İslam'a Ne Kadar Yer Var?
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEÂLÂ BUYURUYOR: Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Allah nurunu mutlaka tamamlıyacaktır. Kafirler istemese de... (Tevbe: 32) Aziz okuyucu, Altınoluk'un Ocak sayısı, "inanç hürriyeti" kapağı ile elinize ulaşıyor. T.C.'nin kuruluş günlerinden be.....
Sayı: 047, Sayfa: 002
Türkiye ve İslâm - Ahmet Taşgetiren
Türkiye'de asrın başlarında yapılan devrimlerin nirengi noktası dinin konumu idi. Yeni sistem, dinin devletle ilişkisini tayin ilkesiyle oluşturuluyordu. Amaç, dinin belirleyiciliğine ve şişleme hakimiyetine son vermekti. Ancak bunu, bu netlikte söylemek o gün için mümkün değildi. Çünkü milli mücadele, ruhî atmosferiyle olsun, .....
Sayı: 047, Sayfa: 003
İlkbahar Gülü - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Büyüklüğün ölçüsü nedir? diye sorsalar, merhamettir, şefkattir, derim. Size göre de öyle değil midir? Yüce Rabbimiz, günahtan ve günahkarlardan hoşlanmaz. Bunu Kur'an-ı Kerim'iyle ve Resûlü'nün diliyle bize anlatmıştır. Ama biz bunları duymazdan gelerek yapmadık hata, işlemedik günah bırakmayız. Şu canım toprakların, bu bin bir nimet.....
Sayı: 047, Sayfa: 006
İslâm Kurtuluştur - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Abdullah b. Amr b. el-As radıyallahu anhuma'dan rivayet olunduğuna göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müslüman olan kurtulmuştur. Yeterli geçime sahip kılman ve Allah'ın, kendisine verdiklerine kanaat etmesini bilen de kurtulmuştur."(1) İnsanlığın de.....
Sayı: 047, Sayfa: 008
Rabbim - Yaşar Fersahoğlu
Bırakırsan bizi bize,Görüyorsun ne haldeyiz.Kimler girdi gönlümüze;Görüyorsun ne haldeyiz Ahdimize uyamadık;Uyarıldık duyamadık.Nefsimize kıyamadık;Görüyorsun ne haldeyiz. Rasgelenden tekme, tokat;Zillet arşa çıktı kat kat!.Sözde müslümanız fakat,Görüyorsun ne haldeyiz. .....
Sayı: 047, Sayfa: 009
Hadis Ögreniminde Edeb - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Hocaya Saygı Hadis öğrencisi, muhaddise bir şey söyleyeceği zaman, "ey alim, ey hafız" gibi sözlerle onu ilme nisbet etmek suretiyle ta'zîm etmelidir. Muhammed b. el-Münkedir demiştir ki: "biz sadece şiir nakledenlere "raviye" diye hitab ederdik. Hadis rivayet edenlere ".....
Sayı: 047, Sayfa: 011
Mısır'da Tavzif u'l-Emval Şirketleri - M. Ahmed Varol
Kapitalist sistemlerin ana unsuru niteliğindeki faiz bu sistemle yönetilen Müslüman toplumlarda her zaman temel problemlerden biri olagelmiştir. Yaşadığımız asrın başından itibaren laik siyasî sistemlerle birlikte ithal edilen faize dayalı ekonomik sistemler bir yandan dinini bütün yönleriyle yaşamak isteyen Müslüman fertlerin .....
Sayı: 047, Sayfa: 012
İslâm Nizamı-Faiz Nizamı - Seyyid Kutup
İslâm bir hayat nizamı sunmaktadır insanlığa. Bu nizamda da toplumun iktisadî yapısının temel dayanağı infak ve sadaka prensibidir. İnsanlar sırf Allah rızası için harcama yapmaya teşvik edilmektedir. Bu nizamda sosyal ve iktisadî münasebetler çıkar ve menfaat esasına dayanmamaktadır. Herşey Allah rızası için yapılır, hayırda ve iyilikte yar.....
Sayı: 047, Sayfa: 015
Faizsiz İktisadi Hayatın Kredi Kaynakları - Prof. Dr. Celâl Yeniçeri
Hiç bir toplum ve hatta hiç bir insan iktisadî hayatın dışında değildir. İnsan bu hayatın yaşayamaz. Bu sebeple iktisadî hayatı hem kişinin ve hem de onun içinde yaşadığı toplumun yararına olacak biçimde düzenlemek bir esastır. İslâm bu esaslardan hareket ederek iktisadî ve ticarî hayatın değil, faizin karşısında olan bir din olmuştu.....
Sayı: 047, Sayfa: 016
"Faizde Fayda Olsa Allah Teâlâ Yasaklamazdı" - Halil Gönenç
Ekonomi hayatın önemli bir parçasıdır. Ekonomi olmazsa hayat da olmaz. Bir ailenin veya toplumun ekonomik durumu bozuk olursa onun refah ve mutluluğundan söz edilemez. Ekonominin 4 ana kaynağı vardır. Tarım, ticaret, zanaat ve mülkiyettir. Bunlar ferd ve cemiyetlerin yaşaması için ana unsurlar olarak devam etmişlerdir. Ekonomiyi .....
Sayı: 047, Sayfa: 018
İslâm'da Sosyal Güvenlik - Doç. Dr. Mehmet Erkal
Sosyal seviyesi ne olursa olsun, hiçbir toplum, fertleri arasında dayanışma ve güven olmadan yaşayamaz. Bugün Batı toplumu da aynı ihtiyacın saiki ile çeşitli kurumlar oluşturmuş ve bunların geliştirilmesi gayreti içine girmiştir. Fakat Batı, kültürünün materyalist karakterinden kaynaklanmış olmalıdır ki, dayanışma alanını gene.....
Sayı: 047, Sayfa: 021
Gün Bugün - M. Sâmi Ramazanoğlu
Ey oğul! Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle sana genç yaşta tevbe ile maneviyata yönelmek nasib olmuştur. Cenab-ı Hakk nefis ve şeytandan sana bu tevbe üzerine sebat müyesser eylesin. Bu yolda mesafe kat'etmek için mubahın bile fazlasından sakınarak zaruret miktarıyla yetinmek gereklidir. Bu zaruret miktarının ölçüsü de kullu.....
Sayı: 047, Sayfa: 023
Bizim Zamanlar - Sâdık Dânâ
Tarihçi İsmail Hakkı Danişmend beyefendinin Garb Membalarına Göre Eski Türk Seciye ve Ahlakı namındaki eseri, ecdadımızın manevî kıymetlerini ve insanlık haysiyetini anlatan önemli bir çalışmadır. Biz bu eserden Türk ve müslüman düşmanı müsteşriklerin ve tarihçilerin itiraflarının ancak cüz'i bir kısmını sunmak, böylece ecdadımızın hal ve gidi.....
Sayı: 047, Sayfa: 024
Muhabbet Üzerine - Ali Çiftçi
Muhabbet, tarif edilemez. Ancak yaşanır. Bir Şairimizin "ilahî beste" diye tarif ettiği gözyaşı, muhabbetin en bariz ifadesidir. Kainat, hep muhabbetin eseridir. Bir kutsî hadis-i Şerifte: "Sen olmasaydın ey Habibim felekleri yaratmazdım" buyuruyor. Allahü zül Celal Allah'ın habibi, sevgilisi Hz. Muhammed (s.a.) Efendim.....
Sayı: 047, Sayfa: 029
Ali bin Sehi Isfahânî -ks- "Her Grup İnsan Hakk'ın Bir Sıfatına Sığınır" - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Adı Ali bin Sehl, künyesi Ebûl-Hasen nisbesi el-Isfahanı, Isfahan şeyhlerinin kudemasından. Muhammed b. Yusuf el-Benna'nın müridi, Cüneyd el-Bağdadi'nin arkadaşı. Ebu Türab en-Nahşebi ile sohbetlerde bulundu. Amr bin Osman el-Mekki ile görüştü. Cüneyd el-Bağdadi ile mektuplaşırdı. Rızâ ve rizayat konusunda özel bir yolu vardı......
Sayı: 047, Sayfa: 030
Sefer Der Vatan - Sacid Türker
Enseme bindi fıtrat, vardı yollar gurbete, Yıllık halkalarımı rahmet pergeli çizdi. Hancı! bağla zimamı, girdik biz de nevbetVeda gözyaşlarımı, takdir alnıma dizdi. Hicret en zorlu cihat, adım adım kemalat, Vuslat en büyük devlet, seferi hayra yormak Kur'anda karar kılmak, bulmak herdem hakikat. Sefer.....
Sayı: 047, Sayfa: 031
Vera - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Vera, lügatte sakınmak, haram ve günahlardan kaçınmak, perhiz yapmak, geri durmak ve korkmak anlamınadır. (bk. Kamus Tercemesi, İstanbul 1305, II, 686) Vera, Kur'an ayetlerinde geçmez. Fakat hadis-i şeriflerde, gerek masdar ve fiil, gerekse isim olarak, pek çok defa geçmektedir. Hadislerde bu kavram genellikle haram ve şüpheli .....
Sayı: 047, Sayfa: 032
Sanat Edebiyat - Ahmet Rüstemoğlu
Doğu blokunda glasnost, adeta bir çorabı sökercesine peşpeşe gelişmeleri sürüklerken, "Türkiye'de "tabu"lar ne zaman yıkılacak?" soruları da zihinleri kurcalıyor. Evet ne zaman? Düşünce hayatımız ne zaman ambargolardan arındırılıp da, berraklaşma sürecine girecek? Bunun için ilk beklenen gelişme, "tabu"lara dokunm.....
Sayı: 047, Sayfa: 033
Hareket ve Metod - Dr. Sedat Cereci
Düşünce bu, ucu bucağı olmaz. Her dakika onlarcasını üretir. Sonra onları beynimizin kıvrımlarında şekillendirip bilgiyle, ümitle, fanteziyle öneririz. Düşünceyi, inancımızın ortağı, şahsiyetimizin kaynağı, amaca doğru uzanan yolun safhaları olarak tasavvur ettiğimiz için de ona ayrıca bir önem verir, onu özenle değerlendirir v.....
Sayı: 047, Sayfa: 035
İslâm Dünyası - M. Ahmed Varol
Glastnostla Gelen Patlama Kendisinin açtığı glastnost ve perestroika kapısının Doğu blokunda bu kadar hızlı gelişmelere yolaçabileceğini Sovyet lideri Mihail Gorbaçov da tahmin edememişti, belki. Doğu blokundaki gelişmeler bir "sosyal patlama" olarak isimlendirilse yanlış olmaz. Bu sosyal patlamayı hazırl.....
Sayı: 047, Sayfa: 037
Kabadayılar Semtinde Öbek Öbek Dergâh - Mustafa Özdamar
ALİ BABA KADİRÎ ZAVİYESİ Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi Aynı Ali Baba sokak 908 ada 3 parsel sayılı "mihrablı semahane, fevkanî tahtanî sekiz oda, iki sofa, iki hela, tulumbalı kuyu ve bir medhalden ibaret" Aynı Ali Baba Kadirî Zaviyesinin devran-ı mukabele günü Cuma'ydı. SEKİ DEDE TEKKESİ Kasımpaşa B.....
Sayı: 047, Sayfa: 041
Ayın Notları - Altınoluk
İnanç hürriyeti konusu, kamuoyunda geniş biçimde tartışılıyor. "İnanç hürriyetini kısıtlayan 163. madde ve onun Anayasa'daki benzerleri kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı?" Hiç kimse, açık açık, inanç hürriyetlerinin genişletilmesine karşı çıkmamasına rağmen, pek çok ağız veya kalem de "ama..." diye başlayan bir parantez içinde, takrir-i .....
Sayı: 047, Sayfa: 042
Sizin Fikriniz - M. Kamil Hüsrevoğlu
BİR KAÇ KONU Derginize iki yıldır aboneyim. Dergiyi beğeniyor ve severek okuyorum. Yuvamız eki de ona ayrı bir tat katıyor. Bunların yanında bir de kitap hediyeniz... Bu güzellikleri bütünlüyor. Altınoluk'taki yazılar gerçekten doyurucu. Yazanlardan Allah razı olsun. Her dergi birbirinden güzel bir eser. Bu köşeniz vasıt.....
Sayı: 047, Sayfa: 047