İslâm Günleri...
Takdim - Altınoluk
"Ey insanoğlu, seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? (Haşr Suresi, 18) Aziz okuyucu, Dalların göğerdiği bir mevsimi yaşıyoruz. Çıplak bedenler yeşil bir tülle sarılı.....
Sayı: 050, Sayfa: 001
Ya İslam'ın Bütünü Olsa - Ahmet Taşgetiren
* Üç yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldüren ortaokul öğrencisi, kendisine doğarken verilen temiz İslâm fıtratının aile, toplum ve devlet elinde korunamamış olmasının kurbanı... * Kundaktaki bebeğini cami avlusuna bırakıp kaçan anne, ayaklarının altına cennet verilen anne değil. Köpeği ile gezmeye çıkarken bebeğini bakıcıya bırakan anne.....
Sayı: 050, Sayfa: 003
Akıllı Kişi - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Şeddad b. Evs radıyallahü anh'den nakledildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Akıllı kişi, nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi de, nefsini hevasına tabi kılan ve Allah'tan dilek(ler)de bulunup duran (bunu yeterli gören) kişidir." (1) .....
Sayı: 050, Sayfa: 006
Gönül Gazeli - Nuri Kahraman
Sen gel, gel sen beni dinle, böyle oyalanma gönül O yalancı güzellerin adlarını anma gönül Çiçek çiçek yanağında dilberlerin buseleri Gelip-geçicidir bunlar, sakın ha aldanma gönül Baharında mevsimlerin, kışlar uzak görünür hep Yazın güzel havasına, meyvesine kanma gönül Attığımız her adımla, .....
Sayı: 050, Sayfa: 008
Mehmed Emre Hoca ile Ramazan Öncesi Sohbetinde... Sünneti Yaşamak - Altınoluk Röportaj
Mayıs 1927. Bu, Mehmed Emre Hoca'nın doğum tarihi. Manisa'nın bir köyünde doğmuş Mehmed Emre Hoca. Babası Hasan Emre, medrese tahsili görmüş bir köy imamı. İlk dinî tahsilini babasından almış. Taa askere gidinceye kadar. 6 yaşında Kur'an'ı Kerîm'i hatmetmiş. Hoca; - Bu, bizim zekamızın gücünden değil, babamızın gayret-i dîniyesindendi.....
Sayı: 050, Sayfa: 009
Ramazan Günlüğümüz - Mustafa Eriş
Ramazan, Allah'ımızın gaybî semalarından gelip ümmet ufuklarında dolaşan, kalb bahçelerimize feyiz ve bereketler saçan bir rahmet ve saadet nisanıdır. Nisan yağmurlarındaki şifa gibi, hayat veren, diriltici, bir unsur gibi, ramazan rahmeti de insanın yaratılışındaki gizli hakikat tohumlarını yeşerterek onun mükerremiyyetini ort.....
Sayı: 050, Sayfa: 013
Can İncileri - Mustafa Necati Bursalı
Vahdet İmanlar bir çağlayıp yürekler bir vurunca, Yine söküp atarsın dağlar karşı durunca!..   Tefrika Koparsa îman bağı, bir vurmazsa yürekler, Saadet sabahını millet beyhude bekler!..   Sünnet Sünnet, tükenmez kaynak,.....
Sayı: 050, Sayfa: 015
Mukabele - Prof. Dr. Ali Osman Yüksel
Mukabele, bir kıra'et olayıdır. Allah'ın Kur'an çerçevesindeki mesajlarının sunuluş ve takdim şeklidir. Vahyin, en etkili tebliğ metodudur. Çünkü murad-ı ilahî, kendi özel kalıplarıyla ve eksiksiz olarak aktarılacaktır insanlığa. Tabii ki, sadece ona has olan tecvit ve elhân unsurlarıyla birlikte icra edilirse!.. .....
Sayı: 050, Sayfa: 016
Ramazan Halveti İtikaf - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Recep, Şa'ban ve Ramazan... Regaib, Mi'rac ve Berat ile yoğunlaşan bir dînî hayat. "Recep Allah'ın, Şa'ban Rasûlullah'ın, Ramazan ise ümmetin ayı" Müslüman, bu feyiz ve nur aylarında kesif bir kulluk ortamına hazırlanıyor. Tıpkı yaratılışındaki tdricle, kesafetten letafete doğru yol alıyor. İnsanın varoluşu, latif .....
Sayı: 050, Sayfa: 018
Muhasebe - Fahri Tokay
Muhasebe: Geleceğe yönelmek, ileriyi görmektir. Kendini bilmek ve anlamaktır. Muhasebe: Dünya ve ahirette huzura erebilmenin yoludur. Muhasebe: Haramlardan kurtulmanın disiplinidir. Muhasebe: Nefis putunu kırarak gafletten uyanmak, günah ve hataların farkına var.....
Sayı: 050, Sayfa: 019
Gönlüme Sen Düşünce... - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Ashab-ı kiram aşık insanlardı.Tarih boyunca benzeri görülmemiş sevgi, onların sevgisiydi. Peygamber aleyhisselam'a öylesine bir aşk ile meftun idiler. Her sahabinin kendi mizacına göre bir sevme tarzı vardı. Habib-i Kibriya'nın değil şahsına, bir kılına bile zarar gelmesi, onları tedirgin ederdi. Birinin ona yan bakması, saygıs.....
Sayı: 050, Sayfa: 020
Teravih Namazları - Yrd. Doç. Dr. Hasan Aksoy
Yakın tarihimiz ramazanlarında teravihler, küçüğünden büyüğüne kadar herkesin içten gelen bir istek ve arzu ile katıldığı çok kalabalık cemaatler halinde kılınmaktaydı. O günlerin manevî havası, siz ister eskiye özlem deyin ne derseniz deyin, bu günlerle ölçülemeyecek bir durumdaydı. Her şeyin kendisine mahsus bir esası, tabiri caizse .....
Sayı: 050, Sayfa: 022
Oruçtaki Güzellikler - M. Sâmi Ramazanoğlu
Alimler demişlerdir ki: Oruç ve açlıkta on güzel haslet vardır: l. Açlıkta kalb safası, gönlün hakka inkıyadı, göz keskinliği vardır. Tokluk ise aptallık ve tembellik verir, basireti kör eder. Dimağda buharı fazlalaştırır, bu sebeple kalbde bir ağırlık olur. Söylenen fikirlere intikal ve intibak edemez, esrarı an.....
Sayı: 050, Sayfa: 023
Namaz - Sâdık Dânâ
Namaza lazım gelen önemi vermek lazım. Ancak ihlas, istikamet üzere yapılan kulluktan semere alınır. Namaz, dinin direği mesabesinde, olması bakımından her hususta çok ihtimam gösterilmelidir. Yenilen yemeklerin, helal olması, besmele ile başlayıp büyük bir uyanıklık içinde, Rabbımızın, nimetlerini, in'amını, ihsanını d.....
Sayı: 050, Sayfa: 024
Veli Kimdir? - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Muhammed bin Ebi'l-Verd, Irak şeyhlerinin ünlülerinden ve sufîlerin reislerindendir. Künyesi Ebu'l-Hasen. Cüneyd Bağdadî ile çağdaş ve arkadaş. Seriy es-Sekatî, Haris Muhasibi, Bişr el-Hafi ve Ebu'l-Feth el-Hammal'ın sohbetlerinde bulundu. Bişr'in talebesi olduğu için vera konusundaki görüşleri, ona benzer. Kend.....
Sayı: 050, Sayfa: 029
Cemaatteki Rahmet - Doç. Dr. Mustafa Baktır
"Bu millet üç kıtaya hakim iken, yalnız cami kültürü ile yetişmişti..." - Ömer Kirazoğlu- 1987 yılının ocak ayı. Mübarek belde Mekke-i Mükerreme'den memlekete dönüyoruz. Kabe-i Muazzama'da cuma namazını eda ettikten sonra bir an önce Cidde'ye varıp uçağa yetişmek istiyoruz. Altı ay boyunca bizlere Halil İbrahim.....
Sayı: 050, Sayfa: 030
"Aşık Ol Serseri Gezme Alemde..." - Mustafa Özdamar
ABDÜSSELAM EFENDİ KADİRÎ DERGAHI Sütlüce Erenler tekkesi sokağındaki 1843 ada 44 parsel sayılı Defterdar Abdusselam Efendi Camii, Şeyh Süleyman Safî (öl. 1272 ), Abdurrahman Husnî (öl. 1278 ), Mehmed Seyfeddin (öl. 1301) ve Mehmed Raif (öl. 1303) Efendilerin gönül uyandırdıkları bir Kadiri Dergahı. Devran-ı.....
Sayı: 050, Sayfa: 031
Askerin İtirafı - Ekrem Bektaş
Tepeyi aşınca uzaktan İzmir göründü... Bornova'nın yakıcı sıcağı; tepeler boyunca uzanan zeytin ağaçları... Taş ocaklarından hararet fışkırıyor. Çimento Fabrikasından yükselen toz, yeşili griye döndürmüş... Tel örgülerle çevrili zeytinlikler arasında askerler «uygun adım» yürüyor... «bir-ki-üç-dört-» Otobüsümüz İzmir'e doğru s.....
Sayı: 050, Sayfa: 032
Herşey Sabırla - Dr. Sedat Cereci
İğneyi tutup titrek parmakların uçunda, işkence deliğinden geçirmek, matem siyahı ipliği. Taşı törpüyle yontmak asırlar boyu, bir anlamı kazıyabilmek inatçı katılığına. Suları vadiler doluşu biriktirip, sonra salıvermek gökdelenlerin üzerine. Kainatın derin sırrına ermek bir gün sabırla. Sabah pencereden sızacak ışığı yakalamak, geceye sabı.....
Sayı: 050, Sayfa: 033
Soru Sorarken... - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Soru Sorma Usulü Hadis rivayet etmekte muhaddislerin tavrı farklıdır. Onlardan kimileri, istenmeden, sevabını Allah'tan bekleyerek rivayet eder. Mesela Ata el-Horasanî hadis rivayet edecek talebe bulamadı mı kalkar düşkünlerin bulunduğu yere gider ve onlara rivayet ederdi. İsmail b. Reca da çocukları toplar .....
Sayı: 050, Sayfa: 035
İslâm Dünyası'ndan - M. Ahmed Varol
Ürdün'de 22 yıl aradan sonra 8 Kasım 1989'da gerçekleştirilen genel seçimlerde İslâmi Hareket'in gösterdiği başarı birçoklarını şaşırttı. Bu başarı seçimlerden sonra tedricî bir şekilde etkisin! gösterdi. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Mudar Bedran parlamentodan güvenoyu alabilmek için 80 sandalyeden 31'ine sahip olan İslâmî.....
Sayı: 050, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
AMERİKA VE 163 Türkiye'de son zamanlarda iş çevreleri ve basında büyümekte olan İslâm aleyhtarı hareketlere Washington'dan bir yorum inceleyin ve bazı hareketlerin nerelerden güdümlendiğini düşünün: "... Son günlerde Amerikan Yönetimi'nin, Türkiye ile ilgilenen kademeleri içinde en çok üzerinde durulan konula.....
Sayı: 050, Sayfa: 041