Topyekün Tevbe Zamanı
Takdim - Altınoluk
"Ey mü'minler, Allah'a topyekün tevbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz." (Nûr Sûresi(24),31) Ağlayın su yükselsin Belki kurtulur gemi Anne seccaden gelsin Bize dua et e mi? Necip Fazıl Kısakürek Kimbilir, belki birimizin gözyaşındadır İslâm ümmetinin.....
Sayı: 062, Sayfa: 001
Tevbe İklimi - Ahmet Taşgetiren
İslam'da tevbe, Allah-kul ilişkisinde önemli bir disiplin. Öyle ki onu Allah emrediyor: "Ey iman edenler! Allah'a nasûh tevbe ile yönelin, tevbe edin."(1) Hem yönelişimizi, hem de yönelişimizin kalitesini belirliyor Rabbimiz. Peygamberimiz de, tevbede öncümüz: "Ben günde yetmiş kere yüz.....
Sayı: 062, Sayfa: 003
Hak Eri - Nuri Baş
Her kumda pınar kaynamaz evlad, ama bak sen, Buldun mu su, bir mürşidi buldun su ararken. Mürşîd; su veren bir kuma benzer, ona ram ol, Onlar; içirir talibe Hak feyzini bol bol... Hak erenlerinin gayrisi, çöldür ve susuz kum, Nâkıs kişiden sen, ne feyiz bekle, ne de nur um. Zira; o senin ömrü.....
Sayı: 062, Sayfa: 005
Kalbimizi Kaydırma - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ümmü Seleme Radıyallahu anha validemizden nakledildiğine göre Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle dua ederdi: "Ey kalpleri halden hale değiştiren (Allahım), benim kalbimi dinin üzere sabit kıl"(1) Hazreti Peygamberin en çok yaptığı bir dua olarak hadisimiz.....
Sayı: 062, Sayfa: 006
Hata Edenlerin En İyisi - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebu Zerr (r.a) ve Muaz b. Cebel (r.a)'ın rivayet ettiklerine göre Resûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur: - Nerede (ve nasıl) olursan ol, Allah'a karşı saygılı bulun!" - (İşlediğin bir) kötülüğün peşine hemen bir iyilik ekle ki, o kötülüğü gidersin. - İnsanlarla güzel geçin! (Tirm.....
Sayı: 062, Sayfa: 007
Dua - Arif Nihat Asya
Biz, kısık sesleriz... minareleri, Sen, ezansız bırakma, Allah'ım! Ya çağır şurda bal yapanlarını, Ya kovansız bırakma, Allah'ım! Mahyasızdır minareler... göğü de Kehkeşansız bırakma Allah'ım! Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma, Allah'ım! Bize güç ver... cihad m.....
Sayı: 062, Sayfa: 008
Ayasofya Camii İmamı Mahmud Toptaş Hoca ile Rasulullah'ın Haıraları Üzerine... "Mukaddes Emânetler" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK - Efendim mukaddes emanetler ne demek? bir şeye kudsiyeti kim verir? TOPTAŞ - Aylardan Ramazan ayına, günlerden cumaya, gecelerden kadir gecesine kudsiyeti veren, ayları, yılları, gündüz ve geceleri yaratan Kuddüs olan Allah (c.c.)dır. Kuddüs olmayan, hiçbir şeye kudsiyet veremez. Ayların gün.....
Sayı: 062, Sayfa: 009
Cezayir İslamî Kurtuluş Cephesi Lideri Abbasî Medenî ile Mülakat / "Temel Ölçümüz İslam" - Altınoluk Röportaj
Cezayir bu sıralarda genel seçimlere hazırlanıyor. Bu genel seçimlere küçüklü, büyüklü otuzdan fazla siyasi partinin katılması söz konusu. Ancak dikkatler, daha önceki mahalli seçimlerden birinci parti olarak çıkan İslami Kurtuluş Cephesi'nin üzerinde. Bu cephe mahalli seçimlerde resmi açıklamalara göre oyların %55'ini, kendi iddiaları.....
Sayı: 062, Sayfa: 012
Namaz Dinin Direğidir - Doç. Dr. Mustafa Baktır
Namaz, dinin direği ve müminin en bariz vasfıdır. Bunun için ayet ve hadislerde "namaza devam" emredilmiştir. Kur'an'da şöyle buyuruluyor: "Farz namazların vakit ve erkanını gözeterek edasına devam edin. Bilhassa orta (ikindi) namazına dikkat edin ve Allah'a itaat ederek namaza durun."1 İbn Mes'ud (r.a.) Res.....
Sayı: 062, Sayfa: 015
Vehn - Sâdık Maraşlı
Ağustosu bilirsiniz. Aylardan bir aydır ama farklı bir aydır. Zaferler ayıdır. Eğer her fetih ve zafer günü bayram ilan edilecek olsaydı ağustos içinde bayramsız geçen bir günümüz olmayacaktı. Denizde ve karada, zaferleri fetihlerin, fetihleri zaferlerin takip ettiği bir kutlu aydır. Kıbrıs'ın fethiyle karşılar bizi hemen birinci gününde. Ma.....
Sayı: 062, Sayfa: 016
Yakın Tarihimizde Ramazanlar "Kadir Gecesi" - Yrd. Doç. Dr. Hasan Aksoy
"Kıymet, şeref ve üstünlük gecesi" demek olan "Leyle-i Kadir" bir diğer görüşe göre ise "hüküm gecesi"dir. Bu görüşe göre, yüce Allah, bu gecede bir sene içindeki ölüm ve rızıkları Meleklere açıklar. Leyle-i Kadir, aynı zamanda "tazyik, sıkışıklık gecesi" manasına da gelmektedir. Nitekim bu gecede yer yüzü, inen Me.....
Sayı: 062, Sayfa: 016
Su Gibi Aziz Olmak... - Selâhaddin Yıldırım
İnsanları Salih-Muslih; Fasid-Müfsid diye dört gurupta düşünebiliriz. İyi hal sahibi olan, başkalarını iyi hal sahibi yapmaya çalışanları 1. gruba; kötü hal sahibi olan, başkalarını kötü hal sahibi yapmaya çalışanları da 2. guruba dahil edebiliriz. İyilerle beraber olmak ve kötülerden uzak durmak iyi insan olabilmemiz açısından lü.....
Sayı: 062, Sayfa: 018
İstanbul'da İftar - Ahmed Yalçınkaya
Sanki yedi değil ışık yetmiş renk Bu kutlu zamanın arefesinde Bir bayram olmuş da doğrulmuş ahenk Akşama tad veren ezan sesinde Sanki yedi değil ışık yetmiş renk Bir bahar müjdesi gibidir kandil Serin rüzgarlarda parlayan yüze. Dualar üstüne dua okur dil Filistin'de toprak yiyen öksüze Bir bahar müj.....
Sayı: 062, Sayfa: 019
Efendimizin Ramazan Hayatı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Fahr-i Alem Efendimiz ramazan ayını hasretle beklerdi. Üç aylara kavuşunca sevinir; receb ayında -her zamankinden çok- oruç tutardı. Şaban ayının ise tamamına yakınını oruçlu geçirir ve "Ramazan ayına hürmeten Şaban ayında oruç tutmak daha faziletlidir." buyururdu. Fakat ramazanı karşılamak maksadıyla bir iki gün ö.....
Sayı: 062, Sayfa: 020
Müstehıkkı Cennet Olmak - Mustafa Eriş
Gözle görülmeyecek, sayılara sığmayacak kadar, Allah'ımızın pek çok nimetleri içinde yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de: "Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz."(İbrahim, 34) buyuruluyor. Sevgi de bu nimetlerden bir tanesi... Bedenî gıdamız için yiyip içmeye ne kadar ihtiyaç duyuyorsak ruhumuz için de o derece sevgiye mu.....
Sayı: 062, Sayfa: 022
Tevbe: Hakk'a Hicret - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala buyuruyor: Rabbiniz kendi üzerine (şu) rahmetli yazdı. İçinizden kim bilmeyerek bir fenalık yapıp ta sonra arkasından tevbe etmiş ve düzelmiş ise şüphesiz ki O, (Allah) gafur ve Rahîm'dir. (Enam: 12) İnsan cehaleti sebebiyle günah işlemiştir. Sonra fenalıktan tevbe ve muamelatını ıslah etmiştir. İşte.....
Sayı: 062, Sayfa: 023
Akıl - Sâdık Dânâ
Resûlü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem muhtelif zamanlarda buyurdular: - Akıllı, Allah'a inanan, peygamberi tasdik eden ve ibadetleri yapan kimsedir. - Allah, yeryüzünde akıldan daha az bir şey yaratmadı. Muhakkak ki akıl, yeryüzünde, kibrit-i ahmerden daha azdır, (İbni Asâkir) - Akıllı, nefsini hesaba çeken, ölümden .....
Sayı: 062, Sayfa: 024
Yüce Rehberimiz Sevgili Peygamberimiz - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Hilkatte ve fıtratta en güzel, ahlakta en mükemmel, varlığın sebebi, alemlerin rahmet peygamberi, insanlığın yegane önderi, vahyin mihveri, Kur'an tebliğcisi, ahiret müjdecisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a), bütün silsilelerin çıkış noktası, en büyük ve ilk halkası. Bu yüzden tefsirin de, hadisin de, fıkhın da, ilm-i kelamın da, tasavvu.....
Sayı: 062, Sayfa: 029
Hilye-i Pâk-i Muhammedî - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Hadis ve sîret kitapları O'nun sûret güzelliğine ait bulunan hilyesini genel olarak şu ifadelerle anlatır: Peygamberimiz (s.a) uzuna yakın orta boylu idi. Halk arasında bulunduklarında mehabetleri sebebiyle herkesten uzun görünürdü. Boyu, azaları ve endamı birbirine mütenasipti. Alnı açık ve geniş, kaşları hilal biçiminde, fakat çatı.....
Sayı: 062, Sayfa: 030
Mudarabe'nin Avrupa'ya Geçişi: Comenda - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Ünlü Hanefî hukukçusu el-Kasanî (ö.587/1191), Mudarabede, işletmecinin iki durumda, anaparayı tazminle yükümlü tutulabileceğini belirtirken şöyle der: "Sermaye sahibi, anaparayı tazmin yükümlüğünü Mudaribe yüklemek isterse, bu konuda iki çare vardır: 1. Anaparayı Mudaribe Karz (Ödünç) akdi ile verip ve buna şahit tutar. Sonra.....
Sayı: 062, Sayfa: 031
İslâm Dünyası'ndan - Altınoluk
Ortadoğu'da Amerikan Mengenesi Kırk iki gün süren ve gerek İrak'ta gerekse Kuveyt'te büyük yıkıma vesile olan Körfez Savaşı bitti ama arkasından da çözümü belki yıllar alacak problemler ne kadar zaman daha devam edeceği bilinemeyen kargaşalar bıraktı. ABD, savaşın sonlarına doğru izlediği tutumla, İrak'ı böyle bir sava.....
Sayı: 062, Sayfa: 033
Ayın Notları - Altınoluk
Sistemin din eğitimi alanındaki niyetleri test ediliyor 8 YILLIK EĞİTİM VE "İMAM-HATİPLER" Türkiye'de din eğitimi her zaman problem olmuş, iktidarlar, işin başından beri, din eğitimine "takmışlar". Yasaklamışlar, olmamış. "Kerhen" izin vermişler, olmamış. Jandarma dipçiğini göstermişler olmamış... Halk bir türlü va.....
Sayı: 062, Sayfa: 040