100. Sayı Her Konuda İslam Duyarlığı
Takdim - Altınoluk
Sizlere 100. sayı vesilesiyle Altınoluk'un mutfağını da anlatmak istiyoruz. Nasıl çıkıyor bu dergi, onu bilmek okuyucusunun hakkı, diye düşünüyoruz. Bir derginin çıkışı, her safhasında bir heyecan yumağıdır. Aslında her doğuşta o heyecan vardır. Bir çocuk doğarken de, bir kitap piyasaya çıkarken de, bir güneş ufku zorlarken de... .....
Sayı: 100, Sayfa: 002
Kalıcı Çizgi - Ahmet Taşgetiren
Okumaya başladığımız dönemden ilk çırpıda hatırladığımız dergi isimleri var. Büyükdoğu, Diriliş, Yeni İstiklâl, Oku, Hilâl, İslâm Medeniyeti bunlar arasında... O dönemde okul gazetemiz Gonca'da yazıyorduk. Sonra, yazmaya başladığımız dergiler oldu. Pınar, siyasi bir çerçevede Yeniden Milli Mücadele, Türk Edebiyatı... Şimdi de bütünüyle emek ver.....
Sayı: 100, Sayfa: 004
Nice "Yüz"üncü Sayılara... - Kâmil Yeşil
İslâm literatüründe "zülcenâheyn" diye bir kavram vardır. Bu kavram hem şeriat ilimlerini hem de tasavvuf ilmini tahsil edip, bunları şahsında meczeden kişiler için kullanılır. Şeriat ilminin "zihinsel etken" olarak çokça yapıldığı günümüzde, eksik kalan tarafının üzerinde nedense durulmuyor. Bu durumun ortaya ç.....
Sayı: 100, Sayfa: 006
Yüzde Bir (%1) - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, "ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim" demiştir: " İnsanlar, aralarında soylu ve binmeye elverişli bir tek deve bulmakta güçlük çekeceğin yüz deve (lik sürü) ye benzer."1 .....
Sayı: 100, Sayfa: 007
Efendim Duysa - Mahmud Kaplan
Korkuttun durmadan anlatmadın Oysa Korkutma müjdele diyor Sevilesi varlıkların en yücesi Güneşten ve aydan açık Çiçekten bülbülden güzel Anlatmadın Hoşnut kalır mı Efendim Yaptıklarını duysa Müjdele imandan aşktan yana Dağıt korku bulutlarını Dilediğin işlediğin Oysa Semalarımızda.....
Sayı: 100, Sayfa: 008
100 Sayıda Altınoluk - Altınoluk
Mart 1986, Altınoluk'un ilk sayısının Türkiye'yi selâmladığı tarih. Bu noktaya gelinceye kadar epey bir istişare dönemi var. "Bir dergi çıkaralım" dedikten sonra bir yığın soru geliyor. "Nasıl bir dergi? Böyle bir dergiye ihtiyaç var mı?" belki ilk sorular... Ondan sonra tasarlanan muhtevayı oluşturmak için kadrolaşma vs... A.....
Sayı: 100, Sayfa: 009
Nur İçinde Nur - Mehmed Aslan
Mukaddesliği karşısında yüreğimde dolub-taşan sevgimi dile getirmek için Hazret-i Muhammed'in mübarek ruhuna poetik duygularımla yüz tutmak cesaretini kendimde buldum. Ondan bir imdad rüzgarı esdi üstüme. İçimde uyandırdığı muhabbet ateşini mısralara layikince ayarlayabildimse, bu söz demetim onun ulu dergâhına kulluk borcum olsun! .....
Sayı: 100, Sayfa: 012
Çevre - Prof. Dr. Ramazan Özey
"Yeyüzünde bütün canlılar, topraktan aldıklarını ödünç olarak alırlar. Sonra da geri verirler." Bugün içinde yaşadığımız dünya, yaş bakımından 5 milyar yılını doldururken, kemâle ermenin tadını çıkarma zevkinden mahrumdur. Üzerinde yaşayan canlılar ve özellikle insanoğlunun acımasız ve ho.....
Sayı: 100, Sayfa: 013
Yıldız Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferruh Ertürk ile... "En Çok Kirlilik İhracı Havada..." - Altınoluk Röportaj
Hazırlayan: Y.Selman Tan - Refik Tuzcuoğlu Altınoluk: Efendim çevre felâketi açısından en tehlike arz eden kirlilik türü hangisidir dendiği zaman çoğunlukla "hava kirliliği" dir cevabı veriliyor. Hakikaten hava kirliliği ne derece tehlikelidir ve hangi boyutlardadır? Prof. Dr. Ertürk: Gerçekte.....
Sayı: 100, Sayfa: 015
İTÜ İnşaat Fakültesi ve Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmed BORAT'la "Katı Atık Problemi" Üzerine - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Katı atık denilen çöplerin çevre kirliliği içindeki yeri ve etkisi nedir? Doç. Dr. Mehmed BORAT: Katı atıkların çevre kirliliği içindeki etkisine ilişkin yüzde olarak bir rakam vermek pek mümkün görünmüyor. Yalnız katı atıkların çevreyi kirlettiği âşikar. Bu kirlenme şu şekilde vuku buluyor. Birincisi: .....
Sayı: 100, Sayfa: 016
Kirlenmenin İnanç Boyutu - Süleyman Şakar
Her geçen gün toplumun her kesiminden insanlarımızın çevreci olduğu, çevre ile alâkalı konulara duyarlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Çevre Kirlenmesi, günümüzde yazılı ve sözlü medyanın gündeminden düşmeyen konuların başında gelmektedir. Bilim çevrelerinde çevre kirlenmesi en genel anlamda, gürültü, suların, havanın ve toprağın.....
Sayı: 100, Sayfa: 018
İ.T.Ü Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya ile... "Kirlenmenin Asıl Faktörü İnsan" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk: Dünyada ve ülkemizde su kirlenmesinin sebepleri nelerdir? Çevre felaketi açısından su kirlenmesinin yeri ve önemi nedir? Prof. Dr. Sarıkaya: Yeryüzündeki su kaynakları sınırlı. Bin sene önce yeryüzünde kullanılabilir su ne kadar idiyse dünya yine aynı miktar suya sahip. Ama suya olan talep giderek artıyor. Sebep n.....
Sayı: 100, Sayfa: 019
Üç Soru Üç Cevap - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
SORU: Günümüzdeki bazı vakıf veya derneklere zekât verilebilir mi? Verilirse, bunun hangi ölçüler içinde sarf edilmesi gerekir? Bir de senet veya çek halinde zekât veriliyor. Bunda enflasyon farkını dikkate almak gerekir mi? Cevap: Zekâtın verileceği sekiz sınıf et-Tevbe Sûresi 60. âyette şöyle belirl.....
Sayı: 100, Sayfa: 021
İslâm'ı Hayatta Tutmak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
İnsanın sonsuzluğu idrak edeceği, kendisini yeni bir doğuşa hazırlayacağı alan, üzerinde yaşadığı yeryüzü ve içinde bulunduğu çevredir. Onun, hayat yolunda imtihan edileceği çalışma alanı buralardır, üzerindeki nimetlerden faydalanmamız için yaratılmış ve Allah tarafından bize emanet edilmistir.(1) Yeryüzünün nimet ve imkanların.....
Sayı: 100, Sayfa: 023
Bizi Kurtaracak Sevgi - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Acaba şu konu üzerinde enine boyuna düşündük mü? Kâinâtın gonca gülünün solduğunu, Cenâb-ı Hakk'ın onu yanına aldığını duyar duymaz, başta Hz. Ömer olmak üzere bazı sahâbiler neden kendilerini kaybettiler? Geçici bir süre de olsa neden şuurlarını yitirerek vurgun yemişe döndüler? Şu konuda bir âyet inse, şu fenalık yasaklansa diye temenni ettiği.....
Sayı: 100, Sayfa: 024
Süraka İbni Mâlik-radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Sürâka İbni Mâlik -radıyallahu anh- Müdlic oğulları kabilesinin sayılı süvârilerindendir. İyi iz sürmesiyle meşhurdur. İz takibinde aranan bir isimdir. O, akıllı, zeki ve şâirâne meşrebde idi. Mekke'de Kudeyd mahallesinde oturmuştu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinde müşrikler tarafından vadedilen yüz deveye sahib olma .....
Sayı: 100, Sayfa: 026
Hicret - M. Sâmi Ramazanoğlu
Sûre-i Nahl'de Cenâb-ı Hak buyuruyor: "O kimseler ki onlara düşmanları tarafından zulm olunduktan sonra Allah'ın rızâsını tahsil için hicret ettiler; elbette biz onları dünyada güzel bir makamda iskân eder ve rızık veririz. Eğer hicret eden kimseler bilmiş olsalar onlar için âhirette hazırlanan ecir daha büyüktür. Zulü.....
Sayı: 100, Sayfa: 027
Gâzi Osman Paşa - Sâdık Dânâ
Gâzi Osman Paşa, geceleri ancak iki saat kadar uyur, beş vakit namazını mücahid gazileri ile cemaat yaparak eda ederdi. Duanın kabul vakti olan seherlerde daima Kur'an-ı Kerim ile delâil-i hayrat okurdu. Oturduğu mübarek yeşil çadırı, kurşun ve gülle parçaları ile delik deşik olmuş, sanki her tarafından rahmet pencereleri açılmıştı Dok.....
Sayı: 100, Sayfa: 028
Bosna'ya Ağıt - Abdullah Gülcemâl
Ecdadım Osmanlı vermedi haraç Bize ne anlatır Kosova, Mohaç Hilâl'e tahammül edemez bu Haç Seni böyle gafil vuralı Bosnam Gözü yaşlı, bağrı yaralı Bosnam. Tarihim, kültürüm tutulur topa, Barış; ellerinde sahte bir kupa Kâfir Amerika, kahbe Avrupa; Zalimlere fırsat ve.....
Sayı: 100, Sayfa: 031
Rûhânî ve Mânevî Hayat - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İnsanı konu alan bütün dinlerin ve felsefi sistemlerin bir rûhanî ve mânevî boyutu; mistik tarafı vardır. Çünkü insanda "rûh" adı verilen mânevî yapı, dâimâ mânevî bir doyum arayışı içindedir. Rûhanî hayat, insanın Rabbına karşı kulluk görevleri sırasında yaşadığı rûhî derinlik ve engin mânevî hâldir. "Mânevi hazz" ve "zevk" diye de ifâde .....
Sayı: 100, Sayfa: 032
Mihenk - Bestami Yazgan
Gülşenin tan yerinde Ve gönül seherinde Sevgiler sıkça gerek Hoşgörünün yerine Kini gömüp derine Muhabbet çokça gerek Bire bin versin diye Sevgi Hak'tan hediye Gönüller bahçe gerek Ne vurmak ne kırmaktır Mazlûmu kay.....
Sayı: 100, Sayfa: 034
Kur'an Meselesi mi Adam Meselesi mi? - İdris Arpat
Müslüman oluşumuz bütün kararlarımızı ve davranışlarımızı etkiliyor, etkilemesi gerekiyor. Mühimlerimiz başkalarının mühimlerine benzemiyor. Neyin ne kadar mühim olduğunu Kur'an belirtiyor. Aklını bir şirk unsuru hâlinde devreye sokanlarla, hevâ ve hevesleri doğrultusunda bir yol tutanlarla, nefsine paralel düşen mühimler oluşturanlarla yollarım.....
Sayı: 100, Sayfa: 035
Hasbahçe - Altınoluk
ÇAĞRI Gene ay uyanır Gece çiçek çiçek Yıldızlar parlar Uzaklarda insan sesleri... Karanlığın ortasında yapayalnızsınız Bir yıldızınız bile yok Ve gözpınarlarınızda umutlar boğulur gider Doğuya kement atarsınız İpin ucunda güneş peydahlanır Tüfekler gömülür toprağa Toprağın üstünde .....
Sayı: 100, Sayfa: 036
Çocuk Merkezli Yayın Örnekleri - Selim Eren
Çocuk Vakfı Yayınları, Çocuk Vakfı'nın kuruluş amacına uygun bir çizgi sergiliyor.Vakfın kitapları genel olarak dizilerle adlandırılmakla birlikte, özel olarak belirlenmiş bir hedefin/programın vücuda gelmiş halidir. Çocuk deyince ülkemizde akla gelen tanım henüz belirsizliğini koruyor. Bizler bu tanımlamayı sosyo-kültürel alanlarda düş.....
Sayı: 100, Sayfa: 038
Patrikhâne Olayı - Hulûsi Yazıcıoğlu
1988 yılından bu yana İstanbul'daki Fener Rum Ortodoks Patrikhânesi Türkiye kamuoyu gündemini yeniden yoğun biçimde işgal etmektedir. Önce Patrik'in yaptığı dış gezilerde kendine, Türkiye'de tanıdığı kimlikten farklı bir ilgi gösterilmesiyle başlayan gelişmeler bugün ülkede, Patrikhâne'nin faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin .....
Sayı: 100, Sayfa: 040
"Kutlu Doğum Haftası" Üzerine - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Türkiye Diyânet Vakfı 1989 yılından beri Mevlid Kandili'ni "Kutlu Doğum Haftası" adıyla farklı ve yaygın boyutları olan etkinliklerle kutlamaktadır. Ancak bu sene, Mevlid Kandili'nin yaz aylarına rastlaması ve dolayısıyla faaliyetlerin düzenlenmesi ve özellikle yürütülmesinde karşılaşılan güçlükler sebebiyle Kutlu D.....
Sayı: 100, Sayfa: 044
Ayın Notları - Altınoluk
PETROL BORU HATTI HİKÂYESİ "BABA BİR HIRSIZ TUTTUM" Türk siyasi kamuoyunu geçen ay en çok meşgul eden konulardan biri,Yumurtalık-Kerkük boru hattında 3,5 yıldır bekleyen ve boru hattına zarar vermeye başlayan petrolün, ambargoyu delmiş olmadan nasıl kurtarılabileceği idi. Türkiye'de son aylarda yaşanan ekonomik kr.....
Sayı: 100, Sayfa: 047