Yeniden Tevhid Şuuru
Takdim - Altınoluk
ALLAHU TEALA BUYURUYOR Kİ: De ki: "Söyleyin bana, eğer Allah kulağınızı, gözlerinizi alırsa ve kalbinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir?" (En'am, 46) Aziz okuyucu, ...Ve Ağustos ayı geldi. Hediye kitabımız hazır. Abone kampanyamız hazır. Sizlerle bu yıl için de,.....
Sayı: 102, Sayfa: 001
Hangi Laiklik? - Ahmet Taşgetiren
Kimileri onun için "sistemin eşiği" diyor. Orası aşılırsa sistem tehlikeye girer onlara göre. Kimileri "Aşilin topuğu" olduğunu söylüyor. Nasıl Aşil'in en zayıf yeri topuğu ise sistem de laiklikten vurulursa tehlikeye girer, deniliyor. Sistemin her tarafı tartışılmaya değer bulunuyor da o niteliğinden geri a.....
Sayı: 102, Sayfa: 003
Doç. Dr. Abdülaziz Bayındır Anayasa Mahkemelinin Laiklik Yorumunu Değerlendiriyor... "Laiklik" - Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
Kur'an-ı kerim, din kurallarının yerine aklı ve bilim koymayı reddettiği gibi devletin dini denetlemesini de reddeder. İslâm dini, toplumun hukuk, ekonomi, siyaset, ahlak ve sair bütün yönlerini ana hatlarıyla düzenlemiş ve bu ana hatlara aykırı olmayan yorumları yapma hususunda insanlara yetki vermiş olan bir dindir......
Sayı: 102, Sayfa: 005
Diyanet'in Laiklik Fetvası - Ahmet Taşgetiren
Anayasa Mahkemesi'nin Temmuz 1989'da açıklanan Başörtüsü ile ilgili gerekçeli kararında, bir laiklik yorumu vardı. Acaba bu yorum hakkında Diyanetin fetvası neydi? Bunu öğrenebilmek için, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararından alınmış özet hükümleri, Ahmed Taşgetiren imzasıyla, Din İşleri Yüksek Kurulu'na sorduk. A.....
Sayı: 102, Sayfa: 006
Allah'ın Hakkı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "- Ey Muaz! Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir, bilir misin?" - Allah ve Resulü iyi bilir. "- Hiç bir şeyi ortak tutmaksızın Allah'a kulluk etmeleridir... Kulların Allah üz.....
Sayı: 102, Sayfa: 007
Onların Hayatının Yüzde 25'i de Şeriata Göre ... - Mahmut Toptaş
Bir hukuk profesörü: "Hocam sen de bilirsin, "zamanın değişmesiyle ahkam değişir." "Bu, İslam hukukunun bir maddesidir. 1400 sene önceki insanlara uygun olan Kuran hükümleri çağımıza uygun değildir" dediğinde ben de şöyle cevap vermiştim: "Önce şunu söyleyeyim: Örfe dayalı ahkam zamanın değişmesiyle değişir. Kuran ve sahih.....
Sayı: 102, Sayfa: 009
Rasim Özdenören'in Görüşleri : "Zihin Perişanlığı" - Rasim Özdenören
Değerlendirmek üzere önümüze konulan metin, bir zihin perişanlığının örneği. Beni tanıyanlar benim böyle bir üslubu kolay kolay seçmeyeceğimi bilirler. Fakat bu metin için maalesef sadece zihin perişanlığı değil, aynı zamanda zihin karışıklığı, zihinsel derbederlik, metinde kullanılan tanımların hukukî anlamlarının farkında olmam.....
Sayı: 102, Sayfa: 010
Merhaba "Laiklik" Dini ! - Mehmed Doğan
Anayasa Mahkemesinin mezkur kararından alınan metin,dikkatle incelendiğinde dört başı mamur bir "dinsellik" ihtiva etmektedir. Gerçi bütün cümlelerde "din karşıtlığı", "dine muhalefet" altı çizilerek belirtilmektedir. Bununla birlikte bu karşıtlık başka bir din, adı tam konulmamış bir din adına yapılmaktadır. Bu din "laiklik" y.....
Sayı: 102, Sayfa: 012
Yozlaşma - Hulûsi Yazıcıoğlu
Birgün Türkiye'de hıristiyanlığın "Tanrı" anlayışı tartışmaya açılarak "ucu birlik (teslis) inancının İslam'a uyarlanması" diye bir konu gündeme getirilirse, acaba buna toplumumuzun çeşitli kesimleri nasıl bir tepki gösterecekler, böyle bir konunun tartışmaya açılmasına karşı nasıl tavır alacaklardır? Bir .....
Sayı: 102, Sayfa: 013
Tevhid Gerçeği ve Bilinci - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Kur'an, İslam'ı tarif eden son ilahi mesajdır. Bu mesajın özü tevhiddir. Dinde hiçbir emir, tevhidsiz sabit olmaz. Yapılan işlerin tamamı, tevhidden sapıldığı an geçerliliğini yitirir. (1)Kur'an, dinin tevhidsiz olamayacağını belirtmek için onun ikamesini yüceltir ve bu eylemi en büyük ödülün nedeni sayar (2) O, pratiğ.....
Sayı: 102, Sayfa: 015
Rahmetle Gelen Nur - Nuri Baş
18 Ağustos'a tekabül eden 12 Rebiülevvel'in 1415 tarihi sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a)'nın dünyayı teşriflerinin yıldönümüdür. Bu vesile ile O'na ümmet olma şerefinden duyduğumuz mutluluğu bir kere daha yad ediyor, bu naçiz güldesteyi sunarken Mevlid Kandilinin İslam dünyasına hayırlar getirmesini niyaz ederiz......
Sayı: 102, Sayfa: 018
Yâ Resûlallah Meded ! - Mustafa Necati Bursalı
Hâlık'ın Mahbubu Ahmed-i Muhtar. Ümidimiz Sende, Sen bizi kurtar!.. Sardı ufkumuzu: Kar, kış, uçurum, Cihan başka cihan, ben korkuyorum!. Nur ve ışık, ne gün döner yurduna. Hasret kaldı, cömert Nil, Yeşil Tuna!. Rahmet beklemede gönül tarlamız. Bu durgun sulara kim verecek hız. Kandillere.....
Sayı: 102, Sayfa: 019
Sen Olmasaydın - Asuman Doğru
SEN OLMASAYDINGerçek ışığı görmekİnsan için hayal olacaktı.Ve zaman, yanlışlar dolu,Acılarla dolu,Çıkmaza akacaktı.Kuşlar ölmeyecek,Ötse de insan onu duymayacaktı;Izdırabla kıvranan ruhunun çığlıklarından... Renk renk açsa da çiçekler, Gözler görmeyecekti;Ruhları saran karanlığın şiddetinde.....
Sayı: 102, Sayfa: 020
Şems-i Hidayet - Ömer Albayrak
Ey Fahri Alem Ey Bahri Kerem   Bildirenimiz, Erdirenimiz, Sevdirenimiz, Sensin Efendim.   Ey Kamil insan Ey Adil sultan Olduranımız, Bulduranımız, Kaldıranımız, Sensin Efendim.   Ey Muazzez kul Ey Şanlı Resu.....
Sayı: 102, Sayfa: 020
Ehl-i Beyt-i Resulillah (S.a.v) - Mehmet Emre
Ey yüce Peygamber' im,Her hususta rehberim;Sen elimden tutmazsan,Yürüyemez, düşerim. Düşman mühlik, yol muzlim;İnsan gafil ve mücrim;Şeytan kurmuş tuzağı,Desteğim ol, tut elim. Alemlere rahmetsin,Sen menbei şefkatsin,Derağuş et sen bizi,Sen şefîul ümmetsin. Fatıma Be.....
Sayı: 102, Sayfa: 021
Ya Nebi - Zahide Taşçı
Ya nebi kapına geldim biçareyim bizarım.Hazan oldu güllerim ey benim gülizarım. Bir demet sunmaz mısın ab-ı hayat bağından.Bir gül koklatmaz mısın misk kokan rayihandan.Kulun kölen olayım ne olur bir nazar et.Kararan şu gönlüme bir lahza Ya Muhammed (s.a.).Ey Nebiyyi muhterem ey dertliler dermanı. Bu can sana müştaktı.....
Sayı: 102, Sayfa: 021
Leyla'yı İncitirsin - Osman Nûri Topbaş
Bir gün Mecnun hasta olup yatağa düşer. Tedavî için bir doktor çağırırlar. Doktor "Damardan kan almak gerek'" diyerek Mecnun' un kolunu bağlar. Tam iğneyi batıracağı sırada Mecnun bağırır; "-Ey doktor, bırak! Ücretini al ve git. Bu hastalıktan öleyim, zararı yok. Vazgeç kan almaktan. " Do.....
Sayı: 102, Sayfa: 022
Bir Nefes Ümit - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Rebiulevvel ayları, gülümseyen çehresiyle Efendimiz'in doğum müjdesini getirir. Gölgesi üzerimize düşen yeni bir Rebiulevvel, gönlümüze taze ümitler serperken bize önemli bir görevimizi hatırlatmaktadır: İnsanlara sevgiyle kucak açmak, yeni Rebiulevvelleri yeni mü'minlerle birlikte kutlamak. İnsanları sevmek, sevindirme.....
Sayı: 102, Sayfa: 024
Bir Bera İbni Malik -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
O, Hicretten sonra İslam'la şereflendi. Bedir hariç bütün gazalarda bulundu. Onun hayatı Uhud' dan itibaren hep harb meydanlarında geçti. Son derece cesur ve kahramandı. Gönlünde yanan şehidlik ateşi onu bir an bile şecaatten, cesaretten, hamasetten, atılganlıktan, kahramanlıktan ve savaştan savaşa koşmaktan geri bırakma.....
Sayı: 102, Sayfa: 026
İlk Yaratılan... - M. Sâmi Ramazanoğlu
ÖĞÜTLER Allah Teâlâ hazretleri bütün halkına Peygamberi üzerine salat etmesini ve teslimiyetle selam getirmelerini farz kılmıştır. Bu farzın îfasını muayyen bir vakte de hasretmemiştir. Binaenaleyh kişinin ona salat ve selamı çok yapması ve bunu terk etmemesi vacibdir. Paygamberimiz sallallahu al.....
Sayı: 102, Sayfa: 027
Cimrilik - Sâdık Dânâ
Aşağıdaki ayet-i kerimelerde Allahü Teâlâ buyurur. - Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeye bahillik (cimrilik) edenler, hiç bir zaman onu kendilerine hayır sanmasınlar. Aksine bu kendileri için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün ya.....
Sayı: 102, Sayfa: 028
Ey Yolcu - Yaşar Alpaslan
Ey yolcu Nebî' ye selamım söyle,Göresi gelmiş de kelamım söyle. Gördüm ahvalim gözünün yaşı,Gönlünü yakmış de kıvamım söyle. Aklını başında göremedim de,Geçse de geçmeyen eyyamım söyle. Yıllar var şehrine gidemiyorum,Ara uzamış de meramım söyle. Dili seni anıp duruyordu de,.....
Sayı: 102, Sayfa: 031
A. Muammer Topbaş - Altınoluk
Konya-Kadınhanı eşrafından, Halidi meşayihından Topbaşzade Ahmed Kudsî Efendi'nin torunu memleketimizin din ve hayır hizmetkarlarından Abdullah Muammer TOPBAŞ, 18 Temmuz 1994 pazartesi günü Hakkın rahmetine kavuştu. A. Muammer Topbaş, 1925 yılında İstanbul Erenköy'de doğdu. Erenköy Zihnipaşa İlkokulu'nu bitirdikten sonra babası Ahmed .....
Sayı: 102, Sayfa: 032
Rabbanilik ve İhsan - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tasavvuf kelimesi etrafında meydana getirilen tartışma zemini zaman zaman haksız ithamlara kadar vardırılmıştır. Özellikle kelimenin Hicrî II. Asrın ortalarından sonra kullanılmaya başlanan "muhdes" bir kelime olması, tasavvufun muhteviyatını da hedef olmaktan kurtaramamıştır. Bu yüzden bazı tasavvuf erbabı, kelimelerden çok muhteva üzerinde d.....
Sayı: 102, Sayfa: 033
21. Yüzyıla Kitapsız Girmek - Cemal Aydın
Fransa'nın nüfusu Türkiye'den 10 milyon daha eksik. Buna karşılık, Fransızların bir yıl içinde alıp okudukları kitap sayısı 10 milyonu aşkın. Halkımızın para verip aldığı kitap miktarı ise Fransızlarınkinin onda biri bile değil. Le Monde gazetesi 24 Haziran 1994 tarihinde Fransa'da bir sene içinde satılan kitapların tamamının değil, .....
Sayı: 102, Sayfa: 035
İslâm ve Lâisizm - Refik Tuzcuoğlu
Yetmiş yıldır ülkemizin gündeminden düşmeyen bir kavram Laiklik. Peki nedir laiklik? M.Nakıb EI-Attas "İslâm ve Laisizm" kitabında laisizmin etraflı bir şekilde anlaşılması için kavramın tarihi ve felsefi kökenlerine inmiş. Muhtelif ülkelerde şu veya bu şekilde nasıl uygulandığını bir tarafa bırakmış. Eser altı böl.....
Sayı: 102, Sayfa: 036
Hasbahçe - Altınoluk
SARI ÇİÇEK Sarı çiçek Sen isimsiz bir çiçek kimsesiz mezarlarda Biz isimli ölüler Senin bir ismin Bizim Yunus Emre'miz yok ama sen, o sarı çiçeksin Sarı çiçek Bak, gece usulca indi Düş kurmak vaktidir şimdi Kapat gözlerim Üç kıtada at koşturan altın .....
Sayı: 102, Sayfa: 037
Dr. Hasan Turabî Anlatıyor: İslami Yöntem Sudan'a Ne Getirdi? - Altınoluk Röportaj
Dr. Hasan TÜRABî Sudan siyasi hayatında uzun yıllarını geçirmiş, hem Sudan Müslüman Kardeşleri 'nin etkin bir siyasi teşkilat olarak ortaya çıkmasında, hem de kapsamlı bir sosyo-politik İslâmileşme çizgisinin hazırlanmasında büyük rol oynayan şahsiyetlerden biri. İngiltere'nin 4 kanalı, Sudan'da "İslâmî bir yönetimin iktidara.....
Sayı: 102, Sayfa: 038
İslâm Dünyası'ndan - Prof. Dr. Ramazan Özey
Sıcaklığın dayanılmaz boyutlara ulaştığı Arap yarımadasının güneyinde, şu günlerde belli aralıklarla şiddeti artan bir iç savaş devam ediyor. Savaşan taraflar aynı ülkenin insanları ve aynı dinin mensupları. Görünürde sebebi pek anlaşılamayan bu savaşın cereyan ettiği topraklar; YEMEN. Yemen denince, aklımıza iki önemli olay gelir.....
Sayı: 102, Sayfa: 041
Medya Terörü - Ekrem Sağıroğlu
Her halükarda seviniyor, her durumda üste çıkıyorsunuz. Her şeyi, her hadiseyi ve her oluşumu nasıl da lehinize çevirmeyi beceriyorsunuz! Müslümanlar bir zarara bir yenilgiye ve hakarete uğradıkları zaman haliyle bayram ediyorsunuz; fakat bir başarı elde ettikleri zaman da hücum ve hakaret .....
Sayı: 102, Sayfa: 043
Ahmed Taşgetiren'in İran Notları... Kardeşlik Çizgisi - Ahmet Taşgetiren
Peki Şia'da bir açılma söz konusu mu? İran, sanıyorum, diğer İslam ülkeleriyle münasebette karşılaştığı meseleler ve içerde sistemi inşa ederken ortaya çıkan güçlükler sonucu, şia çerçevesi dışına açılmaya da mecbur kalmış. Belki bunu bir mecburiyet olarak değil, asırların gerilimini aşma noktasında devrim önderlerinde beliren.....
Sayı: 102, Sayfa: 044
Ayın Notları - Altınoluk
NE SİYASET NE SİYASET Hani Fuat Paşa'nın, bir yabancı elçinin "Dünyanın en güçlü ülkesi hangisi?" şeklindeki sorusuna verdiği cevap var: "Osmanlıdır, çünkü siz dışardan biz içerden kemirdiğimiz halde hala çökertemedik" diyor Fuat Paşa. Şu anda Türkiye de o durumda; dışardan ve içerden kemirilmesine rağmen hala ayakta olması, ö.....
Sayı: 102, Sayfa: 049