Servette Tevbe
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEALA BUYURUYOR: "Mü'minler saâdete ermişlerdir. Onlar namazda huşu içerisindedirler. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Onlar zekâtlarını verirler." (Mü'minin Sûresi; 1-4) Aziz okuyucu, Atletizmde bir tabir var: Çıtayı biraz daha yükseğe koymak...Biraz anlatalım: Yüksek atlamada.....
Sayı: 096, Sayfa: 001
Uhrevi Teftiş İçin Hazırlık - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
İnsanoğlu yeme, içme, giyim ve barınma ihtiyaçları için dünya hayatına bağlıdır. Dünyadaki imtihan devresini geçirirken beden emanetini de salah ve sağlık içinde korumak zorundadır Bunun için ihtiyaçlarını karşılarken dünya nimetlerinden İslâm'ın çizdiği sınırlar içinde yararlanma ve onları biriktirme hakkına sahiptir. İslâm'da serveti.....
Sayı: 096, Sayfa: 003
İslam Köprüsü - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebu'd-Derdâ radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: " Zekât, İslâmın köprüsüdür."1 Üç kelimeden oluşan hadisimizdeki "kantara", bir yandan öbür yana geçmek için su üzerine kurulan şey, diye tarif edilmektedir. Bu d.....
Sayı: 096, Sayfa: 005
Vermesini Bilen Bir Toplum - Ali Hüsrevoğlu
Yüce dînimizin beş esasından bin "zekât" dır. Zekât, temizlemek veya temizlik demektir. Dikkat edilirse Müslümanlığın koyduğu bütün ibadetlerde temel cevher temizliktir. Mesela namaz kılacaksınız, abdest almanız lazımdır. Abdest öncesi bir yenilenme, bir temizlik söz konusudur. Bunlar, bedenimizle ilgilidir. Abdest.....
Sayı: 096, Sayfa: 007
Yunus Emre'nin Bir Şiiri ve Kısa Açıklaması - Ali Hüsrevoğlu
Yunus Emre'nin bir şiiri ve kısa açıklaması   İşidün hey ulular ahir zaman olısar Sağ müslüman seyrekdür ol da gümân olısar Ey büyükler, ey toplumun önünde yürüyenler, dinleyin: Dünyanın sonu yaklaştığında sağlam müslümana rastlamak zordur. Çünkü seyrektir. Sağ.....
Sayı: 096, Sayfa: 008
Osman Topbaş İle Zekât, İnfak, İsâr ve Servette Arınma Üzerine... "Servet Bir Emanettir" - Altınoluk Röportaj
Konuşan: Refik TUZCUOĞLU - Efendim zekât konusunda doğrudan irtibatı olması dolayısıyla mülk kavramının mahiyeti, nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durmak ve sorularımıza buradan başlamak istiyoruz. - Mülk gerçek mânâda ne fertlerin ne de toplumundur. Mülk ancak Allah (c.c.)ındır. Kula ancak bir zaman dilim.....
Sayı: 096, Sayfa: 009
İçimizdeki Çağrıyı Duymak - Ahmet Taşgetiren
Vefatının 10. yılında Ramazanoğlu Mahmûd Sâmi-Kuddise Sirruh- Hanzale Radıyallahu anh'ın hadisesi...Medine sokaklarında Hazreti Ebubekir (r.a.) ile karşılaşıyor. Ona; -Hanzale münafık oldu ey Ebubekir, diyor. -Nasıl olur ey Hanzale, diye cevaplıyor Ebubekir (r.a.) -Evet münafık oldu, diye üsteliyor Hanzale. .....
Sayı: 096, Sayfa: 013
Derviş Mürşi'in Rengine Boyanmalı - Mustafa Eriş
Muhterem Üstaz Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu -kuddise sirruh- efendimizin ahirete irtikallerinin 10. sene-i devriyesindeyiz. Bu sebeble nice gönüllerde iman nurunun parlamasına vesile olan o ârifler sultanını, yetiştirdiği talebelerinden dinledik. Pek çok hatıralarını topladık. Gönenli Mehmed Efendinin ifadesi ile onun, Cenab-ı Hak tarafından teyid ed.....
Sayı: 096, Sayfa: 016
Din Karabeti Kan Karabetinden Evladır - Lütfi Eraslan
* Bursa'da bir sohbette bulunmuştum. Kardeşlerin kimi koltukta kimi yerde oturuyorlardı. Yer de müsaitti. Sandalyeler vardı. Merhum Sâmi Efendimiz teşrif ettiler. Yerleştikten sonra enginli-yüksekli oturanları görünce şöyle buyurdular: "Hep yukarıda oturalım. Kalblerimiz aynı seviyede olsun Enginli-yüksekli olursa feyiz inkıtaa uğrar, ki.....
Sayı: 096, Sayfa: 017
Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi -kuddise sirruh- - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Kalb-i Selîm Sohbetlerinde sık sık "O gün kalb-i selîm'den başka ne evlâd, ne mal; hiçbir şey fayda vermez." (Şuarâ Süresi: 88-89) ayetini okuyarak kalb-i selîmi îzah ederlerdi. O'nun tefsirine göre kalb-i selîm, ne incinen, ne de inciten kalbdi. "İncinmemek incitmemekten daha zordur. Çünkü incitmemek eldedir amma in.....
Sayı: 096, Sayfa: 018
Kalbini İhya Eden Ölmez - Dr. M. Hulusi Baybal
Büyük mürşid, büyük insan Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (k.s.)'nun İstanbul'a ilk teşriflerinde biz de talebe idik. Bayezid'de Soğanağa mıntıkasında Dr. Ali Kemal Belviranlı'nın hanesinde misafir olmuşlardı. Kendilerini ilk görüyordum. İlk sohbetlerinde bulunuyordum. Sohbetleri kalb ihyası ile ilgiliydi. O günlerde Soğanağa camii.....
Sayı: 096, Sayfa: 020
Oruç Ne Güzeldir - Yasemin Doğru
Oruç, yaratanın kuluna sunduğu, kulun mutluluk ve kurtuluşunu sağlayan; mükemmele erişme, Allah'ın halifesi olmaya lâyık olabilme yolunda ihtiyacımız olan ilâhi formülün bir parçasıdır. Oruç kişide bir takım ruhsal melekelerin oluşup gelişmesini, olanların da güçlenmesini sağladığı gibi, insan sağlığını olumlu yönde etkilemekte; böylec.....
Sayı: 096, Sayfa: 021
Oruç-Takva - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İnsandaki beden ve ruh ilişkisi gibi ibadetlerin de bir zâhiri (bedenî) ve bir bâtinî (kalbî ve rûhî) tarafı vardır. İbadetlerden namazı ele alacak olursak onun şartları ve farzları zahirî organları ilgilendirdiği gibi, edası sırasındaki niyyet, ihlâs ve huşû gibi farzları da kalbi ilgilendirmektedir. Nitekim: "Namazlarını h.....
Sayı: 096, Sayfa: 022
Marifet - Basri Doğan
Asaletin simgesi saadetin yücesi Helâl bir lokma için teri sevmek marifet. Kutlu sevda uğruna karış karış toprağa Kanla vatan yazdığın yeri sevmek marifet. Mermerlerin özünü eritilmiş damlalar Sabır yüklü sinede zoru sevmek marifet. Hüzün solur gölgeler bozbulanık sularda Ufukların nabzında nuru sevmek marifet. .....
Sayı: 096, Sayfa: 022
Yolculuk - Emel Okyar
Omuzumda ağır bir yük Alnımda kanlı terler Sanki közden bir kamçı iner sırtıma Meçhul bir el uzakları işaret eder: "Yolun oraya" Yürürüm, içimde bir dua vardır Ateş böcekleri gibi yanar sönerler Yürürüm, melekler iki yanımda Benimle birlikte döner, dönerler Her soru beynimde kıyamet kadar Parçaya.....
Sayı: 096, Sayfa: 023
Allah'ın Resulü'ne Sığınırım - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Âlemlerin Rabbine sayısız şükürler olsun ki, insanı peygamberlik mertebesine yükseltirken onun insanî özelliklerini değiştirmemiştir. Bu sayede insanlar, peygamberleri kendilerine örnek alma imkanına sahip olmuşlardır. Öte yandan mü'minlerin anneleri olan Peygamber hanımları için de durum böyledir. Onlar Peygamber aleyhisselamın mahremi ol.....
Sayı: 096, Sayfa: 024
Abbad İbni Bişr -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
İslâm davet tarihinde parlak bir yere sahip olan Abbad İbni Bişr -radıyallahü anh-, ashabı kiram arasında "Kur'ân dostu" olarak tanınmıştır. Onu âbidler arasında arayan, gecesini ibadetle, Kur'ân'la geçiren bir muttakî olarak görür. Kahramanlar arasında arayan, Allah'ın (c.c.) adım yükseltmek için çarpışan cesur bir cihad e.....
Sayı: 096, Sayfa: 026
Fukara Hakkı - M. Sâmi Ramazanoğlu
Zekât: Lugatte nemâ ve ziyâde mânâsındadır. Malî olan bu ibadete zekât denilmesi zekâtı veren kimsenin malının çoğalmasından ve âhirette ecir ve sevaba vesile olmasından dolayıdır. Hakikaten malının zekâtını veren, fukaraya muâvenet ve yardımdan geri durmayan ihsan ve hayır ehlinin malının arttığı herkesce müsellem açık bir hakikattir. B.....
Sayı: 096, Sayfa: 027
Zekat - Sâdık Dânâ
Kur'ân-ı Kerim'in 82 yerinde namaz kılmakla zekât vermek beraber zikredilmiş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ehemmiyetine binaen tebliğ ve talimlerinde bu ikisini birbirinden ayırmamıştır. İslâm dini cemiyet nizâmını manevî ve maddi olmak üzere iki temel üzerine kurmuştur. Müslü.....
Sayı: 096, Sayfa: 028
Ah Bu Nefs, Ah Bu Hırs - Mustafa Necati Bursalı
Yandı ciğerimin zârı, Nefs elinden, hırs elinden. Isıttım nice azarı, Nefs elinden, hırs elinden! Gümüş, altın ve bakırım, Gitti Bağdat, gitti Kırım, Rabbim sana sığınırım, Nefs elinden, hırs elinden! Belâlara düştü başlar, Aktı gözden kanlı yaşlar, Düşman oldu arkadaşlar, Nefs elinden, hırs.....
Sayı: 096, Sayfa: 032
Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler -2- - Prof. Dr. Mehmet Demirci
Semerkandiyye Tarikatı Şeyhi Hüsameddin Bursevî şöyle diyor: "Kimseyi ikfâr (tekfir) etme, kâfiri Müslüman eyle, hazır Müslümanı kâfir eyleme, ölü gönülleri dirilt, diri gönülleri öldürme." (Doç. Dr. Mustafa Kara, Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler-2. Uludağ Yayınları /Bursa,1993, 327 s.) .....
Sayı: 096, Sayfa: 033
Meçhul Adamlar - Yaşar Fersahoğlu
Neden gülüyorsunuz Ne oldu sanki ne var Bütün âlem cennetlik Bir ben miyim günahkar Hayır... Rüya değil bu Yer çeliktir gök beton Üzerimde bir yük var Zannederim bir yük var Zannederim tonbeton Her taraf buzla dolu Buzdolabı bir yatak Biraz yatayım derim Kapım dövülür tak tak Nedir .....
Sayı: 096, Sayfa: 034
Acizname - A. Rüştü Elmalı
Göklerde ararken yerde gördüğüm, Her tarafta perde, nerde gördüğüm? Nasıl çözülecek bende kördüğüm? Sevgiyi maddesiz ölçemiyorum. Kabuktayım, öze göçemiyorum. Eskiden ses ve renk böyle değildi. Her şey seni benden önce mi bildi? Herkes mi, önünde bensiz eğildi? Soruları kökten biçemiyorum. Vazgeçemiyor.....
Sayı: 096, Sayfa: 034
Bosna Hersek Reisül Uleması Dr. Mustafa Ceriç ile... "Bosna'da Ümmet Sınavda" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK- İstanbul'a hoş geldiniz efendim. CERİÇ- Hoş bulduk. İlk önce sizinle Türkçe konuşamadığım için üzüldüğümü belirtmeliyim. Türkçe bilmemem ayıptır. 16. asırda bizim bölgemizden bu makamdaki bir zât sizin karşınızda olsaydı değil Türkçe konuşmak belki yazmış olduğu şiirlerini bile Türkçe okuyacaktı. Ben.....
Sayı: 096, Sayfa: 035
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Savaşlar, savaşlar... Ardı arkası kesilmeyen savaşlar... Beş Milyar yaşında olduğu tahmin edilen dünyamızı; yorgun, bitkin ve güçsüz düşüren savaşlar... Ölmek için yaşamak veya yaşamak için ölmek ikilemi arasında bocalayan insanoğlunun bir kısmı; hep yaşamak için öldürmeyi yeğlemiş bugüne kadar... Öyle olunca da, dünyanın tadı tuzu kaçmış ve ins.....
Sayı: 096, Sayfa: 037
Dünyada Niçin Varız? - İdris Arpat
Dünyada niçin varız? Allah'ı (c.c.) tanımak ve O'na kulluk etmek için "Elest bezmi"nde yapılan sözleşmenin muhtevası bu. Cenab-ı Hak bu sözleşmeye ne derece bağlı kalacağımızı bize de göstermek için, cümlemizi "İmtihan dünyası" na gönderdi. Bütün meselemiz bu, kulluk imtihanını başarıyla verebilmek. Her hâdise, her imkân he.....
Sayı: 096, Sayfa: 039
Hamas Temsilcisi Dr. Mustafa Caferî ile Filistin İslâmî Direnişi Üzerine... "Filistin'in İlk Şehidi Abdülhamid Han'dır" - Altınoluk Röportaj
Konuşan : Beytullah DEMİRCİOĞLU İsrail yönetimi ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında imzalanan, batılı çevrelere göre "tarihî", Filistin halkına göre "tam bir hiyanet" olan Gazze-Eriha anlaşmasından sonra, İslâmî Direniş Örgütü HAMAS gerek dış ve gerekse iç medyada isminden en çok sözedilen teşkilat olmuştur. D.....
Sayı: 096, Sayfa: 041
MÜSİAD Genel Başkanı Erol Yarar ile MÜSİAD ve Türkiye'nin Meseleleri Üzerine... "Türkiye Faiz Batağında" - Altınoluk Röportaj
Konuşan : Abdullah SADIK ALTINOLUK:Efendim Tüsiad, Tügiat gibi kuruluşlar varken siz Müsiad'ı kurmaya neden ihtiyaç duydunuz? YARAR: Bahsetmiş olduğunuz kuruluşları üç sınıfta incelemek mümkündür. Odalar dediğimiz her sanayi ve ticaret erbabının kanuni zorunlulukla üye olması ger.....
Sayı: 096, Sayfa: 044
Ayın Notları - Altınoluk
EKONOMİ 1994 FIRTINA GİBİ BAŞLADI Oldukça sıkıntılı bir yıldan sonra 1994 yılına doludizgin girdik. 1994 yılına umut verici bir gözle bakmak istiyoruz. Aşağıda 1993 yılı ekonomimizin tahlilini ve 1994 yılı tahmin ve beklentilerimizi sunuyoruz *Enflasyon Paranın satın alma gücündeki değişmelerle tic.....
Sayı: 096, Sayfa: 046
Kısa...Kısa - Altınoluk
1) Zekatın mânâsı nedir? Zekat sözlükte; temizlenme, büyüme ve artma mânâlarına gelir. Şer'î bir terim olarak ise; belirli bir mali layık olan kimseye vermek (temlik etmek) tir. 2) Hükmü ve delili nedir? Zekat İslâm'ın beş şartından birisidir. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Kitap, sünnet ve.....
Sayı: 096, Sayfa: 060