Ortak Payda İslâm
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEALA BUYURUYOR: "De ki: "Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda müsavi olan bir söze gelin: Yalnız Allah'a kulluk edelim. Ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Bir kısmımız Allah'ı bırakıp diğer bir kısmımızı Rabler edinmesin. 'Eğer yüz çevirirlerse deyin ki: 'Şahit olun, bizler müslümanlarız.' .....
Sayı: 104, Sayfa: 002
Ortak Payda - Ahmet Taşgetiren
Tunceli doğumlu, bir gazetenin ismini "alevi sanatçılar" listesinde yayınladığı Yıldız Tilbe "en çok olmak istediğiniz nedir?" sorusuna "Hazreti Muhammed'e ilk inanan kadın olmak isterdim" cevabını veriyor. Yıldız Tilbe, boynunda, içinde Ayetelkürsi bulunan bir kolye taşıyor. Bir başka pop sanatçısı Aşkın Nur Yengi.....
Sayı: 104, Sayfa: 003
Her İşin Başı İslâm - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resülüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "- Tamamıyla işin aslını (başını, temelini) haber vereyim mi sana?" - Ver, Ya Rasûlullah! "- İşin başı(aslı) İslâm'dır... "(l) Her şeyin temeline İslam'ı oturtan.....
Sayı: 104, Sayfa: 005
Galler Prensi Charles'ten İlgi Çekici Değerlendirmeler "Batı İslâm'la İişbirliği Yapmak Zorunda" - Ahmet Rüstemoğlu
Batı'da, şu anın yoğun düşüncesi İslâm-Batı ilişkileri üzerine. Batı, maddi gücünün farkında olmasına rağmen, insani planda bazı şeylerin iyi gitmediğinin de farkında. Bunun yanında İslâm'ın yükseliş seyrini de görüyor ve sadece "İslâm düşmanlığı" ile tarih sürecini devam ettiremeyeceğini anlıyor. Bu arada bir çizgi halinde, "aca.....
Sayı: 104, Sayfa: 007
Rasim Özdenören'in Görüşleri / Yoğun Bir Kimlik Sorunu Yaşıyoruz - Rasim Özdenören
Toplumumuzun farklı kamplara bölünmüş olması uzun bir tarihi geçmişin hasılasıdır. Tanzimat, meşrutiyet, cumhuriyet gibi tarihimizin kırılma noktalarında söz konusu kamplaşmalar giderek artan bir dozda belirmeye başlamış; günümüzde ise bu kamplaşmalar doruk noktasına ulaşmıştır. Dikkat edilirse sözünü ettiğimiz kırılma noktalarının.....
Sayı: 104, Sayfa: 010
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'nin Görüşleri / Ortak Payda İslâm Hikmeti - Prof. Dr. Hüseyin Hatemi
İslâm'ın hedefi, merhum Ziya Paşa'nın "her millet için bir düziye adlini âm et!" dediği gibi, yeryüzünde adaleti tam anlamı ile hakim kılmaktır. Her peygamber yeryüzünde bu hedefi tebliğ etmiş ve Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu gibi, İblis'in hizmetine giren ins ve cinn şeytanları ise, bu peygamber tebliğini insanlığa ulaştı.....
Sayı: 104, Sayfa: 011
Haiti'de Sahneye Konan Amerikan Ortak Paydası - Altınoluk
Amerika Haiti'ye askeri müdahaleye yelteniyor. Sebebi, Haiti'de seçimle gelmiş sivil bir yönetimin bir general tarafından devrilmesi ve askerî yönetim oluşturulması. Amerika, "sivil yönetimin, gerektiğinde kuvvet kullanarak savunulması'nı uluslararası bir ortak payda olarak görüyor ve Haiti harekatına dünyadan destek istiyor. A.....
Sayı: 104, Sayfa: 011
Ortak Payda - Dr. Hikmet Özdemir
Dr. Hikmet ÖZDEMİR'in Görüşleri... Türkiye toplumu için kimlik planında bir ortak payda ne olabilir? Bu ortak payda İslâm coğrafyası için de genişletilebilir mi? Bir kere bir şeyin adı üzerinde ortak payda olması için, hukuki anlamda kabul görmesi veya tescil edilmesi gerekiyor. Tescil ise her zaman gönüllülük.....
Sayı: 104, Sayfa: 012
Prof. Dr. Sabahaddin Zaim'in Görüşleri... "Bize 10 Yıl Hudeybiye Ortamı Lazım" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Efendim ülkemizde belirli sancı odakları var. Laik-antilaik, laik-müslürnan, sünni-alevi, Türk-Kürd, modern-tutucu, batıcı-batı karşıtı gibi şablonlar, toplumumuzu farklı kamplara bölüp, bir vuruşma ortamı oluşturuyor. Bu bir sonuçsa Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Yani sebebler üzerine düşünceleriniz?.....
Sayı: 104, Sayfa: 013
Altan Tan'ın Görüşleri / İslam, Toplum Hayatından Sökülüp Atılamadı - Altan Tan
- Osmanlı İmparatorluğu çok ırklı, çok dinli ve çok mezhepli bir yapıda olmasına rağmen bu mozaik yapıyı bir arada tutan ortak değerlere sahipti. Farklı ırklara mensup insanlar İslâm ortak paydasında birleşiyorlardı. Farklı dinlere mensup Süryani, Ermeni-Rum ve Yahudi gibi azınlıklar ise yine, İslâm dininin büyük hoşgörüsü sayesi.....
Sayı: 104, Sayfa: 015
Mehmed Solmaz Hoca ile... Türkiye, Yol Ayrımında... - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Bu sohbetlere geleneksel olarak devam ediyoruz. Hocalarımızın çocukluk ve yetişme döneminden itibaren yaşadıklarını okuyucularımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Çünkü herbirinin çileli bir yetişme dönemi var. Bunların yeni yetişen nesle örnek olmasını temenni ediyoruz. Yaptığımız bu tür sohbetler çok faydalı oldu ve .....
Sayı: 104, Sayfa: 016
İslâm'da Birleşmek - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'an mesajı, İslâm gerçeğini açıklar. (1) İmanın bölünmez bütünlüğünü, İslâm'ın da tek makbul din olduğunu bildirir. (2) İslâm'ın sahibi Allah'tır. O, hoşnut olduğu dini, insanlara Kur'an kapsamında sunmuş; Peygamber Aleyhisselam da Allah'ın elçisi olarak bu dini onlara duyurmuş, her bakımdan model olma .....
Sayı: 104, Sayfa: 021
Masum Gözlere Muhatap Sen Oldun - İdris Arpat
"Haşa ki ilim ve terbiye oyun değildir, ciddi bir konudur" (H. Bektaş Veli) Sen, dikenlerini iç dünyasına çevirmiş, dışında güller açan insan. Isırganları ilaca çeviren, eşkiyadan efendi çıkaran... Akıllara gönüllere etki eden, toplumun kaderini düşünmekten bir an uzak durmayan. Ne takdir arzusu, ne al.....
Sayı: 104, Sayfa: 023
Hadis Okumalıyız - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Peygamber aliyhesselam'ın bize en güzel örnek olduğunu bildiren ayet-i kerîme, onu kendimize model almamızı tavsiye etmektedir. Resul-i Ekrem efendimiz evinde nasıl yaşardı? Sokağa nasıl çıkardı? Yolda nasıl yürürdü? Gördüğü insanlara nasıl davranırdı? Mescide vardığı zaman ne yapar, nasıl ibadet ederdi? İslamiyet'i öğretme met.....
Sayı: 104, Sayfa: 024
Osman Zinnureyn -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Osman bin Affan -radıyallahu anh- bir edeb ve haya abıdesi Malını Allah yoluna harcamakta güneş gibi cömert Allah Rasülunun iki kerîmesiyle Rukiyye ve Ümmü Gülsüm (r anhuma) ile nikahlanarak, Zinnüreyn iki nur sahibi lakabına mazhar... Dünyada iken cennetle müjdelenen bir sahabi Allah Rasülunun üçüncü halifesi 577.....
Sayı: 104, Sayfa: 026
İslam'dan Başka Din Aramak - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Eğer bir kimse İslam'dan gayri bir din ararsa o aradığı din o kimseden kabul olunmaz. Halbuki İslam'dan gayri din arayan kimse ahiretde hasirindendir, ebedî zarar edenlerdendir. Resulün hak olduğuna şehadetle iman edip kendilerine , hakka delalet eden Ayet-ı.....
Sayı: 104, Sayfa: 027
Aile Saadeti - Sâdık Dânâ
Evin erkeği ailesinin kendisine itaatli olmasını istiyorsa, muhakkak kazancının helal olmasına dikkatli olmalıdır. Karısının dini bilgilerinin noksanlarını gördüğünde, "bana ne" demeyecek, öğretecek ve tatbik ettirecek. Mesela namaz kılmasını bilmiyorsa, hem öğretecek hem de kılmasında yardımcı olacak. İhmal ettiğinde manen mes.....
Sayı: 104, Sayfa: 028
Havf ve Reca - Sacid Türker
Girdin benim kanıma Dünya gözüme kaçtı Kalbimi kundakladın Kefenim kurtlar açtı Süttozu biber ondaHaram ağızım açtı Nefis kokulu evim Namaz saatim kaçtı Şöhretim bakraç bakraç Alem bana el açtı Gurur! sürtecek burnun. Secde şeytandan kaçtı Vak.....
Sayı: 104, Sayfa: 030
Tasavvuf ve Kalb - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Kalp, bir şeyin merkezi, ve özü anlamına gelen bir Kur'an kavramı. Lugatte birşeyi tersyüz etmek, değiştirmek veya değişkenlik anlamlarına gelir. Kuran'da ise genelde idrak ve anlama merkezi, düşünme ve kavrama gücü, ya da akıl anlamındadır. Nitekim şu ayetlerde geçen kalb kelimesi bu anlamdadır. -"Onlar Kur'an'ı düşünmüyor.....
Sayı: 104, Sayfa: 031
"Küçük Şey Yoktur" - Altınoluk
Her şey bir hatırlatmadır bize... Ünlü bir dokumacı, dokuduğu kumaşı satmış. Daha sonra o kumaş parçasında bir kusur görülmüş ve geri çevrilerek bedeli istenmiş. Dokumacı parayı vermiş, fakat gözlerinden yaş gelmiş. Sormuşlar: "Niçin ağlıyorsun? Kumaşı geri verdik diye ise üzülme. Alıp gidelim ve paranı g.....
Sayı: 104, Sayfa: 033
Bir Hayat Kitabı - Ahmet Taşgetiren
Gençlik yıllarınızın kültür birikimi içinde bir Şule izi var. Kemal Uray Bey, o dergiyi, bir çocuğa emek verip, onu her türlü güzelikle tezyin eder gibi hazırlardı. Her cümlesi, her resmi, her puntosu seçilmişti. Sayfaları seçilmişti, üslubu seçilmişti. Bir özen vardı her şeyinde. Altınoluk ve Yuvamız üzerinde düşünürken bir gün, Ertuğrul Düzd.....
Sayı: 104, Sayfa: 033
Gönül Aynasından - Osman Nûri Topbaş
Sultanın sarayında birgün Çin ressamları: "Biz, Türk ressamlarından daha ileri, daha hünerliyiz." diye bir iddiada bulunurlar. Buna karşılık Türk ressamları: Hayır, biz daha üstünüz. Bizim hünerimiz daha ileridir" diyerek bu iddiaya karşı gelirler. Bunu işiten sultan, ressamları imtihan etmeye karar verir. Her iki mem.....
Sayı: 104, Sayfa: 034
Sevdam Bir Deli Sevdadır - Emel Okyar
Belki Yesi'den Belki daha ateşinden Bu yana   Yollarda cam kırıkları Ayaklarım ondan kanlı   Dost Hasretinin kor dağını aşmak için Kaç asır vurmak gerek bir tek "gül" le Demirden kayalara?   Ey gül Canım hakkındır Hakk'ın.......
Sayı: 104, Sayfa: 036
Sen Gelince Aklıma! - Vahide Çabuk
Sen gelince aklıma tüm güzellikler yığılıverir önüme. Unuturum ve farzları, unuturum yanlışları. Kurumuş dallar yaprağa durur, çiçeğe durur gönlümde. Kuşlar uçururum sevgin adına, öğrettiklerin adına. Yağmur serinliği dolar gönlüme. Dertlerime merhem olur sevgin. Çobanıdır adın tüm güzelliklerin, tüm doğruların. Gül kokusu siner nefes.....
Sayı: 104, Sayfa: 037
Ezan - Mahmud Kaplan
Bir noktaya düştü ışıklar Kuşlar havalandı Düştüler arkasına karanlığın Su bulandı Büyüdü karanlık sularda gölge Yuttu ışıkları bu ses Kulak kesildi tabiat Geçti ışık tayfını bir güvercin Çıktı merdivenleri müezzin Kayboldu şafak kızıllığında gölge Kayboldu ez.....
Sayı: 104, Sayfa: 037
Notlar "Bebeğini Öldür Anne!" - Altınoluk
"Bebeğini öldür anne!" Kanada Dışişleri Bakanlığı emekli büyükelçisi Gilles Grondin": 3. Dünya ülkelerinde "toplu katliamlar yerine şimdi insanları ikna ederek bireysel katliamlar gerçekleştirilmek isteniyor. Bir taraftan anneye bebeğini oldur diyorlar, diğer yandan da sağlıklı ve refah içinde yaşayacaksın diyorlar, bu hi.....
Sayı: 104, Sayfa: 038
Batının Nüfus Savaşı - Altınoluk
Gerek İslâm dünyasından ve gerekse Vatikan önderliğindeki Katolik kiliselerden gelen yoğun tepkilere rağmen, 5-13 Eylül tarihleri arasında Kahire'de toplanan Dünya Nüfus Konferansı içte ve dışta geniş tartışmalara sebep olması nedeniyle geçen ayın gündemini en çok meşgul eden konuların basında geldi. Günden güne daha yaşlı .....
Sayı: 104, Sayfa: 038
"İlim Dışı Gerçekler" - Ali Rıza Demircan
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı'na gerek hıristiyan ve yahudi alemi ve gerekse islam dünyası karşı tavır aldı. Farklı inançlar gibi gözüken bu üç kaynak aynı noktada birleşti. Sanıyorum insanın yaratılışındaki eğilim ve İslam olgusu bir noktadan birleşmenin, sebebi oldu. Hz. Adem'den Hz. Muhammed (s.a.....
Sayı: 104, Sayfa: 039
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Takvim yaprakları, 18 Mayıs 1944 tarihini gösteriyor. Ruslar, çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, kadın-erkek, ne kadar müslüman Türk tatar varsa, hepsini bir bir tespit etmişler ve sayfalar dolusu liste tutmuşlar. Üstelenen insanların sayısı hayli fazla olduğu için, bölgede çalışan trenlere, çok sayıda vagon ilaveleri yapılmış. Günbatı.....
Sayı: 104, Sayfa: 041
İslam ve Ekoloji - Dr. Ahmet Yaman
"İnsanların elleri île işledikleri yüzünden karada ve denizde denge bozuldu." Kur'an 30/41 Yunanca oikos: Mesken ve logos: Bilim kelimelerinden meydana gelen ekoloji terimi; canlılar ile onları çevreleyen canlı ve cansız ortam arasındaki ilişkileri / etkileşimleri inceleyen bilim anlamında kull.....
Sayı: 104, Sayfa: 044
Üsküdar Bir Başka Üsküdar'dı - Altınoluk
Üsküdar'da geleneksel olarak tertiplenen Katibim Şenlikleri bu sene Belediye'deki yeni anlayış sebebiyle alışılmışın dışında kutlandı. 15 gün süren şenlik çerçevesi içinde kitap fuar organizasyonu, paneller, konferanslar, konserler vardı. Organizasyondaki programların muhtevası halkımızın temel değerleri ile buluştuğu için Katibim Şenlikleri b.....
Sayı: 104, Sayfa: 047
Milli Onur - Hulûsi Yazıcıoğlu
ONUR Mümtaz Soysal'ın bakan olmasıyla birlikte Dışişleri'nde farklı bir çizgi gözlenmeye başladı. Türkiye, vatandaşlarına vize konulmasına alışkın bir ülkeydi. Şimdi Türkiye, kendisine vize koyanlara vize uygulamasına başladı. Türkiye, hakimleri ve savcıları, yabancı heyetlerce sorgulanabilen bir ülkeyd.....
Sayı: 104, Sayfa: 048
Yürü - M. Ali Eşmeli
Şahım ata en sona binlerce sefer var, Bir lahzaya bin asrı vuran mühre zafer var... En canlı gözün gördüğü son bü'da, visale, Vuslat yedi kat gök ötelerden o hilale... Her an seni bekler yücelerden yüce bir nur, Sonsuzluğa dek tertemiz alemlere, mesrur... Göklerden uzak, ta oralardan da uzakta.....
Sayı: 104, Sayfa: 050
Ayın Notları - Altınoluk
SEÇİM, SEÇİM DOĞURACAK Türkiye yeni bir seçim sathı mailinde. Bunun için bütün partiler izleyecekleri manevraların hesabıyla meşgul şu sıralar. Bu noktaya nasıl gelindi;? Öncelikle parlamentoda büyük bir kaynaşma var Partilerin kendi İçlerinde yaşadıkları problemler sonuçta büyük bir gel-git oluşturdu. Meclisten .....
Sayı: 104, Sayfa: 051