Ümmet Birliğe Hasret
Takdim - Altınoluk
İslam'ı yeniden bulmak zorundayız. Hem kişisel hayatımızda, hem de tüm İslam toplumlarında... Aziz Okuyucu, Bu sayı ile altıncı yılımıza ilk adımı atmış oluyoruz. 60 sayıyı geride bıraktık. Altınoluk'un çizgisi artık hepiniz için netleşti, inancındayız. Bu, arı-duru bir İslam çizgisi. İlk sayımızda, bütün müslümanlara yü.....
Sayı: 061, Sayfa: 001
Ümmet Şuurunda Savaş Yıkımı - Ahmet Taşgetiren
Tarih 18 Şubat 1913. 77 yıl önce. Bir Mevlid kandili. Mehmed Akif Bey, göz yaşlarına gömülmüş şöyle sesleniyor: "Yıllar geçiyor ki, ya Muhammed, Aylar bize hep muharrem oldu! Akşam ne güneşli bir geceydi... Eyvah, o da leyl-i matem oldu! Alem bugün üç yüz elli milyon Mazluma yaman bir alem.....
Sayı: 061, Sayfa: 003
"Dokuz Karınlı" Batı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebu Musa el-Eş'ari radıye anhu'l-bârî'den: Nebi Sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir." Mümin sadece midesini, kâfir yedi bağırsağını (birden) doldurmak (karnını iyice şişirmek) için yer (içer)(1) On kadar sahabiden rivayet edilmiş olan hadisimizin, otuzu aşkın rivayeti kayna.....
Sayı: 061, Sayfa: 006
Sünnet Ölçüler - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
İbn Ömer (r.a.) demiştir ki, Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu: "Sizden biriniz bir şey yiyeceği zaman sağ eliyle yesin, bir şey içtiğinde de sağ eliyle içsin!" (Müslim, eşribe 105) Cabir b. Abdullah (r.a.) demiştir ki: "ben Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim: Bir kişinin yemeği iki .....
Sayı: 061, Sayfa: 007
Efendimin Huzurunda - Yaşar Fersahoğlu
Elini, obanı göresim geldi Onun için buradayım EfendimSana şu gönlümü veresim geldiOnun için buradayım Efendim Ey yüce Rabbimin hak Peygamberi Ey göz aydınlığı ey gönül eri Özledim doğduğun gezdiğin yeri Onun için buradayım Efendim Bilirim yüzüm yok kapında duram Utanır terlerim bak buram b.....
Sayı: 061, Sayfa: 008
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Körfez Savaşı ve İslam Dünyasının Durumunu Değerlendirdi: "Batı Bizim Zaaflarımızı Kullandı" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK:Körfez Savaşı'nda Türkiye'nin takındığı tavrı ülkemiz ve İslâm dünyası açısından değerlendirir misiniz? PROF. ZAİM: bu mesele de Türkiye'nin durumunu, bir müslüman ülke olması açısından ele aldığımız zaman, İslâm dünyasının tavrını da pek tatminkâr bulmamız mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'.....
Sayı: 061, Sayfa: 009
Medya Savaşları - Dr. Sedat Cereci
Yirmibirinci yüzyılın başlarında dünyanın tanık olacağı bir savaş, dünyayı sansasyon ağlarıyla ören bir televizyon şirketinin anında görüntüleriyle ulaşmayacak insanlara belki de. Böyle bir savaşta, savaş bölgelerinin çok uzağında yaşayan insanlar (CNN'le (Cable News Network) ilgilenmeyecek. Çünkü o tarihlerde CNN çoktan demode.....
Sayı: 061, Sayfa: 014
Yunus Emre - Nuri Baş
Nasıl Yûnus bu, hiç ölmez, asırlar var ki dillerde İlahi aşka müstağrak, yaşar dâim gönüllerde Yaşar elbette, nadanlar bu ulvi sırrı bilmezler Evet, Yunüs; "Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez" der... .....
Sayı: 061, Sayfa: 015
Batı İle Hesaplaşma - Ahmet Rüstemoğlu
İslâm dünyası bir gün Batı ile hesaplaşacak. Bu, kaçınılmaz bir şey. Bunu, bir yandan İslâm dünyasının şu an içinde bulunduğu durumdan kurtulma mücadelesi zarurî kılıyor; diğer yandan da, İslâm mesajının gittikçe Batı'yı daha çok etkilemesi vakıası gerektiriyor. Biri, İslâm dünyasının boynunun borcu; diğeri, Batı'nın kendini savunma düşünce.....
Sayı: 061, Sayfa: 016
Küfür ve Kafir Terimleri Üzerine Bazı Notlar - Ekrem Sağıroğlu
Küfür, lügatte bir şeyi gizlemek, örtmek demektir. Bunun için kalbindeki iman fıtratını ve inanılması gereken hakikatleri örten kimseye kafir denilmiştir. Ayrıca imanın karşıtı olarak tekzib ve inkar manalarında kullanılmış ve bununla meşhur olmuştur. Zamanla bu kelime, Hakk'ın gizlenmesi ve daha sonra da redde.....
Sayı: 061, Sayfa: 018
Dörtlükler - Nuri Kahraman
YANMAK Mazideki heybeti fazileti an gönülBiraz olsun manevi hissiyata kan gönül İster bu günkü hale, yaşanan zillete yan İster tarihe küfre, nankörlüğe yan gönül!.. FESAT Yıkıldı Kerim Devlet herkes feryat içinde Evlatlar esir oldu, berbat hayat içinde Lime lime vurulmuş sınırlar coğr.....
Sayı: 061, Sayfa: 019
Parfüm Şişesinde Peygamber Teri - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Fahr-i cihan efendimize aşık sahabiler arasında Ümmü Süleym'in ayrı bir yeri vardır. Adının Rümeysa veya Gumeysa olduğu söylenir. Fakat Araplarda erkeğin ve kadının adından başka bir de künye alması adeti vardır. Künyeleri genellikle ilk doğan çocuğun adına göre alınır. Süleym'in annesi demek olan bu künye onun adını adeta.....
Sayı: 061, Sayfa: 020
Bu Ümmetim Emini... - Mustafa Eriş
Her dava yetişmiş insan ister. Bilgiyle, güzel ahlakla mücehhez azimli, cesur, sebatkar ve emin insan... Her devirde emin insan aranmış, hayatın her safhasında ona ihtiyaç duyulmuştur. Yönetimde, eğitimde, tebliğde... Bir hizmetin ifasında bir emanetin yerine ulaştırılmasında... İşin yürümesi, sözün tutulması, sırrın saklanmasında .....
Sayı: 061, Sayfa: 022
Liva-i Tevhîd Altında... - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Müminler ancak kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin ve Allah Teâlâ tarafından merhamet olunmaklığınız için Allah'ın emrine muhalefetten korkun" (Hucurat, 10) Yani, bilumum müminler Liva-i tevhid altında içtima ettiklerinden bir ana ve babadan doğmuş kardeş gibidirler. Hal böyle olunca .....
Sayı: 061, Sayfa: 023
Gönül Darlığı, Geçimsizlik - Sâdık Dânâ
Rabbımız zülcelal velkemal hazretleri, bazı kullarının sadırlarına, göğüslerine manevî genişlik ihsan eylemiş, onlar bu sayede feraha huzura kavuşmuşlardır. Bazıları da bu atıfet-i ilahiyyeye nail olamadıkları için, zamanlarını daima değerlendirememişler, irfan ehillerinin derecelerine yükselememişlerdir. Daima kendi nefislerinin tesir.....
Sayı: 061, Sayfa: 024
Kârla İlgili Şartlar - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Mudarabede kârın paylaşılma şeklinin yaygın (şayi) bir cüz olarak belirlenmesi gerekir. kârın % 20'sinin Mudaribe, % 80'inin Rabbu'1-male şart koşulması gibi. Mudarabede, kâr miktarının önceden belirlenmesi ve Mudarib tarafından taahhüd edilmesi faiz niteliğindedir. Böyle bir şart Mudarabe akdini fasit kılar. Böyle bir durumda Mudarib, hesap d.....
Sayı: 061, Sayfa: 029
Hallâc-ı Mansûr - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
"Adı Hüseyin bin Mansur, künyesi Ebu'l-Muğis, lakabı ve şöhreti Hallac, nisbesi el-Beyzavi. "Ene'1-Hakk" sözüyle ünlü. İran'ın Beyza şehri yakınında bulunan Tur'da 224/857 yılında doğdu. Çocukluğunda Kur'an'ı ezberledi. Tüster'de bulundu. Orada, Sehl bin Abdullah et-Tüsteri'nin talebesi oldu. Tüster'den Bağdat'a geçti. Bağdat'.....
Sayı: 061, Sayfa: 030
Bir Aracının Ölümünün Ardından - Sabri Akdeniz
Türk musikisini Batı musikisine benzetme, bir başka deyişle musikide yabancılaşma akımının önde gelenlerinden A. Adnan Saygun öldü ve hakkında sütun sütun övgüler düzüldü. TV'de ölüm haberini ve ilk övgüleri dinlerken 1. Millî Kültür Şurası, orada karşılaştığım sert tepkiler yeniden gözlerimin önüne geldi. Bizim komisyondaki s.....
Sayı: 061, Sayfa: 033
İslam İcra ve İflas Hukuku - Doç. Dr. Mehmet Erkal
M. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ögretim üyesi Prof. Dr. Fahrettin Atar 1982 yılında ''İslâm Hukunda Borçlunun İflasına Karar Verilmesi, Haçredilmesi, Mallarına Haciz Konulması ve Hapsedilmesi'' adıyla hazırladığı doçentlik tezi ile, "İslâm İcra İflas ve Hukuku'nun Bazı Meseleleri'' adlı ilmi çalısmasını konu ile il.....
Sayı: 061, Sayfa: 035
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
ABD'nin, Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesini bahane ederek yanına aldığı Avrupa'daki ve Orta Doğu'daki dostlarıyla birlikte bu ülkeye karşı askerî harekat başlatmaktaki asıl amacının sadece Kuveyt'i kurtarmak olmadığı gelişmeleri arka planlarıyla birlikte değerlendirebilen herkesin ortak görüşü. Kuveyt'in işgalinin bir bakıma ABD v.....
Sayı: 061, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
Türkiye, sistem açısından sancılı bir ülkedir. Şu savaş ortamında gündeme geliveren konular, bu sancının su yüzüne çıkan uçlarıdır. Bu sancıyı palyatif formüllerle tedavi etmek de mümkün değildir. Düşünmeye "tabu"lardan kurtularak başlamak çözüm için ilk adım olacaktır. Savaşla sistem tartışmalarını içice yaşıyor Türkiye. Gazet.....
Sayı: 061, Sayfa: 042