Zoraki Sistemler Çatırdıyor
Takdim - Altınoluk
"De ki: "Hak geldi, bâtıl ortadan kalktı. Zaten batıl ortadan kalkmaya mahkumdur."(İsra, (17) 81) Aziz okuyucu, En sevimsiz haberimizi en önce verelim: Altınoluk, bu sayıdan itibaren 4 bin lira. Etiketlerin her gün değiştiği bir ülkede fiyat ayarlamak kadar kolay gözüken bir iş ol.....
Sayı: 053, Sayfa: 001
İslam Dünyasında Sistemler ve Halk - Ahmet Taşgetiren
Sistem açısından değerlendirmek istediğimizde, dünyadaki İslâm toplumları için bazı gruplamalar yapmak mümkündür. Sömürge toplumlar, bağımsız toplumlar ve azınlık müslümanlar şeklinde bir gruplama, sanırız gerçek durumu yansıtacaktır. Şimdi bu toplumların sistem yapılarını daha yakından değerlendirmeye çalışalım: 1. SÖMÜRGE İSLÂM.....
Sayı: 053, Sayfa: 003
İslami Kişiliğin Gereği - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Huzeyfe radıyallahu anh'den; demiştir ki, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "İnsanlar iyi olur, iyilik yaparlarsa, biz de iyi olur, iyilik yaparız; yok onlar zulmederlerse biz de zulmederiz" diyen şahsiyetsizler (den) olmayın. Aksine siz kendinizi, insanlar iyi olurlarsa iyi olmaya, kötü olurlarsa, kötü.....
Sayı: 053, Sayfa: 006
Ey Oğul - Mustafa Necati Bursalı
İstiyorsan şeref şan, Rabbini gönülden an. Allah'a giden yolda, Hizmet kemeri kuşan!.   Tanıma zincir, kafes, Yıldırım, bora ol, es, Sakın durma bir nefes Tek ben miyim tutuşan?   Allah'a giden yolda, Hizmet kemeri kuşan!... Takdir sen.....
Sayı: 053, Sayfa: 007
İnsanlık Kendini İslâm Yerini Arıyor Meşrıktan Mağribe İslam'ın Yükselişi - M. Ahmed Varol
Dünya, İslâm açısından önemli gelişmelere sahne oluyor. Afganistan'da yıllar boyu devam eden İslâmî cihadın, Rusları geri çekilmek zorunda bırakması bu noktada önemli merhalelerden biriydi. Doğu blokundaki çözülmede ve komünizmin iflasının açığa çıkmasında Afgan cihadının rolü inkar edilemez. Komünizm gerçekte, hakim olduğu bütün ülkelerde zul.....
Sayı: 053, Sayfa: 008
Haberleşme Ağı - Nuri Kahraman
Bir ders yılı için geldiğimiz Cezayir'de son günlerimizi geçiriyoruz. Biz burada kendimizi Osmanlı mülkünde 9 ay kısa dönem askerlik yapar gibi hissediyoruz. Ecdadımız burada itibar bırakmış. Onun gölgesinde günlerimiz güzel geçti. Dostluklar kurduk. Bizden ürkmediler. Yanaştılar, ilgilendiler. Rağbet ettiler, saygı gösterdiler, diyaloğumuz ço.....
Sayı: 053, Sayfa: 010
Bağımsızlık Mücadelesi ve Bayraklaşan Çarşaf - Ahmet Rüstemoğlu
Cezayir, uzun yıllar Fransız sömürgesi olarak yaşamış bir İslâm ülkesi. Bu ülkede, sömürgeci bir devletin tipik operasyonları gerçekleştirilmiş, buna karşı kimliğini korumaya azimli bir toplumun direnişi oluşmuştur. Frantz Fanon, "Cezayir Bağımsızlık Savaşının Anatomisi" ismiyle Türkçeye çevrilen kitabında, bu sömürgeci politikayı ve Ceza.....
Sayı: 053, Sayfa: 011
Batı'ya Parmak Isırtan İslam Ülkesi - M. Ahmed Varol
Yetiştirdiği Müslüman ilim ve fikir adamlarıyla İslâm'ın Kuzey Afrika'ya yayılmasında önemli fonksiyon icra eden Cezayir 1830-1962 arasında toplam 132 yıl süreyle Fransa işgalinde kaldı. Fransızlar Cezayir'i her bakımdan Fransa'ya bağlamak ve bu ülkenin halkını tam anlamıyla Fransız kültürüne entegre etmek istiyorlardı. Bunun için işgalin ilk .....
Sayı: 053, Sayfa: 013
İslam'da Para Vakfı - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Ekonomik faaliyetlerin özü ve itici gücü kar unsurudur. Üretim, dolaşım, paylaşım veya tüketim safhalarından herhangi birisinde kâra hak kazanabilmek için, Îslam hukuku önce, yapılacak ticaret isinin meşru olmasını ister. İkinci olarak da şu üç unsurdan en az birisinin bulunmasını şart koşar: Emek, sermaye ve tazmin etme riski, .....
Sayı: 053, Sayfa: 017
O'ndan Bahsederken - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Biz, İslâmî kültürü tarumar edilmiş zavallı bir nesiliz. Çoğumuz yüce dinimizi ana kaynaklarından okuyup öğrenme imkanından mahrumuz. Fakat herşeye rağmen aramızdaki bazı bahtiyarlar, Allah Teâlâ'nın lütfuyla, ana kaynaklara inebilmiştir. Şüphesiz bu bir saadettir; ama bu saadet, beraberinde bir de sorumluluk getirmektedir: İslâmî tahsil yapan.....
Sayı: 053, Sayfa: 020
Hakkıyla Cihad - M. Sâmi Ramazanoğlu
Siz Allah'ın Tevhid'i yolunda hakkıyla mücadele edin. Zira Allah Teâlâ Mahlukat içinde sizi seçip üstün kıldı. Allah Teâlâ sizin Dininizde bir güçlük kılmadı. Takatiniz haricinde bir şey teklif etmedi. Çünkü Allah Teâlâ, babanız İbrahim -aleyhisselam-ın şeriatını size şeriat kıldı ki, onda asla meşakkat yoktur. Binaenaleyh babanız İbrahim'i.....
Sayı: 053, Sayfa: 023
Seher Vakti - Sâdık Dânâ
Muhterem Üstaz Hazretleri: Seher vaktinin önemine binaen şu aşağıdaki ayeti kerimeleri sık sık tekrar ederlerdi. "Muttakiler geceden az bir zamanda uyku uyurlar, ve gecenin diğer vakitlerinde ibadetle meşgul olurlardı. Onlar seher vakitlerinde istiğfar ederler." (Zariyat 17/18) "Mü'min kamillerin yan.....
Sayı: 053, Sayfa: 024
Bism-i Hû - Yusuf Özbek
Essela dervişan Hu avazına Meclis-i sehere gelenler gelsin Yüreğin tel edip aşkın sazına Tevhid mızrabıyla çalanlar gelsin   Seyrine dalmayıp ah île vahın Sevdasında yanıp Resulullah'ın Nuşedip badesin aşk-ı Allah'ın Candan geçip canan bulanlar gelsin   Mevla.....
Sayı: 053, Sayfa: 029
Gafletin En Büyüğü - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
İBN ATA Adı Ahmed ibn Muhammed, künyesi Ebu'l-Abbas, nîsbesi el-Edemî, Zarif ve alim bir şeyh olarak tanınır. Bağdatlıdır. Kur'an'ı anlama ve anlatma konusunda özel bir yolu ve üslubu vardı. Nefehat müellifi onun, Kur'an'ı baştan sona işarî, yani tasavvufî üslubda tefsir ettiğini söylerse de bu e.....
Sayı: 053, Sayfa: 030
İlimde Cimrilik Olmaz - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Hadislerin Müzakeresi Enes b. Malik (r.a.) demiştir ki: "Biz Nebi (s.a.)'in huzurunda bulunur, ondan hadis dinlerdik. Oradan ayrıldıktan sonra iyice belleyelim diye duyduklarımızı kendi aramızda müzakere ve tekrar ederdik." (Mecmeu'z-Zevaid, I, 161) Hz. Ali de "hadisi müzakere ediniz ve birbirinize öğretiniz. .....
Sayı: 053, Sayfa: 032
Üçüncü Ahmed Han Çeşmesinin Feryadı... - Altınoluk
Ben takriben 3 asr'a yakın Üçüncü Ahmed Han devrinde, Türk mimarisinin ve ince san'atının en tekamül ettiği devrinde büyük bir ihtimam ile Topkapı Sarayı'nın dış kapısı girişinde, ve Ayasofya Camii'nin denize bakan yanındaki arsa üzerinde, zamanın selahiyetli mimarları tarafından inşa ve san'atkarları tarafından tezyin .....
Sayı: 053, Sayfa: 033
Kuyruğa Devam - Ekrem Bektaş
Bilgisayar ana kumandadan bozulunca kuyrukta bekleyenlerin fena halde canı sıkılır. Kadın: Aman memur bey, ben yarın gelemem... Akşama kadar bekleyeyim, belki düzelir, Kız: Ben de beklesem mi acaba? Genç: Senin artık beklemeye tahammülün yok... Bir an evvel başının çaresine bak... Dede.....
Sayı: 053, Sayfa: 034
Efendimiz - Musa Yılmaz
Baş ucuna güneşi Ayak ucuna ayı, Yıldızlardan duvarlar Fezayı da kubbe say Türbesi MUHAMMED'in Büyük nurdan yazılar Yetmişbin ayrı alem Yaratıldı nuruna Senin rehberliğinde Yetmişbin daha feza.   Uzayı kubbe bilsek Mezarına dar gelir .....
Sayı: 053, Sayfa: 035
İslâm Dünyası'ndan - Altınoluk
Keşmir, dünyada "cennet vadi" olarak biliniyor, ama bu cennet orda yaşayan müslümanlar için bir cehennemden farksız. 1948'den beri Hint zulmü altında yaşayan bu insanlar, bu zulmün artmasıyla isyan ettiler ve son ayda binden fazla şehid verdiler. Ne yazık ki dünya kamuoyu, özellikle müslümanlar, Keşmir'de olup bitenlerden habers.....
Sayı: 053, Sayfa: 036
AT Köprüsü - İsmail Seyidoğlu
Size iki kitaptan iki iktibas sunuyoruz. Önce bunları okuyalım birlikte. Son zamanlardaki AT'a girebilmek için gösterilen resmî telaşı şimdi daha iyi anladık sanıyorum... Şu gerçeği bir de milletimize anlatabilsek!... AT'la geçilmek istenen köprünün öbür yanında Hıristiyanlık olduğunu... Ah bir anlatabilsek!... Bunca yıldır neye niçin katlandı.....
Sayı: 053, Sayfa: 038
Ayın Notları - Altınoluk
Ağlayın Su Yükselsin Hac konusunda yıllardır yaşadığımız olaylar, ümmetin perişan halini ve sahipsizliğini nasıl da gözler önüne seriyor. Ümmetin bu en coşkulu günlerinin, zehir edilmesi için herkes adeta elbirliği etmiş durumda... Oynanıyor ümmetle. Yazık. Çok yazık. İbadete sınırlama getirilmesine mi yanarsın. .....
Sayı: 053, Sayfa: 041
Sizin Fikriniz - M. Kamil Hüsrevoğlu
Muhterem Yetkililer, Ben lise 2 sınıf öğrencisiyim. Şu son üç aydır dini vazifelerimi yerine getirmeye başladım. Hakikati öğrenmeye başladım. Ve şimdi İslam'a sıkı sıkı sarılmaya başladım. Çünkü biliyorum ki, insanlık İslam'a sarılırsa ancak mutlu, huzurlu bir hayat yaşar. Bazı arkadaşlar Allah'a inanmıyorlar. Nasıl olur da, bir.....
Sayı: 053, Sayfa: 046