Şehadet Terbiyesi
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Bu sayımızın kapağına "Şehâdet terbiyesi"ni çıktık. Bu da Altınoluk'a özgü bir davranış. Aktüelin içine klasiğin mesajını taşımak... İslâm coğrafyasının kimi yerlerinde sıcak çatışmalar var ve biz bunlardan çeşitli haber kaynakları ile haberdar oluyoruz. Herbiri hakkında bir yargımız oluşuyor. Kimi için "cihâ.....
Sayı: 124, Sayfa: 001
Cihad ve Şehadet Terbiyesi - Ahmet Taşgetiren
İslâm insanının temel özelliklerinden birisi "Evrensel sorumluluk şuuru"dur. İslâm insanı kendisini tüm evrene karşı sorumlu hisseder. Kendi kendine, tüm insanlara ve canlı-cansız tüm varlıklara karşı... "Emanet" gibi bakar evrene. Çünkü "Yaratıcı'nın halifesi" kılınmıştır. "Yeryüzünde fitneden eser kalmayıncaya kadar cehd etmek, onun ö.....
Sayı: 124, Sayfa: 003
Emek ve Dua Biriktiğinde - İdris Arpat
Gözlerinden öpeyim çocuk, sana bir haberim var biraz acı: Renk, rüya, can ve vicdan dolu bir ülke kayboldu. Minâre uçları beyaz bulutlara gömülür, kurşun kubbeler dağ gibi görünürdü Mü'min gönüller, riyasız okunan ezanlarla titrerdi. Şimdi de var minâreler, kubbeler, minberler, mihraplar... Ne ki, hepsi de çilesiz, isteksiz, des.....
Sayı: 124, Sayfa: 005
Şehidlik Özlemi - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sâllâllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, ben Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi, sonra yine savaşıp öldürülmeyi sonra yine savaşıp öldürülmeyi çok arzu ederim." Resûl-i Ekrem Efendimiz'in özlemini d.....
Sayı: 124, Sayfa: 006
Dev Şarkıları - Celâl Oğuz
Ben Şamil'im, Kaf dağı'nın arslanı, Benim türkülerimde "Dev şarkılarım" vardır. Gecelerin solgun baykuş sesleriyle Karışır, Volkan gürlemeleriyle yarışan Dev şarkılarım. Seher vakti, tan ağarırken, Bulutlar gibi, duman, dumandır başım, Çakmak, çakmaksa gözlerim, Doruklarda söylenir, Çeçenya'dan.....
Sayı: 124, Sayfa: 008
Şehadet Kavramına Değişik Bir Yaklaşım - Ali Hüsrevoğlu
Memleketimizde birçok kavram gibi şehâdet de asıl anlamından farklı kullanılmaktadır. Cihad denilince savaşı, savaş denilince öldürmeyi, şehâdet denilince de ölümü anlıyoruz. Halbuki her kelimeye doğru anlamını yüklemek gerekir. Şehâdet, kelime anlamı olarak kesin haber, birşeyin apaçık olması, gözle görülüp elle tutulması demektir. İns.....
Sayı: 124, Sayfa: 009
Dua - Arif Nihat Asya
Bize hala ezâ ezâ geliyor Günler, aylar, devirler Allah'ım! Dönecek miydi savaş meydanına Şehirler Allah'ım! Yine tebşîrler getirsin-her Yıl- Berat'lar, Kadir'ler Allah'ım! Cana, îmâna mülke kasdedeni Hangi güçler zehirler Allah'ım! Belli, insan değiller...Öyleyse, Söyle kimdir, nedirler Allah'ım.....
Sayı: 124, Sayfa: 010
Çağdaş Ebu Cehil'lere İthaf Olunur! - Muhammed Han Kayani
Yarım asırlık hayatımın seyrini düşünüyorum. Onüç yaşlarında idim. Takvim yaprakları 14 Ağustos 1947'yi gösteriyordu. O sabah güneş ufukta sanki Müslüman şehidlerin kanı ile boyanmış gibi kıpkırmızı yükseliyordu. Ya da bana öyle geliyordu. O gün İslâm hilafeti kaybolduktan sonra İslâm namına ve İslâmın ihyası için yeni bir devlet olarak Pakistan.....
Sayı: 124, Sayfa: 011
Zafer Allah (cc.) Taraftarlarınındır - Asuman Doğru
"Ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları veli-dost edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin velisi-dostlarıdır. İçinizden kim onları VELİ-DOST edinirse, o da ONLARDANDIR. Muhakkak ki ALLAH ZALİM KAVİMLERİ (milletleri, toplulukları) DOĞRU YOLA ulaştırmaz. (Yahudi ve Hristiyanları veli-dost,yönetici edinmiş toplulukların problemlerin.....
Sayı: 124, Sayfa: 012
Cihad Kavramı ve Muhtevası - Dr. Ahmet Yaman
Hukuk ilminin bir şubesi olarak, dünya hukuk tarihinde ilk defa İslâm hukukunda sistemleşen Devletler hukukunun en dakik ve en fazla spekülasyona uğrayan konusu, hasmâne ilişkiler ve savaş meselesidir. Hele İslâm Devletler hukuku sözkonusu olduğunda, kısmen yanlış ve eksik bilgilenmeden ama büyük ölçüde kasıt ve düşmanlıktan dolayı bu spek.....
Sayı: 124, Sayfa: 014
Asırların Ötesinden Yetişen Yardım!.. - Serdar H. Yıldırım
Bosna İntibaları... "Eee, anlat bakalım, Bosna'dan ne haber?" Ocak ve Mart aylarında iştirak ettiğim birer haftalık iki Bosna seyahatinden sonra çok duyduğum bu soruya, orada yaşayıp hissettiklerimizi aksettirebilmek için nasıl cevap vermeli? Diye çok düşünmüşümdür. Herkesin kafasında medya aracılığıyla edinilen.....
Sayı: 124, Sayfa: 016
Bosna Alev İçinde - Mehmed Aslan
Her yan alev içinde Toprak yanar, su yanar Avrupa kan fışkırır, Bosna kanla sulanır.. Tarihin bu çağında Güç Sırp'ın alçağında. Ananın kucağında Dilsiz yavrusu yanır.. Suçtan korkmaz ki dünya, Yastan çıkmaz ki dünya... Dönüp bakmaz ki dünya, Halkın arzusu yanır... Her taraf, her yan yanı.....
Sayı: 124, Sayfa: 019
Orhan Gazi - Osman Nûri Topbaş
Osmanlı sultanlarının ikincisidir. Babası Osmân Gâzî, annesi ise Osmânlı Devleti'nin mânevî mimarı Şeyh Edebali'nin kızı Mal Hatun'dur. Orhan Gâzî'nin ve devlet ricâlinin şahsiyeti, Edebali'nin (k.s.) mânevî terbiyesi ile şekillenmiştir Genç yaşından itibaren Bizans tekfurları ile yapılan gazalara iştirak.....
Sayı: 124, Sayfa: 020
Osman Gazi - M. Ali Eşmeli
Mevlâ bize Osman gibi bir gâziyi verdi, Ardınca cihânın o kadar mülkünü serdi.. Topraklara kök saldı derinden yüce bir rûh Fışkırdı çınarlar, yolu tâ göklere erdi... Âh ey koca Gâzî, gücümüz yok seni şâda, Sadrında senin başlarımız arşa değerdi.. Dâvâ-yı mübîn uğruna bir fethe giderken, Bir tek sarığın gölgesi, .....
Sayı: 124, Sayfa: 021
Onurumuzun Garantisi İslam'dır - Kâmil Yeşil
Bizi izzetli insanlar olarak yaratan Allah (c.c. ) izzetimizi koruma yolunu da göstermiştir. İnsanın izzetini koruması, kendisine yüklenen, EI-Aziz'in emanetini koruması içindir. Böylelikle insanoğlu hem aziz olacak hem de yaradılışındaki izzet sahibinin 'emanetini' taşıma onuruna sahip olacaktır. İslâm, yaratılıştan izzet sahibi kıldığı.....
Sayı: 124, Sayfa: 022
Başımın Altında Yastığım Kül Oldu - Hanemir Nezer
Solgun akşamlara yakın Karanfil leçeyinde Gözellik genişletdi öpdüğüm torpağı Bu saat söylemektedir. Uzaktan duyduğum seslere Emanet olarak katdım sesimi O surun önünden geçerken hatırlar beni.. Ruhumun umduğu tanış gözellik "Gözle demişdi, gözle".. Sular bitince kanlar akar... Öldüğümüz yer biz.....
Sayı: 124, Sayfa: 023
Gönül Adamı ve Tevazu - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Peygamber Efendimiz insana ve insan gönlüne büyük değer verirdi. Karşısındakiler, İslâmiyet'in güzelliği henüz ruhlarına sinmemiş, İslâm edep ve zarâfetiyle yeterince incelmemiş kimseler ise, onları incitmekten özellikle sakınır, hatalarını yüzlerine vurmaktan çekinir, Allah Teâlâ'nın da belirttiği gibi, böyle davranmaktan adeta "utanırdı". Onun.....
Sayı: 124, Sayfa: 024
Amr İbni Cemuh -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Amr İbni Cemûh radıyallahu anh şehidlik özlemiyle Uhud'a katılan bir kahraman... Topal bacağıyla şehid olup Cennete girmeye karar vermiş bir ihtiyar... Cahiliyye devrinde Yesrib'in ileri gelenlerinden Hazrec kabilesinin Beleme kolunun reisi... Cömertliği ile meşhur... Ayrıca putlara aşırı bağlılığıyla tanınıyor... Onun İslâm'.....
Sayı: 124, Sayfa: 026
Cihad ve Niyet - M. Sâmi Ramazanoğlu
"- Ey îman edenler! Size ne oldu ki: Allah yolunda cihâda gidiniz! denilince siz yerinize yurdunuza bağlanıp ağırlaştınız! Yoksa âhiretten (geçerek) dünya hayatına razı mı oldunuz? Fakat o süflî hayatın kıymeti âhiretin yanında pek az hayırlı olduğu muhakkaktır. Eğer siz (peygamberle) toplu cihâda gitmezseniz Allah sizi çok acıtıcı bir azâb i.....
Sayı: 124, Sayfa: 027
Gençlik ve Seher Vakti - Sâdık Dânâ
Muhterem Sâdık Dânâ Üstadımızın 7 Nisan 1996 tarihinde üniversiteli gençlerle yaptığı sohbet Her mü'minin seher vakti kalkıp secde etmesi, ibadet etmesi icab eder. "Çünkü seher vakti Allah ü Teâlâ'nın kullarına bahşettiği en mühim ikramıdır. Bütün Hak aşıklarının kışın sıcak yataklarını terkedip gönüllerini Hâlik Teâ.....
Sayı: 124, Sayfa: 028
Sevgi - Nurcan Kolay
Sevgi... Duygular demetinden kopmuş duru bir parça... Sevgi... Yaşamın varlığını sürdürebilmesi için yegâne kaynak.. Bir yaşam tarzı. Gönül bahçesinin gül ağacında biten dikenli gül. Hayat mücadelesinin bataklığında bir gül güzelliğinde bir buket. His ummanı fırtınasında süt-liman olmuş coşku... Öğrenilmesi ve öğretilmesi.....
Sayı: 124, Sayfa: 030
Tasavvufta İnsan - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tasavvufî eğitimin, seyr u sülûk'ün konusu insandır. İnsan yaratılışı itibariyle Allah'ın yeryüzünde halîfesi1 ve ahsen-i takvim sırrına mazhar'dır.2 İnsanın Allah'ın halîfesi olması, Allah'ın sıfatlarından bazı tecelliler taşımasındandır. Nitekim "Allah Teâlâ Âdem'i kendi sûretinde yarattı."3 hadîsi.....
Sayı: 124, Sayfa: 031
Şevk-ı Şehadet - İsmail Seyidoğlu
Safahat'ta en sık ve en yanık duygularla işlenmiş konulardan biri şehidliktir. Yaratılıştan babayiğit bir yapı ve kafaya sahip olan Âkif, iş mukaddes değerler uğruna can vermeye geldi mi bir başkalaşır ve mısraları çok farklı bir canlılık kazanır. O düşmana karşı şehidler safında mısralarıyla savaşır. Ona göre şehidlik, kahramanların öl.....
Sayı: 124, Sayfa: 033
Hasbahçe - Altınoluk
Döne dolana aynı noktalara geliyor, tekrar tekrar pişmanlıklar duyuyoruz. "Bir daha mı? Asla!" dediğimiz öyle hatalarımız var ki, kalbimizin üstüne çörekleniyor ve midemizi ağzımıza getiren tiksinti, yorgun bir ruh ve şiddetli mide ağrılarına yerini bırakıyor. İnsan önce en alt mesafeden seyrediyor âlemi. Herkes, her şey, (her.....
Sayı: 124, Sayfa: 034
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Lübnan Neresidir? Lübnan, Ortadoğu'da Doğu Akdeniz kıyılarında, İsrail'in kuzeyinde yeralan bir ülkedir. Ülkenin doğu batı doğrultusundaki genişliği 70 km. kadardır. Kuzey-güney doğrultusunda ise uzunluğu 200 km.yi bulur. Batıdan Akdeniz, kuzey ve doğudan Suriye, güneyden İsrail ile sınırlıdır. Yüzölçümü 10.400 km2.kadardır. .....
Sayı: 124, Sayfa: 036
Ortadoğu'da Adım Adım - Beytullah Demircioğlu
Ortadoğu, Amerikan dış politikasında önceliklere sahip bir bölge. Özellikle Soğuk Savaş 'ın bitimi ve SSCB'nin dağılmasının ardından en etkin güç olarak kalan ABD, Ortadoğu'ya çok daha ayrı bir önem vermeye başladı. Petrol gibi stratejik bir ürünün bölgede çıkmasının yanı sıra, İsrail'in varlığı, ABD'nin Ortadoğu'ya verdiği önemin en öne.....
Sayı: 124, Sayfa: 038
Cellale - Deli Dana - Dr. Abdulaziz Beki
İngiltere'de ortaya çıkan, hayvancılık sektörüne ağır bir darbe vuran ve dolayısıyla ülke ekonomisini felce uğratan ve aynı zamanda insan sağlığını tehdit eden Deli Dana hastalığı aktüel bir olay olarak başta Avrupa olmak üzere tüm dünya gündemini meşgul etmektedir. Güncel bir konu olan Deli dana hastalığının ana nedeninin, hasta hayvan.....
Sayı: 124, Sayfa: 041
Kur'an Öğretimi ve Gayesi - Ömer Özyılmaz
İnsanın psiko-sosyal açıdan insan olabilmesinin ilk ve temel şartının, konuşmayı öğrenmek olduğu bilinmektedir. Zira çocuğun konuşmayı öğrenememesi, ortaya işitme probleminin veya nörolojik bir sakatlığın olduğunu göstermektedir ki, her iki halde de çocuk psiko-sosyo kültürel açıdan diğer insanların seviyesine yükselemez. Okul öncesi d.....
Sayı: 124, Sayfa: 044
Ayın Notları - Altınoluk
YOL'un Sonu Bazı çevrelerin ve medya gruplarının büyük uğraşlarıyla kurulan Anayol hükümeti her yönüyle krizler yasayarak devam ediyor. Tabii buna hükümet denirse. Hükümet denirse diyoruz çünkü Anayol krizlerle kuruldu, krizlerle devam ediyor. Belki yakın bir zaman sonra tamir edilemeyen bir krizle bitecek. Krizler Anayol hüküme.....
Sayı: 124, Sayfa: 049