Sağlam İnsan Sağlam Ekonomi
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEÂLÂ BUYURUYOR: "Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız, sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim böyle olursa, işte onlar hüsrana uğrayanlardır." (Münafikun, 9) Aziz okuyucu, 99.sayımızla sizinle birlikteyiz. Türkiye önemli günlerden geçiyor. Bir mahalli se.....
Sayı: 099, Sayfa: 001
Kârûn Sistemi İslâm Sistemi - Ahmet Taşgetiren
Kur'an değişik insan tipleri üzerinde durur. Bunların kimisini örnek alınmak üzere tavsiye eder, kimisinden de sakındırır. Bunlar, her çağda yaşayabilecek tiplerdir. Bir tür insanın fıtrî yönelişleri tespit edildiği için bu tipler gelir, her çağın insanlarının üzerine oturuverir. Fir'avn böyle bir tiptir; tanrılık iddiasında bulunan tiranları .....
Sayı: 099, Sayfa: 003
Bosnalı'yım - M. Ali Eşmeli
Yine binlerce mezalim, yine binlerce zulüm, Yine tarihi bugün kan île ağlar gördüm.. Yine binler ile bir kabre konan mazlumlar, Yine dünyaları sönmekte olan masumlar .. Dağlıyor kalbimi Bosna'm, yedi kandilli saray, Hep onun ruhunu aksettiriyor gökteki ay Kan mı göğsünden akan, yoksa o al renkli su mu? Güneşi.....
Sayı: 099, Sayfa: 005
Gerçek Zenginlik - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebü Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet ediliğine göre Nebî sallellâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur."1 Zenginlik denilince, genellikle akla mal mülk, servet ü saman sahibi olmak gelir. Gerçekten zenginlik bundan mı ibarettir? Bir başka.....
Sayı: 099, Sayfa: 006
Bir Kere Daha Paketlendik - Ömer F. Alan
Ekonomide geçen ayın en önemli olayı, hiç şüphesiz 5 nisanda açıklanan "İstikrar Paketi" Özellikle, ek vergilerle vergilendirilecek. 3 milyon mükellefi, kapatılan KİT'ler sebebiyle işten çıkarılacak 69 bin işçiyi, maaşları enflasyonun çok altında artacak olan işçi ve memurları, sübvansiyonları kesilecek çiftçileri daha çok ilg.....
Sayı: 099, Sayfa: 008
Mustafa Özel'le Türkiye Ekonomisinin Bugünü ve Yarını Üzerine... "Ekonomik Dönüşüm Hikaye" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK: Sayın Özel, size kestirmeden bir soru: Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? Döviz kurlarının bir ayda iki katına çıktığı, gecelik faiz hadlerinin yüzde bini aştığı bir ekonomi nasıl yönetilir, nasıl istikrara kavuşturulur? Mustafa ÖZEL: "Türkiye ekonomisi" bir yere gitmiyor. Zihnimize yerleştirilen bi.....
Sayı: 099, Sayfa: 009
Ekonomi Döviz-Faiz Kıskacında - Dr. Adnan Büyükdeniz
Türkiye ekonomisinde bu yılın Ocak ayında döviz piyasalarında başgösteren kriz giderek ekonominin tüm kesimlerini kapsar biçimde genişleyip derinleşme istidadı göstermektedir. Görünen o ki içinde bulunduğumuz yıl ekonomik ve sosyal açıdan 1980 sonrası dönemin her yönüyle en zor yılı olacaktır. Giderek ağırlaşan ekonomik ve mali koşullar iç.....
Sayı: 099, Sayfa: 011
Doç. Dr. Nazif Gürdoğan'la Türkiye Ekonomisi Üzerine... "Sağlam Ekonomi Sağlam İnsanla Kurulur" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK : Türk ekonomisinin ciddi bir sancı içinde olduğu biliniyor. Sizce bu sancının göstergeleri nelerdir? GÜRDOĞAN: Sizin de belirttiğiniz gibi, gerçekten Türkiye'de ekonomi ciddi bir sancı içinde. Ekonominin darboğaza girdiğinin en önemli göstergelerinden biri, dış ödemeler dengesinde verilen açıktır. Türkiye.....
Sayı: 099, Sayfa: 013
Prof. Dr. Hayreddin Karaman İle Sosyo-Kültürel-Ekonomik Meselelerimiz Üzerine Bir Değerlendirme : "Çözüm Eğitimde Çözüm İslamlaşmada..." - Altınoluk Röportaj
Ahmet TAŞGETİREN: Türkiye'nin ekonomik bir kriz içinde olduğu biliniyor. Hükümet bu krizi aşma noktasında Amerika'dan İsrail'e kadar değişik yerlerden görüş alıyor. Oysa Türkiye müslüman bir ülke. Dolayısıyla öncelikle İslâm'dan çözümler sormalı değil mi? Siz bir İslâm alimi olarak yaşanan krizi nasıl görüyorsunuz? Türkiye zaman zaman bu .....
Sayı: 099, Sayfa: 015
Ey Rahmanın Misafiri - Mustafa Zühderi
Bir yolculuk ki, iki hayat birarada yaşanır. Biri dünya diğeri ahiret. İkisini de gözlerinle görecek, ellerinle tutacak gibi olacaksın. Şu an gözlerinle göremediğin, fakat görmüşçesine inandığın o alemden kesitler, sahneler yakalayacaksın. Bir yolculuk ki, evinden çıktığın andan itibaren dönünceye kadar ibadetle geçirilir. Yapılan her d.....
Sayı: 099, Sayfa: 020
Şeytanları Taşlıyor muyuz? - Ali Hüsrevoğlu
Hac ibadetinde önemli bir yer tutan Şeytan taşlama vazifesini şuurlu olarak yerine getirebilmek için önceden Şeytan'ı tanımak lazımdır. Şeytan hakkında gelen haberler çoktur. Biz, Kuran ve hadislerde gelenlerle yetineceğiz. Kur'an'ın onbir yerinde İblis'den, sekiz yerinde Tağut'dan, yetmiş yerinde şeytandan ve onsekiz yerinde şey.....
Sayı: 099, Sayfa: 022
Yaman Dede - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Yıllar önceki bir sohbetimizde, merhum hocam Yaman Dede'nin Resulullah sevdasından sözetmiş, onun "Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulullah" diye başlayan uzun na'tından bazı kıtalar okumuştuk (Canım Arzular Seni, s.27-28). Geçtiğimiz ay, kıymetli araştırıcı Mustafa Özdamar tarafından bu aşık dedenin ibretli hayatının kitapl.....
Sayı: 099, Sayfa: 024
Saîd İbni el-Cumâhî -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Dünya karşılığında ahireti tercih eden, Allah ve Rasulünü bütün isteklerinin önünde tutan bir sahabi... Halkın dert ortağı bir valî... Onun müslüman olmasına Hubeyb İbni Adiyy (r.a.)'ın şehadeti vesile olmuştur. Şöyle ki: Müşrikler İslam'ın ilk yıllarında Allah'a ve Rasulüne inanan Hubeyb (r.a.)'i Mekke'de idama mahkum ederler. H.....
Sayı: 099, Sayfa: 026
Kalb Zenginliği - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rasulullah sallâllahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: "Allah bir kuluna hayır dilediği zaman onun zenginliğini kalbinde yaşatır; ona kalp zenginliği verir. Takvayı yani Alah korkusunu gönlünde yerleştirir. Allah bir kuluna da şer dilediği vakit fakirliğini iki gözünün önüne getirip gösteri (Tirmizî) Kalbi zengin ola.....
Sayı: 099, Sayfa: 027
Şeyh Şamil - Sâdık Dânâ
Gönlünde Kafkasya ile Medine iklimini buluşturan bir İslâm bahadırı... Ünlü İslâm bahadırlarından olub, tarihe şerefli ün bırakanlardandır. Onun hayatına ait ciltler dolusu eser yazılsa gene kafi gelmez. Biz burada ancak bir kaç sahife muhtasar bilgi vereceğiz. Meşhur Kafkas kahramanı, alim ve Allah dostlarında.....
Sayı: 099, Sayfa: 028
Fakr - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Fakr, klasik tasavvuf kaynaklarında "zühd" gibi zaman zaman tasavvuf kelimesiyle eşanlamlı, bazan da onun yerine kullanılan bir kavramdır. Kur'an'da fakr, fakir, fukara gibi türemiş şekilleriyle ondört yerde geçmekte, hadislerde ise değişik anlamlarda olmak üzere pek çok yerde kullanılmaktadır. Kur'an ve hadislerde geçen "Fakr" kavramın.....
Sayı: 099, Sayfa: 033
Dini İstismalar Eden Kim? - Ekrem Sağıroğlu
İstismar, Arapça "se-me-re: meyve vermek" kökünden, istif'al babından bir kelime olup, sömürmek, ürün toplamak, semeresini almak manalarına gelir. Bir terim olarak dilimizde kullanılışı itibariyle de: Bir şahsı, bir esası ya da bir inancı, başka bir gaye için alet olarak kullanmak, ondan istifade etmek gibi anlamlara gel.....
Sayı: 099, Sayfa: 035
Son Uyku - Mustafa Necati Bursalı
Gülleri birden solar o saat bahçemizin, Yüreklerden çığlıklar yükselir hazin hazin!. Geri gelmez bir daha, artık, gitti o giden, Tek hatıra şu resim, o güzel sevgiliden!. Ötenin ötesine yelken açan bu gemi, Bir gün gelip göremez benim çiçek ülkemi!. Dünya arkada kaldı, ne hırs, ne arzular var; Her can ona kurban.....
Sayı: 099, Sayfa: 036
Nisan Yağmuru - İsmail Seyidoğlu
Nisan uyanış, varoluş anı... Yağmur su, su hayat menbaı... Bir önceki yaz'ın olgunlaştırıcı sıcaklarıyla kemali bulan, hazan mevsiminde zevali tadan, kış mevsiminin dondurucu soğuğundan toprak altında, zar içinde, kabuk arasında, perdeler gerisinde gizlenerek çile dolduran kainat çilekeşleri nisan yağmurunun diriltici, kuvv.....
Sayı: 099, Sayfa: 036
Çağrı - Emel Okyar
Gecenin kara kanatlarından kopup gelmişsin Esmer gözlerini suçlamıyorum Oturup kendi yüreğini yemişsin İnceden kan sızıyor dudaklarından Sana hesap sormuyorum, inan ki sormuyorum Fakat kork benden karanlığa karanlık katmaksa dileğin Güneş büyütüyorum şu gözlerde ha güneş Ben ışık yiyor, ışık içiyorum .....
Sayı: 099, Sayfa: 037
Aşk Canıma Yaktı Kına - Bestami Yazgan
Yar, ismini hece hece, Anar da Sana gelirim. Rahmetinle bir güzelce Yunar da Sana gelirim. Senden uzak her iklimde, Yanarken akkor iklimde, Güneş doğsa yüreğimde, Donar da Sana gelirim. Buldum sonsuz hakikati, Peymanımdan dönmem kati. Gül misali seher vakti, Kanar da Sana gelirim. Can tu.....
Sayı: 099, Sayfa: 037
Fetih ve Fatih - Osman Nûri Topbaş
Peygamber (s.a.v) Efendimiz Hazretleri bundan 1400 küsur sene evvel, İstanbul'un ehemmiyetine ve bu mübarek beldeyi fethedecek kumandan ve askerlerin şerifine işaret ederek, fethi bu suretle teşvik buyurmuşlardır. Ardarda gelen "Sahabi Orduları" nın uzun çölleri aşarak üç bin kilometrelik bir mesafeyi kat edebilmeleri hep bu şerefe .....
Sayı: 099, Sayfa: 038
İstanbul'un Fethi - Kemal Karapıçak
Sene bin dörtyüz elliüç: Bir fetih ki zorlu ve güç. Bu güzel müjdeli belde Denendi daha evvelde... Fetih nasip değil imiş Fetih, Fatih'i beklermiş! Çiçeği burnunda bir can: Fatih, ondokuzluk civan! Ve o, bakmadan yaşına Geçti ordunun başına. Çaldı mehter; coştu nefer Nidalarla inledi yer! D.....
Sayı: 099, Sayfa: 039
İslâm ve Ekonomik İstikrar - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
İslâm yüce Allah'ın insanlığa sunduğu son mesajdır. Bu yüzden de kıyamete kadar toplumların ihtiyaç duyacağı iktisadî, malî, sosyal ve uluslararası ilişkilerle ilgili prensipler bu mesajda yer almıştır. Zekat, vakıf, yardımlaşma, çeşitli hayrat ve gayri müslimlerle ilgili sulh ve barış hükümleri; emek-sermaye (mudarabe), kar zarar (muşarak.....
Sayı: 099, Sayfa: 040
Devlet Anlayışımız Değiştiği An Türkiye Kalkınır - Hekimoğlu İsmail
On yedinci asırdan beri politika, kültür, hakimiyet, eğitim ve savaşlar tamamen ekonomiden güç alıyor. Ekonomi herşeye hakim, herşey de ekonominin cüzleri... Gelişmemiş ülkelerde ekonomi de gelişmemiştir, ekonomi gelişmeyince de hiç birşey gelişemez! Türkiye "Gelişmemiş bir ülke"dir, gelişmiş ülkeler arasına katılmaya ç.....
Sayı: 099, Sayfa: 041
Sarp Yokuşu Tırmanmak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
İslâm'ın kaynak kitabı olan Kur'an, insanın denenmek için yaratıldığını bildirir. (1) İmtihan olayı, özgür bir iradeyi (2), aklî ve duygusal donanımı (3), yeterli bir süreyi ve sonucu gerektirir. (4) İnsanın denenmesi, ahlaki alanda gerçekleşir. Çünkü insan, kendi iradesinin ve gayretinin tesiriy.....
Sayı: 099, Sayfa: 043
İşadamı ve Eski TOBB Başkanı Ali Coşkun ile... "Öz Kültüre Dayalı Yeniden Yapılanma.." - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Efendim, Türkiye ekonomisinin yaşadığı sancı ortada. Tedavi için önce yaşanan sancının kaynağının tespit edilmesi, sanırız ilk görev. Size göre sancının kaynağı ne? Mesela siz, bu sancının kronik ve yapısal olduğu görüşüne katılıyor musunuz? Ali COŞKUN: Katılmıyorum. Nasıl ki bir insan hasta olduğ.....
Sayı: 099, Sayfa: 044
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
1913'te Bir Osmanlı Vilayeti Olan KOSOVA Tarih; 20 Haziran 1389. Yer Kosova Gölovası. Osmanlı Ordusu ile Sırp despotu Lazar'ın komutasındaki Haçlı Ordusu karşı karşıya geliyor. 60.000 kişiden oluşan Osmanlı Ordusu'nun merkezinde Sultan l. Murad (Hüdavendigar) ve Sadrazamı Çandarlı Ali Paşa komutasındak.....
Sayı: 099, Sayfa: 047
Ayın Notları - Altınoluk
RADYO-TV YASASI TEK SESLİ TÜRKİYE Mİ? Medyadan herkesin bir şikayeti vardı. Önce halk şikayet etmişti medyadan. "Ahlak derdiydi halkın şikayeti... Sonra başka şikayetler geldi. Öyle oldu ki medyadan medya bile şikayet etmeye başladı. En son Cumhurbaşkanı Demirel şikayetini şöyle dile getirdi......
Sayı: 099, Sayfa: 049