Hicret
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Bu sayımızın kapağını belirlerken, önce Hicret üzerinde durduk. Mayıs'ın 19'u, Hicret'in sene-i devriyesine denk geliyordu. Yani 1417 Hicrî yılbaşı... Daha önce yaptığımız bir Hicret sayısının kapağı "Hicret sevdası Kendi dünyamıza adım adım" şeklindeydi. Bu sayımızda, Hicret'e bir başka yorum olarak "İslam'ı yaşama.....
Sayı: 123, Sayfa: 001
Ortadoğu'da Cepheleşme - Ahmet Taşgetiren
Körfez Savaşından sonra Türkiye'nin sokulduğu Amerikan eksenli yol gittikçe daralıyor. İsrail'le imzalanan Askerî İşbirliği Anlaşması ise, bölgedeki konum itibariyle Türkiye için tam bir tıkanma, belki kapana kısılma anlamı taşıyor. Amerikan Ortadoğu stratejisi belli: İsrail çekirdek ülke olmak üzere onun etrafında örülecek bir koza söz .....
Sayı: 123, Sayfa: 003
Sürekli Hicret - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Abdullah ibni Amr ibni'l-As radıyallahu anhüma'dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hicret iki özellik taşır: Birisi, günahları terk etmek; diğeri, Allah ve Resulüne hicret etmektir. Hicret, tevbe kabul olunduğu sürece sona ermez. Tevbe de güneş batıdan doğuncaya kadar makbuldür. G.....
Sayı: 123, Sayfa: 005
Hicrette Gizlenen Sonsuzluk - Ali Hüsrevoğlu
İman-küfür kutuplaşmasında hicret müslüman açısından yüzde yüz haklı olduğu bir noktada karşı taraf lehine hesabı sıfırlamaktır. Küfür cephesi, kendisi gibi düşünmeyen insanlara karşı daima acımasız, daima ezici ve kahredici tavrıyla yaklaşmış, çaresiz duruma düştüğü zamanlarda da mazlum pozuna bürünüvermiştir. İslam'ın, iki düny.....
Sayı: 123, Sayfa: 007
Hicret Arayışı - Yusuf Selman Tan
Müslüman önce bulunduğu çevrede müslüman olmayı, müslüman kalmayı ve yaşadığı toplumu müslümanlaştırmayı düşünür. Bir ipek böceğinin kozasını örmesi gibi etrafını güzelliklerle örer. Fakat etrafı ona sağır ve kör ise onlara ulaşmakta zorlandığı yetmiyormuş gibi inancından dolayı baskılara uğruyor, hayatı zorlaşıyor, gayreti sınırlandırılıyorsa o.....
Sayı: 123, Sayfa: 008
Hicret - Necip Fazıl Kısakürek
Üstad Necip Fazıl'ı Rahmetle yad ederek ... Mekke'yle Medine arası yollar; Çizik çizik, hasret yarası yollar. Vardığı her nokta yine başlangıç; Gitgide Allah'a varası yollar. Mekke'yle Medine arası yollar... Bu çıplak yollarda ne in, ne de cin Yalınız iki çift nurdan güvercin, Bunlar i.....
Sayı: 123, Sayfa: 009
Medine'de Bayram - Nesrin Zerey
Nesrin ZEREY'in Umre Duyguları Mekke ve Kudüs, yüce Yaradan'ın hususî tecellisi ile ezelden ebede kutsal kılınmış mübarek şehirlerdir. Şerefleri varlıklarının gereğidir. Bu iki şehri uzlaştırmak, birleştirmek istercesine aralarına yerleşmiş öyle bir belde vardır ki, ulvi alemi temsil eden gökler ve içindekiler, aşağ.....
Sayı: 123, Sayfa: 010
Güruh - Yılın ve Cemaat - Ekrem Sağıroğlu
Bilindiği üzere "güruh", "yığın" demektir. Yani insan yığınları bir nevi sürü... Güruh, cahillerden, sıradan insanlardan oluşan topluluk, kuru kalabalık. Duygu ve düşünceleri bayağı, fikrî seviyeleri düşük, kalp ve dimağ faaliyetleri körelmiş, mefkuresiz, gayesiz ve dolayısıyla seviyesiz insanlar topluluğudur.....
Sayı: 123, Sayfa: 015
Hacı Cemal Öğüt'ün Kerimeleri Hikmet Hanımefendi ile... "Babam Menemen Günleri Hep Ağlardı..." - Altınoluk Röportaj
Altınoluk- Efendim Altınoluk dergisinde İslam'ın büyükleriyle, zengin hatıra ve tecrübe sahibi kimselerle sohbetler ediyor, onlara hayatlarını anlatıyoruz. Onların hayatlarından bugünkü nesle bir şeyler taşıyabilir miyiz diye düşünüyoruz. Zatıalinizden de muhterem babanız Hacı Cemal Öğüt Hoca Efendinin ve sizin hayatınızdan .....
Sayı: 123, Sayfa: 016
Osman Gazî - Osman Nûri Topbaş
Osmanoğulları, Orta Asya'dan göç edip Anadolu'ya geçen Oğuz Türkleri'nin Kayı aşiretindendir. Osman Gazî, Ertuğrul Gazî'nin üç oğlundan biridir. Yüksek kabiliyetinden ve idaredeki dirayetinden dolayı, babasının vefatını müteakib, diğer bütün beyler, en küçük evlad olmasına rağmen O'nu ittifakla a.....
Sayı: 123, Sayfa: 020
Allah Yolunda Hicret - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Hak din İslam'ı mükemmel bir sistem olarak takdim eden Kur'an(1) Allah'tan insanlığa bir armağandır(2). Akıl ve irade sahibi her insanın, Kur'an'la temas kurup kendini onunla terbiye etmesi farzdır.(3) Barış öğretisinin kitabı olan Kur'an, öncelikle dünya düzenine İslam sulhünun hakim olmasını ister......
Sayı: 123, Sayfa: 022
Güzeller Güzeli - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Resûlullah Efendimiz insanların en güzeli idi. Cenab-ı Hak onu şeklen ve ruhen övmüş ve yaratmıştı. Gül yüzünü seyreden bir kimse, hayatında böyle bir güzeli görmediğini; kara gözlerine bakan biri, böyle harika bir göz hatırlamadığını; eline temas eden bir sahabi, öyle mütenasip öyle sıcak bir ele dokunmadığı; ayağına gözü ilişen kimse, dü.....
Sayı: 123, Sayfa: 024
Amir İbni Fuheyre -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Amir İbni Fuheyre radıyallahu anh hicrette canı pahasına büyük hizmet gören fedakar bir yiğit... Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Sıddîyk-Ekber efendimizle birlikte hicret etme şerefine eren bir bahtiyar.... İslam davasına gönül vermiş, irşad için nice sıkıntılara göğüs germiş bir kahraman... İslam davetini ilk duyan ve ona ilk ic.....
Sayı: 123, Sayfa: 026
Cihad - M. Sâmi Ramazanoğlu
Cihad kelimesi cehd'den müştaktır. Cehd meşakkat demektir. Şerîat örfünde cihad, Allah adını yüceltmek için Cenab-ı Allah'ı inkar edenlerle savaşmaktır. Allah yolunda cihad, nefs ile de olur. Nefsi fazilet dairesinde idareye, rezaletten vikayeye çalışmak da bir cihaddır. Bu cihadın faziletli hamleleri de, nefsin şöhret yollu temayülleri.....
Sayı: 123, Sayfa: 027
Ebu Eyyûb el-Ensari -radıyallahu anh- - Sâdık Dânâ
Hazreti Halid İbn-i Zeyd Ebu Eyyüb el-Ensarî radıyallahu anh'ın silsilesi babası tarafından onuncu dedesinde, ve amcası cihetiyle sekizinci dedesinde Resulü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri ile birleşmektedir. Buharî ve Müslim rivayetlerine göre: "Halid İbn-i Zeyd Neccar oğullarından "Ebu Eyyüb" künyesiyle m.....
Sayı: 123, Sayfa: 028
Tasavvufta Sünnet - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Allah Teala, Peygamber'ine hitaben: "De ki: Ey insanlar, ben sizin hepinize gönderilmiş bir peygamberim." (el-A'raf, 7/158) buyurur. Bu ayetten, O'nun bütün insanlığa peygamber olarak gönderildiğini öğreniyoruz. Yine Allah Teala: "Şüphesiz sen doğru yola götürüyorsun. Göklerde ve yerlerde bulunan herşeyin sahibi olan Allah'ın y.....
Sayı: 123, Sayfa: 030
Yol Gider Muhammed'e - Mustafa Necati Bursalı
-Sallallahu aleyhi vesellem- Dağlardan ve Çöllerden, Yol gider Muhammed'e. Denizlerden göllerden, Yol gider Muhammed'e!.. Gönül feryatta zarda, Hiç kalmaz bir kararda, Kıvrım kıvrım uzar da, Yol gider Muhammed'e!.. Adem'dir diziye baş, Her Nebi bir arkadaş, Gece gün yavaş yavaş, Y.....
Sayı: 123, Sayfa: 032
Yönetimin Kimliği - İsmail Seyidoğlu
Yönetim sistemleri, kurum ve kadroları, milletlerin, millet olarak seviyelerini ve insana bakışlarını, dünya ve ahireti kavrayışlarını yansıtır. İsterseniz siz buna "milletlerin gelişmişlik düzeylerinin göstergesi" de diyebilirsiniz. Ama işin, insan ve toplumların dünya ve ahiret hayatlarını ilgilendiren yönlerini unutmadan, göz ardı etmed.....
Sayı: 123, Sayfa: 033
Hasbahçe - Altınoluk
ANALAR Analar bir seher vakti kadar taze ve güzel. Ve bir bahar dalı gibi temiz ve ak Analara muhtacız ebed ve ezel Gönüllerde analarla doğar şafak Analar bir seher vakti kadar taze ve güzel Analar bir güvercin kadar masum ve ürkek Ve yüreklerinde sakladıkları bir keklik korkuşu.....
Sayı: 123, Sayfa: 034
Gelen Gelsin - İdris Arpat
İş bu cemaat samîmiyete hayran olanlar cemaatidir, gelen gelsin. Allah rızası, "esas gaye" bilinir, "benim de gayemdir" diyenler gelsin. İman gülünün sulanması karara bağlanmıştır, "sabırla su taşırım", diyenler gelsin. Nefis ve gurur, ruh ve kalbin önünde kurban edilecektir, "kıyarım gururuma" diyenler gelsin. Me.....
Sayı: 123, Sayfa: 036
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Kırgızlar Kimlerdir? "Kırgız" kelimesi, tarihi kaynaklara göre "Kırk Oğuz" kelimesinin "Kırkız"a dönüştürülmüş halidir. Diğer bir görüşe göre, Kırgız; "öldürülemez, boyun eğdirilemez erkek" anlamına geliyor. Kuzeybatı ve kuzeyinden Kazakistan ile sınırı olan Kırgızistan, doğudan Doğu Türkistan, güneyden Tacikistan, güneybatıs.....
Sayı: 123, Sayfa: 037
Hukukçular Derneği Başkanı Necati Ceylan'la Sudan Üzerine... "Batı İle Savaşında Türkiye'nin Askeri Olmaya Hazırız" - Altınoluk Röportaj
Sudan, 1989 yılından bu yana gerek Batı dünyası ve gerekse etrafını çevreleyen komşuları tarafından hedef tahtası haline getirilmiş bir Afrika ülkesi. Terörist ülkeler listesindeki yeri İran'dan sonra ikinci sırada! Adı konulmamış bir ambargo kıskacına alınmış, kelimenin tam anlamıyla dünyadan tecrid edilmiş bir ülke. Sudan'.....
Sayı: 123, Sayfa: 041
İsrail Sırpları Aratmıyor - Altınoluk
Siyonist Devlet Lübnan'lı Müslümanlar Üzerine Kadın Çocuk Demeden Ölüm Yağdırdı... Şarm el Şeyh terör zirvesi, Türk-İsrail askerî anlaşması, Türkiye-İran gerginliği ve son olarak İsrail'in Lübnan'da Sırp vahşetini aratmayacak şekilde gerçekleştirdiği katliamlar... Ortadoğu'nun kaypak zemininde ard arda, hiç de t.....
Sayı: 123, Sayfa: 045
Prof. Dr. Özer Ergün'ün Görüşleri: "Hayaletle Boğuşmak Gibi Birşey" - Altınoluk Röportaj
Prof. Dr. Özer Ergün İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi ana bilim dalında öğretim üyesi. Doktorasını yurt dışında tamamladıktan sonra, kendi dalında Almanya'da 6 yıl çalışma yapan Ergün, deli dana hastalığıyla mücadele etmeyi hayaletle boğuşmaya benzetiyor. Ergün'le yaptığımız röportajı aşağıda sunuyoru.....
Sayı: 123, Sayfa: 049
Ayın Notları - Altınoluk
Faiz - Maaş Bütçesi Geçici bütçe ile yılın ilk çeyreğini geride bıraktıktan sonra 1996 malı yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'na sunuldu. Bütçe tasarısına 1996 yılı devletin yapacağı harcamalar yani konsolide bütçe giderleri 3 katrilyon 511 trilyon TL Konsolide bütçe gelirleri ise 2 katrilyon 640 trilyon 861 trilyon TL olarak öngör.....
Sayı: 123, Sayfa: 052