Önce İslâm
Takdim - Altınoluk
"(Habibim) de ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki,Allah ta sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün. Çünkü Allah çok yargılayıcı, çok esirgeyicidir." (Âl-i İmran (3), 31) Aziz okuyucu, Önce, Rasûlullah sallallahü aleyhi ve sellem'in, doğumlarıyla dünyamızı şereflendirdikleri bir yıldönü.....
Sayı: 067, Sayfa: 001
Önceliklerimiz - Ahmet Taşgetiren
Allah Teâlâ, insan şuurunda tevhidi ikame ederken, insanın yönelebileceği bazı tehlike alanlarına işaret buyurur. İnsanı, oralara yönelmekten sakındırır. İnsanı yaratan O'dur ve onun zaafını en iyi O bilir. Nerede ayak sürçeceğini, düşeceğini bilir ve ikaz eder. Tevhidin saf, katışıksız olmasıdır kulundan beklediği. Mesela bir ayet-i k.....
Sayı: 067, Sayfa: 003
Bu Gece Kandil - Cevat Ulusoy
Feleklerde güneşler, yıldızlar kandil;Arzda sular zemzem, zemzemler sebil;Mü'minler bir gönül, melekler hemdil;Muhammed geliyor; bu gece kandil. Nurla doldu alem; nur oldu... Hayret! Arza meylediyor göklerden Ahmed Yaratandan Rasûl, herşeye rahmet Muhammed geliyor; bu gece kandil. Bin evlat ver.....
Sayı: 067, Sayfa: 005
İslam Öncelikli Bir Dünya - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
El-Berâ b. Âzib radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. (Uhud Harbinde) Resûlullah sallellahu aleyhi ve sellem'e yüzü demir zırh ile kaplı bir kişi geldi ve; Ya Resûlullah, hemen harb edeyim de sonra mı müslüman olayım? Diye sordu. Resûlullah (s.a.): Önce müslüman ol, sonra savaş! Buyurdu......
Sayı: 067, Sayfa: 006
İnsanlık İki Sınıf - Ekrem Sağıroğlu
Dünya küfür sistemi ve onun beynelmilel güdücüleri ne kadar zorlarsa zorlasın, insanlık iki sınıftır ve iki cephe halindedir. Nur ile zulmetin birbirine zıtlığı, hak ile batılın tam karşıt oluşu gibi, hakkın yahut batılların taraflısı olmak üzere insanlık da iki sınıftır. Bir tarafta tevhid ehli olarak müminler, öbür tarafta da.....
Sayı: 067, Sayfa: 008
"Önce İslam" Demek - Ali Rıza Demircan
Bir müddet önce Fırat Kültür Merkezi'nd laikliği konu alan bir açık oturum yapılıyordu. Aynı inancı paylaştığımız konuşmacılar laikliğin doğuşunu ve gelişimini anlattılar. Değişik ülkelerdeki tatbikatından misaller verdiler. Ülkemizde laiklik adına yapılan uygulamaların bir kısmını tenkit ettiler. İnançlar gereği yapılanların l.....
Sayı: 067, Sayfa: 010
İlk Kıble Şehri - Ebubekir Eroğlu
İki çıplak ayakla adım atıp varamadım ilk kıble şehrine zeytinleri düşleyen bir çocukken o kadar umduğum halde zorludur yolu Kenan ilinin atılmış olsa da köprüleri bize geçit verir demiştim İsanın göçtüğü günlerde gibi Ömer öyle bir anıdır biraz yakubun ahından kaç zaman sonra saklıdır .....
Sayı: 067, Sayfa: 012
İslam Dünyasına Yeni Düzen Şablonu - Altınoluk
20. İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı 3-8 Ağustos 1991 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi. İslam Konferansı Teşkilatı'na üye 44 İslam ülkesinin tümünün temsil edildiği bu konferans, bütün İslam dünyasını sarsan Körfez krizinin ardından gerçekleştirilen ilk toplantı olması ve gerek Ortadoğu, gerekse Kıbrıs meselesi ile ilgili.....
Sayı: 067, Sayfa: 013
Dünya ve İslam - Asuman Doğru
İslam'ın dünya ile olan irtibatını doğru olarak tespit edebilmek için, konuyu İslam'ın bütünü içinde ele almalıyız. Bunu yapmadığımız, yani, konu ile ilgili ayet ve hadisler İslam'ın bütünü içinde ele almadığımız; tek bir ayet veya tek bir hadisle hayatımıza yön vermeye kalktığımız zaman, çok yanlış bir noktaya gelebiliriz. Halbuki İsl.....
Sayı: 067, Sayfa: 017
Mesnevi' den Seçmeler - Nuri Baş
Nil nehrini kıptîlere Mevla, ederek kan, Mü'minlere lutfeyledi, kurtardı beladan. Eşyaya akıl, his gibi bir duygu verir Hak, Alem, bütün ahenk ve nizam üzre döner bak! Zîra ki kamer, emre uyup, gökde bölündü, Peygamberimiz, taş ve ağaçlarca bilindi. Onlar, yüce Ahmed'de Hak nurunu gördü, T.....
Sayı: 067, Sayfa: 017
Hasretin Böylesi - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Aşığın en büyük arzusu sevgiliye kavuşmak, onu dünya gözüyle görmek ve bir daha yanından ayrılmamaktır. Bir aşık için dünyada erişilebilecek en büyük bahtiyarlık budur. Aynı devirde ve aynı bölgede yaşadıkları halde, bazı engeller yüzünden sevgiliye ulaşamayan aşıklar için her saniye bir ay, her saat bir yıl gibi uzun gelir. Hasretliğin böyles.....
Sayı: 067, Sayfa: 020
Malı da Canı da Allah Yolunda Olanlar - Mustafa Eriş
Dünya hayatı elem, keder, korkularla dolu. Her türlü sıkıntı, zorluk, meşakkat içiçe. İnsan da böyle bir zeminde yaşamakta. Bir ömür sabah-akşam sıcak-soğuk demeden koşuşturmakta. Sanki dünyayı kucaklayacakmışçasına... İnsan kendi kendine niçin yaşıyorum? niçin yarışıyorum? diye bir sorabilse... Bunca koşuşturmanın gayesini bir bilebilse.....
Sayı: 067, Sayfa: 022
Nefsi Murakabe - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurur: "Sen hangi işde bulunursan bulun, Kur'an'da nereyi okursan oku, sizler hangi işi tutarsanız tutun, o işe daldığınız vakit muhakkak biz onu müşahede edicileriz. Ne yerde, ne gökte zerre ağırlığınca birşey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de hariç olmam.....
Sayı: 067, Sayfa: 023
Güzel Ahlâk - Sâdık Dânâ
Ebû Osman Mağribî şöyle buyurmuştur: - Güzel ahlak, Allah'dan razı olmaktır. Sehl Tüsteri güzel ahlak hakkında şöyle buyurur: - En aşağı derecesi eziyete katlanmak, kötülüğe karşılık vermemek, zalime merhamet etmek, onun yarlığanmasını dilemek, ona şefkatle muamele etmekdir. Bir defasında da:.....
Sayı: 067, Sayfa: 024
Ne Güzel - Abdullah Gülcemâl
Güzel'den gelir güzellik Gör ne güzel, gör ne güzel. Her şey de ayrı özellik Var ne güzel, var ne güzel... Kökler gövdeyi besliyor Herkes sevdiğin sesliyor Ay yıldız göğü süslüyor Yer ne güzel, yer ne güzel. Her çiçek kendi dalında, Meyveye yatma yolunda. Damla damla ak alında Ter n.....
Sayı: 067, Sayfa: 027
Bayezid Bistâmî - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
ŞEMÂİLİ Bayezîd-i Bistamî, sûreti itibarıyla Hz. Ebû Bekir (r.a)'a benzerdi. Uzunca boylu, zayıf bedenli, beyaz tenliydi. Seyrek ve ak sakallı, çukurca gözlü idi. "Sultânu'l-ârifin" diye anılırdı. Selman-ı Fârisî'nin memleketi olan İran 'dan yetişen yiğitlerdendir. HAYATI Altın silsil.....
Sayı: 067, Sayfa: 028
Sömürgecilik Nedir? - Sabri Akdeniz
Şimdi, belki de, AKDENİZ "Amerika'yı yeniden keşfe çıktı!" diyeceksiniz. En az yüz yıldır kullanıla kullanıla paçavrası çıktı, bilmeyen var mı bunu? Bakalım öyle mi, değerli okurlarım. Bu yazıyı okumaya devam etmeden önce biraz durup düşününüz; SÖMÜRGECİLİK kavramının içeriğini, kafanızda bütün boyutlarıyla şöyle bir canlandırın.....
Sayı: 067, Sayfa: 030
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
Mısır Üzerine... Mısır, uzun bir süre İngiliz işgalinde kaldıktan sonra 1922 yılında siyasî bağımsızlığını ilan etti. Ancak insan Mısır toplumunun bugün içinde bulunduğu durumu görünce: "Acaba İngiliz işgali hala devam ediyor olsaydı bu kadar tahribat gerçekleştirilebilir miydi?" diye sormadan edemiyor. Bu soruyu sad.....
Sayı: 067, Sayfa: 033
İlmi Toplantı - Mustafa Yaldız
MISIR'DA ÖNEMLİ BİR İLMÎ TOPLANTI: KELAM İLMİNDE YENİ YÖNELİŞLER... "İslâm'a Göre Bir İlim Metafiziği Geliştirilmeli" Haziran ayı Mısır'da önemli bir ilmî toplantıya sahne oldu. Ezher Üniversitesi Usûlu'd-Din Fakültesi ile Mısır Felsefe Cemiyetleri, Kahire Üniversitesi'nde "Yeni Bir Kelam İlmine Doğru.....
Sayı: 067, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
Liberallerin patronluğundaki hükümet, kuruluşundan bu yana ana çizgi itibariyle üç şey yaptı. 1. Kadro harekatı 2. İşçi, memur ve çiftçi gelirlerinde iyileştirme 3. Sınır ötesi operasyon. Bu üç flaş eylemden sonra ülke, birdenbire seçim konuşmaya başladı. Demek ki ANAP'ın yeni kadrosu, böyle bir çerçeve görüntüyle halk önüne çıkmayı benimsedi......
Sayı: 067, Sayfa: 042
Sn. Evren Laik mi Mürteci mi? - İlhan İmik
Bilindiği üzere Anayasada devletin vasıflarından biri olarak gösterilen laiklik 50 yılı aşan süredir Türkiye'nin siyasi ve sosyal gündeminin en başındaki konulardan birini teşkil etmesine rağmen, bugün bile sıhhatli bir tanım ve uygulamaya kavuşturulamamıştır. Kavram, sürekli tutarsız ve istikrarsız yorum ve uygulamalara mesned yapılmış, ö.....
Sayı: 067, Sayfa: 045