Ekonominin Çarkları Nasıl Dönüyor?
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Altınoluk, 11. yılın ilk sayısı ile elinizde. Yıllar akıp gidiyor ve bu dergiye emek veren insanlar, seslerinin yankılandığını hissettiren bir emare gördüklerinde engin bir mutluluk yaşıyorlar. Şu satırları lütfen okuyun: "Ben 17 yaşında bir öğretmen lisesi öğrencisiyim. Altınoluk dergisi ile tanışalı 3 yıl o.....
Sayı: 121, Sayfa: 001
Bir Seçim Noktasında... - Ahmet Taşgetiren
İslâm, kendi insanının mal-mülkle ilgili yaklaşımını denetim altında bulunduruyor. İslâm'ın hayatın tüm alanlarına getirdiği ölçü duyarlığı, mal-mülk ilişkisinde de söz konusu. Bir kere öncelikle insana, sahip olduğu mülkün gerçek maliki olmadığını hatırlatıyor. "Malikü'1-mülk, mülkün gerçek sahibi"nin Allah olduğu, İslâm insanının en te.....
Sayı: 121, Sayfa: 003
İkram Ekonomisi - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma'dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde sadaka vermeyi ve dilenmemeyi anlatırken şöyle buyurmuştur: " Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır. Üstteki el, veren eldir; alttaki el ise, dilenip alan eldir."(1) Türkçemize kısaca "veren el, alan elden hayı.....
Sayı: 121, Sayfa: 005
Ekonomik Tablo: İşte Ürkütücü Manzara - Altınoluk
Hazırlayanlar : Halil İbrahim KURUCAN ve Ömer F. ALAN Türkiye yıllardır değişik sorunlarla boğuşuyor. Bunlardan birisi, belki birincisi, ekonomik olanlar. Çünkü ekonomi insan hayatının ayrılmaz bir parçası. Peki ekonomik görüntümüz nasıl? İsterseniz ekonomik bazı göstergelerle bir durum tesbiti yapalım ve ekonomide.....
Sayı: 121, Sayfa: 007
MÜSİAD Genel Başkanı Erol Yarar ile Türkiye Ekonomisi Üzerine... "Üç Kağıt Ekonomisi" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Ekonomik tablo ortada. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye ekonomisi kısır bir döngüye girmiş durumda. Sizce Türkiye'de şu anda uygulanan ekonomik sistemin sık sık krizlere girmesinin sebebleri nelerdir? Erol Yarar: Öncelikle bir tesbitimi aktarmak istiyorum. 5 Nisan kararları çok kısa görüşlü, daha ziyade ortaya çıkan m.....
Sayı: 121, Sayfa: 009
Şeref Oğuz'un Görüşleri "Toplumun Sigortaları Zorlanıyor" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk- MÜSİAD ve TÜSİAD, hazırladığı raporlarda, orta vadeli istikrar tedbiri istiyor. Buna ihtiyaç var mı? Nasıl olmalı, neler içermeli? Şeref Oğuz- İstikrar ekonominin vazgeçilmez unsuru. Şayet ekonomide istikrar varsa ve siyasi tablo "karmaşa" göstermiyorsa, piyasanın kuralları daha sağlıklı işler, ekonomik ha.....
Sayı: 121, Sayfa: 011
Mustafa Özel' in Görüşleri / "Şayet Japon Mandası Olsaydık..." - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Türkiye ekonomisinde şu anda genel bir tıkanmanın olduğu herkesin ortak görüşü. Türkiye sık sık ekonomik paketlere ihtiyaç duyar hale geldi. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye ekonomisi kısır bir döngüye girmiş bulunuyor. Türkiye'de şu anda uygulanan ekonomik sistemin tıkanmasının sebebleri nelerdir? Mustafa Özel Türkiy.....
Sayı: 121, Sayfa: 012
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın Görüşleri / "Ekonomiyi Erdemli İnsan Kurtaracak" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Türkiye'de şu anda uygulanan ekonomik sistemin tıkanmasının sebebleri nelerdir? Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan: Cumhuriyet yönetimi kurtuluşu, kendi kültürünü yeniden üretmek yerine, Batı kültürünü bir ayıklamaya tabi tutmadan bütünüyle benimsemede buldu. Devletin kuruluş yıllarında çarşıları, camileri me.....
Sayı: 121, Sayfa: 014
Emin Işık, İsmail Karaçam ve Mehmet Ali Sarı Hocalarla... "Kur'an Sohbeti" - Altınoluk Röportaj
-Ahmed Taşgetiren - Efendim Kur'an dostu üç hocamızla bir "Kur'an sohbeti" yapmayı düşündük. Sohbetimize Kur'an-ı Kerim ile beraberlik seyrini dinlemekle başlayalım isterseniz. Efendim ilk Kur'an öğrenişiniz ve Kur'an'la ünsiyetiniz nerelerde başladı? Daha doğrusu Kur'an'la özgeçmişinizi bizlere özetler misiniz? Mehmed.....
Sayı: 121, Sayfa: 016
Ekonomi ve Ahlak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Tevhid ilkesine ve evrensel İslâm düşüncesine dayalı bir toplum oluşturmayı hedefleyen Kur'an, insanların ayrılığa düşmelerini önleyen, insan emeğinin ve onurunun sömürülmesine yer vermeyen bir sistemi öngörür. O, sağlıklı ve ahlâklı bir toplum oluşturmak için, adaletin mutlaka gerçekleştirilmesini(1), fırsat eşitliği ilkesinin .....
Sayı: 121, Sayfa: 022
Dedi Şan İçindeyim - Musa Yılmaz
Yıldız kaydı semadan hüzünlendi yürekler. Gönül derinliğinden arzedildi dilekler. Gülücükler saçarken ışığıyla dünyaya. Gümüş tüller örtünüp dünya da döndü aya. Yıldızlar yağdı suya gökyüzü göle indi. Seheri yakalayan göl de gökyüzündeydi. Esrarlı bir tebessüm ova ve gölü sardı. Bülbüller ney üflerken gönüller s.....
Sayı: 121, Sayfa: 023
Sana Kurban Ola Canım - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Gönül gözü açık olan insanların dillerinden hikmet incileri dökülür. Onları dinlemek gönle ferahlık verir. Peygamber aşıklarını dinlerken, kulağımıza mana aleminden kanat sesleri gelir. Kolumuz kanadımız kırık da olsa, uçmayı deneyen yavru kuşlar gibi içimizde mana iklimine doğru yükselme duygusu filizlenir. Onların Peygamber sevgisini ter.....
Sayı: 121, Sayfa: 024
Erkam İbni Ebi'l-Erkam -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Erkam İbni Ebi'l-Erkam radıyallahu anh ilk müslüman olan sahabilerden... Evini müslümanlara açarak Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin emrine veren bir yiğit... İslâm'ın ilk müessesesini kuran, ilk İslâm yurdunu oluşturan bir kahraman... O, Mekke'nin nüfuzlu ve zengin ailelerinden Benî Mahzûm kabilesindendir. .....
Sayı: 121, Sayfa: 026
Borçlanma Ayeti İle Gelen Rahmet - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ Bakara Sûresi 282 âyet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: "Ey iman edenleri ta'yin edilmiş bir vakte kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda bir katip de onu dosdoğru yazsın. Katip, Allah'ın ona öğrettiği gibi yazmakta tereddüt etmesin ve hemen yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu da) yazdırsın (borcunu ikrar etsi.....
Sayı: 121, Sayfa: 027
Sadaka - Sâdık Dânâ
Peygamberimiz sallallahü aleyhi vesellem buyurur: - Sadaka Cenabı Hakk'ın gazabını söndürür. Ve insanın kötü bir şekilde ölmesini önler. (Tirmizi.) Mücahid bin Celber kuddise sirruh buyurur: - Akrabasında muhtaç kimse var iken başkalarına sadaka vermeği Allah Teâlâ kabul etmez. Raşid b. Saad radiyallahü anhdan; - Bir kims.....
Sayı: 121, Sayfa: 028
Güzelden Güzel Ahlakın - Recep Ar Doğan
Güzelden güzel ahlâkın, Senle övünür insanlar Duayla anılır adın, Övgünsün ebede kadar. Sen rahmeten li'1-âlemin, Hakk'ın elçisi el-emîn. Hak rızasıydı eksenin, Tohum oldu, sürgün oldu. Yasan, yargın, ölçün senin O günden öte gün oldu. Sen rahmeten li'1-âlemin, Gönüller davanla perçin. N.....
Sayı: 121, Sayfa: 031
Teveccüh ve Tasarruf - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Teveccüh yöneliş demektir. Genelde Hakk'a yöneliş ve kalbî alaka için kullanılır. Mürîdin mürşidine yönelip gönlünü bağlaması anlamında kullanıldığı gibi, mürşidin mürîdini tam karşısına alıp ona nazar ederek, hiç konuşmadan baş başa kalmaları manasında da kullanılır. Bu manadaki teveccüh için "Allah Teâlâ benim sadrımı ne ile doldurdu .....
Sayı: 121, Sayfa: 032
Adetullah (İlahi Kanunlar) daki İstisnaların Hikmeti - Osman Nûri Topbaş
İnsanı îman ile mükellef kılan ve onu bu maksad ile dünyaya gönderen Cenâb-ı Hakk, beşerin içinde yaşadığı alemi de adetullah denilen birtakım ilâhî kanun ve kaidelere tabii kılmıştır. Mesela, güneşin doğup batması, gündüz ve gecenin birbirini takib etmesindeki intizam gibi ilâhî tayinle olan bu gibi hususlar, asla değişmez ve değiştirilemezler......
Sayı: 121, Sayfa: 034
Toprağın Kimliği - İsmail Seyidoğlu
Mekân ve makamların değeri orada bulunanların değer ve şerefi ile ölçülür anlamına gelen arapça güzel bir deyim vardır: Şerefu'l-mekân bi'l-mekîn. Toprağın kimliği de topraktakilerin kimliği demektir. Topraktakiler ise, toprağın üstündekiler ile altındakilerdir. Üstündekiler insanlar ve eserler gibi halen yaşayanlar, altındakiler, ö.....
Sayı: 121, Sayfa: 036
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Eski Sovyetler Birliği, 1989 yılında dağılmaya yüz tutunca, içinde mevcut olan özerk cumhuriyetler, birer birer bağımsızlıklarını ilan ettiler. Doğu Avrupa'da yani Batı Avrupa'nın komşusu olduğu Sovyet Cumhuriyetleri, sessiz sedasız birer birer tam bağımsızlıklarını kazanırlarken, Orta Asya'da yeralan Türk Cumhuriyetleri ise, özlem duydukları ba.....
Sayı: 121, Sayfa: 037
Bir Medeniyet Forumu - Yusuf Selman Tan
3-14 Haziran 1996 tarihleri arasında İstanbul'da Habitat 2 isimli uluslararası bir konferans gerçekleştirilecek. Habitat 2 Konferansında 184 ülkeden otuzbini aşkın katılımcı yer alacak. Devlet ve hükümet başkanları, parlamenterler, şehir yöneticileri, hükümet dışı kuruluş temsilcileri konferansa katılacak. Ayrıca üç bine yakın.....
Sayı: 121, Sayfa: 040
Tarihi Mirasla Geleceğe Yönelmek - Altınoluk
Turgut CANSEVER'in Türkiye Gönüllü Çalışma Grubu adına hazırladığı Habibat II Raporundan Özetle: Bugün tabiatın tahribi ve hayatın sona ermesi tehlikesi ile karşı karşıya gelinmiş bulunuyor. Ülkemizde ve dünyada diğer pekçok ülkede nüfusun çok büyük bir bölümü barınacak sağlıklı bir evden, insan ve toplum .....
Sayı: 121, Sayfa: 042
Osmanlı'dan İlham Alan Bir Şehir - Ferruh Müftüoğlu
Geçmişte Selçuklu'dan Osmanlıya, Osmanlı'dan da bize intikal eden oldukça zengin bir şehircilik ve mimarî kültürümüz vardır. Fakat biz bunları tanzimattan bu yana geçirdiğimiz istihale döneminde bir bakıma reddi miras ettik Halbûki geçmiş kültür mirasımızdan alınacak çok büyük ilhamlar, dersler vardır. 1911 senesinde mimar Löcor.....
Sayı: 121, Sayfa: 044
Güzel Bir Dünyada Yaşama Hakkı - Mustafa Ruri Şirin
Modern dünya, insanı çocuk, genç, yaşlı, kadın-erkek, özürlü, siyah-beyaz gibi kategorilere ayırır. Toplumu da gelişmiş-azgelişmiş olarak kategorize eder. Kategorize ettiği insan ve toplumun yerine düşünür. Hazır düşünce kalıplarını hayatın gerçeğiymiş gibi sunar. insanın adına karar verir. Nasıl yaşaması gerektiğini dayatır. Giyeceği, yiyeceği .....
Sayı: 121, Sayfa: 045
Problemlerin Kaynağı İnsan, Çözümü Aile - Gülsen Ataseven
Habibat II'ye hazırlık mahiyetinde bir kadın sempozyumu yapıldı. Bu sempozyumda farklı kadın kuruluşlarının da iştirâkiyle kadın görevlinin ulusal rapora girmesi öngörüldü. Üç gün bu sempozyumların ve çalışma gruplarının içinde bulundum. Gökkuşağı kadın Platformu olarak biz aile konusunun dünyanın gündemine gelmesini gereken en.....
Sayı: 121, Sayfa: 046
Bir Başka Ülke - Dr. Sedat Cereci
Van Gölü 27 Haziran 1994 de bizi hırçın dalgalar ve ürpertici bir çehre ile karşılamıştı. Gölün akıl almayacak derecede yükselip, deliler gibi bir o yana bir bu yana savrulan suları, yürekleri kasvete bürüyen kara gökyüzünün altında şiddetli rüzgâr tarafından kamçılandıkça, mahzun kıyılar ne yapacağını şaşırıyor, zayıf ve naçar bir halde dev dal.....
Sayı: 121, Sayfa: 049
Hasbahçe - Altınoluk
Bestami YAZGAN O Şehir Bir Yanık Türkü Şimdi Asırlık bir virde durmuş, Güvercin göğsü kubbeler; Can sırrına mühür vurmuş, Ağzı kilitli türbeler. Misafiri hastır ama, Vârisleri taşa benzer; Taşın bağrındaki yara, Gözden düşen yaşa benzer. Göğe uçurmuş huzuru Uçurumda ipsiz şehir.....
Sayı: 121, Sayfa: 051
Çirkin Politikanın Çanakçıları - Ekrem Sağıroğlu
Çirkin politika sahnesinde aktörlerimiz ve kahramanlarımız yalnız değiller. Dekoratörler, mizansenciler, suflörler... kısaca çanak tutucular onlardan daha büyük bir gayret içinde. Bu medyacılardaki gayret, bu tv'lerdeki gayret hiç kimseye düşmüyor! Kraldan fazla kralcı bunlar. Oyunun iyi sergilenmesi, insanları iyi efsunlaması için her.....
Sayı: 121, Sayfa: 052
Ayın Notları - Altınoluk
KARDAK KRÎZÎ Atina'ya Avrupa Himayesi Türkiye ile Yunanistan arasında hiç eksik olmayan krizlere geçen ay bir yenisi daha eklendi. Her iki ülkeyi bir anda savaşın eşiğine getiren bu seferki krizin nedeni ise 400 metrekarelik bir kayalıktı. Herşey 28 Aralık 1995'de Figen Akta adlı bir Türk gemisinin Bodrum s.....
Sayı: 121, Sayfa: 053