Çağdaşlaşma Şablonu
Takdim - Altınoluk
ALLAH BUYURUYOR: "Dinlerini oyun ve eğlence edinen ve kendilerini dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Kişi kazandığı amel yüzünden helake uğramasın diye Kur'an'la öğüt ver." (En'am; 70)   Aziz okuyucu, Bu sayımızda size bir "93'ten 94'e İslâm Dünyası Raporu" sunuyoru.....
Sayı: 095, Sayfa: 001
Bir Deli Gömleği - Ahmet Taşgetiren
Son iki asırlık tarihimizi açıklayan anahtar kelimeler vardır Garblılaşma, batılılaşma, asrîlik, asrî, muasır medeniyet seviyesi, çağdaş, çağdaş uygarlık düzeyi, çağdaşlaşmak, modern hayat, modern vs... Bunların zıddı kelimeler de iki asırlık tarihimizin iletişim ortamında anahtar kelimeler olarak kültür hayatımıza girmiştir: irtica, mürteci, ge.....
Sayı: 095, Sayfa: 003
Modernite ve Müslümanlar - Abdurrahman Arslan
Şüphe yok ki modern dünya Avrupa'da doğdu ve orada olgunlaştı. Biz ise yaklaşık üçyüz yılı aşkın bir zamandan beri, başlangıçta adına "batılaşma" şimdilerde ise "modernite" dediğimiz bir "süreç"ten geçmekte, fakat aynı zamanda da onunla ölümcül bir mücadele halindeyiz. Müslümanların sürdürmekte olduğu hayat için oldukça yabancı ve tehdit edici o.....
Sayı: 095, Sayfa: 005
Başkalarına Benzememek - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumâdan rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallelahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir millete benzeyen, onlardandır."(1) Hem şer'î, hem aklî Her toplumun, kendine has günlük hayatı yaşama biçimi, adet ve gelenekleri, milli özellikleri vardır. Aynı Peygambere.....
Sayı: 095, Sayfa: 006
Kalb Huzuru - Mehmet Emre
Kalpte huzur arayan, Hakk'a etmeye isyân; Günahla kararır kalp, başlar dimağda nisyân; Konfor başka bir şeydir, huzur tamamen başka; Bunu ayıramazsan, bunalırsın ey insan! Gözle işitmek zordur, kulakla görmek muhâl; Hepsi farklı çalışır, âşikâredir bu hâl; Tersine akmaz sular, yorma boşa kendini; Zikrullâha de.....
Sayı: 095, Sayfa: 007
Toplumumuzda Bugünkü Kuşakların Fikir ve Hayal Çevresinin Görünümü - Sabri Akdeniz
Burada sizlere çocuklarımızın içinde bulundurulduğu fikir ve hayal çevresinin toplumumuzdaki görünümünü olabildiğince, gücümün yettiği kadar gerçekte olduğu gibi yansıtmaya çalışacağım. Toplumumuzda bu fikir ve hayal çevresini oluşturanları üçe ayırmak yerinde olur sanırım: 1-TV'lerde, sinemalarda yayınlanan film, çizgi film v.b......
Sayı: 095, Sayfa: 008
93'ten 94'e İslâm Dünyası Raporu - M. Ahmed Varol
Uzakdoğu'dan Mağrib'e...   BAĞIMSIZLIK VE SİSTEM SANCISI İÇİÇE Filistin'deki intifada 8 Aralık 1993 tarihinde yedinci yılına girdi. Rabin ile Arafat arasındaki pazarlığa ve bu pazarlıktan çıkan anlaşmaya rağmen intifada yedinci yılına da canlı ve hareketli girdi. İntifada'n.....
Sayı: 095, Sayfa: 010
Üç Aylar İkliminde... - Recep Cici
Üç aylarda üç hususun vurgulandığını görmekteyiz ki bunlar; gece, Peygamber ve Kur'ân'dır. 1-Gece: Allah'ın varlığını ve tekliğini gösteren ayet (delil)'lerden biri sayılan gece (leyl) (1)O' nun kasemine de konu olmuş bir zaman parçasıdır. Ülkemizde kandiller diye bilinen mübar.....
Sayı: 095, Sayfa: 021
Efendimizin Evinde - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
İnsanın bahtiyarlığı huzuru tatmasıyla başlar. Aile fertleriyle tatlı bir uyum içinde olan kimseler, hem dünya saâdetini bol bol tadarlar hem ahiret hazırlığını kolayca yaparlar. Bu insanlar, her namazda, "Rabbim bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver!" diye istedikleri bahtiyarlığı elde etmekte zorlanmazlar. Dünya ve ahire.....
Sayı: 095, Sayfa: 024
Üseyyid Bin Hudayr - radıyallahu anh - - Mustafa Eriş
Üseyyid bin Hudayr radıyallahu anh Kur'ân aşığı bir sahabidir. Evs kabilesinin ileri gelenlerinden olup babası Hudayr, cahiliyye döneminde bu kabilenin reisi idi. "Ebû Yahya" künyesiyle anılan Üseyyid bin Hudayr, ilk Medine muallimi Mus'ab (r.a.)'ın rahmet ve şefkat dolu tavırlarıyla İslâm'ı tanımıştır. Onun Müslüman oluşu şöyle o.....
Sayı: 095, Sayfa: 026
Mi'rac'da - M. Sâmi Ramazanoğlu
Cebrail -aleyhisselâm-Sidre'de kaldı. Çünkü, "Sidre'den öte bir parmak ucu yaklaşmış olsaydım yanardım," demiştir. Sidre'yi, ilâhi bir nûr kaplamıştı. Sidre'den ötesi tasvir ve beyana sığmayan bir âlemdi. Ve'n-Necm Sûresinde (5-18) arası âyeti kerîmelerde bu âlem şöyle anlatılır: "Sizin Resûlünüze o vahyi kavi ve şedid olan Cibri.....
Sayı: 095, Sayfa: 027
Allah Dostluğu - Sâdık Dânâ
Allah ü Teâlâ dostluğunun bütün makamların üstünde bir makam olduğuna dair. Hüccetü-1-Îslâm el-Gazzâli kuddise sirruh buyurur ki: "Bir lezzet vardır ki, Cennetin lezzeti onun yanında hiç kalır. Onu anlamak için şu misâllere dikkat et, üzerinde düşün!" İnsanın, çeşitli devrelerinde, eşyadan lezzet alması birbirine müs.....
Sayı: 095, Sayfa: 028
Zikir ve Sohbet - Mustafa Necati Bursalı
Allah Teâlâ buyurdu: "O halde siz beni zikredin ki, ben de sizi anayım.." (Bakara: 152) Bu kaçışlar niyedir? Gel zikre, gel sohbete. Can Hak'tan hediyedir, Gel zikre, gel sohbete! Yürekten gam gidecek, Dosta selâm gidecek, Yoksa can ham gidecek, Gel zikre, gel sohbete! Burda yürek t.....
Sayı: 095, Sayfa: 031
Ramazanoğlu Mahmûd Sâmi Efendi -kuddise sirruh- - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Bir asra yaklaşan ömrünü istikamet, takvâ ve verâ ölçülen içinde, kullarını Allah'ın yoluna irşâdla ikmal eden Sâmi Efendi Hazretlerini nebiler nebisinin âğûşunda sevgilisi Allah'a uğurlayışımızın ardından 10 yıl geçti O'nu, vefâtının sene-i devriyesinde söz kalıpları içine sokmak ve lâfızlarla anlatmak bizim kârımız değil. Lâkin "Sâlihlerden ba.....
Sayı: 095, Sayfa: 032
İslam Dünyası'ndan - Dr. İhsan Yaşar
Günlük Hayattan İki Kesit... Hınca hınç dolu hastaneler, Acilde bekleşen, bir umud kapısı, bir şifâ kaynağı arayan muzdarip insanlar... Bağrışan, çağrışan, feryad eden hastalar... Oraya buraya dört dolaşan hasta yakınları... Ağlaşan insanlar... ilaç yokluğundan ya da pahalılığından, araç ve gereç eksikliğinden hastalarına müda.....
Sayı: 095, Sayfa: 034
Kendi Sancağının Peşinden Yürü - İdris Arpat
Hak varsa vazîfe de vardır Vicdan, duyarlılık, ilahî ses varsa, bu böyledir. "Hayatta ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız mühimdir " Huzurdayız, büyük huzurda. Bir yolculuktur, sürüp gidiyor sonsuzluklara doğru. Mecburî bir akış... Akmamak ne mümkün. Varoluş hikmetimizi düşünüyoruz. Bu bizi vazîfe şuûruna götürüyor. Ne .....
Sayı: 095, Sayfa: 036
Dürüst Yönetim - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
İSLÂM'DAN HAYATA YANSIMALAR Bir İslâm toplumunda iki kişi birlikte yolculuk yapacak olsa içlerinden birinin başkan olması öğütlenir. Böylece yolculuk sırasında ayrı yönlere gidiş önlenmiş, anlaşmazlık halinde liderin sözüne uyulmuş olur. İslâm toplumu da kendi problemlerini çözmede, farklı görüşleri bir noktada topl.....
Sayı: 095, Sayfa: 038
Hatırlat Bana - Emel Okyar
Zaman akıyor Damarda akan kan kadar çabuk Nereye bu dipsiz yolculuk böyle? Nereye, damıtarak hayatı? Nedir bu mesafeler arasında gidip gelmeler? Neler söyler bize mezarlıklarda Yaz-kış yeşil serviler? Saatler yokluğun boy aynasıdır Beynimde uğuldar arsız tik-taklar Zaman bir insanın kadavrasıdır .....
Sayı: 095, Sayfa: 039
Pakistan Notları: "Cive Pakistan! Ama Lütfen Temiz Cive" - Dr. Sedat Cereci
Türkler Pakistan'ı ve Pakistan halkını çok severler. Pakistan halkının da Türkler'e muhabbeti çok büyük. Tarih, bir muhabbet çağlayanı akıtmış Pakistanlılar'ın yüreğine. Türk deyince Osmanlı, Türkiye deyince İstanbul anlıyor Pakistanlılar. Bu arada Türk ve Pakistan hükümetleri de, ABD politikalarının imkân verdiği ölçüde dost ve kardeş olmaya ça.....
Sayı: 095, Sayfa: 040
Kültür Sanat Edebiyat - Altınoluk
Kelebekler Sonsuza Uçar'' İSKİLİPLİ ÂTIF HOCA Mesut Uçakan'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı, İskilipli Âtıf Hoca'yı konu alan "Kelebekler Sonsuza Uçar" filmi geçtiğimiz ay gösterime başladı. Başrollerini Haluk Kurdoğlu (Âtıf Hoca) ve Yılmaz Zafer'in (Avukat) paylaştığı film, bir sosyal demokrat avukatın özeleş.....
Sayı: 095, Sayfa: 044
Bir Çığlık Saplanır Geceye - Bestami Yazgan
Ve dökülür caddelere hıçkırık Feryadı boğar feryat Köpeklere yem olurken Her eşref-i mahlûkât Sokak kan ağlar Çiçekler şehit olur Yıldızlar şahit olur Bir çığlık saplanır geceye Alınlar düşer secdeye Toprak kan ağlar Peşinden zulüm gelir Doğrulsa ölüm gelir Şaşar kalır bu karanlık vahşet.....
Sayı: 095, Sayfa: 045
Ayın Notları - Altınoluk
SİYASET ARENADA KIRAN KIRANA MÜCÂDELE Türkiye, 1994 Martının 27'sinde yapılacak olan Genel Mahalli Seçimler ortamına girdi. Siyasi hayatta bunun yansımaları en yoğun biçimde yaşanmaya başlandı. Hükümetten seçim hamleleri, muhalefetten seçim transferleri, aday belirleme çalışmaları, seçim kanunları vs. ile birbirin.....
Sayı: 095, Sayfa: 047