İnanç Bocalaması
Takdim - Altınoluk
"Kim İslam 'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din ) asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır." ( Al-i İmran (3) 85) Aziz okuyucu, Yukarıdaki ayeti kerimeyi dikkatle okuyunuz. Allah Teala, İslam'dan başka b.....
Sayı: 052, Sayfa: 001
Kemal-i İslam Çağrısı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
"Ey iman edenler, size hayat verip canlandıracak yola davet edince Allah ile Peygamberin davetine uyun!.." (1) "Ey iman edenler, Allah'a, Allah'ın peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta sebat gösterin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını,.....
Sayı: 052, Sayfa: 003
İslam'la Sistem Arasında Bocalayan İnsanın Dramı... - Ahmet Taşgetiren
"Öylesine kutsalsın ki gözüm Beşiktaş'ım her hafta gelir sana ibadet ederim." Bu, Beşiktaş ve Trabzonspor klüplerinin oynadığı Federasyon Kupa maçında, İzmir Atatürk Stadyumuna asılan bir pankart. TV kameramanı zum yapıyor ve milyonlarca seyirciye bu pankartı kelime kelime okutuyor. Pankartın anlamı gayet açı.....
Sayı: 052, Sayfa: 005
Kuyruk - Ekrem Bektaş
Kuyruk sabahın erken saatlerinden beri hiç eksilmeden devam ediyordu. Ağır ağır ilerliyor, sıradakilerin gittikçe canı sıkılıyor, homurtular arttıkça artıyordu... Renk renk, boy boy, cins cins insanların para yatırmak için girdikleri kuyrukta tek bir ortak nokta vardı: "of!" layıp "puf"la.....
Sayı: 052, Sayfa: 008
İrtidat Üzerine Prof.Dr. Bekir Topaloğlu ile... "Yozlaşmanın Boyutları" - Altınoluk Röportaj
ALTINOLUK: İrtidat nedir? Sizce sebepleri ne olabilir? TOPALOĞLU: "îrtidat" geriye dönüş demektir. Genelde bir kişinin sahip olduğu dînî terk etmesine irtidat denilmiştir. Bu kişi ister başka bir dînî, ister mutlak manada inançsızlığı benimsemiş olsun. Ancak İslam literatüründe Allah Teala'nın son dînî olan ve.....
Sayı: 052, Sayfa: 010
Ali Arslan Aydın Hoca ile Toplumdaki İnanç Bocalamaları Üzerine... "İman Bölünmez" - Altınoluk Röportaj
Bu ay sizlere, askerlik öncesi hayatını "Benim Cahiliye Dönemim" diye niteleyen, ilim yolculuğuna 20 yaşların üzerinde başlayan ve ulaştığı seviye itibarıyla ilme başlamanın yaşı olmayacağını bir kere daha ispat eden bir Hoca ile yaptığımız sohbetten kesitler sunmak istiyoruz. Ali Arslan Aydın Hoca o... Uzun yıllar D.....
Sayı: 052, Sayfa: 012
İmanı Korumak İçin - Ömer Nesefi
İman, insanı insan eden. Hak katında izzet ve şeref kazandıran bir cevher, bir nurdur. Akif'in "imansız paslı yürek sinede yüktür" diye ifadelendirdiği imansızlık ise topyekün hüsrandır. Ebedî karanlıklar içinde kalmaktır. Bir insan için iman, dünya ve ahiret sermayesi, iki cihan ışığıdır. İm.....
Sayı: 052, Sayfa: 017
Meded Kıl Ya Resulallah - Mustafa Necati Bursalı
Günahlar sırtımda taşınmaz bir yük Meded kıl, hakîre, Ya Resûlallah. Habîb-i Huda'sın, şanın pek büyük, Meded kıl, hakîre, Ya Resûlallah!. Can yaprağım güneş dalında üşür, Hasreti, yine bir hasret bölüşür, Bekletme çöllerde yurduna düşür, Meded kıl, hakîre, Ya Resûlallah! Nice düşlerim var, düş.....
Sayı: 052, Sayfa: 019
Babana Üzülme Yavrum! - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
İslamiyeti yaymak için Peygamber efendimizin ne sıkıntılar çektiğini, merhametsiz müşriklerin eziyetlerine nasıl göğüs gerdiğini iyi biliriz. Ancak onun aşağılandığını, tahammül edilmez hakaretlere uğradığını gören yavrularının ve sevdiklerinin nasıl üzüldüklerini ve bu üzüntülerini nasıl ortaya koyduklarını pek bilmeyiz. Geçe.....
Sayı: 052, Sayfa: 020
Cahiliyeden Korunma Titizliği - Hüseyin Okur
Şüphesiz ki Safa île Merve Allah'ın şeairindendir..." (Bakara, 158) Bu ayetin nüzul sebebi hakkında çeşitli rivayetler vardır. İslam'ın inşa ettiği tasavvur ve ruhi mantık kaidelerine en yakın olan şu rivayettir. Bazı müslümanlar, cahiliyet devrinde, Safa ile Merve arasında sa'y yaptıklarından dolayı, Umre ve Hac yaparken bu iki dağın.....
Sayı: 052, Sayfa: 022
Müslümanlık Ölçüsü - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala buyuruyor: "İnsanlardan bazısı dinde şek ve şüphe üzere Allah Teala'ya ibadet eder. Eğer kendisine hayır isabet ederse kalbi dinine mutmain olur. Dinde bulunduğunu kendisine fâl-i hayr addeder. Ve eğer ona bir fitne isabet ederse yüzü üzerine küfür cihetine dönüverir ve din ile teşe'üm eder. İşte dinine itimad etme.....
Sayı: 052, Sayfa: 023
Hizmet - Sâdık Dânâ
Muhammed bin Ali Tirmizi kuddise sirruh, buyurmuşlardır: -Tevazu ve teslimiyet, hizmet ehlinin şartlarındandır. Abdullah ibn Münâzil kuddise sirruh buyurmuştur: - Hizmete devam etmek değil, hizmet edebdir. Çünkü hizmette edeb, hizmetten daha azizdir. Ebu Abdullah Turuğbazi kuddise sirruh:.....
Sayı: 052, Sayfa: 024
N'ât - Mehmet Emre
Manası yok hayatın sensiz Yâ Rasûlallah, Her dü-âleme rahmet sensin yâ Rasûlallah; Ravzanın tozlarına yüzümü sürmek için, Rabbim bana ehliyet versin yâ Rasûlallah; Kapında kıtmir olsam, gece gündüz demâdem, O şerefli eşiği öpsem yâ Rasûlallah;  Ey gönlümün leylası ve kalbimin sevdâsı, R.....
Sayı: 052, Sayfa: 028
Hacda Arafat - Ömer Kirazoğlu
Merhum Hocamız Ömer Kirazoğlu'nun geçtiğimiz yıl Hacc mevsiminde dergimize gönderdiği, ancak elimize geç ulaştığı için yayınlayamadığımız bir yazısını, bu yıl sunuyor, bu vesile ile Hocamıza bir kere daha rahmetler niyaz ediyoruz. Hanefî Mezhebinde Haccın rüknü ikidir: 1. Arafat'ta vakfe, 2. Ziyaret tavafı. .....
Sayı: 052, Sayfa: 029
Celvet veya Halvet Der-Encümen - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Celvet, bir kimsenin vatanından ve ailesinden uzak düşmesi; kılıç ve ayna gibi şeylerin pasının silinmesi, parlatılması; bir şeyin ortaya çıkması, zahir olması anlamınadır lügatte. Tasavvuf ıstılahında ise "halktan uzaklaşıp tenhada Hakk ile başbaşa kalmak" demek olan halvetle karşıt anlamlıdır. Kulun ilahi sıfatlarla ve güzel.....
Sayı: 052, Sayfa: 030
Bahçıvan - M. Ali Eşmeli
Gece çoktan uyudu, bir mızrak çıktı güneş,Sense hâlâ uyursun yatağında bahçıvanKuraklar meydan bulup tuttu toprakla güreş,Sense hâlâ uyursun yatağında bahçıvan Can evinden vurdular öten şakrak bülbülü,Zarizar ağlattılar dalında gonca gülü,Söktüler nur bahçenden lâle ile sümbülü,Sense hâlâ uyursun yatağında .....
Sayı: 052, Sayfa: 030
"Sulhü Olmayan Bir Cenk" - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
EBÛ MUHAMMED EL-CERÎRİ (k.s.) Adı Ahmed b. Muhammed;Künyesi Ebû Muhammed; nisbesi el-Ceriri, ya da el-Cüreyri'dir. Cerir, Kufe yakınlarında bir yerin adı. Cüreyr ise Mekke yakınlarında bir yerin ve Kufe civarında yaşayan bir kabilenin adı. Ebû Muhammed'in nisbesi bunlardan hangisiyle ilgilidir kesinlikle bilinme.....
Sayı: 052, Sayfa: 031
İslam ve İnsanlığın Geleceği - Ahmet Rüstemoğlu
İnsanlığın geleceği konusu, iyiden iyiye gündeme oturmuş durumda. Bir yanda teknolojik tırmanma, diğer yanda gelecek kaygısı. Tezad gibi görülse de, günümüzün gerçeği bu. Çünkü insanlık, içinde yaşadığı şartları " gelecek vaadeder" nitelikte görmüyor. Doğu blokundaki sistem alaborası ve Batı'daki sosyal çürüme de, kaygıları besleyen v.....
Sayı: 052, Sayfa: 034
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
SURİYE'NİN KİMLİĞİ Resmî adı: Suriye Arap Cumhuriyeti. Nüfusu: 12 milyon (%75 Sünnî Müslüman, %11 nusayri, %9 hristiyan, geriye kalan nüfus ise İmamiye, İsmailiye mezhepleri mensupları ile Yahudilerden oluşmaktadır.) Yüzölçümü: 185.180 km2 Başkenti: Dımeşk (Şam) .....
Sayı: 052, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
Sovyet blokunda meydana gelen gelişmeler sürerken, Türkiye'nin önüne yeni bir tehdit değerlendirmesi konusunun gelmesi ve peşinden gözlerin Güney'e ve Dogu'ya yöneltilmesinin hangi amacı taşıdığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Türkiye'nin artık neden Suriye, Irak ve İran'ı tehdit olarak görmesi gerektiği yorumlarının arka planı görülmey.....
Sayı: 052, Sayfa: 041
Sizin Fikriniz - M. Kamil Hüsrevoğlu
Yüce Yaratıcımız bizlere sayısız ibret tabloları sunarak, hayat akışımızda yeniliklere gitme imkanı vermektedir. Şüphesiz ki bu olaylar insanlar için bir dönüm noktasıdır. Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde, Cenab-ı Hakk, bütün isyanımız ve günahımıza rağmen bir Umre'yi nasip etti. Bu genç yaşta, Kabe'yi tavafı, Safa ve Merve'de sa'y'.....
Sayı: 052, Sayfa: 046