Çağ Nereye
Takdim - Altınoluk
"Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın ki, bununla Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve daha bundan başka sizin bilmediğiniz, fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız, karşılığı size eksiksiz ödenir, asla haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barış.....
Sayı: 068, Sayfa: 002
Çağ Nereye? - Ahmet Taşgetiren
"Çağ dönümü" duyguları, 2000 yılına doğru canlanarak gelişiyor. Sanki 2000'lerde evrensel ölçekte büyük değişiklikler olacak da, 2000'in eşiğindeki şu yıllar bunların hazırlayıcısı gibi...Bu bekleyişin ürettiği soru "Çağ nereye?" biçiminde ortaya konuyor. Bu duyguları besleyen gelişmeler daha önce ortaya çıkmış olsa .....
Sayı: 068, Sayfa: 003
Yönetme Sorumluluğu - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Aişe radıyallahu anhâ demiştir ki; "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i benim bu odamda şöyle buyururken dinledim" : "Allah'ım, kim, ümmetimin idaresiyle ilgili bir görev üstlenir de onlara zorluk çıkarır (katı davranırsa, sen de onu zora koş! Kim de ümmetimin yönetiminde görev yüklenir de onlara kolaylık gösterir, hoş muamele e.....
Sayı: 068, Sayfa: 006
Tanış Olamadık - Yaşar Fersahoğlu
Duydun mu üçler yediler Gece gündüz ünlediler Tanış olalım dediler Bizler tanış olamadık Ekildik aynı saksıya Ortak olduk aynı suya Akıl almaz insan bu ya Bizler tanış olamadık Görür müsün garabeti Tatlı geldi kardeş eti Okuduk aynı âyeti Bizler tanış olamadık Mâsivâ do.....
Sayı: 068, Sayfa: 008
Hilyeler ve Tezyinatı - M. Fuad Başar
"Hilye" lûgatlerde,"süs, ziynet" manalarına gelir. Geniş manada, "Hilye-i Nebevi, Hilye-i Şerif, Hilye-i Saadet" terkibleri ile Peygamber Efendimiz'in şemail-i şerifleri beyan edilir. Yüce Peygamberimizin, "Hilyemi gören, adeta beni görmüş gibidir." meyanındaki sözleri ile daha da önem kazanan hilyeler, asırlar bo.....
Sayı: 068, Sayfa: 010
Prof . Dr. Nevzat Yalçıntaş ile 2000'lere Doğru Dünyadaki Gelişmeler Üzerine... "İslam Dünyası 21. Asra Ayakta Giriyor" - Altınoluk Röportaj
Konuşanlar: İsmail L. Çakan, Refik Kuzgun, Ahmed Taşgetiren ALTINOLUK: Efendim, son yıllarda dünyada çok önemli gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler, çağ şuraya akıyor çağ buraya akıyor gibi yorumlara konu oluyor. Bunları bizim açımızdan bir değerlendirelim istedik. Çünkü bu gelişmelerin Türkiye'ye yans.....
Sayı: 068, Sayfa: 012
Önce Yaşamak - Cemal Nar
Kralın biri bir havuz yaptırmış ve halkına ilan ettirmiş: - Herkes bu havuza bir kova süt dökecek. O gece Veli emmi hanımına demiş ki: - Hanım, kovamı su ile doldur da havuza döküp geleyim. O kadar süt içinde benim bir kova su kaybolur gider. Dediğini de yapmış. Sabah olunca kralla beraber bütün ahali havuz başına varınca bir.....
Sayı: 068, Sayfa: 018
Senelerin Ezgisi - Basri Doğan
Çileyi yüklenir gönül erleri, Kederi sevincin eşi görürsün. İnancınla yaşa garip dünyada Yazın ortasında kışı görürsün. Azimle yürürken bakmadan geri,Kederler hayatın tuzu biberi.Açarken yüzünde sevinç gülleri,Sona vardım derken başı görürsün.  Âleme so.....
Sayı: 068, Sayfa: 019
"Ey Allah'ım Yine Göster" - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Âşık, sevgili ve çile... Bu üçlüyü birbirinden ayırmak mümkün değildir. Çile çekmeyen kimse âşık olamaz. Âşığı pişiren, olgunlaştıran çiledir. Çilelerin başında ayrılık ateşi gelir. Âşıkla sevgilisi arasına bazan sıra dağlar, bazan uzun asırlar girer. Geçen sohbetimizde bunlardan birincisini ele almış, aynı devirde yaşadıkları hald.....
Sayı: 068, Sayfa: 020
Can Pazarında - Mustafa Eriş
Dünya bir yarış yeridir. İnsan da orada yarışanlardan biri. Ölüm-dirim bu yarışı başlatan ve bitiren çizgi... Hayat bu çizgiden ibaret... Ömür de bu arada geçen zamandır. Mü'min gönlünü Allah ve Rasûlüne tam teslim etmiştir. Tam bir ihlasla bu çizgide yürür. Hiç bir sevgi onu bu çizgiden ayıramaz. Allah ve Rasûlullah sev.....
Sayı: 068, Sayfa: 022
Dünyanın Değeri - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hak Teâlâ Hazretleri kullarını din-i İslâm'a davet etmek ve müşriklerin taptıkları putları zemmetmek üzere: - Ey müşrikler! Bana haber verin ki sizin taptığınız Lat ve Uzza'nın ve bundan, aşağı gördüğünüz "Menat" gibi putların birşey yapmağa kudretleri var mıdır?" (en-Necm/19-20) - Ey müminler! Mallarınız ve e.....
Sayı: 068, Sayfa: 023
Ahiret Hazırlığı - Sâdık Dânâ
Muhterem Üstâz hazretleri bazı günler uyandırıcı, intibaha getirici, korkutucu âyet-i kerimeler, ehâdis-i şerifeler okurlar, muhtelif misaller verirlerdi. Hatta vefatlarından takriben iki sene kadar önce, Harre-i Şarkiyye'deki devlethanelerinde, huzurlarına kabul edildiğimde, kendilerini melûl ve neş'esiz gördüm. Biraz sükuttan sonra.....
Sayı: 068, Sayfa: 024
Bu Ezanlar - Nuri Baş
Hak'tan bize, rahmet ile nûrdur bu ezanlar, Dergâhına dâvet ve huzurdur bu ezanlar. Pervâz ediyorken yedi kat göklere birden; Her lâhza o, nur saçmada yükseldiği yerden.  Aksetmede alemlere avazı Bilâl'in Birleştiği günden beri yıldızla hilâl'in... Çağrılmada mümin, yüce, haşmetli huzura, .....
Sayı: 068, Sayfa: 027
Ebu'l -Hasan Harakânî - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
HAYATI Altın silsilenin yedinci halkası yine İran'dan; Bistam'a bağlı Harakan'dan. Bâyezîd Bistâmî'nin hemşehrisi ve türbesinin bekçisi. O'nun rûhâniyetinden feyz alarak "üveysî" tarikla yetişti. Adı Ali bin Ca'fer, künyesi Ebu'l-Hasan, nisbesi Mu'cemu'l-buldan .....
Sayı: 068, Sayfa: 028
İletişim Üzerine Bir Ses - Dr. Sedat Cereci
Ses, bir mesaj taşıyıcıdır. Bir özlü sözü olan, sese yüklenip salıverir boşluğa. Dört bir yana ulaşır söz. Yeni bir sahip bulur başka illerde. Yalın ses çoktan tarih oldu. Dellallar masallarda, nostalji yoğun filmlerde kaldı şimdi. Ses, doğallığından sıyrılıp, teknolojinin kanallarından geçerek yayılıyor boşluğa artık. Yayılırk.....
Sayı: 068, Sayfa: 030
Uganda'dan Gezi Notları "Eski Sömürgenin Çilesi" - Murat Yalçıntaş
Uçağımız Entebbe kasabasındaki havalimanına inince Uganda'ya neden 'Afrika'nın incisi' dendiğini biraz anlar gibi oldum. Masmavi bir gölün kıyısında (Viktorya gölü) yemyeşil, top ağaçlarıyla süslü bir manzara. Sağda, solda öbek öbek sazdan yapılmış evler, yıl boyu 25-30 derecelik bir ısı ve güler yüzlü insanlar. Uganda d.....
Sayı: 068, Sayfa: 033
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
YUGOSLAVYA İSLÂMİ HARİTASI   Toplam Nüfus Müslüman Nüfus Oran Bosna-Hersek 4,4 .....
Sayı: 068, Sayfa: 037
Talat Tacuddin Safaoğlu ile..."Kazan'da Büyük Bir Dini Canlanma Var" - Altınoluk Röportaj
Talat Tacuddin Safaoğlu kimdir? 1942'de Kazan'da dünyaya geldi. İlk ve orta tahsilini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra yine aynı şehirdeki Teknik Enstitü'de tahsil gördü. Daha sonra Kazan İslâm Cemiyeti'nin desteği ile Buhara'da bir dinî medreseye girdi.1973'de bu medresedeki tahsilini tamamladı. Ar.....
Sayı: 068, Sayfa: 039
Kırım Konusunda Ayşe Seytmuratova ile..."350 bin Kırım'lı Hâlâ sürgünde..." - Altınoluk Röportaj
- Kırım meselesinin şu anki durumu nedir? - Bir ay önce ben Kırım'da idim. O sıralarda Kırım Tatarlarının bir kurultayı vardı. Bu kurultaya ben de katıldım. Kurultayda Tatar Türkleri'ni temsil edecek bir meclisin kurulmasına dâir karar alındı. Ancak bir hafta geçmeden Sovyetler Birliği'nin Yüksek Sovyeti bu kararı reddetti. Kırım.....
Sayı: 068, Sayfa: 041
Ayın Notları - Altınoluk
Ekim Türkiye'de seçim günü. Nasıl gidiyoruz seçime? Başörtüsü zulmü bitmeden...Kız öğrenciler hala üniversitelerde, başörtüsü için mücadele veriyorlar. Kayıt yaptıramıyorlar, diploma alamıyorlar, hatta kimi zâlim öğretim üyeleri yüzünden derslere giremiyorlar. Meydanlarda iktidar arayan partilerin gündeminde bu mesele yok. .....
Sayı: 068, Sayfa: 042