İslam Bilgi Açlığı
Takdim - Altınoluk
"De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu?" ( Zümer Sûresi, 9) Aziz okuyucu, Kapak konumuz "İslâmî Bilgi Açlığı." Biz, konunun, bütün İslâm ülkelerinde halkı ve aydınları derinden etkilediğine ve bu açlığın mutlaka İslâm'la doyurulması gerektiğine inanıyoruz. Her türden bilgin.....
Sayı: 066, Sayfa: 001
Bilgi Açlığı - Ahmet Taşgetiren
İnsanı bilgi değiştirir. İslam da toplum değişimini bilgi ile gerçekleştirmiştir. Vahiy bilgisidir bu. İlahî bilgi. Rasûlullah (s.a.)'in topluma ilettiği ilk yeni bilgi, "Allah'tan başka ilah olmadığına " dair "tevhid bilgisi" idi. Kendisi de bunu bir Allah elçisi olarak getiriyordu. Toplum, onun elçiliğini ve getirdiği tevhi.....
Sayı: 066, Sayfa: 003
İslam Hidayeti "Kur'an Bilgisi" - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Abdullah ibn-i Mes'ud radıyallahu anh'dan nakledildiğine göre Resûlullah Sallalahu Aleyhi Ve sellem şöyle buyurmuştur: "(Prensip ve pratik olarak din) ilmi(in) öğreniniz, insanlara öğretiniz. Ferâiz (ilmi)ni öğreniniz.Kur'an'ı öğreniniz, halka öğretiniz. Çünkü ben ölümlü bir insanım. İlim de ortadan kaldırılıcaktır.....
Sayı: 066, Sayfa: 006
Bildiklerimiz Yapmadıklarımız - Selman Rüstemoğlu
Bildiğimiz fakat yapmadığımız o kadar çok şey var ki... Peygamber efendimiz insanların ahiretteki durumlarını sınıflandırdığı bir hadislerinde, sıra sıra helak olan insanları sayıyor. "Alimler hariç insanlar helak oldu, amiller haricindeki alimler de helak oldu, ihlaslılar dışındaki amiller de helak oldu, onlar da tehlikededir." Kurtulan.....
Sayı: 066, Sayfa: 008
İlmihal Geleneği - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
İlmihal "hal ve durum bilgisi" demektir. Tamlamanın lügat manası budur. "Her bir Müslümana gerekli olan bilgiler bütününe" ilmihal denmesi İslam'da, yükümlülük ile kişinin durumu ve dolayısıyla bu duruma uyan bilgi arasında sıkı bir ilişkinin, bağlantının bulunmasından kaynaklanmaktadır. Belli bir yaşa kadar çocuk, hiçbir dini bi.....
Sayı: 066, Sayfa: 010
Rabbim - Yaşar Fersahoğlu
Ne dersin böyle kuluna Aldandım dünya puluna Bir ömür aşk okuluna Gittim Elif diyemedim.   Baktım âşık sofrasına Zehir katmış bal tasına Erdim balların hasına Bir lokmacık yiyemedim. Burda yaya orda yaya Gönül gerek yol.....
Sayı: 066, Sayfa: 011
Stefan Makowski'den Hüseyin Abdülfettah'a - Vehbi Vakkasoğlu
Stefan Makowski. Berlin'de çalışan ünlü bir grafik sanatçısıydı. Çalıştığı atölye, konusunda bir hayli uzmandı ve Alınan sanatçının eserleri çıkarıldığı sergilerde çok ilgi topluyordu. Ancak çok sevdiği sanatı ona ciddi bir manevi doyum sağlamıyordu. İnsanın kendi gizli dünyasını tanıması ve bu bilinmezler alemine uygun manevi gıdalar temin et.....
Sayı: 066, Sayfa: 012
Peygamberimizin Müezzinleri (İbn Ümm-i Mektum -Ebû Mahzûre -Sa'd b.Aiz ) - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
İbn Ümm-i Mektum İsmi, Amr (veya Abdullah) İbn Ümm-i Mektum. Anne tarafı pek meşhur olduğu için annesine izafetle tanındı. Çocukken gözlerini kaybetti. 65 İlk müslümanlardan ve ilk muhacirlerdendi. "A'ma" olduğu Abese Suresi ayetlerinde yer aldı. Kendisinden dolayı Hz. Peygamber Allah Teala tarafından uyarıldı. .....
Sayı: 066, Sayfa: 014
Doç. Dr. Hamdi Döndüren ile "Delilleriyle İslam İlmihali" Üzerine... "Müslümanın El Kitabı" - Altınoluk Röportaj
Doç. Dr. Hamdi DÖNDÜREN Kimdir? 1943 Balıkesir doğumlu. Hıfzını ikmal ettikten sonra İmam Hatip Lisesi ve genel liseyi bitirdi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İ.Ü. Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Balıkesir merkez valiliği ve Çanakkale Bozcaada Müftülüğü görevlerinde bulundu. 20.4.1975 tarihinde Konya Y.....
Sayı: 066, Sayfa: 016
"İçimden İbadet Etmek Gelmiyor" - Vehbi Karakaş
Asi birinden bir söz geldi kulağıma, diyormuş ki, "İçimden ibadet etmek gelmiyor!" Nefsimi dinledim, baktım nefsim de aynı şeyi söylüyor. Anladım ki, şeytandan ders alan o adam, o sözü, bütün nefsi emmareler adına söylemiş. Düşündüm.. Nefsim istemiyor diye ibadet etmeyeyim, namaz kılmayayım ama, nasıl? Hangi mazereti ileri süreyim?.....
Sayı: 066, Sayfa: 019
"Açmış O Güzel Yüzünde Güller" - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Bu sohbetimizi Peygamber efendimizin mübarek yüzüyle aydınlatmak istiyoruz. Öncelikle şunu belirtelim: Yüz, varlıkların şahsiyetini temsil ettiği için onların en değerli organıdır. Bu sebepledir ki, Resul-i Ekrem efendimiz yüze saygı gösterilmesini, ona hiç bir şekilde vurulmamasını, hatta hayvanların yüzlerinin dağlanmamasını emretm.....
Sayı: 066, Sayfa: 020
Bir Sadakat Timsali - Mustafa Eriş
İnsan şerefli bir varlıktır. Zira onun özünde fıtrat nuru, İslam vardır. Onu muhafaza için her an nefsiyle mücahede, şeytanla mücadele halindedir. Saadet çağında, özündeki sese kulak verip İslam nimetiyle şereflenen ashab-ı kiram büyük bir değişiklikle birden gökteki yıldızlar gibi parlıyor ve insanlığa rehber oluyorlar. Onların müslüm.....
Sayı: 066, Sayfa: 022
İlim İbadettir - M. Sâmi Ramazanoğlu
Ebu Zer -radıyallahu anh- Rasûl-i Ekrem sallellahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Ya Eba Zer! sabahladıkta Kitabullah'tan bir ayet öğrenmek sana yüz rekat nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. Ve sabaha girip ilimden bir bab öğrensen sana bin rekat namaz kılmaktan hayırlıdır." Muaz.....
Sayı: 066, Sayfa: 023
Güzel Ahlâk - Sâdık Dânâ
Sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: - İnsana verilen şeylerin hayırlısı güzel huydur. - "İktisad, yani tutumlu olmak, dirlik ve düzenli olmanın yarısı: güzel huy da dinin yarısıdır." - Allah'a imandan sonra, aklın baş (da gelen anlayış)ı, utanma ve güzel huydur. - Kimin huyu kötü olursa, kendini azaba uğratı.....
Sayı: 066, Sayfa: 024
Ca'fer-i Sâdık (r.a.) - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Şemâili Ebu Abdullah lakabı ile anılan Ca'fer, Sâdık lakabının sahibidir. Hayatında hiç yalan konuşmadığı için bu lakabı almıştır. Ca'fer güleç yüzlü, tatlı sözlü bir zattı. Başı büyükçe, cismi nurluydu. Teninin rengi beyaz kırmızı karışımı pembesiydi. Büyükdedesi Hz. Ali (r.a)'ye çok benzerdi. Altın .....
Sayı: 066, Sayfa: 028
Ömer Ağabey'e - Câhid Ercan
19 Temmuz 1989, Vefatının 2. yılı münasebetiyle   Gel gönül gam çekme ne gelir elden Ömer bey haline handan değil mi? Kader matlub kılmış onu ezelden Talibi, Hazreti Yezdan değil mi?   Kubbei Hadraya firar eylemiş Kışlardan vazgeçip bahar eylemiş Cennetü'l-Baki'de.....
Sayı: 066, Sayfa: 030
"İ'caz-ı Kur'an" Yazarı Muallim Naci - Altınoluk
Geçen yazımızda Ahmet Mithat Efendi'nin ihmal edilen bir yönüne temas etmiş, unutturulmak istenen dini eserlerini bir makale hacminin müsaade ettiği oranda gözler önüne sermiştik. Bu yazımızda da Ahmet Mithat Efendi'nin damadı, edebiyatımızın bir başka zirvesi Muallim Naci üzerinde durmak istiyoruz. Şark'ın ve Osmanlının ş.....
Sayı: 066, Sayfa: 031
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
Geçen Haziran ayının son beş günü ile Temmuz ayının ilk on beş gününü Romanya, Mısır ve Sudan'da incelemelerde bulunarak geçirdik. Önemli gelişmelere sahne olması dolayısıyla Sudan'la ilgili tespitlerimizi bu sayıda veriyoruz. Mısır ve Romanya ile ilgili tespitlerimizi ise Allah'ın izniyle gelecek sayıda vermeye çalışacağız. Sudan, İng.....
Sayı: 066, Sayfa: 033
Yol Ayrımında Cezayir - Prof. Dr. Fahrettin Atar
İlmi araştırmalar için bir süredir bulunduğu Cezayir'den dönen Prof. Dr. Fahreddin ATAR' ın Notları YOL AYRIMINDA CEZAYİR Dünya teknik gelişmeler sonucu küçüldü. İletişim vasıtaları dünyanın dört bir köşesinde vuku bulan olayları anında her yere duyurma imkanına sahip oldu. Ancak fikir içerikli olay.....
Sayı: 066, Sayfa: 038
Ayın Notları - Altınoluk
Başkan Bush, Yeni Düzen sözcüklerini kullanırken çok heyecanlanıyor olmalı. O yüzdendir elini dünyanın bir o ucuna uzatıyor, bir öbür ucuna... Sovyetler'in geri plana çekilivermesi de onun için meydanları sonuna kadar açtı. Şimdi Amerika, Panama'dan başlayıp Ortadoğu'ya uzanan ve kendisi açısından Yeni Düzen'e uyum göstermeyen pro.....
Sayı: 066, Sayfa: 041
163 Sonrasına İlişkin Görüşler - Cemal Nar
Altınoluk'un yaptığı "163 soruşturması" bir hatıramı hatırlattı; 70'li yılların ortalarındaydı. İki arkadaş şehrimizin Ulu Camiine cesur konuşan ve beğenilen bir vaizi dinlemeğe gitmiştik. Vaiz, sert ve kızgın bir ifadeyle belli bir anlayışa sahip bir guruba yükleniyor ve sözlerini şöyle sürdürüyordu: - Siz bilmezsiniz.....
Sayı: 066, Sayfa: 046
DİSK'in Beraati ve Sonuçları - Altınoluk
ASKERİ YARGITAY'IN İLGİNÇ KARARI Askerî Yargıtay 3. Dairesi, DİSK yöneticilerinin re'sen beraatine ve DİSK'in açılmasına karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, DİSK hakkındaki davanın TCK 141'e göre açıldığına, oysa Terörle Mücadele Yasası ile 141, 142 ve 163'ün kaldırıldığına dikkat çekilerek "Artık terö.....
Sayı: 066, Sayfa: 047