Şeytan Çarpmış Ekonomi
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEÂLÂ BUYURUYOR: "Faiz yiyen kimseler (kabirlerinden),tıpkı şeytan çarpmış kimseler gibi kalkarlar.......... Allah fâizi mahveder, (fâize karışan malın bereketini giderir) sadakaları çoğaltır. (İçinde,sadaka verilen malları bereketlendirir)." (Bakara,275-276) Aziz okuyu.....
Sayı: 046, Sayfa: 001
Haram Tezgâhına Karşı Ne Yapmalı? - Ahmet Taşgetiren
Önce Türkiye'nin faizli yapısından birkaç rakam vermek istiyoruz. - Bankalar Birliği raporuna göre bankaların 1988 yılı karları 1 trilyon 891 milyar lira olarak gerçekleşti. - Bu dönemde Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı bankaların kârları ise bir önceki yıla göre yüzde 50 artış göstererek 50 milyon dolar.....
Sayı: 046, Sayfa: 003
"Yöneldim Kıbleye..." - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Sevmek bir san'attır, Amennâ, Rasûl-i Kibriyâ'ya, gönül vermiş bahtiyarların, kumru misali dem çekişlerine kulak kabartanlar, bunu hemen fark ederler. Onu sevmenin ve bu sevgiyi dile getirmenin bin bir çeşit yolunu görürler. Dilleri, renkleri, milliyetleri birbirinden farklı nice Resûlullah aşığı vardır. Onların engin sevgi dünya.....
Sayı: 046, Sayfa: 006
Faizin Tozu - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebu Hureyre radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Faiz yemeyen kimsenin kalmayacağı günler mutlaka gelecektir. Biri faiz yemeyecek olsa, yine de ona tozundan bir şeyler bulaşacaktır, "(l) Hazreti Peygamber, Veda.....
Sayı: 046, Sayfa: 008
Gönül Erlerine - Yaşar Fersahoğlu
İnanarak koştuk biz bu meydana;Gelirse bizimle erenler gelsin. Kuru gölgelerden usandık artık! Yolumuza gönül verenler gelsin...  Sahte Kahramanlar gölge etmesin;Görecek işi var çünkü herkesin.Hira dağındaki ilâhî sesin,Olgun meyvelerin derenler gelsin... Bir adım ilerde Peygamber bağı;Aş.....
Sayı: 046, Sayfa: 009
Hayrettin Karaman ile İslam'ın Faiz Yasağı Üzerine... - Altınoluk Röportaj
Kapitalist Ekonomi Tek Alternatif Değil Toplum bünyesindeki kanser * Faiz, tekelleşmeyi süratlendirmekte, servetin belirli ellerde toplanmasına yol açmaktadır. * Kaynak kullanımını sınırlamakta ve işsizliği artırmaktadır. * Faizci Kapital sahiplerinin bencilliği yüzünden toplum kesim.....
Sayı: 046, Sayfa: 010
Faizin Tedricen Haram Kılınması - Prof. Dr. Suat Yıldırım
Nesiller boyunca toplum içinde yerleşmiş bulunan birtakım kötü adet ve gelenekleri bir anda ortadan kaldırmak çok zordur, adeta imkansızdır. Büyük bir kuvvet ve etkili bir nüfuz sahibi olan bir otorite bile bu gayeyi gerçekleştiremez. Bu gelenek, korku belası, ilk etapta zail olsa dahi, çok geçmeden, tekrar zuhur edeceği fırsatları değerlend.....
Sayı: 046, Sayfa: 013
"Kat Kat Faiz" Üzerine Bir Değerlendirme - Prof. Dr. Suat Yıldırım
Yaşadığımız son asırda, faiz ekonomisinin hakim olduğu Batı dünyasının etkisinde kalarak faize İslâm içinde bir yer aramak isteyen bazı kişiler arada bir zuhur ederek: "İslâm, faizi yasaklamış ise de, bu konuda en son nazîl olan ayetle, bu yasağı, "kat kat olan" Cahiliye dönemi uygulamasına mahsus kılmış olup, sermayenin katı olmayan,daha a.....
Sayı: 046, Sayfa: 014
Şeytan Çarpmış Ekonomi Üzerine - Cafer Durmuş
275- Faiz yiyen kimseler (kabirlerinden), tıpkı şeytan çarpmış kimseler gibi çarpılmış olarak kalkarlar. Onların bu hali, "alış- veriş (ticaret) de faiz gibidir" demelerindendir. Oysaki Allah, ticareti helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir ve faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve iş.....
Sayı: 046, Sayfa: 015
"Sıhhatli Ekonomi Öz Kaynaklar Ekonomisidir" - Prof. Dr. Sabahattin Zaim
Faiz, ekonominin olmazsa olmaz bir rüknü değildir. Faizsiz ekonomi olur. Yalnız faiz, kapitalist iktisadi sistemin olmazsa olmaz bir rüknüdür. Esasında kapitalist ekonomi faizin meşru kılınmasından sonra protestan dininde gelişmiştir. Onun için gerek Max Weber gerek Townvell'in kitaplarında Protestanlıkla kapitalizm arasındaki al.....
Sayı: 046, Sayfa: 017
"Faizsiz ve Daha Sağlıklı Bir Ekonomi" - Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Faiz, ekonominin olmazsa olmaz bir rüknü değildir. Ekonomik faaliyetlerin faizsiz bir sistem içinde daha sağlıklı bir biçimde yürütülmesi mümkündür. Ancak bu yapının oluşabilmesi için, sistem bazında aşağıdaki noktalara ağırlık verilmesi gerekir. 1) Paranın satın alma gücünün sağlam bir esasa bağlanması. Günümüz dünya ekonomi.....
Sayı: 046, Sayfa: 019
Faiz Batırır, Zekât Artırır... - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teala faizi noksanlaştırır, sadakaları ise artırır. Nimet kadri bilmeyen hiçbir günahkâra da asla muhabbet etmez. (Bakara;276) Yani Allah Teala faiz karışan malın bereketini giderir ve neticede o malı mahveder, sadakası verilen malı da artırır; ahirette de ecrini kat kat verir. Binaenaleyh sahibi hakkında o mal mübarek olur. Faiz.....
Sayı: 046, Sayfa: 023
Faiz - Sâdık Dânâ
Faiz hakkındaki bazı ayet-i kerîmeler: - Allah faizle geleni mahveder ve sadakaları verilen malı artırır. Ve Allah ısrarla haram yiyen kafirle, ziyade günahkar hiç bir kimseyi sevmez. (Sure-i Bakara, 276) - Ey mü'minler, Allah'dan korkun ve (cahiliyette işlediğiniz) faiz hesabından arta kalanı bırakın (almayın) eğer ger.....
Sayı: 046, Sayfa: 024
Aslı Neyse Aslolur - H. Şeyda Çırağ
Şu ömür denen değirmen Döner, döner öğütür.Çark döndükçe ezilen Buğday ise un olur Çakıl ise kum olur Bazan arada diri Ezilmemiştir belki Bakma ezildiğine Aslı neyse aslı olur Buğday ise ne mutlu Her boğaz arar unu Çakıl ise düşünme Mahkumdur ezilmeye Toprak tohumu arar .....
Sayı: 046, Sayfa: 029
"Faizsiz Ekonomi İçin Tüm Sistem Faizden Arındırmalıdır" - S. Arif Emre
Faiz sağlıklı ekonominin vazgeçilmez bir rüknü değildir. Ekonominin hastalığıdır, hatta kanseridir. Faiz sadece sermayeye dayanılarak, emek ve üretim olmaksızın diğerlerini istismara vasıta olmaktan başka bir netice doğurmaz. Karşılıksız, haksız, aşırı kazanç yoludur. Helal kazancı kirleten, harama çeviren, alın teri sahiplerini .....
Sayı: 046, Sayfa: 030
Faiz Ekonomiyi Küçük Bir Grubun Kontrolüne Sokar - Prof. Dr. Ali Şafak
Ekonominin ve sanayinin temel rükünleri arasında, emek, sermaye, mal yer almaktadır. Ekonominin temel rükünlerini sayanlar faizden söz etmezler. O belki, sermayenin bir rantı gibidir. Nitekim uygulamada, istikrarlı ekonomilerde, kalkınan toplumlarda aslında faiz diye bir şey yoktur ya da çok düşük oranlardadır. Sebebiyse, faiz ekonominin fren.....
Sayı: 046, Sayfa: 031
İneğin Kuyruğu - Ekrem Bektaş
Kız - Anaa! Babam ineği götürüyor!.. Ana-Götürsün kızım, satacak. Kız-Satacak mı? Bizim inek iyi sağılıyordu ya! Ana- Kızım, satıp parayı faize yatıracak, hem o zaman daha fazla para gelecek. Recep- Bundan sonra bankayı sağacağız kızım... Kız- Bankala.....
Sayı: 046, Sayfa: 032
Zikr-i Daim Üzre... - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Ahmed Harb Horasan şeyhlerinden. Ancak hayatı ile ilgili bilgilerimiz pek sınırlı. Sufilerin hayat hikayeleriyle fikirlerini ve sözlerini anlatan Tabakat kitaplarından Feridüddin Attar'ın Tezkiretü'l-evliya'sından başka, diğer eserlerde hayatına dair bilgilere rastlayamadık. (Bk. Tezkiretü'1-evliya, Tahran .....
Sayı: 046, Sayfa: 035
İslâm Dünyası - M. Ahmed Varol
Türkiye'deki başörtüsüne karşı çevreler biraz rahatlamışlardır herhalde. Çünkü şimdiye kadar "Madem Batıcı ve laiksiniz, hiç olmazsa laikliğin uygulanışı konusunda Batı standartlarına uyun" denildiği zaman zorlanıyor, cevap vermekte güçlük çekiyorlardı. Ama şimdi "Bakın demokrasi ve laikliğin beşiği olan Belçika'da Fransa'da da başö.....
Sayı: 046, Sayfa: 038
Kültür Sanat Edebiyat - Altınoluk
Şaşılacak şeydir ki Hazreti Mevlana duygularını ve düşüncelerini hep şiirlerle ifade ettiği, doğunun da, batının da yetiştirdiği en büyük şairlerin takdirlerini, hayranlıklarını kazandığı halde, o kendini şair saymamakta ve şiir söylemekten adeta utanmaktadır. Esasen Hz. Mevlana gibi bir hak aşığına "Şair" demeye insanın dili v.....
Sayı: 046, Sayfa: 040
Ayın Notları - Altınoluk
Dolu dolu bir ay. * Kıran kırana bir mücadeleden sonra Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilişi. Evren'in buruk ve gözü arkada kalır gibi vedası. Kemalist kesimlerde "Atatürk'ün makamı"nı kaybetme hüznü, öfkesi, paniği... * 10 Kasım: Anıtkabirde üç ayrı tören. Özal, İnönü ve Demirel'in, huzurda ayrı ayrı sa.....
Sayı: 046, Sayfa: 043