Fetih'ten AT'a
Takdim - Altınoluk
"Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Üstün gelecek olan sizsiniz, eğer kalpten inanmışsanız." (Al-i İmran, 139) AzizOkuyucu, Mayıslar bize hep Fetih duyguları getirir. Bir çağ değişimine imza atan imanın bağlısı olmak, aradan 537 yıl geçse de, İslam toplumları şimdi Fetih bur.....
Sayı: 051, Sayfa: 001
Fetih Çizgisi - AT Çizgisi - Ahmet Taşgetiren
Fetih ve AT'la bütünleşme, Müslüman bir toplumun, yabancı bir toplumla ilişkisinde iki farklı çizgiyi temsil ediliyor. Bu çizgilerin toplumdaki ruh temelini tespit etmeden, ne birine sahip çıkılabilir, ne de diğeri reddedilebilir. "Fetih toplumu"ndan yana olmak, toplumda farklı bir manevî yapılanışı benimsemek; AT'la bütünleşme.....
Sayı: 051, Sayfa: 003
"O Tebşir" Ya Da Fetih Hadisi - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Bişr el-Ganevî radıyallahu anh'den nakledildiğine göre o, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinlemiştir: "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan; o ordu ne güzel ordudur"(1) Uzunca bir süreden beri, her mayıs ayı geldiğinde, hem kamu oyunda hem d.....
Sayı: 051, Sayfa: 006
Brüksel'den Ankara Nasıl Görünüyor? - Murat Yalçıntaş
Brüksel 900 bin nüfuslu güzel bir Avrupa şehri. Bu şirin şehrin önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın en önemli şehri olacağı kesin, çünkü burası AT'nin merkezi, daha ileride ise başşehri. Bu siyasi değişim o kadar bariz ki, etkileri günlük hayatta da çok çarpıcı oluyor. Bunun en bariz örneği 3 ay evvel yaşandı. Brüksel'de arsa ve ev fiyatları o kad.....
Sayı: 051, Sayfa: 008
Doç. Dr. Hayrettin Karaman AT'a Girme Konusundaki Fikir Değişikliğinin Sebeplerini Açıkladı - Altınoluk Röportaj
Altınoluk'un Temmuz 1987 tarihli 17. sayısı "Avrupa Topluluğu ve İslam" konusunu ele almıştı. Bu sayımızda, değişik ilim ve fikir adamlarımızın konuya ilişkin düşüncelerini yayınlamıştık. Bunlar içinde en ilgi çekici olanlarından birisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden İslam Hukukçusu Doç. Dr.....
Sayı: 051, Sayfa: 009
Tam On Bir Kez Gelmişiz... - Mustafa Eriş
İstanbul 1453 tarihine kadar Müslümanlar tarafından 11 kez muhasara edilmiştir. İstanbul'un fethi, Müslümanlar için mukaddes bir ideal, yüce bir gaye olmuş, bu uğurda önce Arap sonra da Türk-İslam orduları İstanbul surları önünde seve seve can vermişlerdir. İstanbul'un fethi Müslümanlar için adeta bir yarış olmuştur. İki ci.....
Sayı: 051, Sayfa: 015
Fetih Üstüne - İsmail Seyidoğlu
Kostantınıyye Tükeniş haberini yükseliş devrinde en büyük fatih Hz.Muhammed'in dilinden duyan şehir... İhtida beratını ölümfermanında bulan başkent..Kostantınıyye...Bu yeni yepyeni hayat müjdesine karşı, çağımız insanının fikrîinad duvarlarına eş, kalın madde surlarıyla korunmagayretinde...Kostan.....
Sayı: 051, Sayfa: 016
Fethin Üç Büyüğü ile... - Ahmet Rüstemoğlu
- Ulubat köyünden çıkarken isminin yüzyıllar boyu yaşayacağı aklına gelir miydi? Ulubatlı Hasan'dı bu sorunun muhatabı... Onu ay yüzlü cennet erlerinin arasında gördüm. Şehit gömleği nurlarla donanmış gibi parlıyordu. Yüzünde sonsuz bir mutluluk vardı. Sorumu, aynı mutluluğu yaşayan çağıltılı bir sesle cevapladı: - Bu ş.....
Sayı: 051, Sayfa: 017
İstanbul - Ahmed Mahir Pekşen
Bir yanda sessiz dua, bir yanda şuh kahkaha, Bir yanda pula kulluk, diğer yanda Allah'a Sanmam koca dünyada eşin bulunsun daha. EY İSTANBUL... İSTANBUL SENÎN ÎKÎ YÜZÜN VAR. BÎR YÜZÜN GÜLÜYORKEN DİĞERİNDE HÜZÜN VAR. İbadet sessiz sessiz, rezalet gümbürtülü, Çirkinliğin meydanda, güzelliğin örtülü.Sa.....
Sayı: 051, Sayfa: 019
Ya Rasûlallah! Müştâkım Sana... - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Sevgi denince, aklımıza hemencecik beşerî sevgiler gelir. Çünkü bizim bildiğimiz sevgi odur. Ya beşerî olmayan sevgi? Onu sadece tadanların bileceğini "Men lem yezuk- Bilmez yazık" sözüyle ne güzel anlatmışlardır. Bizim bildiğimiz sevgide bir delikanlı bir güzele gönül verir. Onun sadece kendine ait olmasını ister. Sevdiği güzel.....
Sayı: 051, Sayfa: 020
İstanbul Destanlar İçinde - Bekir Sıtkı Erdoğan
Bir karar geçiyor, yelkenden, kürekten, Bir karar geçiyor en büyük yürekten! Simsiyah bir doğuş halinde ansızın, Gözlerde hayâl meyâl ışıdı bir iz:Kostantiniyye saf, üzgün ve kimsesiz! Her taraf kâbuslar içinde kapkara;Şüpheli şüpheli kımıldaşır deniz.. Vaktin sağırlaşan azabı içinde, Bir devriye sandal yanaştı .....
Sayı: 051, Sayfa: 022
"Kostantınıyye'de Bir Racül-i Salih" - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hazreti Halid bin Zeyd Ebü Eyyüb el-Ensarî -radıyallahu anh- hayatını cihada hasret geçirmiş idi. Onun rahat ve huzuru, zevk ve safası ne mülk ve ne de mal idi. Ancak nerede cihad ve gaza var ise oraya yetişip gazi olmak, yahud hayatını fisebilillah feda ederek şehid mertebesine nail olmak emelindeydi. İşte bu büyük mücahid Mih.....
Sayı: 051, Sayfa: 023
Namaz - Sâdık Dânâ
Namazın cemaatle kılınması hakkında pek çok hadis-i şerif vardır. Amr b. Ümmü Mektüm radıyallahü anhdan: Hazreti Peygambere -sallallahü aleyhi ve sellem- - Ey Allah'ın Rasülü! Ben a'mayım. Evim de oldukça uzak. Üstelik her zaman beni camiye götürecek birini bulamıyorum. Acaba evimde namaz kılmama cevaz var mı? diye sordum......
Sayı: 051, Sayfa: 024
Kalb - Yaşar Alpaslan
Azıcık gül, çok ağla, Kalbine rikkat sağla, Yolcusun azık bağla, Menzilleri dolaş gel, Nefis düşman savaş gel. Kalbini aynalar bil, Günah kirler, yüzün sil, Fıtratın etme ta'dil Doğrularla kaynaş gel, Dostluklar kur eşleş gel. Elde yüzde nasıl kir, Öyledir kalpsiz fikir, Kalbi.....
Sayı: 051, Sayfa: 028
Soru Sormada Üslup - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Hocayı Bıktırmamak Hoca, öğrencinin sorusuna cevap verip istediği hadisi rivayet ettiği zaman, öğrencinin teşekkür etmesi ve hocayı daha fazlası için sıkıştırmaması gerekir. Revvad demiştir ki, "İmam Malik'e dört hadis sordum, cevap verdi. Beşinciyi sorduğum zaman: "- Ey adam, senin bu yaptığın insafa sığmaz" dedi. İsma.....
Sayı: 051, Sayfa: 029
Amel ve Niyet Bütünlüğü - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
EBU ABDULLAH SÎCZÎ -Kuddise Sirruh- Horasan diyarı şeyhlerinîn ulularından. Horasan'ın Sicistan ya da kısaca "Sicz" denilen şehrinden. Bu yüzden "es-Siczî" nisbesiyle tanınır. Bazı kaynaklarda "es-Secezî" şeklindeki nisbesi, yanlış olmalıdır. Ebu Hafs Haddad ve Abdullah b. Münazil'in arkadaşı. III......
Sayı: 051, Sayfa: 030
Çile - Erbain - Uzlet - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Halvetten gaye kalp evini masivadan temizlemek, Hakkı'n sayısız nimetlerini düşünerek gönül halvethanesine Mevla'yı koyup kesrette vahdeti müşahede etmektir. Çile Farsça "çihil" (kırk) kelimesinden alınmış, Arapça "erbain" karşılığı olan ve "halvet" anlamına kullanılan tasavvufi bir terimdir. Müridin fıtratın.....
Sayı: 051, Sayfa: 031
Yüksektekiler Alçaktakiler - Ekrem Bektaş
Hava bulutlu... Hafif, ince, soğuk bir rüzgar gözleri yakıyor... Her şey susmuş gibi... Güvercinler boyunlarını kısmış, tüylerini kabartmış... Kaset satan adamın teybinde soğuk bir gürültü... Bir-iki döküntü müşteri... Kestaneci, bir kuytuya sokulmuş ellerini ısıtmaya çalışıyor... Köşeden çıkan bir kedi, soğuktan şaşkın, .....
Sayı: 051, Sayfa: 032
İnsanlık Nereye Akıyor? - Dr. Sedat Cereci
Yeryüzünün her parçası insan dolu. Yeraltına, gökyüzüne doğru taşmalar başladı. Kuşlar, böcekler, balıklar şaştı kaldı bu kalabalığa; her şey insandan bir iz, zaman izlerden ibaret kaldı. Caddelerden, sokaklardan insan seli akıyor. Meydanlar, duraklar, bulvarlar hınca hınç insan. Üst üste pencereler, üst üste duvarlar, çatılar. Her .....
Sayı: 051, Sayfa: 033
Toplumlar ve Kavramlar - Sabri Akdeniz
Somut (müşahhas) nesneleri anlatan söz, yazı vb. belirtkenler (remizler), algılayan herkesin kafasında, yaklaşık aynı anlamı taşır. Mesela, "elma" denildiğinde veya yazıldığında, "elma" sesini duyan yada "elma" yazısını gören ve Türk dilini bilen herkesin aklına bu adı taşıyan meyve gelir. Ne var ki, soyut (mücerret) kavramlara gelince i.....
Sayı: 051, Sayfa: 034
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
İsrail'e yakınlığı ve siyonistlerle dostluk ilişkileri ile tanınan Yahudi asıllı eski ABD dışişleri bakanı Henry Kissinger'in ünlü bir "adım adım politikası" vardır. Kissinger bu politika ile Mısır'ı İsrail'in kucağına iten ve İsrail'e çok çeşitli avantajlar sağlayan Camp David anlaşmasının zeminini hazırlamıştır. Siyonist İsra.....
Sayı: 051, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
Doğu'da uzunca bir süredir PKK ile güvenlik kuvvetleri arasında devam eden mücadele, geçtiğimiz ay, farklı bir boyut kazandı: Olayların içine halk girdi. Halkın girmesiyle de hadise, birdenbire olağanüstü önem kazandı. Daha önceki hadiseler PKK'nın köylere düzenlediği baskınlar, kadınlı-çocuklu insanların öldürülmesi, .....
Sayı: 051, Sayfa: 042
Sizin Fikriniz - M. Kamil Hüsrevoğlu
Fetih ve İstanbul, öteden beri, insanımızı his yönünden yücelten, şiirler ilham eden iki konu... Ayasofya'nın müzeleşmesinden sonra konu üçleşti ama hislerin mahiyeti de değişti. Fetih ve İstanbul, insanımızı yücelik ufuklarına kanatlandırırken, Ayasofya'nın hüznü ile birleşince şiirler acı bir muhasebe ile yüklenmeye başladı. Ayaso.....
Sayı: 051, Sayfa: 046