Türkiye'nin Temel Sancısı
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Nisan sayımız, ağırlıklı olarak, Türkiye'nin hemen tüm Cumhuriyet dönemine yayılan toplumsal sancısını değerlendiriyor. Kökleri Osmanlı'nın çözülüş dönemine uzanan bir sancı bu Cumhuriyet döneminde, sistem küllî bir dönüşüm geçirince, sona ereceği beklenen, ancak bugünlere artarak gelen bir sancı.... Vakıa şu ki, ço.....
Sayı: 122, Sayfa: 002
Temeldeki Sancı - Ahmet Taşgetiren
Sokaklarda "barikat çocukları" adıyla çocuk çeteleri oluşuyor. Yollarda lastik yakıp, daha ilkokul çağında polisle tanışan çocuklar bunlar. Yüzleri maskeli, iki parmaklarıyla zafer işaretleri yapıyorlar. Sistemle boğuşma yaşının her gün biraz daha düştüğünün işareti bunlar. Bir süre sonra belki, yollarda emekleyecek, ilk sözcük olarak da.....
Sayı: 122, Sayfa: 003
Birlik, Dirlik, Kimlik İçin - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Irbâd İbni Sariye radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "...Gerçek şu ki, sizden, benden sonra yaşayacak olanlar, pek çok ihtilaf görecektir. Binaenaleyh siz benim sünnetime ve doğru yola iletilmiş raşid halifelerin sünnetine, azı dişlerinizle ısırırcasına sımsıkı sarılın. .....
Sayı: 122, Sayfa: 005
Haber - Kemal Ural
Haberler.. Haberler.. Bin bir acımasızlığın yer aldığı bir sergi.. Şu cinayet, bu kaza, şu ihanet, bu soygun.. Her saat başı haber, iç açıcı bir şey yok. Medyanın olaylarla ilgisi, sadece sonucuyla. Sanki bir anda, sanki o gün, o gece oluşuvermiş gibi, haberler ekranda, manşette yer alıyor. Olayı başlatan ve büyüten etkenler haberden say.....
Sayı: 122, Sayfa: 007
Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in Görüşleri: "Uzlaşma Kendi Medeniyet İkliminde Olacak." - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK: Toplumda inançlar, kavmi kökenler, ekonomik-sosyal konumlar itibariyle gittikçe derinleşen bir farklılaşmadan sözediliyor. Böyle bir farklılaşmanın bulunduğunu düşünüyor musunuz? Bu farklılaşmanın ve bunun gittikçe derinleşmesinin sebepleri nelerdir? Prof. Dr. Sabahattin ZAİM: Bu soruyla üç konu belirtilmiş.....
Sayı: 122, Sayfa: 008
Farklılaşma, Parçalanma ve Uzlaşma Üzerine - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
1.a) Toplumumuzda farklı dinlere mensup gruplar arasında gittikçe derinleşen ve eskiden olana nispetle -bu bakımdan- farklı bir değişme görülmüyor. Bir dinin içindeki mezheblere mensup gruplar içinden de yalnızca Sünniler ile şîiler (aleviler) arasında nispeten dozunu arttıran bir farklılaşma şuurundan söz edilebilir. Nisbeten derinleşen ve geni.....
Sayı: 122, Sayfa: 010
Uzlaşma İçin Üç Şart - Nuray Mert
Nuray MERT'in Görüşleri... 1- Toplumlarda her zaman çeşitli türden farklılıklar vardı. Yeni oluşan farklılıklardan da söz etmek mümkündür. Ancak öncelikle dikkate almamız gereken husus, toplumlarda asıl değişenin farklılıkların algılanış, tanımlanış ve örgütleniş biçimleri olduğudur. Bu konuda en iyi örnek mil.....
Sayı: 122, Sayfa: 012
İslâm'a Göre Müslim-Gayri Müslim İlişkileri - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
İslâm, yüce Allah'ın insanlık alemine son mesajıdır. Irk, renk, dil ve din farkı gözetmeksizin her ferdin mal, can, ırz ve inanç özgürlüğünü koruma altına almıştır. Bir İslâm toplumu açısından Kur'an-ı Kerîm'de gayri müslimler üçe ayrılmıştır. 1)Zımmî ve andlaşmalılar, 2)Müste'menler, 3)Harbîler Bu üç sınıfta müslümanların ilişkiler.....
Sayı: 122, Sayfa: 013
Kelebeğin Türküsü - Emel Okyar
Uçmayan kelebeklerin türküsünü söylüyorum Bahara saklı Kaç kez düştüm bu yollara ben, kaç kez Bileklerimi alnıma sürdüğümde Hala kelepçelerin izi tenimde Ben koşarım yine de hesapsız Yollar görürüm kilitli kalmış umutlara nicedir Türküler duyarım sümbülsüz, gülsüz Türküler vefasız Ben söylerdim hep s.....
Sayı: 122, Sayfa: 015
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu ile, Eğitim ve Kimlik Üzerine... "Sömürge Şablonu" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK: Türk fikir hayatı Oktay Sinanoğlu'nu Türkiye'deki yabancı dille eğitime karşı çıkan bir eğitimci olarak tanıdı. Yabancı dille eğitimin Türkiye'ye getireceği olumsuz sonuçları devamlı vurguluyorsunuz. Sanıyoruz bu fikri yapınızın gençlik yıllarına uzanan eğitim hayatınızla yakın bağlantısı var. Oradan.....
Sayı: 122, Sayfa: 016
Gözyaşı Zerafeti - Recep Öncel
Gözyaşı denilince aklıma önce rahmetli dedem gelir. Çok ağlayan bir insandı. Kendisi, çocukluk günlerimin câmi arkadaşıydı. Beraber camiye giderdik. O kuytu bir köşede oturur, Kur'an-ı Kerim okunurken veya vaaz edilirken, sürekli gözyaşı dökerdi. "Oğlum, özün ağlamazsa gözün ağlamaz" derdi. Ben de çocukluk hali bir taraftan caminin havasını tene.....
Sayı: 122, Sayfa: 021
Sosyal Barış ve Antlaşma - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'an'ın insan ve hayat anlayışı gerçekçidir. Her insan farklı bir kişiliğe sahiptir. Bu yüzden insanların inançları, düşünceleri ve hayata bakışları birbirine benzememektedir. Ne var ki yaratılışları gereği sosyal bir varlık olan insanlar,(1) uyum içinde bir arada yaşamak zorundadır. İnsanların ırkları, renkleri, inançları ve .....
Sayı: 122, Sayfa: 022
Şiir - Hanemir Nezer
Gök çekiptir yüzüne meleklerin kanadın Öz sırrını nura katıp kanatların ardında Kıyamete bir can kalmış haber iner ruhlara:Kafes kafes nefesleri toz kemikler yutanda... Kansız elim kilit gibi asılıptır yakamdan Hangi ağaç hangi bir taş bağıracak sırrımı Omuzlarım boş mu gören? - Sevgime yer bulunmaz... Sözler.....
Sayı: 122, Sayfa: 023
Ahlak Hocası - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Alemlerin Rabbi, Resûl-i Ekrem'ini, rahmetini temsil etmek üzere kainata göndermek istemiş, onun gönlüne ilham ettiği manevi ilimler sayesinde en güzel davranışları, en güzel huyları kazanmanın usûllerini, kendini mükemmel surette terbiye etmenin yollarını öğretmiştir. Cihanın henüz İslam nuruyla aydınlanmadığı Cahiliye devrinde, müstakbel Resûl.....
Sayı: 122, Sayfa: 024
Sümâme İbni Üsâl -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Sümame İbni Üsal radıyallahu anh Mekke-i Mükerreme'ye "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk" diyerek giren ilk müslüman... Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği şekilde Umre yapan ilk yiğit... Kureyş'e ekonomik ambargo koyan bir kahraman.... Yemame'de Benî Hanîfe kabilesinin reisi olan Sümame İbni Üsal müslüman olmadan önce .....
Sayı: 122, Sayfa: 026
İbrahim Milleti - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala Hazretleri İbrahim aleyhisselam'ın ahlak-ı hamidelerinden yüz çevirenlerin hallerinin teaccübe şayan olduğunu beyan etmek üzere şöyle buyurmuştur: "- İbrahim'in milletinden kim yüz çevirir? Kimse yüz çevirmez, ancak nefsine ihanet eden ve nefsini zulmet içinde terk eden yüz çevirir! Zat-ı Uluhiyyetime kasem eder.....
Sayı: 122, Sayfa: 027
Hacc - Sâdık Dânâ
Hac hakkındaki ayeti kerimeler. - "Hac (ayları) bilinen aylardır. İşte kim onlarda (o aylarda) haccı (kendine) farz eder (ihrama girerse) artık hacda kadına yaklaşmak, günah yapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de (hac seferine yetecek miktarda) azıklanın. Muhakkak ki azığın en hayırlısı (dilenmekten, .....
Sayı: 122, Sayfa: 028
Beni de Çağır - Abdullah Gülcemâl
Gardaş, BAYRAMLARIN BAYRAM olduğu Bir BAYRAM gelirse, beni de çağır, BAYRAM edenlerin huzur bulduğu Bir BAYRAM gelirse, beni de çağır... Çizilen hudutlar dar gelir bana Kula kulluk etmek ar gelir bana. BAYRAMSIZ yaşamak zor gelir bana Bir BAYRAM gelirse, beni de çağır... Yıllar yılı bekliyorum durakta, .....
Sayı: 122, Sayfa: 031
Rabıta - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Rabıta, etrafında kıyametler koparılmak istenen bazılarınca şirke kadar varmakla itham edilen bir tasavvuf mes'elesidir. Bu kavram ilk devir sûfîlerince pek kullanılmadığı için neredeyse mahkum edilmiş ve ona muhdes, ya da bid'at gözüyle bakılmıştır. Aslında "rabıta" bağ, alaka, artırmak, güçlendirmek, vuslat ve muhabbet anlamlarınadır. N.....
Sayı: 122, Sayfa: 032
Ömer Bin Abdülaziz - Osman Nûri Topbaş
SUNUŞ Vakıf, yaradandan ötürü yaratılanlara karşı merhamet, şefkat ve muhabbetin müesseseleşmiş şeklidir. Kur'an-ı Kerîm'de güzel bir mü'min olarak rızayı ilahîye vasıl olabilmek için sevdiklerimizden infak etmemiz emrediliyor. İnsan için dünyaya ait çok kıymetli iki varlık vardır. Biri candır, diğeri.....
Sayı: 122, Sayfa: 034
Beyin ve Yürek Çatışması - İsmail Seyidoğlu
Aydın - halk çatışması da diyebileceğimiz toplumda bütün dengeleri altüst eden, her olumlu gelişmenin önüne aşılmaz setler çeken ve güvensizlik ortamını temellendiren sosyal sıkıntı, Akif'in Safahat'ta yana yakıla anlatmaya çalıştığı soylu çilesinin gerçek sebebidir. O bu çilesini ve tabiî milletimizin ve daha ötede ümmet-i Muh.....
Sayı: 122, Sayfa: 036
Koynumda Yiğit Beslerim - Muhterem Şahin
Aşk canda mayalansın diye Sözü nadasa bıraktım Öz balı kattım sirkeye Sözü nadasa bıraktım Betonda çiçek bitecek Kokusu ele yetecek Işığı bile geçecek Hızı nadasa bıraktım Sesim dağlara taşlara Işkın veren ağaçlara Gidelim kara kışlara Yazı nadasa bıraktım Sancı ter ile s.....
Sayı: 122, Sayfa: 037
Yolcuların En Güzeline Açık Mektup - Dr. Senai Demirci
Sevgili Dostum, Şimdi yolcusun Ayaklarının altından dünya toprağının kaydığını hissediyorsun. Uçarı bir kelebek heyecanım yüklenip, gördüğün herşeye eğreti bakışlar atıyorsun. Herşey sapından kopuyor, kökünden ayrılıyor kabuğundan sıyrılıyor, gün ışığı eşyadan renklerini çekiyor. Sokaklar ve duvarlar hafifleyip, eriyor. Dünya toprağını s.....
Sayı: 122, Sayfa: 039
Düşünce Meydanında İslâm ve Çağımız - Altınoluk
Müslüman İlim ve Fikir Adamları İstanbul'da Buluştu İslâm dünyasının sorunlarının temelinde, müslümanların içinde yaşadıkları dünyayı tanıma, yorumlama ve hedeflerini belirlemede netliği kaybetmeleri yatmaktadır. Son yıllarda mevcut sorunların tespiti, çözüm şekli ve bunun için kullanılacak araçlar üzerinde.....
Sayı: 122, Sayfa: 041
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Türkiye'nin Kuzeydoğusunda Sınırdaş Bir Müslüman Türk Ülkesi Acaristan Acarlar Kimlerdir? Kartvel tarihi sayılan Kartlis Çkhovreba'nın ilk bölümünde; Acarlar'ın, Türkler'in atası olduğu öne sürülen Hz.Nuh (a.s.)'un oğlu Yafes'in oğlu Targam'ın 8 oğlundan 6.sı olan Eger (Eker ya da Açar/Acara)'den türemiş.....
Sayı: 122, Sayfa: 048
Ayın Notları - Altınoluk
HÜKÜMET :  Doğumu sancılı, Yapısı Sancılı, Devamı Sancılı... 24 aralık seçimleri, uzunca bir hükümet arayışından sonra nev'i şahsına münhasır bir hükümet getirdi. Bu hükümetin kuruluşu sancılı oldu, yapısı sancılı, herhalde devamı da sancılı olacak. Kuruluşu sancılı oldu, çünkü RP île ANAP tam hükümet kuracakke.....
Sayı: 122, Sayfa: 050