Türkiye'nin Tebliğ Haritası
Takdim - Altınoluk
Allah'ın rahmetinden dolayı ey Muhammed, sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış, fakat karar verdin mi Allah'a güven, doğrusu Allah güvenenleri sever. (Al-i İmran; 159) .....
Sayı: 070, Sayfa: 001
Tebliğ Ortamı - Ahmet Taşgetiren
Türkiye'de, İslâm tebliğini temel görev kabul eden bir yönetim bulunsaydı, acaba şu toplum vasatında nasıl bir yol takip ederdi? İsterseniz bu konu üzerinde biraz kafa yoralım: Sanıyoruz önce bir durum tespiti yapardı. Yani tebliğe muhatap olacak toplum vasatını tanırdı. Çünkü insanlara "akılları, kavrayışları ve benimseyecekleri öl.....
Sayı: 070, Sayfa: 003
Öncelikli Tebliğ - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Muaz b. Cebel radıyallahu anh'den nakledildiğine göre O demiştir ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem beni (Yemen'e vali olarak) gönderdi. Şöyle buyurdu: "-(Ey Muaz,) şimdi sen kitap ehli bir topluluğa görevli olarak gidiyorsun. (Oraya vardığında) onları Allah'tan başka ilâh olmadığına benim de A.....
Sayı: 070, Sayfa: 007
İslâm İnsanını Kim Yetiştirecek? - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
İslâm Medeniyeti Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye'de din eğitimi ve öğretimi" konulu ilmi programın son değerlendirme konuşmasını Doç. Dr. Hayreddin Karaman yaptı. Muhterem Karaman Hoca'nın geniş konuşmasından bazı notları, kapak konumuz çerçevesinde buraya almayı zaruri bulduk. Aşağıda Karaman Hoca'nın din eğitimine ilişkin genel değer.....
Sayı: 070, Sayfa: 009
Tebliğ ve Mübelliğ - Prof. Dr. İrfan Gündüz
İnsanlık için gönderilen ilâhî nizamın onlara eksiksiz duyurulması ve ulaştırılması anlamındaki "Tebliğ"; İslâm'ın hayat veren prensiplerine halkı çağırmak demek olan "Da'vet"; yararlı olan doğruları insanlara göstermek ve benimsetmek manasındaki "İrşad"; gerçekte insan ile İslâm arasına giren engellerin kaldırılara.....
Sayı: 070, Sayfa: 011
"Bas Bakalım Düğmeye" - Dr. Sedat Cereci
Şimdi televizyon var. Önceleri, sohbetle başlayan, muhabbetle yoğunlaşan akşamlarımız vardı. Sonraları radyolu akşamlarımız oldu. Eğlenceli, öğretici, zevkli. Şimdi televizyonlu akşamlarımız var. Daha yalnız ve daha sıkıntılı. Televizyon artık gündüzleri de var. Gün boyu televizyon, ömür boyu televizyon. Televizyon ilk ola.....
Sayı: 070, Sayfa: 012
Türkiye Coğrafyasında Tebliğ - Doç. Dr. İzzet Er
Tebliğ, Rasûlullah'ın Allah'tan indirilenleri inananlara bildirme, ulaştırma görevi. Aynı görev, daha sonra inanan herkese, özellikle de ümmet içinden çıkarılmış hayırlı bir topluma havale edilmiş, bu tür toplumların canlarını ortaya koyarak cihâda çıkmaları yerine, geride kalıp cihada gidenleri, döndükleri zaman aydınlatmaları, Allah'a ha.....
Sayı: 070, Sayfa: 014
İngiltere'de islami okul meselesi - Yusuf Erdem
Yaklaşık 1,5 milyon müslümanın yaşadığı İngiltere'de, kendi aile ve çevrelerinde köklü bir islâmî eğitim alamayan çocuklar, karma eğitimin yapıldığı okullara gittiklerinde çok ciddi bocalamalar içerisine girmekte ve bu yüzden de bir çok problemle karşı karşıya kalmaktadırlar. Kültürünü ve İslâmî kişiliğini elde edememiş bu çocuklar .....
Sayı: 070, Sayfa: 017
Hüznü'n - Nebi - Ekrem Sağıroğlu
(RESÛLULLAH'I HÜZÜNLENDİREN SEBEPLER) Hazreti Peygamber, özelde ashâbında genelde ümmetinde gördüğü bazı tutum ve davranışlardan üzüntü duymuş ve bunu hissetirmiştir. Bir anlamda Hz. Peygamberin ashâb ve ümmetine yönelik hüznünün sebeplerini de ortaya koyacak olan bu davranışlardan bir kaç tanesini misâl o.....
Sayı: 070, Sayfa: 018
İslâm - Asuman Doğru
Yapraklar sararmış dökülürken Yeni tomurcuklanmış gülü getirir Bilinmeyen yörelerden...Kopmuşken bütün bağlar, durmuşken zaman Ve çökecek sanırken dünyayı insan İşte... Orada...Her şeyin bittiği yerdeBirdenHayata döndüren umudu getirir. Kin, nefret katılaşmışken yüreklerdeVermekle.....
Sayı: 070, Sayfa: 019
O Neye Benzer - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Her peygamber bir kurtarıcıdır. Kâinatın gözbebeği insanı, dünya bataklığında yok olup gitmekten kurtaran bir kılavuzdur. Yabancısı olduğumuz şu dünyada, gemilere yol gösteren fenerler gibi, bize tehlikesiz ve aydınlık yolları göstermişlerdir. Hayatımızdaki yerini ve önemini daha iyi kavramamız için Kâinatın Güneşi Efendimiz'.....
Sayı: 070, Sayfa: 020
Bir İslâm Valisi - Mustafa Eriş
İslâm, on dört asırdır nesilden nesile anlatılarak ve yaşanarak gelmektedir. İslâm'la şereflenen her mü'min, Allah'ın kitabını ve Rasûlullah (s.a)'ın hayatını öğrenmek ve ona göre yaşamakla vazifelidir. Mü'min bir dâvetçidir... Bir mübelliğ (tebliğci), bir mürebbî (terbiyeci)dir. İslâm'ı, Kur'an'ı öğrenip öğre.....
Sayı: 070, Sayfa: 022
Yumuşak Sözlü Olmak - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâla'nın sana nazil olan rahmeti sebebiyle Habibim sen onlara yumuşaklıkla söz söyledin. Eğer sen kötü ahlâklı, kalbi katı, onlara fena söyler ve şiddetle muamele eder olsa idin onlar senin etrafından dağılırlardı. Eğer onlar kusur ederlerse affet ve onların günahlarına da Rabbinden mağfiret iste ve bazı i.....
Sayı: 070, Sayfa: 023
Misafirperverlik -Yemek Yedirme- - Sâdık Dânâ
Amr ibn Âs radıyallahu anh'dan: Bir adam Resûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e: - İslâm'ın hangi ameli daha hayırlıdır? diye sordu. Resûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz: - "Yemek yedirmekliğin, tanıdığın ve tanımadığın kimselere selâm vermekliğindir", buyurdu. (Riyâzü's-Sâlihîn) .....
Sayı: 070, Sayfa: 024
Yâ Rabbi! - Mustafa Necati Bursalı
Beni zâlimlere dost, İblîslere yâr etme, Kim dinime düşmandır, onu bahtiyar etme!.. Kereminin rüzgarı gönüle gözler açar, İmanımı taze tut, Rabbim, ihtiyar etme!.. Elim ermez bir şeye, fazlına güvenirim, Yolumuzu kapama, aşılmaz duvar etme!.. Ey Sultanlar Sultanı, Ey can mülkünün Şâhı, .....
Sayı: 070, Sayfa: 028
Yûsuf Hemedânî (k.s.) - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Hilye-i Hemedâni Uzuna yakın orta boylu, zayıfça bedenli, çiçek bozuğu kumral saçlı ve buğday benizliydi. Güler yüzlüydü. Sakalına pek az, ak düşmüştü. Sûret ve sîreti kadar zühd ve takvâsı da mezhebinin imamı İmam-ı Âzam Ebû Hanife'ye benzerdi. Kâl ve hâl sahibi, ilim ve irfan ehliydi. Evliyâ'nın kümmelininden, s.....
Sayı: 070, Sayfa: 029
Mesnevi'den Seçmeler - Nuri Baş
EDEB; Kur'an ve sünnetler yolundan HAKK'a ermektir, Bütün her yerde kul kendin, Huzurullah'da görmektir. EDEB; Allah'a kalben aşkla bağlanmak, inanmaktır, Muhabbetlerle has kulluk edip, şevkiyle yanmaktır. EDEB; bin bir sivayı terk edip, kalbden çıkarmaktır, RECA-İ HAVF üzre dünyadan, HUZURULLAH'a varm.....
Sayı: 070, Sayfa: 030
Hazret-i Mevlânâ ve Yunus Emre - Şefik Can
Çok sevdiğimiz büyük şairimiz, ilâhileri yüzyıllardan beri toplantılarda okunup duran, milyonlarca mü'mine mânevî zevkler, heyecanlar veren Yunus Emre Hazretleri de Hazret-i Mevlânâ'nın çağdaşıdır. Bu iki büyük insanın en belirli vasıfları İlâhi Aşkta birleşmiş olmalarıdır. İkisi de Türk milletinin nadir yetiştirdiği gönül, aşk ve iman erleri.....
Sayı: 070, Sayfa: 031
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
Filistin Dâvâsını Tarihe Gömme Konferansı... İSRAİL BAŞINA BUYRUK Filistin halkını temsil ettiklerini ileri sürenlerin siyonist İsrail yönetiminin istediği bütün tavizleri vermeleri üzerine uluslararası güçlerin "Ortadoğu Barış Konferansı" adını verdikleri dünya kamuoyuna seviml.....
Sayı: 070, Sayfa: 034
Doç. Dr. Mustafa Uzun'un Gezi İntibaları... "İran'ın Kültür-Sanat Hayatı" - Altınoluk Röportaj
İran'da müessese özelliği taşıyan "Asitane-yi Kudsi Rızavi" oldukça gelişmiş, deyim yerindeyse çağ atlamış bir durumda. Ezher'in dağınıklığı ve bakımsızlığı yanında bu muntazam bir müessese. İran'da devrimden sonra heykeller kaldırılmış. Ancak Firdevsi'nin heykeline dokunulmamış. İran'da milliyetçi.....
Sayı: 070, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
SEÇİMLER, KOALİSYON VE BATI Son genel seçimler öncesinde, reklam kampanyalarıyla, renkli mitinglerle, gazetelerdeki ilginç yorum ve haberlerle yaşanan hareketlilik seçim sonunda da devam ediyor. Meclisteki yemin merasimi, siyasi parti liderleri arasındaki turlar ve gerek Türkiye gerekse Batı kamuoyund.....
Sayı: 070, Sayfa: 041