Niyet Ettim İslâm'a
Takdim - Altınoluk
Aziz okuyucu, Bu sayımız, Şaban ayının son 20 günü ile Ramazan'ın ilk on gününü içine alıyor. Regaib'i, Mirac'ı yaşadık. Gecelerini ışıkla donatanlara ne mutlu. Berat Kandili'ni bu ay içinde kutlayacağız. 21 Ocak, Ramazan'ın ilk günü, ilk oruç. Bu kutlu iklimi bir arınma mevsimi halinde idrak edip, yaşamak ve bayrama pırıl pırıl bir gö.....
Sayı: 119, Sayfa: 002
Niyet Ettim İslam'a - Ahmet Taşgetiren
Rasûlullah (s.a) "Beni Hûd Sûresi ihtiyarlattı" buyuruyor. Hûd Sûresi'nin 112'inci ayetinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" buyruluyor. Bu buyruğun yüklediği sorumluluk, bir peygamberi ihtiyarlatacak bir ağırlık taşıyor demek ki... Ama bütün iş, Allah'tan geleni kavramakta. Allah'ın emrini "Allah emri" gibi, "dosdoğru olmayı" da All.....
Sayı: 119, Sayfa: 003
Müslümanın Yolunu Açmak - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Amr ibnu'1-As radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Şüphesiz ki müslümanlık, önceki günahları ortadan kaldırır."(1) Vürûd sebebi Amr İbnü'l-As radıyallahu anh, uzun bir süre direndikten ve Habeşistanlara kadar uzandıkt.....
Sayı: 119, Sayfa: 005
Ramazan Güldestesi - Altınoluk
Necip Fazıl KISAKÜREK RamazanBu kaçıncı Ramazan, daha kaç tane kaldı?Renk uçuk, nakış silik, ocak sönük... Ne kaldı? Bu ay Karagöz seyri değil, gözyaşı dökme ayı;"Bilinmez"i bilirler, bilseler ağlamayı... - Mehmed Akif Ersoy Ramazan Ya Rab, şu muazza.....
Sayı: 119, Sayfa: 007
Yakarış - Burhan İkbal
Bin adım var aramızda Bir adımla yetiş bize, Bin adım kadar uzağız; ölesiye uzak... Bir adım sonrası, uçurum belki! Bitevî olmuş hayatlarımız, kokuşmuş... necis... Bir avuç kadar yoğuz, hiçbirimiz; Bir zerre bile değiliz yanında...   Ulaşamayız... Ha.....
Sayı: 119, Sayfa: 008
'95 Dünya Gündeminde Müslümanlar "Her Yerde Sancı" - Beytullah Demircioğlu
1995 senesi de savaşlarıyla, barış anlaşmalarıyla, sevinçleriyle, gözyaşlarıyla dolu bir yıl olarak geride kaldı. Bosna gibi, Çeçenistan gibi dünyanın daha birçok yerinde yaşanılan savaşların bir tarafında, maalesef yine Müslümanlar vardı... Balkanlar'da 45 aydır süren savaşa, adil olmayan ve şimdilik kağıt üzerinde .....
Sayı: 119, Sayfa: 009
Gönenli Mehmed Efendiden Çigiler - Nesrin Zerey
O Vaazlarına Şöyle Başlardı Gönül çok kıymetli bir şeydir, gönül adamı olmak da. Nedir gönül? Niçin kıymetlidir? Bazen medyada yazarlardan, çizerlerden bazı kimselerin "Gönül Adamı" yakıştırması yapılarak methedildiğine şahit olunuyor. Elbette insanlar değer verdikleri, sevdikleri kişileri en yüksek mertebelere layık görürler......
Sayı: 119, Sayfa: 016
Işık Soylular - Bestami Yazgan
Gönülden dile süzülür ahenk, Ebemkuşağı dualar renk renk, Zafere hasret ufku çiçekler; Güllerde tekbir: Allahu ekber!   Hakk'ın kuluna yardımı kat'i, Ya bir sahurda ya iftar vakti, Yeni muştularla gelir melekler; "Dillerde tekbir: Allahu ekberi!"   Sahipsiz kalmaz.....
Sayı: 119, Sayfa: 017
Zaman Geçerken - Ekrem Sağıroğlu
Zaman geçerken, hayatın büyüleyici ve efsunlayıcı etkisiyle, galiba bir şeylere fazla yapışıyor, bazı şeyleri de ihmal ediyoruz. Zaman geçerken zamanın farkında olmuyoruz Mesela: Hayatımızın ruhî/kaibî/derunî yönünü ihmal ederek... Geçmişten ders almayarak... Bir de yanlış gündemlerle oyalanarak ......
Sayı: 119, Sayfa: 019
Dünya Kayalıklarında Ağlaya Ağlaya - İdris Arpat
Allah'ı (c.c.) unutmak suçtur. Cezası kendi cinsindendir: Allah'ı unutan kişiye "kendini unutturmak." (62/Cum'a-10) Allah'ı (c.c.) unutmak, O'na rağmen bir hayatı tercih anlamına geldiği gibi, ruhun tesellisiz bırakılmasını da, yani ruha yapılan zulmü de gündeme getirir. Kişi, fıtratının özelliklerine, yaratılış gayesine.....
Sayı: 119, Sayfa: 020
Güle Sor Beni - Ali Gavun
Uzaklara gitme çok yakındayım,Goncası kırılmış güle sor beni.Giderim gülşene nurlu yoldayım,Bülbülü vurulmuş güle sor beni. Dostların yarası kalbimi dağlar,Hasretin pınarı gönlüme çağlar,Mecnunlar çöllerde Leylasız ağlar,Rüzgarda savrulmuş güle sor beni. Gökten yağmurunu gizler bulutlar,Çat.....
Sayı: 119, Sayfa: 020
Niyet ve Gayret - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
İnsanlığa rehber olmak gayesiyle gönderilen Kur'an1, İslâm'ın bütün esaslarını, varlık ve oluşun, hem ilmî hem de hayatiyet arz eden tüm yönlerini ihtiva eder. Hiçbir şeyi eksik bırakmayan Kur'an,2 hikmet pınarı, gözlerin ve gönüllerin nuru, insanlığın ebediyete kadar sürecek yegane rehberidir.3 Allah'ın istediği.....
Sayı: 119, Sayfa: 022
Yollar Tükensin - Emel Okyar
Bir iftar vaktinin aydınlığında Yüce dağların ardındanGelinen yollardan gidenlerBöyle nereye? ÖlümdenYa da ayrılıktan kaçar gibiSevmekten ve dua etmektenKaçan insanlarYüreğim kavak ağaçlarınınYaprakları gibi kıpır kıpırkenBırakıp gitmeyin beni kalabalığaDuyulmamaktan bu kadar korkarken&n.....
Sayı: 119, Sayfa: 023
Hürmeten Ayağa Kalkmak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Müslümanlar, Rasûlullah'ın hayatını en güzel yaşama biçimi kabul ederler. Kendi hayatlarını o modele göre şekillendirmeye çalışırlar. Oturup kalkmak, yiyip içmek, yatıp uyumak gibi şahsi davranışlardan, insanlarla olan sosyal ilişkilere, hatta Cenab-ı Hakk'a kulluğunu arz etme biçimine varıncaya kadar her hususta onu kendilerine örnek a.....
Sayı: 119, Sayfa: 024
Numan İbni Mukarrin el-Müzenî -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Numan İbni Mukarrin el Müzenî radiyallahu anh Kisra'ya İslam'ı tebliğ eden bir cihad eri... Mekke Fethinde Müzeyne kabilesinin sancaktarı... Nihavend savaşında İslâm ordusunun komutanı... Onun İslâm'a girişi, Medine-i Münevvere'de büyük yankı yaptı. Şöyle ki; Resûlullah sallallahü aleyhi vesellem Medine'ye hicret etmişti. Bu habe.....
Sayı: 119, Sayfa: 026
Sadece Allah İçin... - M. Sâmi Ramazanoğlu
Nebî sallallahü aleyhi vesellem, Muaz ibni Cebel (r.a.)'a yaptığı tavsiyelerin sonunda şöyle buyurmuştur: "Hafaza melekleri kulun zekat, oruç, hac, umre, güzel ahlak, zikrullah gibi amellerini alıp götürürler. Melekler amelin ancak Allah için yapılıp yapılmadığına şahitlik etmek için huzurda dururlar. Allah Teâlâ buyurur: ".....
Sayı: 119, Sayfa: 027
Allah-ü Teâlâ'nın Dostluğu - Sâdık Dânâ
Hüccet-ül İslam el-Gazali buyurur ki: "İnsanın seadeti Hakkı tanımaktır. Her şeyin seadeti lezzet ve rahatının bulunduğu şeydedir. Her şeyin lezzeti tabiatının muktezası ne ise ondadır. Her şeyin tabiatının muktezası, her şey ne için yaratıldı ise ondadır. Gönlün lezzeti de gönül ne için yaratıldı ise oraya sevk olunmaktadır. Kainatın p.....
Sayı: 119, Sayfa: 028
Risâlet Mülkünün Sultânı - Nuri Baş
Senin sayende var olmuş, bu alem Ya Rasûlullah, Zuhurunla şereflenmiştir Adem ya Rasûlullah. Melekler, ins-ü cin alem; senin aşkınla devreyler, Güneşler, ay ve yıldızlar, senin vecdinle seyreyler. Terennüm eyleyip her dem, coşar aşkınla bülbüller, Yanan dil, ağlayan gözler, seherlerde açan güller. .....
Sayı: 119, Sayfa: 031
Silsile ve Manevî Neseb - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tasavvufî terbiye, bir arada bulunma (sohbet) ve in'ikas yoluyla gerçekleştiği, hal ve duyguların yansıma ve transferi demek olduğu için mürşid ve rehbere ihtiyaç göstermektedir. Bu ilmin, Hz. Peygamber'in manevi ve ruhanî otoritesinin devamı şeklinde bir özelliğe sahip olması, bu yolun rehberlerinde ma'nevi bir silsile aranması sonucun.....
Sayı: 119, Sayfa: 032
Hakk'ın Tercümanlığı - Osman Nûri Topbaş
Allah'ın (c.c.) mübarek isimlerinden biri de "el-Hakk"dır. Bu sıfat-ı ilahîyenin îcabı olarak mutlak hakimiyet ve saltanat O'na aittir. Hakk'ın bu saltanat ve hakimiyetini kabul etmeyenler, eninde sonunda Hakk'ın acı intikamına dûçar olur ve sefalete sürüklenirler. Hakk'a sığınmak, hakkı yaşam.....
Sayı: 119, Sayfa: 034
Seherlerden Seferlere - Recep Öncel
Seherler, uyânık olanların, gerçek dost olan Allah ile birlikte bulunduğu ve mana mesajlarının yoğun olduğu, kıymetli vakitlerdir. Seherlerin değerini, seherlerde yapılan duaların, dökülen göz yaşlarının anlamını, ehli bilir. Bizler, seherlerin estetiğini kavramaya yetecek halimiz olmasa bile, seherlerde uyânık olmaya gayret etmeliyi.....
Sayı: 119, Sayfa: 036
Gül Muştusu - Mustafa Ö. Evren
GüllerAçacak yineDuaya açılan avuçlarındaMutluluk ve sevinç bizim olacakErişilmez dağların yamaçlarındaUzaklardanÇok uzaklardanYine selam gönderecek sanaKardeşlerinElifcan, Fatmanûr, Ayşegül..Menekşe gözlü çocuklar gelipGül ekeceklerÇorak toprağa ve sen gül kokacaksınEtraf gül... .....
Sayı: 119, Sayfa: 036
Akif'in Din Adamı Kimliği - İsmail Seyidoğlu
"Vefatının 60. yılında büyük şair ve mütefekkir M. Akif Ersoy çeşitli kültürel faaliyetlere konu edilmiştir. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi adına düzenlenen bir toplantıda Akif'in "Din Adamı Kimliği" üzerinde yaptığımız konuşmayı iki sayıda okuyucularımıza sunmaya çalışacağız. Böylece muhterem üstadı hep birlikte rahmetle anmış .....
Sayı: 119, Sayfa: 037
Karanlığın Bağrındaki Işık - Prof. Dr. S. Mehmet Şen
İnsanlık tarihinde kötülüğün sembolüdür karanlık. Bu bakımdan, beğenilmeyen ve istenilmeyen her şey "karanlık"la ifadesini bulur. Bu sebeple, iyiye ve kötüye kavuşmak isteyen toplumların içinde "aydınlık savaşçıları" çıkmıştır. Bu "aydınlık savaşçıları" içinde yaşadıkları toplumun ihtiyaçları ve bulundukları zamanın şartlarına göre "Karanl.....
Sayı: 119, Sayfa: 039
Bir Yıldız Kaydı - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Selçuk Eraydın hocamız 1937 yılında Bandırma Edincik'te doğdu. İlkokulu memleketinde tamamladı. 1953'te İstanbul İmam-Hatip Okulu'na girdi, 1960'da mezun oldu. 1964 İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. İki buçuk yıl kadar Sivas Atatürk ortaokulu ve İmam-Hatip Lisesinde öğretmenlik yaptı. 1967'de İstanbul yüksek İslam Ens.....
Sayı: 119, Sayfa: 041
İsra ve Mi'rac - Prof. Dr. Selçuk Eraydın
"Burada sunacağımız "İsra ve Miraç" başlıklı yazı Selçuk hocanın Miraç gecesi yaptığı konuşmanın metnidir. Vefatı sırasında yanında bulunuyordu. Burada onu rahmete vesile olur ümidiyle, duasıyla yayınlıyoruz." İsra, geceleyin yürüme, yürütme ma'nâlarına gelir. Daha çok "Leyle-i İsra, şeb-i İsra" tertibiyle, Peygam.....
Sayı: 119, Sayfa: 041
Selam Ey Sultan-ı Rusül - Mustafa Necati Bursalı
Kur'an ile geldin bize,Selam, Ey Sultan-ı Rusül.Işık oldun içimize,Selam, Ey Sultan-ı Rusül! Methedemez diller seni,Hazla sarar güller seni,Anar hep bülbüller seni,Selam, Ey Sultan-ı Rusül! O ne kerem, o ne hoş hal?Bilal'in âleme misal,Seninledir Hakk'a visâl,Selam, ey Sultan-ı Rusü.....
Sayı: 119, Sayfa: 043
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Ortadoğu'nun yüksek sahasını oluşturan bölgede yer alan İran;kuzeyden Hazar Denizi, Azerbaycan, Nahçıvan, Ermenistan ve Türkmenistan, doğudan Afganistan ve Pakistan, güneyden Basra Körfezi ve Umman Denizi, batıdan Irak ve Türkiye ile sınırlıdır. İran'ın yüzölçümü 1.648.196 Km2. dir. Bu yüzölçümü ile, Ortadoğu'n.....
Sayı: 119, Sayfa: 045
Ayın Notları - Altınoluk
Seçimi Yaptık Ama... Çok konuşulan erken genel seçimler sonunda yapıldı. İlk üç parti arasında soluk soluğa bir yarış izlendi. Hiç bir parti tek başına iktidara gelebilecek çoğunluğu sağlayamadı. Sonuçlara göre Refah Partisi oyların yüzde 21.32'sini alarak birinci oldu ve 158 milletvekili çıkardı. ANAP yüzde 19.65 le 132, DYP yüzde 19.....
Sayı: 119, Sayfa: 049