Ailede Sancı
Takdim - Altınoluk
"İçinizden kendileri île huzur (ve saadete) kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda sevgi ve rahmet var etmesi O'nun varlığının delillerinden biridir." (Rûm, 21) Aziz okuyucu, Bu ay yeni bir anonsla ulaşıyoruz sizlere... Kütüphanenize yeni bir armağan kitap sunuyoruz. Altınoluk'la.....
Sayı: 054, Sayfa: 001
Ailedeki Sancı - Ahmet Taşgetiren
20 yıl önce yayınlanan Der Spiegel, Stern gibi Alman dergilerinin kapaklarında, üzerlerinden henüz bebekliği atamamış kız çocukları, kucaklarında bir bebekle verilir ve "Çocuk anne" konusu işlenirdi. "Çocuk anne" 20 yıl öncesinin Avrupa'sında bir problemdi. Geçtiğimiz aylarda 13 yaşında bir kız çocuğu, Türkiy.....
Sayı: 054, Sayfa: 003
En Değerli Dünya Nimeti - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Abdullah b. Amr (b. el-Âs) radıyallahı anh'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dünya (başlı başına) bir faydalanma (imkânı) dır. Dünyanın en hayırlı nimeti de sâliha kadındır"(1) İnsanoğlu, ömür denen "hayatta kalma süresi" içinde,.....
Sayı: 054, Sayfa: 006
Batıda Aile Kaldı mı? - Vehbi Vakkasoğlu
Batılı dünyada aile var mı? Elbette, aranırsa bulunacak kadar vardır. Ancak, bu aile yapısı çoktan SOS vermeye başlamış, hiç bir sınır tanımayan serbestliğin, başıboşluğun batağında ha bire gözden kaybolmaktadır. Can çekişen aile anlayışının temel sebebi, özündeki kutsallık ve ulviyetin yitirilmiş olmasıdır. Aile iki kişinin tamamen b.....
Sayı: 054, Sayfa: 008
Sınırın Bir Adım Ötesi - Ahmet Şirin
EVLENME Hukuki açıdan bakıldığı zaman, İngiltere'de üç türlü aile düzeni ya da karı-koca beraberliği görülür. Birincisi kilisede yapılan nikah sonucu evlilik, ikincisi hakim önünde yapılan laik evlilik ve üçüncüsü de herhangi bir kanunî akde bağlı olmadan bir arada yaşama. Her üç tarzdaki evlilik şekli toplum tarafı.....
Sayı: 054, Sayfa: 011
Yükseklere Çık Sen de - Fahri Tokay
Şu dağa bak, şu dağa, Yükseklere çık sen de Düşmeyesin batağa. Temiz hava, saf duygu, Gönlümdeki tek kaygu Yaramadı bu çağa. Kanat takın sürünme, Yürü fakat görünme, Geçmek için atağa. Kimse almaz vebali, Susuz toprak misali, Hasret kaldık otağa. Kol geziyor adîl.....
Sayı: 054, Sayfa: 012
Devlet Bakanlığı Aile Araştırma Kurumu Başkanı Necmeddin Türinay ile... "İlk İş Aile Gerçeğini Yakalamak" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK: Aile Araştırma Kurumu hangi ihtiyaçlar çerçevesinde kuruldu? TÜRİNAY: Bu soruyu sormakta haklısınız. Gerçekten, aileye yönelik bir hizmet nedir ve nasıl olur? Bu sorunun cevabı kamuoyumuzun nezdinde hazır değildir. İşte Aile Araştırma Kurumu bu sorunun karşılığını oluşturmak üzere ortaya çıkıyor. .....
Sayı: 054, Sayfa: 013
Yaradılışı Zorlamanın Bedeli - Yrd. Doç. Dr. Emin Işık
İslam toplumlarında aile hayatı büyük ölçüde dinî temellere dayanır. Aile yapısını şekillendiren temel ilke ve telakkiler dinden gelir. Bu durum Hıristiyan toplumları için de geçerlidir. Zaten insanlık bütünüyle dinî inanç ve kuralların hakim olduğu bir kökten sürüp gelmektedir. Özellikle Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık tamamıyla vahiy.....
Sayı: 054, Sayfa: 016
İslam'da Aile İçi Dayanışma - Doç. Dr. Mehmet Erkal
Hucurat Suresi 13. ayette Allah Teala şöyle buyurur: "Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi birbirinizle tanışasınız diye milletler ve kabileler haline koyduk. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah bilendir, haberdardır." Yukarıdaki ayet-i.....
Sayı: 054, Sayfa: 018
Civarına Sığınmak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Dünya çoğu zaman bizi bir ahtapot gibi sarıp kuşatır. Bin bir cazibesiyle oyalar, sarhoş eder. Niçin yaşadığımızı ve neler yapmak zorunda olduğumuzu unutturur. Bize en çok unutturduğu ise, her mü'minin aynı zamanda bir mürşid olduğu, gönlündeki iman ışığı ile etrafını aydınlatmak mecburiyetinde bulunduğu gerçeğidir. Nefesimizi kesercesine biz.....
Sayı: 054, Sayfa: 020
Tesettürdeki Hikmet - M. Sâmi Ramazanoğlu
"Ey Nebiy-i Zîşan! Sen zevcelerine ve kerîmelerine ve sair mü'minlerin zevcelerine de ki: Onlar bürgülerini üzerlerine bürünsünler zira; onların bürgülerini üzerlerine bürünmeleri onların bilinip de eza olunmamalarına ziyade yakındır. Halbuki Allah Telâla onlardan evvelce vaki olan kusurlarını afv edici ve hallerine münasib mesalihi .....
Sayı: 054, Sayfa: 023
Tevbe - İstiğfar - Sâdık Dânâ
Allahü Teala ve tekaddes hazretleri buyurur: - Ey mü'minler! Hepiniz Allah'a tevbe ediniz ki, felah bulasınız. (Sure-i Nur, 31) - Ey mü'minler! bir daha dönmeyecek tevbe ile Allah'a tevbe ediniz. (Sure-i Tahrim, 8) - Rabbınızdan istiğfar ediniz, sonra tevbe ediniz. (Sure-i Hûd, 8) - Eğer y.....
Sayı: 054, Sayfa: 024
Zikir ve Kalb Dirliği - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
FETH el-MEVSİLİ Adı Feth bin Said, künyesi Ebu Nasr, nisbesi el-Mevsilî. Musul meşayihının ulularından. İbnü'l-Cevzî'nin Sıfatü's-Safve adlı eserinde verdiği bilgiye göre bu isimle anılan iki zat vardır. Birisi Feth bin Muhammed el-Ezdi el-Mevsilî'dir ve Ebu Muhammed, künyesiyle anılır. Diğeri Feth .....
Sayı: 054, Sayfa: 030
Ziraî Ürünlerin Zekatı Öşür - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
SORU: Öşür nedir? Dayandığı deliller nelerdir? CEVAP: Öşür Arapça'da "onda bir" manasına gelen uşr kelimesinin Türkçe'ye geçmiş şeklidir. Tarihte diğer bazı vergileri ifade için de kullanılmış olmakla beraber asıl karşılığı ve günümüzde kullanıldığı yer "ziraî mahsullerin zekatı" veya "ziraî.....
Sayı: 054, Sayfa: 032
Aşure Günü - Altınoluk
Rubeyyi' binti Muavviz -radıyallahu anha'nın- rivayet ettiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahü aleyhi ve sellem- Ensar'ın köylerine Aşure Günü kuşluk zamanı haber gönderdi ve: "Her kim sabahleyin iftar ettiyse günün geri kalanını imsak etsin, yani bir şey yemesin, her kim oruca niyet etti ise orucunu tamamlasın,"(1) .....
Sayı: 054, Sayfa: 033
Hayat Apartmanı - Ekrem Bektaş
Nurten Hanım apartmana yeni taşınmıştı... Kısa zamanda semtin lüks hayatına alışmış, kılıbıklığa zaten meyli olan kocasıyla tam bir uyum içine girmişti. Çocuklarını da bu hayatın içinde yoğurmaya özen gösteriyordu. Oyun partilerine katılması, kızını baleye göndermesi ve evinde köpek beslemesi bu hayatın ilk şartlarından olduğu .....
Sayı: 054, Sayfa: 034
Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendinin (k.s.) Ardından - Mustafa Önder
"Ömür dedikleri bir rüya gibi, Göz açıp yumunca dem gelir, geçer" O. Hulusi ATEŞ Kur'an ahlakı ile ahlaklanmış, Rasülullah'ın yoluna kendini adamış, mürşid birisini anlatmak ne kadar zor ise, Osman Hulusi Efendi'yi anlatmak da o kadar zordur. Onu gönül ehli olanlar, tasavvufun engin mana d.....
Sayı: 054, Sayfa: 036
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
Arnavutluk, 1501 yılında Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra dört asırdan fazla bir zaman Avrupa'da İslam'ın yayılmasında bir merkez rolü oynadı. 1912 yılında Avrupa'nın oyunları neticesinde diğer balkan ülkeleri ile birlikte Arnavutluk da Osmanlılardan ayrıldı. Ancak bu tarihten sonra da Balkan Ülkeleri Birli.....
Sayı: 054, Sayfa: 037
Para Vakıfları - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
l- MEZHEP İMAMLARINA GÖRE NAKİT PARA VAKFI Nakit paranın vakfa konu olup olmayacağı hususu, uzun süre tartışılan bir konudur. Malikîler işin başından itibaren para vakfını caiz görürler. Çünkü onlar vakıfta "ebedîlik" şartını aramazlar. Şafiîler süs eşyasında kesin, diğer menkullerde ihtilaflı, Hanbelîler ise yine ihtilaflı olm.....
Sayı: 054, Sayfa: 039
Doç. Dr. Nazif Gürdoğan ile Avrupa Topluluğu ve Türkiye Üzerine..."Avrupa İle Er-Geç Hesaplaşacağız" - Altınoluk Röportaj
Sayın Gürdoğan, Cumhuriyet dönemi boyunca yönetimin ve aydınının toplumdan uzaklığı ve kültürümüzden kopukluğu biliniyor. Buna rağmen söz konusu aydınlar varlıklarını ve etkilerini sürdürüyorlar. Türkiye'nin uzaklaştırılmak istendiği fakat halkın da ısrarla sahip çıktığı kimliğimiz açısından AT'na başvuruyu nasıl d.....
Sayı: 054, Sayfa: 041
Ayın Notları - Altınoluk
Geçtiğimiz ay, kamuoyunu ilgilendiren olaylardan birisi Fener Patriği Dimitrios'un ABD'ye yaptığı gezi idi. Geziyi önemli hale getiren ciddî sebepler vardı. Bunları şöyle sıralayabiliriz: * Patrik, Yunan hükümetinin, emrine tahsis ettiği özel bir uçakla gidiyordu ABD'ye. Uçakta, 5 metropolit, 3 rahip, 5 patrikhane görevlisi, 47 Yu.....
Sayı: 054, Sayfa: 045