Türkiye İslam'la Yükselecek
Takdim - Altınoluk
"İnsanı önünden ve arkasından takip eden ve Allah'ın emriyle onu koruyan melekler vardır. Şüphesiz ki, bir millet, kendisini değiştirmedikçe Allah onu değiştirmez. Allah bir milletin kötülüğünü istediğinde kimse, O'na karşı duramaz. O millet için Allah'tan başka bir koruyucu da bulunmaz." (Ra'd (13), 11) .....
Sayı: 069, Sayfa: 001
Yükseliş Yolumuz İslâm - Ahmet Taşgetiren
Lozan'da "Azınlıklar Meselesi" konuşulurken Batılı güçler , Kürtleri de azınlık statüsü içine sokmak istemişler, buna karşılık Türk Temsilci Heyeti şu tezi savunmuştu: "Türkiye'de Müslüman azınlık yoktur. Türkiye'de, hangi kavmi adla anılırsa anılsın, tüm Müslümanlar tek bir millet gibi ülkenin sahibidir, çoğunluğudur. Azınlıklar, sadec.....
Sayı: 069, Sayfa: 003
Hüznü'n-Nebi (s.a.) - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Hazreti Peygamberi bize gerek sîret gerek suret olarak tanıtmaya çalışanlar, beşuş ve mütebessim bir yüze, mahzun bir görünüşe sahip olduğunu ısrarla belirtmektedirler. Aynı anda mütebessim ve mahzun olmak herhalde sadece Hz. Peygambere has bir meziyet olmalıdır. Örnek kul - son Resul Hz. Muhammed, bir insan olarak, bi.....
Sayı: 069, Sayfa: 006
"Türk Toplumunun Değerleri" - Altınoluk
Michigan Üniversitesi'nden Prof. Ronald İnglehart yönetiminde 40 ülkeyi kapsayacak biçimde yürütülen "1990-1991 Dünya Değerler Araştırması"nın Türkiye bölümü, TÜSİAD tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nden üç profesöre yaptırıldı. Prof. Üstün Ergüder, Prof. Yılmaz Esmer ve Ersin Kalaycıoğlu'nun gerçekleştirdiği araştırmanı.....
Sayı: 069, Sayfa: 008
Yeryüzünün Şerlileri - Ekrem Sağıroğlu
İlahi Kelam kafirleri "ölüler" olarak niteliyor. Ölüler ve şerliler... Bu kelamın tebliğcisine de, "Sen o ölülere işittiremezsin; arkalarını dönmüş kaçarlarken o sığırlara daveti duyuramazsın."1 deniliyor. Çünkü gerçeği duymamakta onlar ölüler gibidir. Anlayışları yoktur, sığırlar gibi çağrıya cevap vermezler......
Sayı: 069, Sayfa: 010
Ağlayan Dağlar - Yaşar Fersahoğlu
Dağlar safa durmuş bozgun yerinde;Hüzün duman duman zirvelerinde. Dağlar, benim yaram daha derinde. Dağlar... Ah ulu dağlar;Gözleri sulu dağlar. Ormanda ceylanlar koşar oynardı;Her dalda bir kuşun nağmesi vardı. Sizi neden böyle bir hüzün sardı? Dağlar... Ah ulu dağlar;Gözleri sulu dağlar.&nbs.....
Sayı: 069, Sayfa: 011
"Bugünkü İran" - Altınoluk Röportaj
Geçtiğimiz ay içinde İslâmî Araştırmalar Vakfı'nın düzenlediği "Şiilik Araştırması" çerçevesinde, değişik üniversitelerin ilahiyat fakültelerinden bir heyet İran'a gitti. İncelemelerde bulundu. Bu heyet içerisinde Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesi'nden de Hayreddin Karaman, Bekir Topaloğlu, Ali Özek, Mustafa Uzun Bey Hocal.....
Sayı: 069, Sayfa: 012
Ben Müslümanım - Dursun Ali Tokel
Alemlerin benim için yaratıldığını söylüyorum. Alemlerin benim için yaratıldığını söylediler. Alemlerin benim için yaratıldığını öğrendim. Amma bırakın alemleri benim daha kendimden haberim yok. Ben kimim? Beni topraktan, beni denizlerden, beni göklerden, beni yerlerden, beni yıldızlardan, beni, bakmaya bile gücümün yetmediği g.....
Sayı: 069, Sayfa: 018
Bu Gece - Basri Doğan
Bir buse kondurdu mehtap yüzüme Hayal aleminde gezdim bu gece Ansızın bir cemre düştü özüme İnce manaları sezdim bu gece.   Karanlık sinsice boğar alemi Aydınlık özgür mü yoksa köle mi? Sonunda elime aldım kalemi Gönül incileri dizdim bu gece.   Ruhumu karart.....
Sayı: 069, Sayfa: 019
Tebessüm Âbidesi - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Bazılarımızın kaşları kudretten çatılmış gibidir. Bu çatık kaşlıların lugatinde şakalaşma, gülme şöyle dursun tebessüm etme bile yoktur. Mahkeme duvarını andıran suratlarının kendilerini daha ciddi gösterdiğini, böylece etraflarında bulunanlara önemli bir adam gibi göründüklerini zannederler. Bazıları da bu dinin müsamaha dini, kolaylı.....
Sayı: 069, Sayfa: 020
Rasûlullah'ın Süvarisi - Mustafa Eriş
İslâm, lezzetleri bitmeyen tükenmeyen bir nimettir. Onunla izzete eren daima yücelir ve şerefle anılır. Kendileri dünyadan göçedip de asırlar sonra insanlığa rehber olan örnek şahsiyetler, hayatlarında İslâm izzetiyle yaşayıp, İslâm ile nimetlenmişlerdir. Zengin-fakır demeden, genç-ihtiyar, amir-memur, yetim, kimsesiz, gözetmeden.....
Sayı: 069, Sayfa: 022
Cennet Yolcuları - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hadis-i şerifte varid olmuştur ki: "Allah Teala mahlukatı cem ettiği zaman bir münadi: - Nerede ehl-i fazilet olanlar? diye çağırır. Ehl-i fazilet hemen kalkıp sür'atle cennete doğru koşarlar. Melekler onları karşılayıp: - Cennete süratle koşup gittiğinizi görüyoruz. Siz kimlersiniz? derler. Onlar da kendilerinin ehl-i fa.....
Sayı: 069, Sayfa: 023
Ahiret Hazırlığı - Sâdık Dânâ
Allah rahmet eylesin İbrahim Teymi şöyle der: - Mü'min olup da hüzünlenmeyen ve korku içinde bulunmayan birisinin cennet ehlinden olmamasından endişe edilir. Zira ehli cennet, cennete girince şöyle derler: "- Biz bundan önce dünyada, ailelerimiz içinde akıbetimizden korkanlardık." (Tûr /26) BURADA AĞLAMAK FA.....
Sayı: 069, Sayfa: 024
Ebû Ali Farmedî - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Altın silsilenin sekizinci halkasını oluşturan Ebû Ali Farmedi, tasavvuf tarihimizin yıldız şahsiyetlerinden Ebû'l-Kasım Kuşeyri'nin talebesi, İmam Gazzali'nin şeyhi ve üstadı. Ebû Ali Farmedi, Horasan'ın Tuş şehri yakınındaki Farmez'den. Asıl adı Fazi bin Muhammed, künyesi Ebû Ali. Türkçe kaynaklarda memleketi F.....
Sayı: 069, Sayfa: 028
Seher Vakti Aşk - Zülfü Özkan
Bir seher mescidin bahçesinde yanık ve dilhunŞeyda bülbül aşk elinden dertli dertli ötüyor.O mescidin şamdanında yanmakta olan bir mumİçin-için sessiz, sessiz gözyaşları döküyorBülbül mumla dertleşerek acep neler söylüyor?Aynı derde giriftar bir er onları dinliyor. Bülbül muma: Dinle dedi; düştüm aşkın eline .....
Sayı: 069, Sayfa: 029
Tanzimat'tan Bugüne - Kâmil Yeşil
Herkesin bildiği gibi, devletimizde, kuruluşundan beri Kur'an'ın yüce hükümlerine ve şeriat yasalarına tam uyulduğundan, ülkemizin gücü ve bütün tab'asının refah ve mutluluğu en yüksek noktaya çıkmıştı. Ancak, yüz elli yıl var ki, birbirlerini izleyen karışıklıklar ve çeşitli nedenlerle şanlı şeriata ve yüce yasalara uyulmadığından evvelki kuv.....
Sayı: 069, Sayfa: 030
Dörtlükler - Nuri Kahraman
KAZIK Malum, kazığı en çok, daim batıdan yerizPaçasına yapışır, ille de dostuz derizDoğu hep kucak açsa, batı hep kovalasa Doğuyu küçümserken, batıya gülümseriz!... EKRAN Şu ekrana bakınız, dine hiç yer yok gibi Her yerler açık-saçık, şeytanî bir ok gibi Müslümanın var.....
Sayı: 069, Sayfa: 031
Sedat Cereci'nin Moskova-Petersburg Gezi Notları... - Dr. Sedat Cereci
Çelişkiler Uzaya ilk insanı gönderen ülkenin vatandaşı olmak ve aç oturmak. Dünyanın en güzel şehirlerini kurmak ve oralarda mutsuz, huzursuz yaşamak, insanlığı sarsan bir ideolojinin odağı olmak ve iflas etmek... Sovyetler Birliği şimdi çelişkilerin ülkesi. Yıllarca, dünyanın siyasi kutuplarından birisi, ask.....
Sayı: 069, Sayfa: 033
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
Arnavutluk Müftüsü Sabri Koçiile İslâmî Dirilişi Üzerine.... Arnavutluk'ta komünist rejimin hakim olduğu dönemlerde dinle ilgili bulunan her şeyin yasaklandığını biliyoruz. Buna binaen size ilk önce Arnavutluk'ta bugün din hürriyetinin ne durumda olduğunu sormak istiyoruz. Son gelişmeler din hürri.....
Sayı: 069, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
ADALETSİZ BİR SEÇİM VE ÇÖZÜMÜ ZOR BİR SONUÇ KOALİSYON ZORLUĞU RAKAMLARLA SEÇİM SONUÇLARI Partiler Aldıkları Oylar   .....
Sayı: 069, Sayfa: 041