Ortadoğu Nereye
Takdim - Altınoluk
"Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?" (Nisa, 144) Aziz okuyucu, Altınoluk'un "Hediyeli Abone Kampanyası" geçen ay başladı. Hediye kitaplarımız okuyucumuzun eline peyderpey ulaşıyor. İlk .....
Sayı: 103, Sayfa: 002
Tren Kaçtı mı? - Ahmet Taşgetiren
Ortadoğu, bir kere daha kendi halklarının iradesi dışında şekillenme gerçeği ile karşı karşıya. Adım adım uygulanan bir senaryo var ve bölge ülkeleri, bu senaryoda rol almaktan başka bir şey yapamıyorlar. Üstelik bir sonraki rolü bilmeksizin. Onun için " Ortadoğu nereye?" sorusu, bölgenin sıradan sakinleri için olduğu kadar, yönetimler.....
Sayı: 103, Sayfa: 003
İzzet Savaşı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Aişe radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "- Biz, müşrikten yardım istemeyiz!"(1) Allah'ın birliğine (tevhid) inanan Müslümanların, tevhid dışı inanç sahiplerine karşı tutumunu belirleyen hadîs-i şerifin vürud sebebi sayılabilecek bir .....
Sayı: 103, Sayfa: 005
Truva Atı Olamayız - Abdurrahman Dilipak
Türkiye bölge devletleri ile ciddi bir mekik diplomasisi uygulayarak, hakka, adalete dayalı bir bölge düzeni kurabilir.. Türkiye tarihi misyonunu yeniden üstlenebilir.. - Yeni dünya düzeninin tartışıldığı bir zamanda Ortadoğuya yüklenecek misyon çok büyük bir önem taşıyor.. Konunun farklı boyutları var.. Doğu batı, kuzey güney .....
Sayı: 103, Sayfa: 007
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Yeryüzünde gelmiş geçmiş tüm medeniyetlerin dörtte üçünden fazlasına beşiklik etmiş olan Ortadoğu, aynı zamanda son yüzyıl içinde, savaş rüzgârlarının hiç dinmediği bir coğrafi bölgedir. Bölgenin diğer bir özelliği ise, hemen hemen bütün dinlerin kaynağı oluşudur. Medeniyetlerin, özellikle gelişme dönemlerinde geniş topraklara sahip olma arzu.....
Sayı: 103, Sayfa: 008
"Türkiye'nin Ortadoğu Politikası Yoktur" - Kâmran İnan
Orta Doğu'da ideal dengelerin hakim olduğu tek dönem, Osmanlı imparatorluğu dönemidir. Bunu, son senelerde, bir çok Arap memleketi de kabul etmiştir. Türkiye, maalesef, yeni oluşumları etkileyemiyor. Etkilemekten, adeta, itina ile kaçıyor. Türkiye tarih ve coğrafyasına rağmen, senelerce, bölgeye sırtını çevirmiş, dışınd.....
Sayı: 103, Sayfa: 010
Ortadoğu'da Barış Süreci ve Diplomatik Savaş - Prof. Dr. Ahmed Davudoğlu
Yirminci yüzyılda uluslararası ilişkiler açısından üç ana dönüşüm yaşanmıştır. Bunun birincisi l. Dünya Savaşını, ikincisi II. Dünya savaşını üçüncüsü ise Soğuk Savaş döneminin sona ermesini müteakib gerçekleşmiştir. l. Dünya savaşının akabinde Avrupa'daki saltanat imparatorlukları yıkılmış, ulus-devlet olgusu ve ideolojik teme.....
Sayı: 103, Sayfa: 011
Tehlikeli Dönemeçteki Hedef Ülke - Aytunç Altındal
Ortadoğu'da yeni bir oluşum var. Bunun boyutları neler sizce? Ortadoğu'da yeni bir düzenleniş var, bu doğru. Ama bununla beraber değişen kavramlar da var. Şöyle ki bizatihi "Orta-Doğu" kavramı değişti. Değişti de ne oldu? Bunu açıklayayım. Artık Orta-Doğu, geçmişte olduğu gibi. İran, Irak, Suriye, Türkiye, Kıbrı.....
Sayı: 103, Sayfa: 012
İsrail'e "Lider", Türkiye'ye "Taşeron" Rolü - Mustafa Necati Özfatura
634 yılında Yermuk'te Bizans Ordusu'nun ve İmparator Heraklius'un, Suriye'de İslam Ordusu karşısında hezimetinden 1699 Karlofça Antlaşmasına kadar 1055 yıl Müslümanlar dünya hakimiyetini ele geçirmişlerdir. 1699 Karlofça Antlaşması ile Hıristiyan Batı, üstünlük sağlamıştır. Ama şu anda Hıristiyan Batı Medeniyeti komada hatta bitkisel hayattad.....
Sayı: 103, Sayfa: 014
Cumhuri İslamî Gazetesi Baş Yazarı Mesih Muhacirî'nin Altınoluk'a Yaptığı Açıklama: - Altınoluk Röportaj
Soru: Ortadoğu'da bir takım yeni gelişmeler olmaktadır; sizce bu gelişmelerin boyutları nedir? - Amerikan Demokrat Partisi, İsrail'in Ortadoğu'daki problemlerinin çözümünü dış politika programlarının başına almıştır. Bill Clinton'ın başkan olmasından sonra İsrail ve Araplar arasındaki uzlaşma görüşmelerinin b.....
Sayı: 103, Sayfa: 016
"İsrail'e Güvenli Sınır Operasyonu" - Doç. Dr. Davut Dursun
Dünyanın siyasal bakımdan şekillenmesi, büyük savaşlar sonunda savaşın galibi devletler tarafından kendi muzaffer konumlarını ve menfaatlerini devam ettirecek şekilde gerçekleştirilir. Ve mazlum ve mağdur devletlerin mevcut sistemi etkileyebilecek güce ulaşmaları ve bu gücüyle orantılı olarak sistemin restore edilmesi için harekete geçmelerin.....
Sayı: 103, Sayfa: 018
Ortadoğu'da Yeni Statüko - Fikret Ertan
Ortadoğu'da 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan statüko son bir yıldır çok köklü bir biçimde ve hızla değişiyor. Değişmeyi başlatan da ABD-İsrail tarafı. Çünkü statükonun korunamayacağını, devamının aleyhlerinde olacağını gördüler. İşgal yükü, 1987'den sonra hızlanan İntifada ve daha sonra gelişen İslamî hareket İsrail'in milli güc.....
Sayı: 103, Sayfa: 020
Fitne Kavramı ve İslam Dünyasının Gerçekleri - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'an, insanın sürekli deneneceğini; onun, özelliklerini geliştiren ve bakışlarını netleştiren bir imtihan yolundan geçeceğini bildirir. (1) İnsanın tekamülü için gerekli olan bu yolu, fitne kavramlarıyla dile getirir. Kur'an'da türevleriyle birlikte 60 kez geçen fitne terimi (2), "altın v.....
Sayı: 103, Sayfa: 021
Göz Bir Gönül Pınarıdır - Abdullah Gülcemâl
Var edenden yana vird'i eksilmezHamdolsun çilesi derdi eksilmez;Dinlerim bir dertli pınar yüreğim. Dost rahmet bulutu engine ağar Boş vakit bağrıma yağmurlar yağar;Sevgi çiçekleri sunar yüreğim. Geceler ummana, gündüzler göre Akşamlar çimene, seherde güle; Kanat çırpar gider konar yüreğim......
Sayı: 103, Sayfa: 022
Yol Düşüncesi - İdris Arpat
Onlar, "Bedri" yaşarlarken, sevgi türküleri hep onlar için söyleniyordu. "İlk düşen sensin yola, ey şehid, ey şehid." Sonra ne oldu dostum? Afgan'ın aslanları şeytanî tuzaklara düştüler. Rahmaniyetler, nefsaniyetlere dönüştü. "Sıffinler" yeniden yaşanır oldu. Afganın aslanlarına bağlanan umutlar yıkıldı. Hüzün yüreğimize çöktü. O.....
Sayı: 103, Sayfa: 023
"Yavrucuğum!" - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Şefkat dolu kucağı bütün çocuklara açık olan Efendimiz, ensar-ı kiramın yani Medine'li Müslümanların çocuklarına ayrı bir muhabbet beslerdi. Kendisini ve muhacir arkadaşlarını sıcak bir ilgiyle karşılayan ve ellerindeki her imkanı onlarla paylaşmaya çalışan bu fedakar insanlara duyduğu sevgiyi, onların çocuklarına "vallahi sizi.....
Sayı: 103, Sayfa: 024
Ömer'ül-Faruk -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Allah Rasulünün yetiştirdiği ikinci halifesi... İslam'ın adaletini bütün dünyaya tanıtan bir kahraman. "Fırat kenarında bir oğlak kaybolsa adl-i ilahi Ömer'den sorar." diyerek sorumluluğunu düşünüp gözyaşı akıtan bir devlet reisi, mü'minlerin emîri. Hicretten 40 sene evvel Mekke'de do.....
Sayı: 103, Sayfa: 026
Kardeşlik Hukuku - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Telâla ayet-i kerîmelerde şöyle buyurmaktadır: Mü'minler ancak kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin ve Allah Telâla tarafından merhamet olunmadığınız için Allah'ın emrine muhalefetten korkun. (Hucurat: 19) Yani, bilumum mü'minler Liva-i tevhid altında içtima ettiklerinden bir ana ve babadan doğmuş karde.....
Sayı: 103, Sayfa: 027
İki Güzel İnsan - Sâdık Dânâ
Yirminci asrın ışık saçan merkezlerinden birisi de hiç şüphe yok ki Tahir-ül-Mevlevî efendi idi.1294 hicrî, ramazanın beşinci günü, miladi 1877 Eylül'ünde İstanbul'da dünyaya gelmiş, 1951 'de de hayata gözlerini yummuşdur. Pederi Elhac Mustafa Safvet bey de İstanbulludur. Validesi Emine Emsal hanımdır. Haldun bey isminde .....
Sayı: 103, Sayfa: 028
Onlar - A.Sırrı Arvas
Onlar ki, geçince elma bağından, Koparıp yerine altın bağlarmış.. Bir anlık geçseler nefs otağından, Her an tevbe eder, hergün ağlarmış. Almışlar balını herbir çiçeğin, İçine dalmışlar büyük gerçeğin, Ya bir seher vakti, ya geceleyin, Akın edip, seller gibi çağlamış... Bilmişler hayırlı olunca .....
Sayı: 103, Sayfa: 031
Tasavvuf ve Ahlak - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Bütün ilahî dinlerin yegane amacı, insanlar için dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Bunun yolu, Hakk'a kulluk ile halka; yani Hakk'ın yarattıklarına iyi davranmaktan geçer. Bu yüzden Sevgili Peygamberimiz (s.a.): "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim." (Muvatta', Hüsü'1-hulk, 8) buyurarak nübüvvetin .....
Sayı: 103, Sayfa: 032
Nefis Azgın Arslan Gibidir!.. - Osman Nûri Topbaş
Uçsuz bucaksız bir ormanda azılı bir arslan yaşamaktadır. Ormandaki bütün hayvanlar korku içindedirler. Böyle yaşamaktansa bir çare ararlar. Düşünür, taşınır, aralarından bir heyet seçerek arslana gönderirler: - "Ey ormanların şahı arslan!. Her gün içimizden birini yakalıyor, yiyorsun!. Buna bir diyeceğimiz yok, fakat bu zahmet niye? S.....
Sayı: 103, Sayfa: 034
Bosna Unutulmasın - Ahmet İslamoğlu
Hortladı haçlı ruhu Bosna'da zûlme döndü Kaç yürek parçalandı binlerce ocak söndü Yarın böyle olmasın bu bugündü bu dündü Ecdad'ına ahfad ol istikbâl yutulmasın Kanımızla suladık Bosna unutulmasın Çaresiz insanların gözünde yaşlar vardı Bir pazar tezgahında bedensiz başlar vardı Ba.....
Sayı: 103, Sayfa: 035
Hasbahçe - Altınoluk
BEKLEYİŞ Güneşin nergisler gibi boynunu büktüğü vakit, zaman iyiden iyiye mahzunlaştı. Gök, güneşi sinesine almaya hazırlanıyor. En büyük kudret sahibinin izniyle yeni güne kadar ateşi bağrında saklayacak. Güneşin ayrılmanın acısıyla akıttığı kanlı gözyaşlarını sildiği bulutlar kızıl kızıl dağları tüllendirmekte. Benim.....
Sayı: 103, Sayfa: 036
İslam ve Demokrasi - Hulûsi Yazıcıoğlu
DEMOKRASİ 1945 yılından bu yana Türkiye, "demokrasi" adı verilen çok partili siyasî rejim içinde yaşamakta ve zaman zaman bu rejim toplum yapımızla, özellikle de İslâm la bağdaşıp bağdaşmadığı soruşu gündeme gelmektedir. Konu üzerinde yapılan tartışmalarda dikkati çeken nokta, demokrasinin bir üst değer kabul edilip toplu.....
Sayı: 103, Sayfa: 038
İslam Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
FİLİSTİN'E İKİNCİ KOMPLO Filistin topraklarının Siyonist yahudilere verilmesini öngören Sykes-Picot anlaşmasının uygulamaya geçirilmesini amaçlayan ilk komplo savaş yoluyla gerçekleştirilmişti. Bu topraklar üzerinde yahudilerin hakimiyetini güçlendirmeyi ve Filistinli müslümanların kendi vatanlarında bağım.....
Sayı: 103, Sayfa: 041
İnanç İklimi - Altınoluk Röportaj
Bu yılki üniversite sınav sonuçları, eğitim alanında farklı bir yükselişi gündeme getirdi. Genel başarının çok düşük olduğu sınavlarda, üst derecelerin İmam Hatip Lisesi, Fatih Koleji gibi okulların öğrencileri tarafından paylaşılması, gözleri "eğitimde inanç iklimi"ne çevirdi. Fen dalında birinciliği Kartal Anadolu İmam.....
Sayı: 103, Sayfa: 045
Ayın Notları - Altınoluk
ENDİŞELER VE ÜMİTLER Solda sancı bitmiyor. Bir taraftan birlik tartışmaları devam ediyor. Sol için birliği sağlamanın zarureti, eğer birlik sağlanamazsa aynı gemi içinde bulunan solun tamamının batacağı temaları işleniyor. Medyanın ağırlığını koyarak gerçekleştirmek istediği birleşme hep yeni kurbanlar almaya devam ediyor. Son o.....
Sayı: 103, Sayfa: 049