Sana Ümmet Olmak Ne Güzel
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEÂLÂ BUYURUYOR... "Ey insanlar! Şüphesiz ki size ,kendinizden bir peygamber gelmiştir. Sıkıntıya düşmeniz O'na ağır gelir. O,size son derece düşkündür. Mü'minlere çok çok şefkatli ve merhametlidir." (Tevbe,128) Aziz Okuyucu Altınoluk'un abone kampanyası sürüyor. Ağu.....
Sayı: 044, Sayfa: 001
Ümmet - Ahmet Taşgetiren
ÜMMET ÇERÇEVESİ Ümmet, İslam toplumunun genel adıdır. Ümmetin, etrafında dokunduğu merkez insan, Allah Rasûlü Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellemdir. Ümmet anlayışı, İslam'ın temel dünya görüşü çerçevesinde oluşmuştur. İslam, insanı muhatap alır. Rengi, dili, kavmi ve coğrafyasını ayırdetmek.....
Sayı: 044, Sayfa: 003
O'na Vuslat Arzusu - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
"Ölüm Allah'ın emri/Ayrılık olmasaydı. Ayrılıktan şikayet edenler, hicran yarasının ölümden de acı olduğunu böyle dile getiriyorlar. Anlaşılan odur ki, ölüm, Efendimizin ifadesiyle, "Lezzetleri bıçak gibi kesen" acılığına ve soğukluğuna rağmen, Allah'ın emridir diye kabullenilmiştir. Ama ayrılık hiçbir zaman munis görülme.....
Sayı: 044, Sayfa: 006
Ya Muhammed - Yaşar Alpaslan
Ya Muhammed! sana ashab olmadım, Ahirette olsam memnun olurum.  Sıddîkler, şehidler meclis erkanının Beni de katarsan mesrur olurum.  Ben seni severim benden içerü, Sen de beni sevsen mecnun olurum.  Cennete girmeyi gönlümüz ister, Bir şefaat etsen meskun oluru.....
Sayı: 044, Sayfa: 008
"Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter" - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebû Hureyre (r.a.), Nebî sallellahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: "Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakınız. Zira sizden öncekiler gerekli gereksiz soru sormaları ve peygamberleri hakkında ihtilafa düşmeleri yüzünden helak oldu. Binaenaleyh ben sizi neden n.....
Sayı: 044, Sayfa: 009
Hadis Öğreniminde Edeb - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Güzel bir siret temiz bir görünüm Resûlullah (s.a.) Efendimiz, "Temiz bir gidişat, güzel bir görünüm ve yiyimde giyimde orta yollu davranmak nübüvvetin yirmi beş cüzünden birini teşkil eder"1 buyurmuştur. İbn Vehb, "ben Malik (b.Enes) in şöyle dediğini duydum" demiştir: "Vakarlı, sakin, saygılı olması .....
Sayı: 044, Sayfa: 011
Ravza-i Nebi (sa) Komşularından Ali Ulvi Kurucu Bey'le İstabul Sohbeti - Altınoluk Röportaj
ZULÜMDEN HİCRETE HATIRALAR İÇİNDE Ali Ulvi Kurucu Bey'le sohbetimize Ömer Ziya Belviranlı dostumuz tavassut etti. Ali Ulvi Bey'in, Medine-i Münevvere hayatından yaz dönemleri için verdikleri sıla aralığında, dolu dolu geçen günlerinde bir Altınoluk sohbeti... Mümkün olmaz mı? Altınoluk'la Peygamber şehrinin hocas.....
Sayı: 044, Sayfa: 013
Allah ve Rasulullah Aşkı - Prof. Dr. Mustafa Kara
Peygamberimizin hayatını ve faaliyetlerini konu alan eserlere Siyer veya Siyer-i Nebi dendiğini biliyoruz. Birçok alim, tarihçi ve sanatkar son Peygamber (s.a.)in hayatını incelemiş, konu ile ilgili düşünce tesbit ve yorumlarını kaleme almıştır. İlk asırlarda nesir-düzyazı olarak başlayan bu faaliyet, zamanla şairlerin de .....
Sayı: 044, Sayfa: 017
Büyük Nebi - Hamit Gün
Alemlere rahmetsin büyük Nebî. Eşref-i mahlukatsın, emcedsin büyük Nebî. Gelmeseydin Cihanın hüsrandı sonu. Yaratandan merhametsin büyük Nebî. Amel etmeyene senin emrinle, Uzakta durur cennet büyük Nebî. Sen sevginle yanan bu ümmetine,Ahirette yardım et büyük Nebî. Sen bulması.....
Sayı: 044, Sayfa: 019
Eş-Şifa - Dr. Akif Köten
Kadı İyaz H.476-544 / M.1083-1149 yılları arısında Mağrib ve Endülüs'te (Kuzey Afrika ve İspanya) yaşamış, büyük bir İslam alimidir. İslamî ilimlerin hemen her şubesiyle meşgul olan Kadı İyaz, bilhassa Hadis ve Fıkıh sahasında önemli eserler vermiştir. Tahsilini doğduğu şehir olan Sebte'de tamamlay.....
Sayı: 044, Sayfa: 020
Rahmet - Nuri Kahraman
Alemlere rahmettir Hazret-i Rasûlullah Hiç tükenmez servettir Hazret-i Resûlullah Hak katında övülmüş, ebediyyen sevilmiş Mahmuddur, hem Ahmeddir Hazret-i Rasûlullah!.   .....
Sayı: 044, Sayfa: 021
Dinî Bağlılık - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri Tevbe süresinde: "Erkek kadın bütün mü'minler (tevhid'de) birbirlerinin velileridirler."1 buyurmuştur. Ya'ni mü'minler tevhîd'de birleşmek suretiyle hem dünya ve hem de ahiret işlerinde birbirlerinin yardımcısıdırlar, demektir. Şüphesiz ki, dînî bağlılık, te.....
Sayı: 044, Sayfa: 023
Merhamet - Sâdık Dânâ
Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri Musa aleyhisselama vahyen buyurduki: - Merhametli ol, taki ben de sana merhamet edeyim. Ben çok merhametliyim. Kim ki merhametli olursa, ben de ona merhamet eder ve kendisini cennete koyarım, merhametlilere müjdeler olsun. (Fethurrabbanî, Sohbet 83) RASÜLÜ EKREM .....
Sayı: 044, Sayfa: 024
Bu Gece - M. Avni İman
Geliyor asrın karanlıklarına doğacak, aşk güneşi Yanacak, kararmış gönüllerde yeniden iman ateşi Cehlin zulmetinde, her gün boğarken kardeş kardeşi Bayram etti arz, bana geliyor habîbi Hüda bu gece   Gökler açılmış kandil, kandil nur saçıyor semavat Kıyamda yıldızlar, aylar, selam durmada bütü.....
Sayı: 044, Sayfa: 028
"Hakk'a Vuslat Nefsten Kopmakla Olur" - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Adı Semnun bin Hamza, künyesi Ebu'l-Hasan ve Ebu'l Kasım. Nisbesi el-Bağdadi, lakabı el-Havvas. Aslen Basralıdır; fakat Bağdat'ta yaşadı ve orada öldü. Seriy es-Sakatî, Muhammedi bin Ali el-Kassab ve Ahmed el-Kalanîsî'nin sohbetlerine katıldı. Cüneyd ve Ruveym île çağdaş ve pirdaş. Sevgi ve aşk konusunda söz söylemesi v.....
Sayı: 044, Sayfa: 029
Meded Kıl Sultanım - Mustafa Necati Bursalı
Hasret-i hicrinle can-ü ten yandı,Meded kıl Sultanım, Şah-ı Levlak'sın. Dil-i zarım yine kana boyandı, Meded kıl Sultanım, Şah-ı Levlak'sın!..(l) Bîkes derdimendim, gönül hûn oldu, Ahval-i perişan bir Mecnun oldu, Yok bende liyakat dil mahzun oldu. Meded kıl Sultanım, Şah-ı Levlak'sın!........
Sayı: 044, Sayfa: 030
Bilmeden Basıp Geçtiğin Bu Toprak - Mustafa Özdamar
ÇİZMECİLER TEKKESÎ Kabataş meydanında yollar ve duraklar ağının ortalarında "Dur yolcu, bilmeden basıp geçtiğin bu toprak, bir devrin battığı yerdir" der gibi dimdik duran tarihî, ulu bir çınar var. Hemen altında da bir mezar. Burada vaktiyle Fatih'in Çizmecibaşısı Mahmud Bedreddin Ağa'nın bir açık namazga.....
Sayı: 044, Sayfa: 031
Şemsi Bey'in Şemsiyesi - Ekrem Bektaş
Şemsi Bey, Baston yerine kullandığı şemsiyesine dayanarak, yavaş adımlarla parktaki kanepesine yaklaştı. Seksen yıllık kamburunu doğrultarak bir "ah!,, bir de "of!,, çekti; oturdu... Bir yaz boyunca, sıcaklardan kaçarak sığındığı bu ağaç gölgesi. Eylül ayıyla birlikte Şemsi Bey'e biraz serin gelmeğe başlamıştı... "Bu güzel .....
Sayı: 044, Sayfa: 032
Ümmetin Bunalımı Düşünce Alanında" - Dr. Ali Türkmen
"Müslüman bir gelecek" konusu, ümmetin ortak meselesi. Doğudan batıya duyarlı bütün zihinlerde, geleceği yeniden kazanmanın şartları araştırılıyor. Böyle bir fikrî muhit de Amerika'da teşkil edilmiş durumda. Üç önderini şehid veren bu müessesenin adı "İslam Düsüncesi Enstitüsü" Dr. İsmail Farüki'nin şehadeti ve "Bilginin İsla.....
Sayı: 044, Sayfa: 033
Farûkî ve 19 - Altınoluk
İngiltere'de yayınlanan haftalık el-Muslimûn gazetesinin sorularına cevap veren, Amerika'daki İslam Düşüncesi Enstitüsü'nün müdürü Dr. Daha Cabir el-Ulvanî, enstitünün kurucusu ve tanınmış müslüman ilim adamı İsmail Raci el-Farukî ile eşi Lamia el-Farukî'nin bir bahaî tarafından öldürüldüğünü söylüyor. el- Divanî bir ihbar üzerin.....
Sayı: 044, Sayfa: 034
Said Havva'nın Tefsiri El-Esas Fi't-Tefsir Hakkında... - Cemal Nar
Yıllar önce, iki büyük eserin, tefsirde "el-Esas fi't-Tefsir" ile hadiste "el-Esas fi's-sünneti ve Fıkhiha " nın baskıya girdiğini duyunca, fevkalade heyecanlanmış, neticeyi dört gözle bekler olmuştum. Bir gün, tefsirinin mukaddimesinde sevinerek okudum ki. Nassları Bilme ve Anlama kaidelerinde Esas" diye, yine, konu itibariyle .....
Sayı: 044, Sayfa: 035
İslâm Dünyası - M. Ahmed Varol
Polonya Dayanışma hareketinin parlamento grubu başkanı tarihçi Prof. Bronislaw Geremek, BBC'nin kendisiyle yaptığı mülakatta. Doğu Avrupa'da Yalta Anlaşması'ndan sonra kurulmuş olan konünist egemenlik ve tekelin artık ortadan kalkmaya başladığını söyledi. Geremek'in bu açıklaması bazı önemli noktalara dikkat çekmektedir. Ö.....
Sayı: 044, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
Son olarak basına, Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK'ya karşı savaş veren Jandarma Birliklerinin hazırladığı bir rapor yansıdı. Raporun bölgeyi insan unsurundan arazi şartlarına, hatta iklim özelliklerine kadar değerlendirdiği bildiriliyor. Raporun ilgi çekici bir yönü, devlet-halk ilişkilerinin nasıl geliştirilebileceği üzerine.....
Sayı: 044, Sayfa: 041
Sizin Fikriniz - M. Kamil Hüsrevoğlu
Derginiz Altınoluk, Allah'a şükür, inandığı yolda, mü'minin inşası için hizmet veren bir dergi. Allah razı olsun. Derginizi okuyan gençlik olarak, sizlerden bazı isteklerimiz olacak. Bir uyanış, kalkınma, dirilme görülmekle birlikte gençliğimiz İslamî konularda bilgisizliğini hemen ortaya koyabiliyor. Öyle ki, konuştuğumuz vey.....
Sayı: 044, Sayfa: 047