Ahlâk Olmazsa Devlet Olmaz!
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEÂLA BUYURUYOR: "Bir şehri yok etmek istediğimiz zaman, şımarık varlıklılarına yola gelmelerini emrederiz, ama onlar yoldan çıkarlar. Artık, o şehir yok olmayı hakeder. Biz de onu yerle bir ederiz." (İsra, 16) Aziz okuyucu, Önce bir teşekkür: Aksaray'da, Nevşehir.....
Sayı: 105, Sayfa: 001
Erdemli Ülke Hasreti - Ahmet Taşgetiren
Ünlü Amerikan yazarı Mark Twain, Amerikan siyasi akidesini şöyle formüle ediyor: -İnsan hayatının amacı nedir? -Zengin olmak. -Nasıl? -Eğer becerebilirsen şerefsizce. Mecbur kalırsan namuslu yoldan. -Tek ve gerçek tanrı kimdir? -Tanrı paradır: Altın, dolar ve hisse senedi. Baba, Oğul ve R.....
Sayı: 105, Sayfa: 003
Bir Hükmün İnfazı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebû Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yer yüzünde infaz edilen ilahî bir hüküm (had), orada yaşayanlar için kırk sabah yağmur yağmasından daha faydalıdır." (l) Hudud ve Hukuk Allah Teâlâ, kullarının dünya ve ahiret mutluluğu için .....
Sayı: 105, Sayfa: 005
Yasak Ağaç/Haram Lokma - Kâmil Yeşil
İlk insan, ilk peygamber Hz. Adem a.s.'in anamız Havva ile cennete girmesi, cennetten dünyaya inişi semavî kitaplarda bildirildiği için Müslümanlardan başka yahudiler ve Hıristiyanlar tarafından da kabul edilen bir gerçektir. K. Kerim'de tafsil edilmeden özetlenen bu kıssa ile İsrailî kaynaklarda ve şifahi bilgilenmede.....
Sayı: 105, Sayfa: 007
Ölmez Ölçüler - Altınoluk
MUKADDİME'DEN... * " Haksız olarak vergi toplayanlar zalimlerdir, ahalinin malına tecavüz eden, haklarını ellerinden çekip alan ve insanların herhangi bir hak ve hukukunu tanımayan ve ödemiyenler zalimdirler. Umumiyetle mülkleri sahiplerinin ellerinden çekip alanlar zalimdir, bunların her biri yurdun bayındırlığını giderdiği i.....
Sayı: 105, Sayfa: 008
Prof. Dr. İlhan Özay Kirlenmeyi Yorumluyor... "Emanet Duygusu Kayboldu" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK: Türkiye'de siyasi kirliliğin ulaştığı boyut hakkında neler söylersiniz? Prof. İlhan ÖZAY: Bizde yerleşmiş bir çok deyim var bu konuda. Mesela "devletin malı deniz yemeyen domuz" diye. Bu deyimler, kendiliğinden ortaya çıkan, insanların uydurdukları sözler değildir? Bir kültürün içinden geliyor. Bir .....
Sayı: 105, Sayfa: 010
Rusya'ya Rağmen... - Altınoluk
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın girişimleriyle başlatılan ve ilki 30-31 Ekim 1992 tarihleri arasında yapılan ve geleneksel hale getirilen "Türk Zirvesi"nin ikincisi Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen geçen ay. İstanbul'da toplandı. Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının katıld.....
Sayı: 105, Sayfa: 012
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Bugün Türkler'in yoğun olarak yaşadığı topraklara Türk Ülkesi ve bu ülkelerin tümüne "Türk Dünyası "deniliyor. Türkler, geçmişte Orta Asya bölgesinde yaşarken, çeşitli sebeplerden dolayı göç etmişler ve dünyanın her tarafına dağılmışlardır. Gerçekten bugün, dünyanın her köşesinde, bir Türk ailesine rastlamak mümkündür. Ancak bunların bir kısmı.....
Sayı: 105, Sayfa: 013
"Arka Bahçeler" - Beytullah Demircioğlu
Son zamanlarda moda haline gelen bir deyimi sıkça duyar olduk. İngilizcesi " near abroad" olan bu deyimin Türkçesi "arka bahçe". ABD, Rusya, Fransa ve İngiltere gibi bir zamanların sömürgeci devletlerinin şimdilerde kendileri için "nüfuz alanı" olarak gördükleri yerlere taktıkları bir isim "arka bahçe"......
Sayı: 105, Sayfa: 016
Orman Kanunu - Fehmi Hüveydi
Acaba tarih tekerrür mü ediyor ve dünya yeniden güçlüler tarafından paylaşılmaya mı başlanıyor? Bu soruyu cevaplamak için aceleci olmıyacağım. Öncelikle son yıllarda meydana gelen, batı basınına da yansıyan bir kaç çarpıcı hadiseyi sizlere aktarmak istiyorum. ABD yönetimi Haiti ye asker çıkarma hazırlığında olduğu bir sırada Moskova'd.....
Sayı: 105, Sayfa: 017
İslama Göre Ferd ve Cemiyet - Doç. Dr. İzzet Er
Cemiyet, insan davranışlarının hem hür bir ortam içinde icra edilmesini sağlamakta, hem de sınırlamaktadır. Ancak, cemiyetin dışardan gelen bu baskısı zorlayıcı olmaktan ziyade kişinin rızasına uygun olarak gerçekleşmektedir. Cemiyetin muhtelif müesseseleri vasıtasıyla sunduğu "yap-yapma" tarzındaki telkinlerine insanın isteyerek riayet eder .....
Sayı: 105, Sayfa: 019
Ölmez Ölçüler - Ahmet Taşgetiren
KUR'AN-I KERİM'DEN... * " Bir şehri yok etmek istediğimiz zaman, şımarık varlıklılarına yola gelmelerini emrederiz, ama onlar yoldan çıkarlar. Artık, o şehir yok olmayı hakeder. Biz de onu yerle bir ederiz." (İsra, 16) * " Birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin, insanların bir kısım mallarını bile bile günah.....
Sayı: 105, Sayfa: 020
Cahiliye Adamı - İsmail Seyidoğlu
"...Cahiliye adamı köpeğini besler büyütür, çocuğunu öldürürdü..." "Cahiliye adamı", hiç kuşkusuz, öncelikle İslam öncesi dönemde yaşamış kişi demektir. Tarihî açıdan gerçek budur. Muhteva noktasından hareketle bir tanımlamaya gidecek olursak, her halde, " İslamsız bir hayatın sahibi", " İslam'ın aydınlığına kavuşa.....
Sayı: 105, Sayfa: 021
Ahlâk Toplumu - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'anın temel gayesi, doğruluk ve adalet üzerine kurulmuş olan bir ahlak toplumunu varlık alanına çıkarmaktır. Peygamber Aleyhisselamın: "Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim" (1) sözü, bu gayeyi açık bir şekilde dile getirir. Çünkü Kur'an mesajını, içerdiği tüm manaları ile pratiğe dökmenin tek arac.....
Sayı: 105, Sayfa: 022
Ufuktaki Işıklar - Mukaddes Çıtlak
Ufuklarda ışık var geleceğin nûru bu!Beklenen sabahların muştusu uğuru bu!Ölüden farksız olan insanlığın Sur'u bu! Haydi yavrum koş, yetiş iller seni bekliyor.Hakikate susayan diller seni bekliyor. Artık yeter yıllardır gönüllerimiz hastaHer güzel haslet bir bir boğuluyor bu yasta Cezayir'de, Yem.....
Sayı: 105, Sayfa: 023
Sadeliğin Parıltısı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Peygamber Efendimiz'in hayatındaki sadelik, o sade hayatın içindeki tabiilik insanı meftun ederdi. Alemlere rahmet olarak yaratılan bir insanın bu kadar gösterişsiz bir hayat sürmesi, sıkıntıları hiçbir zaman mesele yapmaması, gerek hayatın zorluklarını gerek insanların olumsuzluklarını bir problem olarak görmemesi herkesi kend.....
Sayı: 105, Sayfa: 024
Hazreti Ali -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Allah Rasulüne çocuk yaşta ilk iman eden... İlim şehrinin kapısı diye bilinen, şecaatiyle kahramanlığıyla ve put kırmakla meşhur bir sahabi. Hayatında hiç puta tapmadığı için "Kerremallahu Vecheh" lakabını aldı. Şecaat, cesaret ve kahramanlıkta gösterdiği harikalar sebebiyle "Kerrar" ve "Esedullah'il-galib = Allah'ın asla.....
Sayı: 105, Sayfa: 026
Ahlâk Güzelliği - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hadis-i Şeriflerde şöyle buyurulmuştur "Mü'minlerin en faziletlisi, ahlakı en güzel olanıdır" (İbni Mace) İnsanlar ma'denler (gibi)dir. Irk (soy ve kan) dessastır. (Yani iyi ve kötü gizli birçok hasletleri camidir. İrsiyetin mayasıdır) Kötü edep ve terbiye de kötü ırk gibidir "(Beyhaki) Bu hadis-i şerif .....
Sayı: 105, Sayfa: 027
Aile Saadeti (2) - Sâdık Dânâ
KOCANIN HANIMI ÜZERİNDEKİ HAKLARI Kadınların kocalarına hizmet etmesi İslâm'ın vaciplerindendir. Kocanın karısı üzerinde hakkı çoktur. Bu sebepten Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer bana, birinin diğerine secde etmesi emr olunsaydı kadınların kocalarına secde etmesini emrederdim. Çünkü zevcin zevce üzerindeki hakkı çok.....
Sayı: 105, Sayfa: 028
Ledün İlmi ve Keşf - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
"Ledün" kelimesi, Türkçe'de de kulandığımız "nezdinde, yanında" manasını ifade eden "inde" kelimesiyle eş anlamlıdır. Kur'an'da pek çok defa geçen bu kelime, Kehf sûresinde Musa ile Hızır kıssasında Hızır hakkında: "Biz ona tarafımızdan (ledün) bir ilim öğretmiştik" (el-Kehf, 18/65) şeklinde geçmektedi.....
Sayı: 105, Sayfa: 031
Vicdanıyla Yaşamak Kolay Değil - İdris Arpat
Eğitim, insan yetiştirme sanatıdır. İnsanın ruhî ve bedenî kabiliyetlerini zamanında, en yüksek noktaya çıkarma çalışmasıdır. Medeniyet ve kültürü geliştirerek, gelecek nesillere aktarmaktır. Medeniyetin ölçüşü, insana verilen değerdir, insana değer vermek demek, onun eğitim ve öğretimini, birinci mesele olarak ele almak demektir, i.....
Sayı: 105, Sayfa: 033
Gazel - Mücteba Uğur
Prof. Dr. Hayrânî Altıntaş'a Şu garip ülkede Leyla da vardı "La" denilen yerde "illa" da vardı   Mecnun'un bahtına yanmak düşse de, Dilinde vird olan ferda da vardı...   Ruhlar kaynaşmıştı, bilekler güçlü, Ufukta şafak rengi elma da vardı...   .....
Sayı: 105, Sayfa: 036
Kediler - Nesrin Zerey
Akşamın ölgün ışınları koyun durgun sularında akisler yaptığı sırada, arkadan takma motorun suları köpürten gürültüsü beraberinde rıhtıma bir kayık yanaştı. Kayığın diğer kayıklar arasındaki yerine bağlanışı iki bloktan oluşan sitede yaz tatilinin tadını çıkaran çocuklar ve basket sahasında top koşturan gençler gibi, balkonlard.....
Sayı: 105, Sayfa: 036
Akma Dere - Emel Okyar
Akma dereKüçücük bir deresin sen, biliyorumTuna nehri değilsinBen Tuna için ağlıyorum bugünKöprülerim yıkıldı benim de acılarlaKah İstanbul'daKah Bosna'daAğlayanlarlayım ağlayanım yokAkma dereDostum ol, kal benimleDostum ol dere Sus, konuşma dereAh söylenecek çok şey var biliyorumHiç.....
Sayı: 105, Sayfa: 037
Çarşamba Pazarı - Abdulkerim Taşbek
Uzun yılların alışkanlığı; Çarşamba pazarına uğramadan geçemem... Babadan kalma bir alışkanlık... O zamanlar herkesin cebinde bir file bulunurdu; bir de kocaman mendil... Bakarsınız karşınıza uygun fiyatla bir şey çıktı mı açarsınız filenin ağzını... Filenizin gözünden çıkacak kadar küçük şeyleri mendilinize koyarsınız... Mendi.....
Sayı: 105, Sayfa: 038
Kitap : "Türkiye'de Etnik Gruplar" - Prof. Dr. Ramazan Özey
"Bu kitabı, Türkiye toplumunun birbirine olan sevgisine ithaf ediyorum" diye başlıyor, kitabına Peter Alford ANDREWS. Kitabın adı; "Türkiye'de Etnik Grublar" Türkçesi Mustafa Küpüşoğlu'na ait. Kitabın orjinal baskısı; 1989 da, Wiesbaden, Dr. Ludwing Reichert Werlag, tarafından "Ethnic Groups in the Republic of Turkey" adıyla yayınl.....
Sayı: 105, Sayfa: 039
"Âhh Coğrafyası Olmasın..." - Osman Nûri Topbaş
Osman TOPBAŞ'ın Azerbaycan İntibaları... Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım, Elemim bir yüreğin karı değil paylaşalım. M.Akif ERSOY Tarihin devamlı şahid olduğu bir gerçek vardır: "Zulüm payidar olamaz!" Bu hükmün zamanımızdaki en aldat.....
Sayı: 105, Sayfa: 040
Bize İslâm Lâzım - Altınoluk
Komünist diktatörlük çöreklendiği topraklar üzerindeki hakimiyetini kaybetmeye başlayınca esir Türk illerinde de özgürlük şafağı kendini göstermeye bağladı. Özgürlük şafağının arkasından ise tabu olarak yeni bir toplumsal yapı arayışı başlayacaktı. Ayakları üzerine doğrulmaya çalışan bu toplumların yine hakim kuvvet merkezlerinin etkis.....
Sayı: 105, Sayfa: 043
Altınoluk Günleri - Altınoluk
Geçtiğimiz ay Anadolu, coşkulu Altınoluk Günleri yaşadı. Aksaray'da başlayan Altınoluk coşkuşu Nevşehir, Kayseri, Ankara'yı dolaştı. Bursa ve Balıkesir'de konakladı. Çorlu ve Edirne'de yankı buldu. Yayın Müdürümüz Mustafa Eriş"in okuduğu Kur'an-ı Kerim ile başlayan "Altınoluk Günleri"miz, Yayın Kurulu üyelerimiz Prof. Dr. İsmail Lütfi .....
Sayı: 105, Sayfa: 044
Konya'da Yılın Çevrecisi İsmail Öksüzler ile... "Çevre İle Üç Hakka Saygı" - Altınoluk Röportaj
ÇESAB (Çevre Sağlığı Birliği) Konya Valisi Atilla Vural ile birlikte Konya Selçuklu Belediye Başkanı İsmail Öksüzler'i yılın çevrecisi seçti. Başkan Öksüzler, plaketini Çevre Bakanı Rıza Akçalı'dan aldı. İsmail Öksüzler, çevre konusundaki görüşleri ve çevre çalışmaları ile ilgili sorularımızı cev.....
Sayı: 105, Sayfa: 046
Yolsuzluklar ve Denetim - Hulûsi Yazıcıoğlu
Türkiye'nin bir bölgesinde çocuklarımızın canlarını ortaya koydukları, içerde ve dışarda ülkeyi parçalama oyunlarının sergilendiği bir dönemde, basını üst düzey siyasetçilerin, bürokratların ve birdenbire "iş adamı" oluvermiş kişilerin çektiği bir kesimin ülkeyi yağmalamağa girişmelerinin; bunu yapmayı da kendileri için adeta bir h.....
Sayı: 105, Sayfa: 049
Ayın Notları - Altınoluk
ÖZELLEŞTİRMENİN ÇÖZECEKLERİ - ÇÖZEMEYECEKLERİ Özelleştirmenin temel mantığında şu var: "Devlet bir ekonomik kuruluşu verimli işletemiyor. Çünkü belirli bir sahibi yok. "Devlet malı" "orta malı" gibi görülüyor ve onu tasarruf eden herkes, kanuni çerçeve dışında özel bir sorumluluk hissetmiyor. Ne üretimi ne de tü.....
Sayı: 105, Sayfa: 052