İslâm Birliği
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEÂLÂ BUYURUYOR: Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?" (Nisa, 144) Aziz okuyucu, Altınoluk'un dokuzuncu cildine bir Ramazan Bayramı arefesinde giriyoruz. Bu vesile ile .....
Sayı: 097, Sayfa: 002
Gordion'un Düğümü - Ahmet Taşgetiren
İslâm birliği Batı'nın düşman olarak gördüğü, Türk dünyasının birliği ise Rusya'nın düşman olarak gördüğü bir vakıa. Sovyetler'in dağılmasından bu yana dünyada önemli gelişmeler oluyor. Güç dengeleri yeniden biçimleniyor. Yeni entegrasyonlar oluşuyor. Her gün bu yeni oluşumların bir adımına şahit oluyor dünya. Paralel olarak da sancılar.....
Sayı: 097, Sayfa: 003
İki Kalkan - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:   " Oruç kalkandır..."1 Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:   " İmam .....
Sayı: 097, Sayfa: 005
Ortodoks Atağı - Altınoluk
Son yıllarda hristiyan dünyasında ve özellikle Ortodoks kesimde Türkiye'ye yönelik büyük bir hareketlilik gözlenmekte. Bu hareketlilik Yunanistan'ın Eylül 93 tarihinde Rusya ile imzaladığı Ortodoks İttifakından sonra daha bir ivme kazanmış durumda. Anadolu'da toprak alımları, Yunanistan'ın ABD, Kanada ve Avustralya'nın imzaladığı bir memorandumu.....
Sayı: 097, Sayfa: 007
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Dünya üzerinde yaşayan devletler, varlıklarını sürdürebilmek için, güçlü olmak zorundadır. Devletlerin güçlü olması, yaşadıkları toprakların sahip olduğu avantajlar ile kendi çalışmalarıyla ortaya koyduğu dengelere bağlıdır. Devletlerin uzun yada kısa ömürlü olmaları, mekân avantajı yanında, zamanı iyi değerlendirebilme ve üstün yer politikaları.....
Sayı: 097, Sayfa: 008
Yazarlar Birliği Başkanı Mehmed DOĞAN'LA Hilâfetin Kaldırılması ve Yeniden Değerlendirilmesi Üzerine... "Hilâfet 70 Yıllık Tabu" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK: Türkiye Yazarlar Birliği'nin 1994 yılı programında Hilâfet konulu bir sempozyum da yer alıyor. Böyle bir toplantıda niçin gerek duydunuz? D.M. Doğan: İçinde bulunduğumuz yıl, hilâfetin ilgasının 70. yıldönümü. Daha önce hilâfet kurumunu yüzyıllarca temsil etmiş, bünyesinde bulundurmuş bir ülke ve topluluk .....
Sayı: 097, Sayfa: 010
Kamran İnan Türk Dış Poitikasını ve İslam Dünyası ile İlişkilerini Değerlendirdi: "İslam Dünyasının Sıkıntısı Dış Güçleri Soktuğu Nifaktır" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK- Sayın İnan malumunuz Türkiye Tanzimat'tan bu yana batılılaşma süreci içersindedir. Fakat geçen uzun zamana rağmen Türkiye Batı Kulübüne bir türlü girememiştir. Öte yandan Türkiye bu süreç içerisinde de tarih, din, dil beraberliği olan İslâm ve Türk dünyası ile olan ilişkilerini geliştirmede duyarsız kalmıştır. Bu çerçeve.....
Sayı: 097, Sayfa: 013
Kadir Mısıroğlu ile Hilafet Muhasebesi / "Boyununa Haç Taksan Avrupalı Seni Takdir Etmez" - Altınoluk Röportaj
Konuşanlar : :Ahmed TAŞGETİREN, Y. Selman TAN ALTINOLUK-Altınoluk olarak bu sayımızı hilâfetin muhasebesine tahsis ettik. Hilâfetin kaldırılışının üzerinden 70 yıl geçmiş. Kaldırılış döneminin kendine göre gerekçeleri var. Şimdi bu gerekçeleri tartışmadan Türkiye'nin dış ve iç problemlerde tıkandığını g.....
Sayı: 097, Sayfa: 016
Mahzun Bayram - Osman Nûri Topbaş
Hata ve onun neticesi olan ızdırap, insan yaratılışı ile başlar. Zira ilk ceddimiz Adem (a.s.) da murad-ı ilâhî icabı bir zelleye düçar olmuştur. Bunun neticesi olarak Cennetten tard edilip Dünya'ya gönderilişi ile ilk ızdırap tadılmış olur. Adem (a.s.)'ın yaratıldığı balçığa 39 sene hüzün, bir sene sürûr yağmıştır. Keder ve hüzünün ha.....
Sayı: 097, Sayfa: 021
Şafakla Ufuk Arasında - İdris Arpat
İncecik bir dumandır, yükselir dağ yamacından, "bir buluttur kaynar." Bir menekşe gülümser taş dibinde. Dallar üstünden bir kuş sesi yükselir. Bir rüzgar uğultusu, bir kurt uluması, bir dere iniltisi duyulur engin ormanlarda. Bir ışık süzülür bulutlar arasından. Her yönde bir ahenk, her yerde bir uyum. Yıldızla uzay, şafakla ufuk ar.....
Sayı: 097, Sayfa: 022
Günlük Hayatımızda Kur'an - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'ân, Yüce Allah'ın, Hz Muhammed (s.a.)'e gönderdiği vahiylerin yazılmış ve derlenmiş şeklinden oluşur. O, bütün insanların kitabı olduğunu, onlara en doğru ve sağlam yolu gösterdiğini belirtir. (Bakara, 185, İsra 9) Her şeyi genel çerçevede açıklayıp aydınlatan Kur'ân (Nahl, 89 Mâide, 15), Vahy adına en üstün, en doğru ve en güvenilir bilgi k.....
Sayı: 097, Sayfa: 023
Sevda Çiçekleri - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Gül bahçesinde dolaşmak, rengarenk gülleri koklamak, onların gönül okşayân parıltısını seyretmek ruha nasıl ferahlık verirse, Peygamber aşıklarının yânık aşk nağmelerini dinlemek de bizi duygulandırır, içimizi aydınlatır, gönlümüzü nurlandırır. Aşıklarımızın Peygamber hasretiyle, şefaat ümidiyle, ahirette onun civarında olma niyâzıyla .....
Sayı: 097, Sayfa: 024
Ubâde İbni Samit-radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Ubâde İbni Sâmit -radıyallahu anh- Ensar'ın büyüklerindendir. İlk Akabe biatında İslâm'la şereflenen oniki sahabîden olan Ubâde (r.a.) ikinci Akabe'de de bulunmuştur. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize biat ederken: "Ya Rasûlullah! Allah yolunda hiç bir kınayıcının kınaması beni yolumdan alıkoymamak üzere sana biat ediyor.....
Sayı: 097, Sayfa: 026
Oruç ve İlahi Rahmet - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hadîs-i Şerifte "Kim, üç şeye devam ederse, O gerçekten Allah'ın dostu, kim de bunları zayi' ederse o da gerçekten Allah'ın düşmanıdır. Bunlar, namaz, oruç ve cenâbetten temizlenmek." buyrulmş?tur. Haberde vârid olmuştur ki: "Cennetler, dört kimseye müştaktır. Ramazan orucunu tutan nefer, Kur'an okuyan kişiler, li.....
Sayı: 097, Sayfa: 027
Hased - Sâdık Dânâ
Übey bin Kâ'b, radıyallahü anh'ın rivayetine göre Resulü Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: -Kölelerinize Yûsuf sûresini öğretiniz. Zira her hangi bir müslüman onu yazıb ehline ve kendi kölesine öğretirse, Allah-ü Teâlâ onun sekerât-ı mevt'ini kolaylaştırır. Hiç bir müslümana hased etmemeğe de kuvvet verir. Ge.....
Sayı: 097, Sayfa: 028
Tasavvuf - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tasavvuf, islâmî hayatın ve kültürümüzün bir parçasıdır. Ortaya çıkışından bu yana dâima ilgi odağı olmuştur. Bugün de gerek düşünce sistemi olarak, gerekse hayat tarzı ve terbiye biçimi olarak hem ilgi çekmekte, hem de çeşitli tartışmalara konu edilmektedir. Tasavvufun sosyal müesseseleri olan tekkeler ve eğitim kurumu sayılan tarikat.....
Sayı: 097, Sayfa: 033
Sen Nerdesin - Yaşar Fersahoğlu
Balık suda mutlu gonca dalında Söyler misin sen nerdesin Arı fena buldu ballar balında Söyler misin sen nerdesin Deliler deliğe bakıyor sanma Çözüldü fâş oldu bütün muamma Her varlık Rabbine sığındı amma Söyler misin sen nerdesin Bezm-i elest ile bir safta mısın Yoksa hep oyunda hep lâfta mısın Â.....
Sayı: 097, Sayfa: 034
İslâm Ansiklopedisi Üzerine Bazı Düşünceler - Doç. Dr. Ahmet Coşkun
Doç. Dr. Ahmet COŞKUN / E.Ü. ilahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Kasım 1990 da çıkan Diyanet Gazetesinde (Sayı:381) Türkiye Diyanet Vakfınca yayınlanmakta olan İslâm Ansiklopedisi hakkındaki bazı düşünce ve duygularımızı dile getirmiş, o vesile ile de bazı maddelerini hemen okumanın gerektiği üzerinde durmuştu.....
Sayı: 097, Sayfa: 035
Ayşe Şasa Bunalımla İslâm Arasındaki Yolda Yaşadıklarını Anlatıyor: "Tebliğin En Etkili Yolu Güzellik ve Sevgi Dolu Bir Hayat" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Ayşe Şasa bir aydın, bir sanatkar olarak nereden nereye geldi? Bizzat kendisinden dinlemek istersek neler söylemek isterdiniz? Ayşe Şasa: Ayşe Şasa çocukluğu ve ilkgençliği boyunca kendisine kat be kat batıl bilgilerin aşılandığı birisiydi. Çocukluğu boyunca ellerine bırakıldığı bir Alman Yah.....
Sayı: 097, Sayfa: 037
Orası Hangi Fm? - Dr. Sedat Cereci
Uluslararası bir haber ajansı bile olmayan Türkiye'nin yüzlerce radyosu var. "Eski İstanbul Darülfünunu'nun konferans salonundayız. Orada yerli ve yabancı büyük davetli kalabalığı toplanmıştır. Salonun pencereye yakın bir köşesine, geniş bir masa üzerine iri boyda bir sandık büyüklüğünde simsiyah bir alet.....
Sayı: 097, Sayfa: 040
Bosna'dan En Yeni İntibalar "Zevk İçin Çocuk Öldürüyorlar" - Altınoluk Röportaj
Sırbistan'ın zengin avcıları, atıcılık maharetlerini Bosna-Hersek'te insanlara karşı deniyorlar: Dergimiz adına iki genç kardeşimiz İbrahim Can ve Abdullah Taşçı Bosna-Hersek'e gidip döndüler. 20 gün orada kaldılar. Dağ-bayır, kar-kış demeyip cepheleri dolaştılar. Size onların Bosna intibâlarını sunuyoruz. -Efendim.....
Sayı: 097, Sayfa: 044
Ayın Notları - Altınoluk
SİYASETTE İNANÇ ZEMİNİ Olay RP'yi aşıp, İslâm'la Batıcı laik-kemalist sistemin hesaplaşması haline getirildi. Öyle ki RP çökertilirse, sistem bir kere daha zafer kazanmış olacaktı. 27 Mart'a böyle bir vasatta gidiyor Türkiye... 27 Mart, uzunca bir süredir Türkiye'yi çalkalayan siyaset zemininin ciddi bir .....
Sayı: 097, Sayfa: 049