163 Sonrası...
Takdim - Altınoluk
"Bizim uğrumuzda mücahede edenlere biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah her halde ihsan erbabiyle beraberdir." (Ankebut:69) Aziz okuyucu, Türkiye bir süredir "demokratikleşme" olayını tartışıyor. Bunda, uluslararası mahfillerin sıkıştırmasının etkisi çok ve.....
Sayı: 064, Sayfa: 001
163 Sonrası - Ahmet Taşgetiren
163 sonrasının Müslümanlar için ne anlam ifade ettiğini sıhhatli değerlendirebilmek, İslam ve Müslümanlarla sistem arasındaki ilişkinin mahiyetini doğru tesbit etmeye bağlıdır. Buna ilişkin bazı notlarımızı sunmak istiyoruz: SİSTEMLE İSLAM ARASINDAKİ TEMEL ÇELİŞKİ Türkiye'de carî sistemle İslam arasındaki ilişki, temelde.....
Sayı: 064, Sayfa: 003
Geleceğin Mimarına... - Nuri Baş
Hayret ile bakdım, ne yazık DEHR'e, bozulmuş!... Gencin, alışıp bir çoğu, bin ZEHR'e, bozulmuş. Ey vah!.. Nice meydanları biganeler almış, Bakdım da bizim köylere, hem ŞEHR'e bozulmuş. Erbab-ı fazîlet azalıp, yok gibi susmuş, Hissiz yaşayan nesle bakın, BEHR'e bozulmuş. Bir bak ki, asırlar boy.....
Sayı: 064, Sayfa: 005
Engellerin Kaderi - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebu Berze radıyallahu anh'den nakledildiğine göre o demiştir ki; Ben: -"Ya Nebiyyallah bana yararlanabileceğim bir iş öğret" O sallallahu aleyhi ve sellem; -"Müslümanların yolundan onlara sıkıntı veren (her) şeyi kaldır." buyurdu(1) Dinimiz iyiliği iyilik olarak .....
Sayı: 064, Sayfa: 006
163 Sonrası Genel Değerlendirme - Altınoluk
163'üncü maddenin kaldırılması ve yerine Terörle Mücadele Kanunu'nun ikamesi Müslümanların sistemle ilişkisinde yeni bir durumdur. Öncelikle buna teşhis koymak gerekiyor. Ondan sonra da, islamî bir hayata yönelişte ne tür adımlar atılması gerektiğini belirlemeye ihtiyaç var. Altınoluk, bu konu üzerindeki kanaatleri belirlemek ve Müslümanlara değ.....
Sayı: 064, Sayfa: 008
Hidayet Erişince - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Kimseye söylemediğimiz, gönlümüzün derûnunda sakladığımız sırlar vardır. Başkasının bilmediğinden emin olduğumuz bu esrarı, birgün muhatabımızın ağzından duyarsak ne hallere gireriz, hiç düşündünüz mü? Gizledikleri işleri Fahr-i Cihan efendimizden özellikle saklayan, fakat bu halleri onun haber vermesi üzerine derin hayrete dü.....
Sayı: 064, Sayfa: 020
İki Sevgi Arasında... - Mustafa Eriş
Her toplumda anne-baba sevgisi kutsal olagelmiştir. Zira onlara karşı hürmet ve hizmeti bütün alimler tavsiye etmiştir, islam ise onlara verilen şerefi zirveye çıkarmış, Allah'a ve Rasülüne itaattan sonra ana-babaya itaati emretmiştir: "Biz insana, ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Annesi onu güçsüzlükten güçsüzlüğe.....
Sayı: 064, Sayfa: 022
İbrahimin Dostluğu - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala buyuruyor: "İyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip, hakka yönelen İbrahim'in dinine uyandan, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir." (Nisa. 125) İbrahim aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın ismini işitmek için malını ve evladını feda ettiğinden Allah Teala Hazretl.....
Sayı: 064, Sayfa: 023
Akıl - Sâdık Dânâ
Aşağıdaki hadisi şerif ehemmiyetine binaen birçok eserlerde görülmektedir. Fakir de lüzumlu gördüğüm için konumuzun sonuna almağı muvafık gördüm. Her ne kadar bilinen bir şey ise 'de tekrarlamakta fayda vardır. Resulü ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a bir tavsiyesinde buyurmuştur ki:.....
Sayı: 064, Sayfa: 024
Selman el-Farisî (r.a.) - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Hilye-i Selmân-ı Pâk Selman uzunca boylu, buğday tenli, gökçek yüzlü ve sık sakallıydı. Bünyesi sağlam ve güçlüydü. Dostluğu külfetsizdi. Samimi ve geçim ehli bir zattı. Altın silsilemizin üçüncü halkası Allah Rasülü'nün "bizden ve ehl-i beytimizden" iltifatına mazhar Selman el-Farisî'dir. Asıl.....
Sayı: 064, Sayfa: 028
Hâl-i Perişânımız - Süleyman Küçükbaş
Bencillik başımızda ece gibiYalnızlık sabahsız bir gece gibi. Sevgisiz olunca bağlarımız Pamuk ipinden de ince gibi. Gelir mi, sayıklasak hep birlik Mutluluğu, binbir hece gibi. Çalışsak, hepimiz saadeti Getirir miyiz, imece gibi Kulluk için değilse çabalar Boşuna gidip gelm.....
Sayı: 064, Sayfa: 029
Müezzinlik -İslam Davetçiliği- - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ezan, namaz vakitlerinin girdiğini, ilan, davet-i tamme, cemaatı namaza davet, Allah davetçilerinin sözleri ve şeair-i islam'ı izhar olduğuna göre, müezzinlerde bu yapılacak işe uygun nitelikler aranacaktır. Bu pek tabiidir. Şimdi bunlar üzerinde kısaca duralım. İman Malik b. Huveyris (r.a)'den nakledild.....
Sayı: 064, Sayfa: 031
İbnü'l-Emin Mahmud Kemal - Altınoluk
Kubbemizde Hoş Sada Bırakanlar: Tarihçi, edebiyatçı, şair, sohbet meclislerinin vazgeçilmez siması merhum İbnülemin Mahmud Kemal Beyefendi bundan otuz dört yıl önce, bir Mayıs ay'ında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Yazdığı eserleriyle fikir ve edebiyat alemimize ışık tutan, sohbetleri ve nükteleri hafızalardaki taze.....
Sayı: 064, Sayfa: 033
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
Tunus İslâmî Hareketi (en-Nehda)'nın ikinci adamı olarak görülen Abdulfettah Moro ile yine hareketin ileri gelenlerinden Bin İsa ed-Dumnî, el-Fadıl el-Beledî ve Nureddin el-Bahrî'nin en-Nehda'ya üyeliklerini dondurmaları hadisesi geçtiğimiz ay Tunus gündemini oluşturan konuların başında geliyordu. Çeşitli kaynaklarda bu kişilerin sözkonusu harek.....
Sayı: 064, Sayfa: 035
İletişim ve Müslüman - Dr. Sedat Cereci
İletişim, insanla başlayan serüvenin bir araya getirici, örücü, çoğaltıcı ve yayıcı mekanizması, bundan sonraki yüzyılların soluk kadar, su kadar ihtiyaç duyulan temel yapı taşı. İletişimin en basit şekli yüzyüze olanıdır, insan oğlu öteden beri bu en kolay ve en etkili fakat etki alanı en kısıtlı iletişim (ürünü uygulaya gelmi.....
Sayı: 064, Sayfa: 041
Kasr-ı Arifân'ı Gördüm - Nail Dural
Muhammed Bahaeddin Nakşıbend Hazretleri'nin ayak ucunda... Ramazan öncesi birbuçuk asırdır Rus esareti altında yaşayan Müslüman Türk kardeşlerimizi ziyaret etmeye karar verdik. Beş kişilik heyetimiz, Almanya'nın Frankfurt havalimanından Rus havayollarına ait bir uçakla havalanarak iki saat kırkbeş dakikalık bir yolculukta.....
Sayı: 064, Sayfa: 042
Ayın Notları - Altınoluk
Bay Başkanı Tanıyoruz Anayasa Mahkemesi'ne kimin başkan olacağı, doğrusu herkes için merak konusu idi. Bir kesim, bir kalenin elden gideceği endişesi içinde bekliyordu sonucu: Ya denge değişmiş ise Anayasa Mahkemesi'nde? Bir kesim ise, merak ediyordu :Acaba bu mahkemenin çizgisinde farklılığı sergileyecek bir seçi.....
Sayı: 064, Sayfa: 044