaynak dışı.....
Sayı: 125, Sayfa: 003
Değişme Bozulma Gelişme - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Aişe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim, bizim şu dinimizde, ondan olmayan bir şey ihdas ederse, o yaptığı merduddur."(1) Değişim ve İnsan Değişim, insan merkezlidir. Çevre veya teknik merkezli değildir.....
Sayı: 125, Sayfa: 005
Ayın Konusu: "İslam ve Değişim" - Altınoluk Röportaj
Sohbete Katılanlar: Prof. Dr. M. Akif AYDIN (M.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN (M. Ü. İlahiyat Fakültesi), Prof. Dr. Mahmud KAYA (İ. Ü. Edebiyat Fakültesi-Felsefe), Prof. Dr. Bekir TOPAloğlu (M. Ü. İlahiyat Fakültesi), Doç. Dr. Celal YENİÇERİ (M.Ü. İlahi.....
Sayı: 125, Sayfa: 008
Değişme ve Süreklilik - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'an, dünyada mevcut olan tek gerçek vahiydir.(1) Ona hiçbir yönden batıl karışmamış, indiği günden bugüne kadar hiçbir değişikliğe uğramamıştır. O, Allah'ın koruması altındadır.(2) Kur'an, tek ve herşeye hakim olan Allah'a imanın gereğini yerine getiren, takvanın üstünlüğünü yaşayan, şirk ve ahlâksızlıklardan arınm.....
Sayı: 125, Sayfa: 021
Teheccüd'e Tâzîm - M. Hüseyin Başoğlu
Gece sıfır bir, sıfır üç arası Sanki kalpler zevkten durası Cennetten bir köşemi şurası Hayır değil, seccâdenin üstü burası Kulaklar, şükürleri duyası Diller, kevserleri tadası Dünya da bir cennet mi orası Hayır değil, seccâdenin üstü burası Kalpler, zikirlerle doyası Gönül, sevgi kuşunun yuvası .....
Sayı: 125, Sayfa: 022
Değişim / Teceddüd - İsmail Seyidoğlu
Değişimi tabiî ve süregelen bir olay olarak değerlendiren ve yenilikçi fikirleriyle dikkat çeken Âkif, İslâm'ı gelişmeye engel gibi gören ve göstermek isteyenlere karşı verdiği amansız bir mücâdelenin şerefini taşımaktadır. Ona göre değişim ve gelişim sürecinde İslâm'ı tetkik edebilmek için "neş'et-i İslâm'a yakın bir devri" ele .....
Sayı: 125, Sayfa: 023
Dilârâ - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Gönlümüzü Peygamber sevgisiyle aydınlatmayı en büyük şeref, onun aşkını kalbimizde taşıyabilmeyi eşsiz bir zenginlik kabul ederiz. Rabbimiz kullarına Resûl'ünü gösterip "sev!" dediği için ona sevgiyle sarılır, sevgisinde ilahî bir tat buluruz. Resûlullah Efendimiz'e duydukları derin sevgiyi en güzel dile getiren aşıkların şiirlerini hayran.....
Sayı: 125, Sayfa: 024
Selmân-ı Fârisî -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Selman-ı Farisî radıyallahu anh, Siddıyk-ı Ekber'den sonra tasavvuf cihanının sultanı bir yıldız... Veliler zincirinin ikinci halkası... Veliler rehberi... Hak ve hakîkat aşığı bir yiğit... Son Peygambere kavuşma hasretiyle baba servetini, dünya rahatını terk edip diyar diyar dolaşarak Medine'ye ulaşan bir iman eri... O, İranlı'lardan il.....
Sayı: 125, Sayfa: 026
Allah'a Bağlılığın Gerekleri - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hak Teâlâ Hazretleri şöyle buyurmuştur: "Siz zanneder misiniz ki, şahidsiz da'va'nızı yani mü'min olduğunuzu isbat edebilirsiniz? Cenab-ı Hak şahid taleb edecektir. (Ankebut, 1-2) Bir davacı var, bir de davalı. Davacı olanın mahkeme huzüruna da'vasını isbat için iki şahid lazımdır. Şu halde cümlemiz mü'miniz, imanımız vardır, diy.....
Sayı: 125, Sayfa: 027
Hatırlatmalar... - Sâdık Dânâ
Muhterem Sadık DÂNÂ üstadımızın 2.06.1996 tarihinde bir düğün cemiyetinde yaptıkları sohbet Sohbetimiz kulluk mes'uliyetimizin ciddiyeti üzerine olacak. Cenab-ı Hak bizi elhamdülillah kendine kul yapmış, Habîb-i edibine ümmet yapmış, bizi bu güzel ve alî yola sevketmiş. Bundan büyük bir seadet de mevzu bahis olamaz. Te.....
Sayı: 125, Sayfa: 028
İnsân-ı Kâmil - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
"İnsan-ı kamil" kavramının tasavvufta, lügat anlamından farklı ve kapsamlı bir manası vardır. İnsanın Allah'ın yeryüzünde halifesi olrnası itibariyle, O'nun bütün isim ve sıfatlarına mazhar olan hazarat-ı hams ve meratib-i vücudu kendinde toplayan kişiye insan-ı kamil denir. "İnsan-ı kamil" kavramı ilk devir süfîlerinde hemen rastlanmay.....
Sayı: 125, Sayfa: 031
Muhâsebe - M. Ali Eşmeli
Ulu dergah da bir hane yerin var mı gönül? Sana aid yücelikten haberin var mı gönül. Cüceler koskoca dünyayı yutarmışcasına, Yarışırken; iki üç damla terin var mı gönül. Soruversem eğer ecdad kıyasıyla sana; Acaba sanına layık hünerin var mı gönül? Gözün aç, onların asarına bak da söyle, Hoşça yad ettirecek bir .....
Sayı: 125, Sayfa: 033
I. Murâd Han (Hüdavendigâr) - Osman Nûri Topbaş
Orhan Gazî'nin oğlu l. Murad Han, Osmanlı Padişahları'nın üçüncüsüdür. 1326'da Nilüfer Hatun'dan Dünya'ya geldi. Doğduğu sene, dedesi Osman Gazî vefat etmiş ve Bursa fethedilmişti. l. Murad Han, devrinin zahirî ve batinî ilimlerinde otorite olan büyük şahsiyetler tarafından yetiştirilmiştir. Ağabeysi Rumeli f.....
Sayı: 125, Sayfa: 034
Beyaz Atlının Ölümü - İdris Arpat
Şafakla birlikte uyandı. Abdest alıp giyindi. Annesiyle helallaştı. "Bu basitliklere daha fazla tahammül edemeyeceğim irfan, izzet ve haysiyetin hakim olduğu mekanlara kadar gideceğim" dedi. Beyaz atına atladı, alaca karanlıkları nurdan bir kurşun gibi yırttı. Ufuklara doğru bir destan gibi aktı. Dağ uçlarından aşarken gö.....
Sayı: 125, Sayfa: 036
Muhabbetin Şiiri - Kâmil Yeşil
Velâdet-i Nebi Münasebetiyle... (Kasîde-i Bürde Ve Manzum Tercümesi(x)) Kasîde-i Bürde tercümelerinin birincisi ve beni çok etkileyeni, tanımakla şeref duyduğum muhterem insan, değerli ilim ve gönül adamı ilhan Armutçuoğlu Beyefendi'ye ait Düzyazı açıklamalı tercüme ise dostum, şair Müştehir Karakaya' nın b.....
Sayı: 125, Sayfa: 038
Gül Peygamber - Recep Öncel
Şairin "oluşun oluşu, oluşuna bağlı olan Kainatın Efendisine selam olsun" dediği halet-i rühiye içinde yaratılış sebebimiz olan Sevgili Pegyamberimizi, salat-ü selamlarla anmak istiyoruz. O'nu sevmek O'na layık olmak elbette haddimiz değildir ancak karınca misali "yolunda ölemez miyim" diyerek gönlümüzü O'nu muhabbetine yön.....
Sayı: 125, Sayfa: 039
Cellâlenin Şer'i Hükmü - Dr. Abdulaziz Beki
Cellânin şer'i hükmüne gelince, İslam hukuk ekolleri yukarıda arzedilen ayet ve hadislere dayanarak cellaninin hükmünü ortaya koymuşlardır. Maliki ekolü dışından25 bütün hukuki ekollere göre cellalenin eti, sütü, yumurtası, derişi, yünü ve hatta yavrusu ya haram veya mekruhtur26. Bu ekollerin değerlendirmeleri şöyl.....
Sayı: 125, Sayfa: 041
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Ortadoğu'da Sürekli Gündemde Tutulan Senaryolardan Biri : Su Savaşları Ortadoğu'nun kuzeydoğu, orta ve güney bölgelerinde, birbirini takip eden uçsuz bucaksız çöller yer lmaktadır. Arap yarımadasında, Rub'ül Hali, Büyük Nefud ve Küçük Nefud, Suriye çölleri, İran'da Deşt-i Kebir ve Deşt-i Lut, Mısırda M.....
Sayı: 125, Sayfa: 047
Ayın Notları - Altınoluk
Demirel Bu İşin Neresinde? Türkiye uzun süredir siyasî bir kriz yaşıyor. Bilindiği gibi kriz ANAYOL'un bitmesiyle başlamadı. Yaşanan krizin başlangıcı, 24 aralık seçimlerine, hatta Tansu Çillerin DYP Genel Başkanı olduğu zamana kadar götürülebilir. Altı aydır ise bu kriz derinleşerek artıyor. Hatırlanacağı gibi seçimler sonrasın.....
Sayı: 125, Sayfa: 050