Şahsiyet Parçalanması
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEÂLA BUYURUYOR "Şüphesiz bu müslümanlık bir tek din olarak sizin dininizdir. Ve ben de, Rabbinizim; öyleyse benden sakının." (Mü'minun: 52) Aziz okuyucu, Türkiye bir süredir siyaset-yoğun günler yaşıyor. Mahalli idare seçimleri öncesi ve sonrasıyla her şeyi kendisine endekslemiş duru.....
Sayı: 098, Sayfa: 001
Dini Doğru Kavramak - Ahmet Taşgetiren
Din şöyle tarif ediliyor: "Din, Allahü Teâlâ'nın, insanları iyiliğe yöneltmek ve kötülükten alıkoymak için, Peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği emir ve hükümlerdir. Din bu anlamda hem itikadi, hem de ameli konuları kapsamaktadır. İnsanla Yüce Rabbi arasındaki ilişkileri düzenlediği gibi, insanla insan, insanla eşya arasındaki ilişk.....
Sayı: 098, Sayfa: 003
Anla Beni - Abdullah Gülcemâl
Alemler içinde ben bir alemim, Vaktin varsa, adım adım gez beni. Okunan kitabım, yazan kalemim; Ümmî isen irfanınla sez beni. Bizi bir Yaradan vardır hiç yoktan Mürekkeb kağıtta kurudu çoktan... Zalim'in hasmıyım, ayrılmam Hak'tan; Al bıçağı, diri diri yüz beni. Dalda bülbül gül ve diken barışık, Yapr.....
Sayı: 098, Sayfa: 005
Laiklik ve Felsefi İkicilik - Hulûsi Yazıcıoğlu
Türkiye, yarım yüzyılı aşan bir süredir "laiklik" adı verilen rejimi tartışmasına karşın onun ne kavram, ne de hukukî düzenleme olarak niteliğini yeterince kavramış değildir. Bunda, onu siyasî rejimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görenlerin konu üzerindeki bilgilerinin ansiklopedik düzeyi aşmaması yanında, kavramın t.....
Sayı: 098, Sayfa: 006
Tevhid ve Maskeli Şirk - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
İslâm, Kur'ân kapsamında insanlara sunulan ve onlara intikal eden Hak dindir. İnsanlığa, değerini ebediyete kadar yitirmeyecek hükümler sunan İslâm, uyanışın, kurtuluşun, huzur ve saadetin tükenmez kaynağıdır. O, insanı iman ve amelinde şuursuz ve iradesiz olmaktan çıkarıp hür bir kişi haline getirir. Müslüman, iradeli ve şuur.....
Sayı: 098, Sayfa: 008
Kimlik Duyarlığı Ve Çocuğun Çevresi - Sabri Akdeniz
ÇOCUĞUN ÇEVRESİ denince ilk önce doğup büyüdüğü ev, evinin bulunduğu yer ile kendinin yürüyerek veya herhangi bir araçla gidebildiği yerlerde algıladığı nesneler, yaratıklar, her şey ve buralarda etkileşim içine girdiği insanlar akla gelir. ÇOCUĞUN ÇEVRESİ'ni, bütünüyle, üç bölümde ele alabiliriz: 1-Fizik Çevre, 2- Toplum Çevresi,.....
Sayı: 098, Sayfa: 010
İrşadda Zamanlama - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem, bizi bıktırmamak için öğüt vermekte en uygun zamanı kollardı." (1) Hemen her alanda en güzel örneği önümüze koymuş bulunan Sevgili Peygamber'imizin tebliğ ve irşa.....
Sayı: 098, Sayfa: 013
Sistem Münafık - Cemal Nar
İslâm karşısında sistem tam bir münafık. Kendisi münafık olmayı içine sindirince, müslümanlann da kendi karşısında aynı tavrı takınmasını yadırgamamız, tabiî bir olgu olarak göre gelmiş, uygulamayı hep bu sağlıksız zemine oturtmuştur. Bu sözümüzü biraz açalım isterseniz. Bu sistem gelip bu İslâm ülkesine oturunca, tabiî normal yollarla d.....
Sayı: 098, Sayfa: 015
Fatiha Nur'un Bulgaristan İzlenimleri...Kardelen Çiçekleri - Fatiha Nur
Bulgaristan'ın Rusçuk Vilayetindeyiz. Bir akşam vakti kapımız çalınıyor. Açıyoruz, kapıda tamamen Avrupaî kıyafette bir kadın ile bir erkek duruyor. Çok bozuk, zor anlaşılabilir bir Türkçe ile "Burada hoca varmış, biz bir şeyler soracağız" diyorlar. Sonra genç kadın ağlayarak anlatmaya başlıyor; "Kızanım ağır hasta. Hastanede yatıyor. Bugün rüya.....
Sayı: 098, Sayfa: 016
Tebliğ - Asuman Doğru
Tebliğ... İnsanlık tarihi boyunca gelmiş geçmiş bütün Resûllerin yolu... Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa'nın (S.A.V.) yolu... O'nu alemlere rahmet kılan yol. İnsanın erişebileceği güzelliklerin doruk noktası... Sevginin insanlığa yansıma yollarından belki de en güzeli. Evet! Tebliğ... Ona sarılanı yücelten kutsal yol.....
Sayı: 098, Sayfa: 019
Bu Gece Uyuma - Mevlâna
Konuşum ben bu gece sana Ey can, ey Canımın canı. Ey gül, ey güzeller sultanı, N'olur bu gece uyuma.   Gönlümü alıp götürdün, Canı da al götür ama, Sakın bu gece uyuma.     Sen ey dilber, ey güleç bahçe, Sen sarhoş gönlümde huzur Dilimde hece..   .....
Sayı: 098, Sayfa: 020
Ahsen'e İtiraf - Şeyda Başkan
Nasıl başlayacak mektup?.. Mektup bu kez itiraf, mektup bu kez infaz!.. Kendine bakınca ürkmeyecek tek dost, günah ve sevablarıyla ceset, lütuf ve affıyla Rab!.. "Aynaya güzel insan bakar" diyor üstad; bilmem güzelliğimizden mi ama hayatta adam gibi yaşamak için; bence mecburiyet!.. Belki sadece beni bağlar... Ah dürüstlük!.. L.....
Sayı: 098, Sayfa: 020
Bilinmelisin - Emel Okyar
Leyla Köhne kervanlar geçiyor gözlerimden yine Ne sorabilirim Ne susabilirim Sen söyle Hicretim nereye? Leyla Dönmemek için geriye Gemileri yakmaktır sevda demiştin Ben korsan kalyonlarında ırgat Dönüşü olmayan yollara gittim Sana gelecek gemileri yanlış savaşlarda Yitirdim Sen sö.....
Sayı: 098, Sayfa: 021
Medine Geceleri - M. Avni İman
Medine-i Münevvere Güneş, Menâha sırtlarından ufka inerken Hârelenen renkler silinip kayboluyordu. Ilık akşam rüzgarı, soluk alıp verirken Gecenin tülleri, Medine'ye iniyordu. Allah-ü Ekber sadaları doldururken semayı Yavaşça, gölgelendi Kubbeyi Hadra'da ışıklar Yüzbinlerce ruhu yıkayı.....
Sayı: 098, Sayfa: 021
Kur'an-ı Kerim'i Nasıl Okumalı, Nasıl Dinlemeli? - Prof. Dr. Ömer Çelik
Kur'ân-ı Kerim, Allah Teâlâ tarafından bütün insanlara gönderilmiş ilahi bir mektuptur. Bu mektup, insanlığın saadet ve selametini sağlayacak mühim mesajlar taşımaktadır. Bu mesajları almanın, duymanın ve anlamanın yolu Kur'ân-ı en güzel şekilde okumak ve dinlemekten geçer. Şimdi Kur'ân-ı en güzel şekilde okumak ya da dinlemek nasıl mümkün.....
Sayı: 098, Sayfa: 022
Dudağının Değdiği Yer - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Sevgiliden ayrı düşenler, onun hatırasıyla avunurlar. Dokunduğu şeylere temas ederek onu hissetmeye, gezdiği yerlerde dolaşarak teselli bulmaya çalışırlar. Ashab-ı Kiram efendilerimiz emsâlsiz bir sevgiliden ayn düşmenin acısıyla kavruldular. Onun kendilerini bırakıp gitmesine adeta inanamadılar. Bir daha dönmemek üzere gittiğini anlayın.....
Sayı: 098, Sayfa: 024
Habib İbn Zeyd El-Ensari -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Habib İbn Zeyd el-Ensarî radıyallahu anh vakur ve genç bir sahabi... İmanındaki azim ve kararlılığı ile dikkatleri üzerine çekmiş bir bahadır... Allah Rasülü'nün yazdığı mektubu Müseylime'ye götüren ve bizzat eline veren yiğit bir mücahid... O, her köşesinden iman kokuları yayılan, içinde oturanların her birinin alnında fedakar.....
Sayı: 098, Sayfa: 026
Nifaktan Kurtulmak - M. Sâmi Ramazanoğlu
Efendimiz -sallallahü aleyhi vesellem-: "Din temennilerle olmaz" buyurmuştur. Yine, "Ben, âdetleri kaldırmak ve nefsin kötü arzularını bertaraf etmek için gönderildim" buyurmaktadır. İşte, irade iddiasında bulunup da, âdetten öte gidemeyen temennicilerin hâli, münâfıkların haline benzer. Onlar dünya ve âhiret ga.....
Sayı: 098, Sayfa: 027
Gıybet - Sâdık Dânâ
Gıybetçilerin, yahud, itikadî konularda yanlış görüşe sahib olanların sözlerini kesmek, tashih etmek, nezaketsizlik değildir, bilakis istikametdir. Dînî vazifedir, adalettir. Resûlü ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz, hakka tecavüz etmedikçe kimsenin sözünü kesmez, hakka tecavüz edince de, ya onu men ederek sözünü keser veya o m.....
Sayı: 098, Sayfa: 028
Zühd - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tasavvuf ve sûfî kelimelerinin Kur'ân'da zikredilmemiş olması, tasavvufu tartışma ortamına çekmiştir. Daha sonraları "tasavvuf ve tarikat" adını alacak olan İslâm'ın ruh hayatının, önceleri "zühd" olarak yaşandığı bilinmektedir. Özellikle Hz. Peygamber ve raşid halifelerden sonraki dönemde müslümanlar arasında refah düzeyinin.....
Sayı: 098, Sayfa: 032
Kimler Yazdı Bu Senaryoyu? - İdris Arpat
Dünya sahnesinde rolümüz, ilahî emir ve yasaklara ciddiyetle riayet etmek, kaderimizin acı ve tatlı cilvelerini, yüzümüzü ekşitmeden ve şımarmadan kabullenmektir. (Zariyat, 56) Bizi insan ve insanlar içinde müslüman yarattığı ve sayısız nimetlerle donattığı için Allah'ı ve O'nun dostlarını sevmektir. Alah'ı sevmemizin yolu, Muhammed Aley.....
Sayı: 098, Sayfa: 035
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
19. yüzyıl Osmanlı döneminden günümüze kadar, ülkemiz gündeminden hiç düşmeyen bir komşumuz var.. "Komşu komşunun külüne muhtaçtır" özdeyişinin özüyle hiç bağdaşmayan bu komşumuz, Güneyde bir avuç azınlığın müslüman çoğunluğa hükmettiği bir İslam ülkesi olan, SURİYE'dir. Bu incelemenin amacı; bir İslam ülkesini ve hem de komşumuz olan bir.....
Sayı: 098, Sayfa: 036
İslâm'ın Ulaşmadığı Her İnsandan Mes'ûlüz - Altınoluk
Azerbaycan'a kendimizi neden daha yakın hissederiz hiç düşündünüz mü? Biz Azerbaycan'ı gezerken bu yakınlığı daha da yakından hissettik. Sonradan öğrendik ki; Osmanlı-Rus harbinde gerek Kafkasya'dan gerekse Rumeli tarafından Anadolu'ya 1.5 milyon dindaşımız göç etmiştir. Bu yüzden Azerbaycan ile aramızda farkında olmadığımız sıkı bir akr.....
Sayı: 098, Sayfa: 040
Güvenilir Haber Kaynağının Önemi - Doç. Dr. Adem Esen
Günümüzde kitle iletişim araçlarının etkinliği fevkalade boyutlara ulaşmıştır. Aslında her dönemin kendine özgü iletişim araçları, toplumlar üzerinde etkili olmuştur. Ancak modern teknolojinin getirdiği büyük, imkanlar bu araçların çeşidini artırdığı gibi kamuoyu üzerindeki gücünü de ciddi düzeylere çıkarmıştır. Nitekim izlediğimiz Körfez savaşı.....
Sayı: 098, Sayfa: 042
Osmanoğullarının Dramı Üzerine Kadir Mısıroğlu İle... - Altınoluk Röportaj
AItınoluk: Hanedan'ın son reisi Orhan Efendi'nin vefatını duydunuz mu? Mısıroğlu: Orhan Efendi'nin ölümünü duydum, kendisine Allah rahmet eylesin. Orhan Efendi Hanedan içinde mümtaz mevkii olan bir şahsiyet değildi. Bundan dolayı 20 yıl evvel yayınladığımız "Osmanoğullarının Dramı" isimli kitapta ona ehemmi.....
Sayı: 098, Sayfa: 044
"Halide Annenin Dilinden Bosna" - Altınoluk
Geçen ay Yuvamız ekinde Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Ali İzzetbegoviç'in hanımı Halide İz-zetbegoviç Hanımefendi ile yapılmış "Halide annenin dilinden Bosna" başlıklı bir mülâkatı yayınlamıştık. Bosna tradejisini bir de Halide annenin dilinden sizlere aktarmıştık. Bu mülâkatta ayrıca Ramazan Bayramı arafesi olması hasebiyle Halide hanımın t.....
Sayı: 098, Sayfa: 047
Ayın Notları - Altınoluk
Hasan Mezarcı, Mustafa Kemal, Sistem, DEP, Doğu, PKK vs... SANCILI KONULARA SANCISIZ ÇÖZÜM İÇİN Geçtiğimiz ay yaşanan iki gelişme, Türkiye'de sisteme hakim çevrelerin, sancılı konularda sağlıklı çözümler üretmek yerine hala inzibatî politikalarla netice almakta direndiklerini ortaya.....
Sayı: 098, Sayfa: 049