İslam Düşmanlığı
Takdim - Altınoluk
"Gördün mü o, dini inkar edeni! İşte odur o, yetimi kabalıkla iten, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen!" (Maun Süresi, 1-3) Aziz okuyucu, Altınoluk'un bu sayısına, patolojik bir olayı kapak yaptık: İslâm düşmanlığı bu. Laikliğin bir tür yorumu, şimdi İslâm düşmanlığı tarzında gelişiyor. Olayı "pa.....
Sayı: 058, Sayfa: 001
Bir Cinnetin Tahlili - Ahmet Taşgetiren
Batı'nın yeniden dindarlaşma çağı yaşadığı, Sovyetler'in dine karşı en katı uygulamalardan sonra dini yönelişlere yeniden açıldığı bir zamanda, ülkemizde dine karşı bir akım geliştiriliyor. Batı'nın ondokuzuncu yüzyılda bıraktığı pozitivist, ateist ve din karşıtı düşünceler, ülkemizde sözcüler buluyor. Marksist dünyanın katı at.....
Sayı: 058, Sayfa: 003
Hak Yanlısı Olmak - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebu Zerr radıyallahu anh, "Rasûlullah sallellahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu" demiştir: "Amellerin en üstünü, Allah için sevmek, Allah için kin tutmaktır".1 Her insanda mevcut olan sevgi ve nefret duygularının müslümanın iman hayatı ve "hak yanlısı olma" görevi açısından arzettiği önemi v.....
Sayı: 058, Sayfa: 006
Lütfedersiniz Beyefendi - Altınoluk
M. Ali Birand insaflı bir laik. Laiklerin laikliği topluma "mutlaka uymaları gereken bit Tanrı emri" gibi sunmalarından yakınan "İnsaflı laik" M. Ali Birand bir yazısında şunları söylüyor: "Zaman zaman sırtını dinamik güçlere daha doğrusu, ordu ya dayarlar ve etek altından sopa gösterir gibi 'fazla ileri gidersen.....
Sayı: 058, Sayfa: 007
Prof. Dr. Müfit Uğur ile İnsan ve İnanç Problemleri Üzerine... "Normal İnsan Allah'a İnanan İnsandır" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK- İnançla ruhî denge arasında bir ilişki var mıdır? Nasıl? İnanç kavramı içinde neleri görüyorsunuz? PROF. Uğur: İnanç ile ruhi denge arasında büyük bir ilişki olduğu, dünyaca kabul edilmektedir. Hatta dünya sağlık örgütünün yapmış olduğu "normal insan" tanımı şöyledir. "Önce kendisine, ailesine ve çevresine f.....
Sayı: 058, Sayfa: 009
M.Ü. İlahiyat Fakültesi Pedagoji Öğretim Üyesi Mahmud Çamdibi'nin Görüşleri... - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK- İnançla ruhi denge arasında bir ilişki var mıdır? Nasıl? İnanç kavramı içinde neleri görüyorsunuz? ÇAMDİBİ- Evet büyük bir alaka var. İnsanın şahsiyet bütünlüğünü yüksek derecede organize olmuş bir dînî inanç sistemi korur. Aksi takdirde şahsiyette denge bozularak anksiete (îç sıkıntısı), nevroz.....
Sayı: 058, Sayfa: 012
Kan Hafızası - Murat Yalçıntaş
13.10.1990 Cumartesi Güneşli bir Cumartesi günü, 120 kişilik gurubumuzla Azerbaycan seyahatimize başladık. Uçağımız Aeroflot'a bağlı bir Rus uçağı. Normalde İstanbul'dan Bakü'ye (Azerbaycan'ın başşehri), direkt uçuş yok, ama bu grup için özel charter uçağı ayırmışlar, doğrudan doğruya Bakü'ye uçacağız. Uçağın içi.....
Sayı: 058, Sayfa: 013
Rasûlullah'ın Yüce Huzurunda - Ahmed Cesur
Essâlatü vesselâm ey Allahın Rasûlü! Essâlatü vesselâm ey Mevlanın has kulu! Essâlatü vesselâm ey nebiler serveri. Essâlatü vesselâm ey veliler rehberi.  Essâlatü vesselâm ey Habibi Kibriya. Essâlatü vesselâm ey Sultanı enbiya. Essâlatü vesselâm ey güzeller güzeli. Essâlatü vesselâm ey varlığın efdal.....
Sayı: 058, Sayfa: 019
"Sana Canım da Feda Ben de Feda" - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Cenab-ı Hakk'ın "Habibim" dediği biri, şüphesiz canların canı, gönüllerin sultanıdır. Ama önemli olan, ona gönül verebilmek ve onu bu yoksul gönülde ağırlayabilmektir. Mü'min olduğunu iddia eden ve bu yola baş koyanların uyması gereken ilk şartı, yine o öğretmiştir. Bu şart, Resûl-i kibriyayı canından bile çok sevmektir. Öyleyse ne yap.....
Sayı: 058, Sayfa: 020
Kalbin Kilitlenmesi - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala buyuruyor: "O küfredenler ve Allah'ın yolundan sapanlar, sapdıranlar muhakkak ki hidayetten pek uzak bir dalalete düşmüşlerdir." (Nisa, 168) "Ahd-i Elest'de" yani; Allah'ın ezelde "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sualine cevab olarak; "Bela" yani "Evet, Sen bizim Rabbimizsin" dedikten sonr.....
Sayı: 058, Sayfa: 023
Aşk ve Allah İçin Sevmek - Sâdık Dânâ
Zeyd b. Eslem buyurur ki: - Kişinin durumunun kemale erdiğine delalet eden şey; sabah akşam Allah için, hiç bir zaman masiyet'e önem vermemektir. Talib takva ve zühdünü sağlamlaştırdığı zaman, nefsi ona açılır ve nefs örtüsünden çıkar. Bu kişi nefsinin nasıl hareket ettiğini, onun gizli şehvetini, desiselerini ve büründüğü muhteli.....
Sayı: 058, Sayfa: 024
Ahde Vefa - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İBRAHİM HAVVAS -kuddise sirruh- Adı İbrahim bin Ahmed, künyesi Ebû İshak, lakabı el-Havvas. Bağdadlı. Samerra'da doğduğu söylenir. Rey 'de okudu ve orada, ikamet etti. Ebu Abdullah el-Mağribi'nin sohbetterine katıldt. Cüneyd el-Bağdadî ve Ebu'l-Hüseyn en-Nuri'nin akranı. Seyahat ve riyazat konusunda pek çok görüşleri ve makam.....
Sayı: 058, Sayfa: 029
Para Vakıfnâmeleri - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
İslam hukukuna göre, Devlet malı, vakıf malı ve yetim malı alım, satım işletme ve kira akdi konularında benzer hükümlere bağlanmıştır. Her üç malda da gerçek malikler ortada bulunmadığı için koruyucu ve düzenleyici bazı prensiplerin konulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kısaca bu çeşit malların satımı ve kiraya verilmesi ancak rayiç bedelle veya topl.....
Sayı: 058, Sayfa: 031
Abbas'ın Kahvesinde Profesör Çayı - Ekrem Bektaş
Kapısı soğuk havalarda kapalı durduğu için sigara dumanı, yoğun bir sis gibi görüş mesafesini üç metreye kadar indirirdi. Durmadan kaynayan kazanın buharıyla havada, yapışık bir nem meydana gelir, her türden insanın kendine mahsus kokusuyla kül tablalarında biriken izmaritlerin kokusu birleşerek burun deliklerini yakan bir keskinlikle müşteril.....
Sayı: 058, Sayfa: 032
Mesnevi'den Seçmeler - Nuri Baş
Emmare nefis hep, kılavuz oldu mu serde, Girdab-ı cehaletle sokar, insanı derde.   Küstahça o, batılla eder hak sözü te'vil, Cehliyle kılar müsbeti, menfilere tahvil.  Alimleri taklide giden gafile bir bak, Allame sanır kendini, kibriyle o ahmak!  TAKLİD İLE TAHKİKE EREN BİR Kİ.....
Sayı: 058, Sayfa: 032
Kitap - Dergi Tanıtımı - Refik Kuzgun
Rusya'da İslam Tarikatları İslam'ın zuhurundan kısa bir süre sonra ortaya çıkan İslam Tarikatları, müslümanların hayatında derin izler bırakmışlardır, islamın fütühatında tarih boyunca büyük rol oynayan tarikatlar aynı zamanda fethedilen yerlerin, manevi inşasındada büyük paya sahiptir. İslam'ın tebliğini, İslam Devletlerinin .....
Sayı: 058, Sayfa: 034
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
Geçen Ekim ayında Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine Siyon Mabedi'ni inşa etmek isteyen ayrıca yahudilerin çıkardığı olayların ve bu vesileyle 30 Filistinli Müslümanın şehid edilmesinin üzerinden fazla zaman geçmeden Hindistan'da da fanatik Hindular, bir tapınak kavgası çıkararak iki yüzden fazla müslümanı şehid ettiler. Olayları çıkaran Hi.....
Sayı: 058, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
İnsan, 1950 öncesinde halkın yaşadığı zulmü şimdi daha iyi anlıyor. Allah diyebilmenin güçlüğünü, Kur'an öğrenebilmenin nasıl devrimci bir teröre hedef teşkil edeceğini jandarma dipçiğinin ne büyük tehlikeleri göze almayı gerektirdiğini, sokağa yazmalı, çarşaflı, şalvarlı çıkmanın şehirlerde nasıl zulüm aracı haline dönüştüğünü şimdi daha iyi an.....
Sayı: 058, Sayfa: 042