Özgürlük ve İslâm Şafağı
Takdim - Altınoluk
"Mü'minler ancak kardeştirler" (el-Hucurât(49), 10) "Müslüman müslümanın kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez, ve onu düşman eline vermez, Her kim, Müslüman kardeşinin yardımında bulunur onun ihtiyacını te'min ederse, Allah da ona yardım eder. Her kim bir Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse, Cenâb-ı Hak b.....
Sayı: 063, Sayfa: 001
Türkiye ve Esir Türk İlleri - Ahmet Taşgetiren
Sovyet İmparatorluğunun girdiği yeniden yapılanma sürecinde ortaya çıkacak en önemli sonuç ,bu imparatorluğun hakimiyeti altındaki Müslüman-Türk unsurların gerçek ağırlıkları ile dünya dengesine katılma imkanına kavuşmalarıdır. Doğu Avrupa'daki hürriyetçi gelişmeler ve Hıristiyan toplulukların bağımsız üniteler haline gelmesi şüphesiz hem Sov.....
Sayı: 063, Sayfa: 003
Tebliğ ve Millet Sevgisi - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Kızının Vasile B. el-Eskâ radıyallahu anhâ'dan naklettiğine göre o şöyle demiştir: -"Ey Allah'ın Resûlü, kavmiyetçilik nedir?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Zulüm ve haksızlıkta kavmine yardımcı olmandır. " buyurdu.(1) İslam'a ve islam ilimlerine b.....
Sayı: 063, Sayfa: 006
Sürekli Mutluluk İçin Sürekli Kulluk - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Amelinin geri bıraktığı kişiyi, nesebi ilerletemez." (Ebû Davud, ilim l; Tirmizî, Kur'an 10; ibn Mace, mukaddime 17; Darimî, mukaddime 32) Allah'a kulluk, kainatın varlık sebebidir. Bütün ilahî dinlerde ibadet esa.....
Sayı: 063, Sayfa: 007
Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ile "Kırım'daki Hasret Namazı" ve Esir Türk İlleri ile İlişkiler Üzerine... - Altınoluk Röportaj
-Muhterem hocam, Kırım'a gittiniz ve orada, basına yansıyan haber ve fotoğraflardan anladığımız kadarıyla güzel şeyler yaşadınız. Bize neler yaşadığınızı ve neler hissettiğinizi anlatır mısınız? PROF. YALÇINTAŞ: Kırım'a gidişimiz altı günlük bir seyahat. 17 Mart 1991 Pazar günü gittik. 23 Mart günü döndük. Yalnız bu altı.....
Sayı: 063, Sayfa: 008
Azerbaycan Halk Cephesi Lideri Ebülfeyz Elçibey ile... "Sovyetler Dağılacak ve 15 Yeni Devlet Çıkacak" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK: Bize kendinizi tanıtır mısınız? ELÇİBEY: 1938 yılında köyümüzün obasında yani yaklakda dünyaya gelmişim. Atam (baba) çobandı. Ben çoban oğluyum, ikinci Dünya Harbinde babam Almanya cephesinde ölmüş. Ondan bir haber alamadık. Sonra harb yılları bizim için çetindi. Ben ve kardeşlerim çalışmaya başladık. Ço.....
Sayı: 063, Sayfa: 014
Ezan, Müezzinlik ve Hz. Peygamberin Müezzinleri - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ramazan "Kur'an ayıdır" biliriz. Ama geçtiğimiz Ramazan aynı zamanda bir "Ezan ayı" oldu. Tevhid Vakfı tarafından düzenlenen "Ezan Sempozyumu" ezanı bütün haşmetiyle yeniden getirdi hayatımıza... Ezanı, Bilal-i Habeşi r.a.'ın arı-duru yüreğinden süzülmüşcesine bir kere daha tattırdı bizlere... Zengin bir programdı......
Sayı: 063, Sayfa: 016
Kur'an Mevsimini Geride Bırakırken - Ekrem Sağıroğlu
"Kur'an mevsimi" diye nitelenen feyizli oruç ayından çıktıktan sonra, toplum olarak Kur'an'dan da ayrı kalmak insana gîran gelmekte ve acı vermektedir. Kaldı ki gerçek bir müslümanlık için, güzel sesli hafızların dinlenmesi, mukabeleler okunması, hatimler indirilmesi, Kur'an ziyafetleri çekilmesi bile yeterli deği.....
Sayı: 063, Sayfa: 018
Bir İnsan Kazanmak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
İlahî daveti bütün insanlığa benimsetme aşkı, Resûl-i Kibriya efendimize derin bir heyecan veriyordu. Gönüllerini bu davete kapayanlara acıyarak, üzülerek, bakıyordu. Bunlar bilmiyorlar; bilmedikleri için böyle davranıyorlar. Ben onlara bilmedikleri gerçeği anlatmalıyım diye düşünüyor ve kendini tüketircesine gayret ediyordu......
Sayı: 063, Sayfa: 020
Kılıcı Çığır Açan Sahabî - Mustafa Eriş
İman bir nurdur. Müminin hayat ışığıdır. Onunla canlı ve diri kalır mümin. Onunla davranışları netleşir, berraklaşır. Onunla güzelliklere açılır. Samimiyet, sadakat kazanır. Küfür ise, karanlıklar dehlizidir. Orada her şey örtülü ve gizlidir. O dehlize battığı için yolunu şaşırmıştır kafir. Sözü, özü birbirine karışmış, davranışları.....
Sayı: 063, Sayfa: 022
Zulme Karşı Tavır - M. Sâmi Ramazanoğlu
Rasülullah -sallallahü aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır: "İsra ve Mi'rac gecesinde üçüncü kat semada konulmuş bir taş gördüm. Cibril'e bunun mahiyetini sordum. Cibril, "ondan sorma" dedi. Ben oradan geçtikten bir müddet sonra tekrar ona rastgelip üzerinde durdum ve dedim ki, "Bu taşın mahiyyetini bana haber ver". Cibri.....
Sayı: 063, Sayfa: 023
Akıl - Sâdık Dânâ
Emîrü'l-mü'minîn Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin hikmetli sözlerinden: - Kulun boy vermesi yirmi ikisinde sona erer, yirmi sekizinde aklı nihayete erer gelişir. Bundan sonra ömrünün nihayetine kadar, sadece tecrübeler vardır. İmam'ın bu sözünden anlaşıldığı gibi, aklı az olan kimse, irşad vazifesini yapmaya, A.....
Sayı: 063, Sayfa: 024
Hz. Ebubekir Sıddîk (r.a.) - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
"Güneş, peygamberler hariç, Ebû Bekir'den daha faziletli bir insan üzerine doğup batmamıştır." Allah Rasülü (s.a.) buyurur: "Allah'ın benimle gönderdiği ilim ve hidayet, yeryüzüne sağnak halinde yağan yağmura benzer. Kara parçasının bir kısmı bu rahmet yağmurunu emer ve üzerinde yemyeşil çayırlar ve mahsull.....
Sayı: 063, Sayfa: 028
Karz-ı Hasen - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Vakıf paraların başka bir kullandırma yolu, yoksullara veya darlığa düşen esnaf ve tüccara Karz (ödünç) olarak kullandırılmasıdır. Karz akdiyle verilen parada, dönem sonunda herhangi bir kâr veya faiz talep edilmez. Sadece vâde sonunda anaparanın iadesi istenir. Osmanlı imparatorluğu uygulamasında bazı vakıfların vakıfnamelerinde, vakfın.....
Sayı: 063, Sayfa: 031
Balkanlarda İslam'ın Dirilişi - M. Ahmed Varol
M. Ahmed Varol'un Bulgaristan ve Yugoslavya İzlenimleri Ramazan ayının on üç gününü Bulgaristan ve Yugoslavya Müslümanlarının durumlarını ve buralardaki islamî gelişmeleri incelemekle geçirdik. Ramazan' ı gurbet ilde geçirmek zor olmakla birlikte bu beldelerde karşılaştığımız canlı bir islamî hayat ve sımsıc.....
Sayı: 063, Sayfa: 033
Azerbaycan D. P. T. Başkanı Korkmaz Cihangiroğlu ile Azerbaycan Ekonomisi Üzerine... - Altınoluk Röportaj
Korkmaz Cihangiroğlu kimdir? 1941 Bakü'de doğan Cihangiroğlu ilk ve orta öğrenimini Bakü'de tamamladıktan sonra Azerbaycan Bakü Üniversitesinde İktisat öğrenimi gördü.Moskova İlimler Akademisinde Ekonomik Sistemlerin inkişaf modellerinin kurulması konusunda master ve doktora yaptı.Azerbaycan Devlet Planlama Teşkilat.....
Sayı: 063, Sayfa: 039
"Umuda Yolculuk" ve Oscar Üzerine... - Sabri Akdeniz
Batıya işçi göçünü konu alan, Türk oyuncuların da katıldığı, İsviçre yapımı UMUDA YOLCULUK filmi basında çok geniş, değişik yankılar uyandırdı. Bu filmin eleştiri ve değerlendirilmesindeki çelişiklikler, birbirine karşıt yaklaşımlar her alanda, özellikle de bu konularda ÖLÇÜ'nün ne denli önemli olduğunu ve bizim ölçülerimizin de .....
Sayı: 063, Sayfa: 041
Akşemseddin - Altınoluk
Akşemseddin, Fetih ve Fatih'le bütünleşmiş bir isim. Feth'i anıp da o hatırlanmasın, mümkün değil. Fethin manevi dokusu onun elinde işlenmiş, biçimlenmiş. Peki, Akşemseddin' in türbesi nerede, biliyor musunuz? Akşemseddin kimdir, nedir, nerede yetişti, nasıl bir ruhî zenginlikle donandı, biliyor muyuz? Yoksa, pek çok manevî önderimiz g.....
Sayı: 063, Sayfa: 042
Ayın Notları - Altınoluk
IRAK : ZİLLET, ENTRİKA, DRAM İÇİÇE Yan sütunlarımızda belli başlı şartlarını verdiğimiz ateşkes planım şöyle bir gözden geçiriniz.Orada bir "zillet çerçevesi" göreceksiniz öncelikle.Irak'ın silah gücü bitiriliyor.Bugünü ve yarınıyla. Sonra Irak'ın ekonomik gücü bitiriliyor.Savaş tazminatı,borçlarına bakılmaksızın ödet.....
Sayı: 063, Sayfa: 043