Batı mı İslâm Dünyası mı ?
Takdim - Altınoluk
"Onlar ki mü'minleri bırakıp, kafirlerin velayetine tutunuyorlar, izzeti onların yanında mı arıyorlar? Fakat izzet tamamiyle Allah'ındır." (Nisa, 139) Aziz okuyucu, Geçtiğimiz ay, İstanbul'da Altınoluk temsilcileri ile bir toplantı yaptık. İl ve ilçelerden Altınoluk okuyucusu .....
Sayı: 055, Sayfa: 001
Nerede Yer Almalı? - Ahmet Taşgetiren
Dünyada "Türkiye nerede yer almalı?" sorusunu sorduracak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin hayatî ilişkiler içinde bulunduğu Batı da İslam dünyası da yepyeni oluşumlara sahne. Üstelik Türkiye'nin her iki dünya ile ilişkileri de, moda tabirle "Yeniden yapılanma" sinyalleri veriyor. Türkiye'nin iradesi içinde veya değil ama vakıa bu. Ir.....
Sayı: 055, Sayfa: 003
İzzetin Kaynağı - Mustafa Eriş
İnsan kendi öz cevherinin hakikatine erebildiği ve fıtrat nurunu hayata yansıtabildiği ölçüde şeref kazanır. "Kendini bilen, Rabbini bilir" sırrına erer ve mü'minlik izzetine ulaşır. Mü'min izzet sahibidir. Gücünü, kuvvetini, şerefini ve haysiyetini imanından alır. İnsanoğlu izzeti, şerefi, meliklerin kapısında arıyor. G.....
Sayı: 055, Sayfa: 006
Ümmetin Sınavı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
"Ka'b b. İyad radıyallahu anh demiştir ki; "Ben Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken duydum: Şüphesiz her ümmetin bir büyük fitnesi (imtihan vesilesi) vardır. Benim ümmeti-min baş fitnesi (sıkıntı sebebi) de mal ( ekonomik değerler) dır.1" .....
Sayı: 055, Sayfa: 007
Aydın Menderes ile Dünyada Yaşanan Değişim Üzerine... "Vakarlı ve Şahsiyetli Dış Politika" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK- Son yıllarda dünya dengelerindeki farklılaşmayla somut bir olgu haline gelen "değişim" üzerine, genel bir değerlendirme yapar mısınız? MENDERES - Geçtiğimiz yılın ikinci yarısı dünya için çok önemli ve hızlı değişikliklerle geçti. Belki bugün bu değişiklikler bir ölçüde kanıksanmış durumda. Am.....
Sayı: 055, Sayfa: 009
Dış Politika Yazarı M. Necati Özfatura'nın Görüşleri: "Dış Politikaya Yeni Düzen" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK: Dünyadaki gelişmeler Türkiye'yi her şeyi yeni baştan değerlendirme noktasına, bir bakıma dönüm noktasına getirmiş midir? ÖZFATURA: Dünyadaki gelişmeler, dengelerin değişmesi Türkiye'nin dış politikasını, milli hedefleri, milli politika ve stratejisini yeniden düzenlemeye mecbur etmektedir. Bu .....
Sayı: 055, Sayfa: 010
Saddam'a Kızarken Darbeciliğe Alkış - Altınoluk
Irak-Kuveyt hadisesinde, Amerika'nın Irak'ı dize getirmek için uygulamayı planladığı operasyonlar içinde birisi oldukça dikkat çekiciydi Amerika, Saddam'ı devirecek ve savaş çıkmadan olayı bitirecekti. Saddam'ı devirmek için de Irak'ta karışıklıklar çıkarılacaktı. Orduda Amerikan, yanlısı ve Saddam aleyhtarı ılımlı gene.....
Sayı: 055, Sayfa: 011
Hilal'in Bağrında Haç - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
23 Mayıs 1990 Saat 13.30 hareket, 14.30'da Ankara'ya iniş. 15.20'de Ankara'dan hareketle 18.00'de Moskova'ya iniş. Uçaktan inmeden İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya'nın ismi anons ediliyor, ilk biz çıkıyoruz, karşılamaya gelen Selman Musayev île Yaşar uçağın çıkışına kadar gelmişler, tanışıyor ve yürüyoruz. Kapalı geçiş.....
Sayı: 055, Sayfa: 013
Kemalizm, Hilafet ve İslam Dünyası - Altınoluk
Aşağıdaki yazı, 14 Ağustos 1990 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan Fransa Beşeri bilimler Vakfı Çağdaş Türkiye incelemeleri Grubu'ndan François Georgeon imzalı incelemeden. alınmıştır. Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılın sonunda İslam dünyasının bünyesinde yeni bir önem kazandı. Osmanlı İmparatorluğu, Avrup.....
Sayı: 055, Sayfa: 017
Birinci Dünya Savaşı Osmanlı ve Türkiye - Ahmet Rüstemoğlu
6 Aralık 19l6'da İngiliz Başbakanlığına getirilen Loyd Corc, hatıralarında şöyle yazar: "İngiliz İmparatorluğu için Türkiye ile savaşın özel bir önemi vardı. Osmanlı Halifesi İslam dünyasının başı idi ve İngiltere imparatorluğu içinde her yerden fazla Müslüman vardı. Bu yüzden bizim Türkiye ile savaşımız nazik bir i.....
Sayı: 055, Sayfa: 018
Yoluna Kurban Olduğum - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Bir gün Fahr-i kainat efendimiz İbrahim aleyhisselam'ın yanık niyazını anlatan şu ayet-i kerimeyi okudu: "Ya Rabbi! Şüphesiz o putlar insanlardan birçoklarını baştan çıkardı. Bundan sonra kim bana uyarsa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, artık sen gerçekten çok bağışlayan ve pek esirgeyensin." (İbrahim Suresi, 14/36) .....
Sayı: 055, Sayfa: 020
Yazıya Besmeleyle Başlamak - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Sağ El İle Yazmak: Konu, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in bir tavsiyesinde temelini bulmaktadır. Ebu Hureyre (r.a.) demiştir ki: "Medinelilerden bir müslüman vardı. Nebi sallallahü aleyhi ve sellem'in huzurunda bulunur, hadisler duyar, hayran kalırdı. Fakat (duyduklarını) ezberleyemezdi. Bu durumu Resûlullah.....
Sayı: 055, Sayfa: 022
Dostluk ve Muhabbet - M. Sâmi Ramazanoğlu
Mü'minler, mü'minlerin gayrı kafirleri dost ittihaz etmesinler! ve eğer bir kimse mü'min'in gayri kafiri dost ittihaz ederse o kimse Allah'ın dostluğundan bir şey üzre değildir." (Al-i İmran: 28) "Münafıklar şu kimselerdir ki, onlar kafirleri mü'minlerin dünunda dost ittihaz ederler. Kafirler indinde ululukla izzet ve nusratı mı tal.....
Sayı: 055, Sayfa: 023
Tevekkül - Sâdık Dânâ
Allahü Teala ve Tekaddes hazretleri buyurur: - Eğer imanınız varsa Allah'a tevekkül ediniz. (Sure-i Maide: 23) - Allah Teala tevekkül edenleri sever. (Al-i İmran: 159) - Bir kimse Allahü Teala'ya tevekkül ederse, Allahü Teala ona kafidir. (Sure-i Talak: 3) - Allah, kuluna kafi değil midir? (Sure-i Zümer.....
Sayı: 055, Sayfa: 024
Özüm Seni Arzular - Musa Yılmaz
Rabbimin habibi senDiller methinden aciz Kalemler tarifinden  Gözbebeği gönül nuru Hakka varan can rehber Enbiyanın imamı Canlar canı peygamber  ŞEFAATKANİ AHMETSİN Sen hayatsın sen cennetsin İnsanların en güzeli Yaratılmışa örneksin   Güneş sensin feza s.....
Sayı: 055, Sayfa: 028
Ebussuud Efendinin Görüşleri - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü dönemlerinde, Devlet teşkilatı, toprak sistemi, ekonomik, malî ve idarî önemli kararlarda imzası bulunan ve 21 yıl Kanunî, 7 yıl 11 ay da II. Selim devirlerinde toplam 29 yıl Şeyhülislamlık makamını işgal eden Ebusuud Efendi'nin Risalesinden para vakfı konusundaki görüşlerini özetlemek istiyoruz: "İmam Şafiî,.....
Sayı: 055, Sayfa: 029
Ölüm Meleği İle Aynı Yastığa Başkoyarken... - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İBN SEMMAK kuddise sirruh Adı Muhammed bin Sabih , künyesi Ebu'l-Abbas, İbn Semmak lakabıyla meşhur. İbn Semmak Balıkçıoğlu demektir. Belki de atalarından bu işle meşgul bulunanlar olduğundan bu lakabı almıştır. Küfe'lidir. Harun Reşid zamanında bir ara Bağdat'a geldi ve bir süre ikamet etti. Sonra tekrar Küfe'ye dö.....
Sayı: 055, Sayfa: 030
Abdullah Saraçoğlu Hoca ile Kayseri'de... "Tek Sevdiğim Şey Allah Yolunda Hizmet" - Altınoluk Röportaj
Bu ay sohbet halkamız Kayseri'de. Ahmed Coşkun, Mehmed Özhaseki, Ekrem Adıgüzel gibi dostların organizesi ile Abdullah Saraçoğlu ve İbrahim Eken Hocaların sohbet halkasına giriyoruz. Saraçoğlu ile Eken Hocalar, biri diğerine hoca-talebe olmuş iki dost. İki can yoldaşı, İbrahim Eken Hoca, bir dönem ders halkasından geçtiği .....
Sayı: 055, Sayfa: 033
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
Irak-Kuveyt problemi, Irak yönetiminin Arap Birliği genel sekreterliği nezdinde, tartışmalı bölgeden petrol çıkararak Irak'ın petrolünü çaldığı ve petrol fiyatlarını düşük tutmak suretiyle Irak ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle Kuveyt'e ültimatom vermesiyle başladı. Irak, Kuveyt'in tartışmalı bölgeden çıkardığı petrolün karşılığını ödemes.....
Sayı: 055, Sayfa: 037
Ali Dayının Ortak Pazarı - Ekrem Bektaş
Güneş köyün arkasındaki tepeye doğru inerken Ali Dayı, eşeği "Dikkulak"ın yükünü yüklemiş, yanından eksik etmediği radyosunu açmış, haberleri dinliyordu... "Hep aynı haberler"in içinde "Ortak Pazar" konusu Ali Dayı'nın özel olarak ilgisini çekiyordu. - Ee! Dikkulak... Şu ortak pazar işi olunca amma olur ha!... Senin sırtına küfeleri y.....
Sayı: 055, Sayfa: 042
Sesli Yayıncılık - Altınoluk
Camiamız, sesli yayıncılıkta önemli merhaleler kat etti. Daha önce kitap olarak yayınlanmış hemen her konu, bir kaset içine alınıp, hizmete sunulabiliyor. Şiirler, hikayeler, romanlar, vaazlar, menkıbeler... Şimdi kasetler içinde kulağa hitap eder hale getirilmiş durumda. Oldukça geniş bir kütleye ulaşan bu kasetler, okuma tembelliğini bir ölç.....
Sayı: 055, Sayfa: 043
Ayın Notları - Altınoluk
Yeni Birşey Söyle Ne Olur! Kısa süre önce, basında tefrika edilen Amerikan Raporlarını takip edenler SHP'nin başlattığı "raporculuk" geleneğini çok fazla etkileyici bulmadılar. Türkiye'deki Amerikan makamları "Doğu Raporu" hazırlıyorlardı. SHP de "Doğu raporu" hazırladı Amerikan makamları "İsla.....
Sayı: 055, Sayfa: 044