Senin Önderliğine Muhtacız
Takdim - Altınoluk
"Rabbıma andolsun ki aralarında çekiştikleri meselelerde seni hakem tayin edip, sonra senin verdiğin hükmü sıkıntı duymaksızın içlerine sindirmedikçe inanmış olamazlar" Nisa, 65 Aziz Okuyucu, 30 Eylül'ü l Ekim'e bağlayan gece Rebiülevvel ayının 12'inci gecesi idi ve bu.....
Sayı: 056, Sayfa: 001
Sevmek, Öğrenmek, Yaşamak - Ahmet Taşgetiren
Asa-ı Saadetçin net, berrak, katışıksız müslümanlarının Rasülullah sallallahü aleyhi ve sellem'le münasebetleri nasıldı? O'nunla yan yana yaşamak, onlara nasıl bir kişilik kazandırmıştı? Bir Allah elçisi ile O'nun ümmetinin hukukunu nasıl şekillenmişti Asr-ı Saadet'te? Bize kalan neydi din olarak bu hukuktan? Biz nasıl düzenlem.....
Sayı: 056, Sayfa: 003
Olmadığın Yerde - Musa Yılmaz
Yollamasaydı SENİZamanı durdururdu RABBIMGene kuma gömerdik yavrularımızıGene Firavunlar, gene Nemrutlar gene putlarEbu Cehillere kalırdı zaman   Olmadığın yerde SENİNZamanı durduruyor RABBIMYavrularımızı kuma gömüyoruz gene Gene Firavunlar, gene Nemrutlar, gene putlar Ebu Cehillere kalıyor za.....
Sayı: 056, Sayfa: 004
Bazılarına Ne Oluyor ki? - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Aişe radıyallahu anha demiştir ki: Nebi sallallahü aleyhi ve sellem bir şey yaptı ve onun yapılmasına ruhsat verdi. Fakat bir grup müslüman onu işlemekten (hoşlanmadı ve) uzak durdu. Onların bu halleri Nebi sallallahü aleyhi ve sellem'e ulaştı. Bunun üzerine Allah'a hamd ettikten sonra şöyle buyurdu: "Bazılarına ne o.....
Sayı: 056, Sayfa: 005
Aşk - Hasan Erkan
Muhabbetten Muhammed olalı hasıl Dağlar sarsılır insan nefsinde adı; aşk  Muhabbetten Muhammed olalı hasıl Çağdaş Kar dağında zümrüd ü anka kanadı aşk Muhabbetten Muhammed olalı hasıl Miraca yol alan peygamber atı aşk  Muhabbetten Muhammed olalı hasıl Sofra geniş, yemek.....
Sayı: 056, Sayfa: 007
Rasûlullah Söylemişse... - Suyuti
Aşağıdaki yazı, M.Ü. İlahiyat Fakültesi araştırma görevlilerinden M. Emin Aşıkkutlu'nun tercüme ettiği Suyutî'nin, "Miftahu'l-cenne fi'l-ihticac bi's-sünne" isimli eserinden alınmıştır. Beyhakî, gerek Hulefa-i Raşidîn ve gerekse diğer sahabîlerin, Hz. Peygamber'in hadislerine başvurduklarına dair açtığı başlık a.....
Sayı: 056, Sayfa: 008
Allah Rasûlü Uyarıyor - Suyuti
Suyuti'den Tercüme : Emin AŞIKKUTLU Beyhakî, "Bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve O'nun Resûlüne müracaat edin."1 ayetinin tefsirinde, Meymün b. Mihran'ın şu rivayetini nakleder: "Allah'a müracaat etmek, Kur'an'a müracaat etmek; Resûlüne müracaat etmek de, Resûlünün sünnetine müracaat etme.....
Sayı: 056, Sayfa: 008
Bir Gece - Mehmet Âkif Ersoy
On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi, Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi! Lakin, o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler;Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi! Nereden görecekler? Göremezlerdi tabi:Bir kere, zuhur ettiği çöl en sapa yerdi;Bir kere de, ma'müre-i dünya, o zamanlar, Buhranlar içindeydi, b.....
Sayı: 056, Sayfa: 009
Mevlid-i Nebi - Mehmet Âkif Ersoy
Ne lahuti geceymişsin ki teksin sermediyyette;Meşîmenden doğan ferdaya hayranım, ne ferdadır! Işık namıyla vicdanlarda ondan başka bir şey yok;O bir sönsün, hayat artık müebbed leyl-i yeldadır. Perîşan sözlerimden bıkma, hoş gör, ya Resulallah, Kulun şeydadır amma, açtığın vadide şeydadır!   .....
Sayı: 056, Sayfa: 011
Saygıda Titizlik - Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
İslam ahkâmına göre, kainatın efendisi Muhammed Aleyhisselam'a dil uzatmanın suç olduğu şüphesizdir. Bu suçu işleyen kimse müslümansa cezası ölümdür. İslam alimleri bu dini hüküm için Kur'an'dan ve Hz. Peygamber dönemindeki tatbikattan çeşitli deliller bulmuşlardır. Kur'an-ı Kerîm'de Rasulullah'a eziyet edenlerin, O'nunla alay edenlerin, O'nu .....
Sayı: 056, Sayfa: 012
"Cami Açınca Fundamantalist Dediler" - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
İSTİKAMET BAKÜ 27.5. 90 Pazar Moskova'da bizi Şeyhülislamın temsilcisi Yaşar Bey karşıladı. Kahvaltı için evine götürdü. Oğlu Türkçe'yi çok az biliyor, hanımı konuşamıyor ama anlıyor, Gürcistan bölgesinden ve bir Türk boyundan, bir caferî aile. Bizi saygı ve sevgi ile karşılıyorlar, mükellef bir kahvaltı hazırlanmış, te.....
Sayı: 056, Sayfa: 013
Can Azerbeycan - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
918 bayramdır bize İstiklalsiz hayat haramdır bize Esarette seher akşamdır bizeEbedi bizimdir can Azerbeycan  Göz dikmiş vatana küçük ermeni Alırım sanıyor unutmuş meniBuna yetişmez onu dermeniToprağı sulamış kan Azerbeycan  Öz milletim yeryüzüne dağılmış Hak ve ad.....
Sayı: 056, Sayfa: 016
Rasulallah (s.a.)'ın Halifeleri Olalım! - Halil Atalay
Ölçüsüz bir hayat, manasız ve değersizdir. Bizim hayatımızın ölçü ve örneği ise; Rasûlullah (S.A.V)'dir. O'na ve yoluna teslim olmamız bir tercih meselesi değil; imanımızın ve müslümanlığımızın gereğidir... "Kim benim sünnetimi diriltirse (İhya eder ve yaşatırsa, hayatında tatbik ederse) beni sevmiş olur. Beni seven de benimle cenne.....
Sayı: 056, Sayfa: 018
Son Bahtiyar - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Sultan-ı enbiya efendimizin Cenab-ı Hak nezdinde pek üstün bir yeri vardır. Sözgelimi Mîrac'ta melekler de dahil hiçbir varlığın gitmesine izin verilmeyen Sidretü'l-münteha'dan ötelere geçmesi, ta Kaabe Kavseyn'e varıp dayanması, sadece ona mahsus bir haldir. Cenab-ı Barî'nin bu özel davetlisî orada .....
Sayı: 056, Sayfa: 020
Salat ü Selam Yazmak - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Sema' Kaydı Ayrıca bir öğrenci hocasından dinlediği bir kitabı yazmak isterse, isimler sayfasının başına; a. Kendisiyle beraber o kitabı dinleyenlerin isimlerini, b. Sema tarihini yazması gerekir. Şayet bunları, kitabın ilk varağının alt kısmına (haşiye) yazmak isterse, yapabilir. Zira geçmişte hocalardan ora.....
Sayı: 056, Sayfa: 022
Muhabbet, İtaat, Salevat - M. Sâmi Ramazanoğlu
Peygamberimize itaat Allah'a itaattir: "Kim bana itaat ederse hakikatte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de bana isyan ederse şüphesiz Allah'a asi olmuş olur" (Buhari, Müslim) Rahmet unsuru Peygamberimiz: "Şüphesiz ben lanet edici olarak değil, mahz-ı rahmet olarak gönderildim.".....
Sayı: 056, Sayfa: 023
Tevekkül - Sâdık Dânâ
Tevekkül her işte Allah'ü Teala'ya tam inanmak ve güvenmektir. Tevekkülün mahalli kalbdir. Yani tevekkül bir kalb işidir. Zahirde, tedbirini almak, kalbin tevekkülüne mani değildir. Takdir Allah'ü Teala'dandır. Bir şey zorlaşırsa gene O'nun takdiri iledir. Bütün kullara gereken, ancak Allah'ı mabud tanımaktır. O'na tam manasıyla iman ve itimat.....
Sayı: 056, Sayfa: 024
Ya Rasûlallah! - M. Sâmi Özdil
Dileriz şefaat, ya Rasulallah. Yok, senin gibi zat, ya Rasulallah.  Her ne ki bildirdin imanımız var; Hepisi hakikat, ya Rasulallah.  Sana yerde Sıddîk, gökte Cebrail Ettiler refakat, ya Rasulallah.  Erbab-ı basîret görür aşikâr: İzindedir necat, ya Rasulallah.&nbs.....
Sayı: 056, Sayfa: 028
Osmanlı'da Esnaf Vakıfları - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Uygulama örnekleri: Fatih Sultan Mehmet (ö.886 / 1481) Yeniçeri Ocakları'na verilecek etlerin zamanla meydana gelecek fiyat artışlarından etkilenmemesi için yirmi dört bin altın, vakfetmiştir.6 Kanunî Sultan Süleyman (ö.974 /1566) da İstanbul kasaplarına yardım parası olarak 1565 Miladî yılında, kendisinden önce bu.....
Sayı: 056, Sayfa: 029
Günahın Kokusu Olsa - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
"MUHAMMED BİN VASİ' -kuddise sirruh- Adı Muhammed bin Vasi', künyesi Ebu Abdullah, Basralı, tebe-i tabiîn neslinden. Pek çok tabii'nin hizmetinde bulundu. Hasan Basrî'nin talebesi, Abdühvahid bin Zeyd ve Malik bin Dinar ile arkadaş. Riyazat ehli gözü yaşlı bir zahid ve alim. Hasan Basri ona ''Alimlerin süsü" (Zeynü.....
Sayı: 056, Sayfa: 030
Prof. Mahmud Sayyam, Filistin Meselesi ve İslam Dünyasını Değerlendirdi - Altınoluk Röportaj
Prof. Mahmud Sayyam, Filistin meselesi ve İslam dünyasını değerlendirdi? ALTINOLUK: Otuz bir aydan beri devam eden İntifadanın bugüne kadar gerçekleştirdikleri nelerdir? SAYYAM: İntifada her şeyden önce Filistin davasını dünya kamuoyu nezdinde unutulduğu bir dönemde yeniden .....
Sayı: 056, Sayfa: 032
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
Prof. Muhammed Mahmud Sayyam Kimdir? 1937 yılında Filistin'de dünyaya geldi. Doğduğu köyün 1948'de İsrail tarafından işgal edilmesi üzerine ailesi ile birlikte Filistin'in Gazze bölgesine hicret etti. 1959 yılında Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Arap Edebiyatı bölümünü bitirdi. Daha sonra .....
Sayı: 056, Sayfa: 033
Mü'minler Arasında Sulh ve Savaş - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Sulh, sözlükte; bir anlaşmazlıktan sonra tarafların barış yapması demektir. Düşmanlığın zıddıdır. Bir İslam hukuku terimi olarak; davacı ile davalı arasındaki anlaşmazlık ve düşmanlığı, tarafların karşılıklı rızası ile sona erdiren bir akittir. Bu da diğer akitler gibi icap ve kabul ile meydana gelir. Kur'an-ı Kerim ve hadîs-i.....
Sayı: 056, Sayfa: 038
Gayri Müslimlerden Yardım İstemek - Dr. Ahmet Yaman
Ağustos ayının başından bu yana gündemin ilk maddesini teşkil eden körfez bunalımı, pek çok açıdan değerlendirildi. Bu arada, kardeş İslam dünyasının bir iç meselesi olan bu hadisede, bazı İslam ülkelerinin gayrimüslimlerden askerî, siyasî ve iktisadî yardım istemeleri ve bu istek üzerine körfeze ve kutsal topraklara İslam dışı güçler.....
Sayı: 056, Sayfa: 040
Ayın Notları - Altınoluk
SHP: Felsefede ve Kadroda Tıkanma Altınoluk elinize ulaştığında SHP'de büyük düello yaşanmış olacak. İnönü ile Baykal Kurultay vasatında vuruşacaklar ve parti yeni bir yörüngeye yerleşecek. Düello sonrası SHP'nin alacağı yeni biçim, Türkiye politikasında da yeni gelişmelerin başlaması demek. O yüzden.....
Sayı: 056, Sayfa: 042
Sizin Fikriniz - M. Kamil Hüsrevoğlu
Aziz Altınoluk, Allah (C.C.)'ın selamı, bağışlaması ve rahmeti tüm müslümanların üzerine olsun. Üç yıldır köyümden ayrıyım. Bu üç sene zarfında seninle iki yerde karşılaştım. Kim seni oraya bıraktı bilemiyorum. Ruhumun nefsimle mücadelesinde hep seni yanımda buldum. Acı-tatlı, üzüntülü-sevinçli her günümde seni.....
Sayı: 056, Sayfa: 047