İhsanda Buluşmak
Takdim - Altınoluk
Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın.Ve sakın ayrılığa düşmeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz. Allah kalblerinizi birbirine ısındırdı da O'nun nimetiyle kardeşler oldunuz. (Âl-i İmrân: 103) "Bana İslâm Ümmeti'ni göster, sana ne zaman kur.....
Sayı: 060, Sayfa: 001
Krizden Savaşa: İslamsızlık Acıları - Ahmet Taşgetiren
İnsan bir filmi seyretmeye başlayınca, genellikle duygu ve düşüncelerinin kontrolü, filmin yönetmeninin eline geçer. Eğer söz konusu olan usta bir yönetmense, kısa sürede seyirciyi yakalar ve filmin akışına sokar. Artık seyirci filmde rol alanlarla bütünleşmiş, rejisörün iyi rol verdiğini iyi, kötü rol verdiğini de kötü görmeye başla.....
Sayı: 060, Sayfa: 003
Fatiha Sûresindeki İlâhî Mesaj - Prof. Dr. Suat Yıldırım
Kur'ân-ı Kerim'in ilk sûresi olan Fatiha, aynı zamanda Kur'ân'ın bir mukaddimesi ve hülâsası durumundadır. Kur'ân'ın esas gayesi, insanlık içinde şu dört prensibin yerleştirilmesidir: l- Allah'ın birliğini bildirmek. 2-Allah'ın sözüne, insanlara buyruklar gönderdiğine ve bu mesajları getiren peygamberlere inanmak. .....
Sayı: 060, Sayfa: 006
En Üstün Zikir - En Makbul Duâ - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Cabir b. Abdillah radıyallahu anh, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinlendim" demiştir: "Zikrin en üstünü lâ ilâhe illallah; duânın en makbulü el-hamdülillah demektir.(1) İman bir irtibat ve uyanıklıktır. Bu anlamda mümin de sorumlu ve dolayısıyla .....
Sayı: 060, Sayfa: 007
Tasavvufta Ana Çizgi: Kitap - Sünnet Bağlılığı - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Tasavvufun, saadet çağında zühd olarak yaşanan, hadislerde ihsan, Kur'an'da tezkiye ve tebettül olarak anlatılan İslâm ruh hayatı olduğu malumdur. Aslında İslâmi emir ve yasaklar, bir takım fiil ve davranışlarla hallerden meydana gelmektedir. Bütün emir ve yasakların organlara ait bir fiili tarafı bulunduğu gibi, bir de kalbe v.....
Sayı: 060, Sayfa: 009
İslâmî Kişiliği İnşa - Ahmet Taşgetiren
İslâm, bütün doğruluk tartışması zihinde başlayıp zihinde biten, hayata ve şahsiyete uzanan boyutu bulunmayan bir felsefî ekol değildir. O bir düşünce disiplinidir, bir hayattır, bir şahsiyettir. Zihindeki doğrulama, insana, sadece İslâm'ın kapısını aralar. İnsan o kapıda zihinde doğruladığı bir dünya görüşüne inancını belirtir.....
Sayı: 060, Sayfa: 013
Mi'rac - Ahmed Cesur
Sübhan O Allah ki, şanlı kul'unu, Kâ'beden Aksa'ya açtı yolunu Altında burak Kudüs ilk durak. Bu yolda Cebrail O'nun rehberi. Aldı ve götürdü yüce önderi.Her nebi hazırO'na muntazır Nebiler cemaat oldular tamam. O, geçti mihraba ve oldu imam.Kılındı namazEdildi niyaz. Y.....
Sayı: 060, Sayfa: 015
İnsan ve İhsan - Prof. Dr. İrfan Gündüz
"Tasavvuf" kelimesinin türetilişi ile ilgili iddialar ve bu doğrultuda yapılan tariflere bakılırsa, onun nefsin "tezkiye"sini, kalbin "tasfiyesi"ni, ahlâkın "tezhibi"ni esas alan, derûnî bir temizleme ve temizlenme ameliyesini inceleyen, bunun fikrinden çok fiiline, kalinden çok hâline, sözünden çok özüne önem veren b.....
Sayı: 060, Sayfa: 016
Rabbanî - Selman Rüstemoğlu
"El hukmü lillah" "Allah için değerlendirmek. Hadiseler hakkında karar verirken yalnızca "O'nun razı olup olmayacağını düşünerek karar vermek. Allah'ın ahlâkıyla ahlâklanmak" şeklinde ifâde edilen Peygamber emrine itaatin göstergesi olarak hayatın her alanında Allah için sevmek, Allah için buğzetmek ve karar verirken de Allah i.....
Sayı: 060, Sayfa: 017
Bir Gönül Mektebi - Mustafa Eriş
Muhterem Üstaz Mahmud Sâmi Ramazanoğlu'nun eserlerinden ve hayatından çizgiler... Muhterem Üstaz Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (-kuddise sirruh-) hazretleri bütün ömürlerini İslâm'a hizmetle geçirmişler, İslâm'ın yücelmesi için çalışmışlardır. Hayatlarını, Kur'ân-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye çizgisinde "kâmil insan".....
Sayı: 060, Sayfa: 018
"Geceyi Seyrederken...." - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Kibriti çakıp odunun bağrına dayıyoruz da, bana mısın demiyor. Halbuki bir bidon benzinin dünyayı yakmasına bir kıvılcım yetiyor. Demek ki mesele hassasiyet meselesi. Adam var güle bakıyor, gözünün içi gülüyor. Bir akarsu görüyor, gönlü o suya düşmüş bir demet çiçek misali, başka iklimlere kayıp gidiyor. Bir yıldız onu kendi dünyasından .....
Sayı: 060, Sayfa: 020
"Bizim Edebimizde Kadınlara Karşı Arslanlık Yoktur." - Mustafa Necati Bursalı
Ben O'nun hakkında söz söylemek kudretine mâlik değilim. Eğer O'nun fazlını ve kemâlini sayıp dökecek olsam, buna kalemim kâfi gelmez. O'nu ancak O'nun hâliyle hâllenenler, O'na gerçekten kardeş, O'na gerçekten evlâd olanlar bilir... O'nu, hakkıyla nasıl anlatabilirim ki? Yüce Rabbımız O'na ışık pırıltısından bir taç giydirip zamanın.....
Sayı: 060, Sayfa: 022
İstikamet Üzre Olmak - M. Sâmi Ramazanoğlu
Ebu Ali es-Sünusi -rahmetullahi aleyh- demiştir ki: Rüyamda Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i gördüm. Dedi ki: -Ya Resulallah, senden "Hud suresi beni ihtiyarlattı" mealindeki hadis-i şerif rivayet olunmuştur. -Evet -Orada sizi ihtiyarlatan enbiya kıssaları ve ümmetlerinin helak haberleri mi? -H.....
Sayı: 060, Sayfa: 023
Aşk ve Allah İçin Sevmek - Sâdık Dânâ
Her seven, sevdiğine bağlıdır. Bunun için Allahü Teâlâ: - Hevâsını kendine ilâh edineni gördün mü?{Furkan, 43) buyurmuştur. Resulü ekrem sallallahü aleyhi ve sellem de: - Yer yüzünde ibâdet edilib tapılan en sevimsiz ilâh kişinin hevâsıdır. Ve yine bunun içindir ki: - İhlâs ile "la ilahe illalla.....
Sayı: 060, Sayfa: 024
Mudarabe'nin Çeşitleri - Şartları - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
a) Mutlak Mudarabe: Rabbu'l-mal'in anaparayı. Mudaride verirken, onu ticaret işinde serbest bırakması, sadece kârın paylaşılma şeklini belirlemekle yetinmesidir. "Şu sermayeyi al, Mudarabe yoluyla işlet, yıl sonunda elde edilecek kârı şu yüzdeye göre paylaşırız" sözleriyle bu ortaklık meydana gelir. .....
Sayı: 060, Sayfa: 028
Allah'a Götüren En Sağlam Rehber - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Ebu Hamza, Bağdat tasavvuf ekolünün önde gelen üstadlanndan. Zikrin safası, cem'u'l-hirnme, mahabbet, şevk, kurb. üns gibi tasavvufun sırlarına dair söz söyleyenlerin ilkidir. Bağdad'da ondan önce bu tür konularda konuşan pek yoktur. Sünni mezheb imamlarımızdan Ahmed bin Hanbel ile de çağdaştır. Ebu Hamza vakit vakit İbn Hanbel.....
Sayı: 060, Sayfa: 029
Sâdi'den / Gençlik - Abdullah Gülcemâl
Elhamdülillahi rabbi'l-âlemin. Salâtü selam O'nun Rasûlüne âl ve ashabına ve tüm ümmeti Muhammed (sa.)'e. Şarkın büyük fazıl, irfanlı, mütefekkir şairlerinden ŞİRAZLl SADİ'nin Bostan ve Gülistan adlı eseri cidden okunmaya ve özerinde tefekkür ediimeye değer bir eser. Niğde idadisinde Farisî muallimliği yapan muhter.....
Sayı: 060, Sayfa: 030
Devekuşu - Ekrem Bektaş
Küçükken duyduğumuz sözler veya gördüğümüz olaylar bize tesir eder; yıllar geçtikçe hatırımızdan çıkmaz; adeta zihnimizde bir iz bırakır. İlkokul yıllarındaydı... Hangi yaştaydım bilmiyorum... Öğretmenimiz bize bir ahmaklık örneği vereceği zaman söze hep: "Devekuşu" diye başlardı.. Zavallı hayvan, derdim içimden.....
Sayı: 060, Sayfa: 031
Gönen'li Hocaefendi'yi Dâr-ı Bekâ'ya Uğurladık - Altınoluk Röportaj
Gönenli Mehmed Efendi Hoca 2 Ocak 1991 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ömrü Kur'ân hizmeti ile geçen Hocaefendi'nin cenaze namazı, Fatih Camii'nde on binlerce mü'min tarafindan kılındı. Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilen Hocaefendi için rahmetler, mağfiretler niyaz ediyoruz. Gönenli Hoca bir örnek insandı. Kur'ân'a.....
Sayı: 060, Sayfa: 033
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
ABD - Suriye - İsrail Komplosu Lübnan yıllardan beridir iç çatışmalara ve terör olaylarına sahne olan bir ülke. Bu iç çatışmaların ve terör olaylarının başlamasından önce ise, Orta Doğu'nun eğlence ve sefahat merkeziydi. Bugün bu ülkeye yeniden eski fonksiyonunun kazandırılması için çaba sarfediliyor. Lübnan'.....
Sayı: 060, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
GORBAÇOV'UN EMPERYALİST YÜZÜ Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Azerbaycan'a giren ve bir çok Azerîyi paletleri altında ezen Rus tankları, bu yılın Ocak ayında da Litvanya'ya girdi. Rus tanklarının ezme harekâtında, bu defa da 13 kişi can verdi. Yüzlerce de yaralı var. Bir süredir dünyaya sempatik görüntü verme çabası iç.....
Sayı: 060, Sayfa: 042
Sizin Fikriniz - M. Kamil Hüsrevoğlu
Altınoluk'la Tanışmak Aziz Altınoluk, Küfrün genç dimağları, sinsice çalmağa çalıştığı çağımızda, Allah'ın hidayetine ermemde vesilelerden biri oldun. Şüpheli sorularla her geçen gün biraz daha battığımız dipsiz kuyudan kurtarma zincirinin bir halkası oldun. Kurumaya yüz tutmuş dalı, çatlayan toprağı canlan.....
Sayı: 060, Sayfa: 045