Nasıl Bir Nüfus Politikası?
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEÂLÂ BUYURUYOR... "Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da Sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadet yollarımızı göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü tevbeleri daima kabul eden ve merhametli olan Sensin." (Bakara, 128) Aziz Okuyucu, Sizi bu defa.....
Sayı: 043, Sayfa: 002
Müslüman Gelecek İçin... - Ahmet Taşgetiren
Yola Hazreti Peygamber (s.a.) den çıkalım. Resulullah tebliğe başlarken gönlüne nakşedilen ufuk "müslüman bir gelecek inşası" olmalıydı. Müşrik bir toplum içindeydi. Her yer zifiri karanlıktı. Işık tek kendisinin gönlündeydi. Oradan Hazreti Hatice'ye, Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ali'ye ve diğer ilk müslümanlara geçti. Resulullah, İslam'ın ışık.....
Sayı: 043, Sayfa: 003
"Muhabbet Mülkünün Hanı" - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Fahr-i Kainat Efendimize çocukluk yıllarında aşık olanlardan söz etmiştik. Bunlardan biri de Zeyd b. Harise'dir.Onun acıklı bir hikayesi vardır: Daha çocukluğunun ilk devresinde haydutların pençesine düştü ve köle diye satıldı. Ana kucağının, baba bucağının hasretiyle yandı, tutuştu. Sonunda Hz. Hatice validemize hediye edildi......
Sayı: 043, Sayfa: 006
Ümmetin Bunalımı - Dr. İsmail Raci Farûki
İslam alemi/ümmeti milletler merdiveninin şu anda en alt basamağında bulunuyor. Yüzyılımızda, başka hiç bir millet benzeri yenilgi ve aşağılanmalara maruz kalmamıştır. Müslümanlar yenildi, kitleler halinde kıyıldı, toprak ve servetleri, hayat ve umutları çalındı. Aldatıldılar, sömürgeleştirildiler ve sömürüldüler; misyonerlerin tecavüz.....
Sayı: 043, Sayfa: 008
Coşkusu Sünnet'ten Yana Nesiller - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Abdullah b. Amr radıyallahu anh'den; "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu" demiştir: "Her amelin bir coşkusu, her coşkunun da bir gevşemesi vardır. Kimin (asıl) coşkusu sünnetimden yana olursa, o mutlaka kurtulmuştur. Kimin de istek, arzu ve rağbeti sünnet dışına yönelik olursa, o helak olmuştur"1.....
Sayı: 043, Sayfa: 009
Hadis Öğrencisi - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Daha önce neşredilen bir yazımızda "el-Câmili Ahlâkı'r-Râvi ve Âdâbı's-Sâmi" adlı eserinden yararlanarak Hatîb'in "Hadis Öğrencisi" ile ilgili görüşlerinden bir özet sunmuştuk.1 Bundan böyle bu sütunda Hatîb'in hadîs öğrencisi ve hadis hocasının uyması ve uygulaması gerekli usullere dair düşünceleri sunulacak.....
Sayı: 043, Sayfa: 011
Vasıflı Bir Müslüman Nesle Doğru... - Altınoluk Röportaj
Fikir adamlarımıza aşağıdaki soruyu yönelttik: "- Gelecekte sorumluluklar üstlenecek daha vasıflı bir müslüman nesil yetiştirmek için, memleketimiz şartlarında, fertler ve müesseseler olarak sizce neler yapılmalıdır." Sorumuza gelen cevapları sayfalarımıza aktarıyoruz. Bunlar birer düşünce .....
Sayı: 043, Sayfa: 013
"İstenildiği Kadar Çocuk" Mümkün mü? - Ali Rıza Demircan
Bismillahirrahmanirrahim, Allah'a hamd, Resûlü Muhammed'e salât ve selâm ederim. "İstenildiği kadar çocuk" ifadesiyle cemiyetimizin gündemine getirilen ve giderek artan bir propaganda ile hayatımıza mâl edilmeye çalışılan aile planlaması ilk nazarda makul bir düşünce ve atılım gibi görülmektedir. Bu sebeple aile planlam.....
Sayı: 043, Sayfa: 018
Peygamberlerin Kur'an'da Geçen Duâlarından - Şeyma Akça
Âdem aleyhisselâm ve Havva vâlidemizin duâsı "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz"(l) Nûh aleyhisselâmın duâsı "Ey Rabbim! Ben hakkında bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemez.....
Sayı: 043, Sayfa: 020
Yeni Zamanların Yeni İnsanları - Savaş Şafak Barkçin
Tarihin bir akış, bir süreklilik ve bir beşeriyet aynası olduğunu anlayanlar için, herhangi bir tarihî anın belirttiği önem de bu sürekliliğin sahip olduğu anlama bağlıdır. 21. yüzyılın nelere gebe olduğunu, 20. yüzyılın getirdiği değişimleri, (aslında vasıf olarak çürümeleri) gözönüne alarak açıklamak bilinmeyen bir gelecek için tedar.....
Sayı: 043, Sayfa: 021
Leylâ - Mehmet Âkif Ersoy
Hayır! Şark'ın, o hodgâm olmıyan Mecnûn-i nâ-kâmın, Bütün dünyada bir Leylâ'sı var: Âtîsi İslâm'ın. Nasıldır mâsivâ, bilmez; onun fânisidir ancak; Bugün, yâdıyle müstağrak, yarın, yâdında müstağrak! Gel ey Leylâ, gel ey candan yakın cânan, uzaklaşma! Senin derdinle canlardan geçen Mecnun'la uğraşma! .....
Sayı: 043, Sayfa: 022
Evlâd Hakkı - M. Sâmi Ramazanoğlu
Ebû Hureyre -radıyallahu anh- Resûlullah -sallâllâhü aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğunu rivayet eylemiştir: - Her doğan çocuk muhakkak İslâm fıtratı üzere doğar. Sonra anasıyla babası onu yahûdî, yâhud nasârâ, yâhud mecûsî yaparlar. Nasıl ki her hayvanın yavrusu âzâları tam olarak doğar. Hiç o yavrunun burnun.....
Sayı: 043, Sayfa: 023
Edeb - Sâdık Dânâ
Resûlü Ekrem Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerinin Edeb ve Hayâsı Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, örtüsüne bürünmüş bakire bir genç kızdan daha edebli idi. Aşırı hayasından, ömrün de hiç bir adamı azarlamamış, yürürken sükunetle yürümüş, hiç bir zaman kahkaha ile gülmemiştir. O devirde Arabistan'da ve .....
Sayı: 043, Sayfa: 024
Kaçırma Hiç Seherleri - Nuri Kahraman
Ne güzeldir öter kuşlar Kaçırma hiç seherleri Hakk'ı zikre koyulmuşlar Kaçırma hiç seherleri Rüzgâr eser, okşar teni Tut önüne, aç yelkeni Menzile erdirsin seni Kaçırma hiç seherleri  Ağaçlar altından sağla Katıl saflara, el bağla Çiçeklerle sen de ağla Kaçırma hiç seherleri&nbs.....
Sayı: 043, Sayfa: 029
Riya Amansız Bir Düşman - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Adı Yusuf bin Hüseyin, künyesi Ebû Yakup, nisbesi er-Razî İran'ın Cibal bölgesi şeyhlerinden. Zünnun Mısrî müridi. Ebû Türab Nahşebî ve Ebû Said Harraz ile çağdaş ve arkadaş. Sonuncusu ile bazı seferlerde bulundu. Hadis ilmi ve rivayetiyle meşgul oldu. Yusuf Razi, şöhreti afet sayan, hiçliği esas alan tasavvufi bir kişili.....
Sayı: 043, Sayfa: 030
Kirazoğu Hocamız - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Kısa Çizgilerle Hayatı Hocamız 1916 Kayseri doğumlu. Kirazzade Hoca Ahmed Efendi'nin oğlu. Ticaretle uğraşan babasının işi gereği aile, zaman zaman İstanbul'da ikamete mecbur kaldığından hocamız, ilk ve orta tahsilini kısmen İstanbul'da, kısmen de Kayseri'de tamamladı. Yüksek tahsilini İstanbul'da Mühendisl.....
Sayı: 043, Sayfa: 032
Hizmete Doymayan İnsan - Ali Ulvi Kurucu
"Her eser, güttüğü davadan alır kıymetini" diyen şair; bu mısra'a ne derin hakikatler sığdırmıştır. Herkesin, belirli bir vazîfe için dünyaya geldiği bilinen bir gerçektir. Fakat, her kaidenin bir istisnası bulunduğuna göre; -nur içinde yatsın-, Ömer KİRAZOĞLU ağabeyimiz işte, bu istisnalardan birisi idi... .....
Sayı: 043, Sayfa: 034
İslâm Dünyası - M. Ahmed Varol
İslam Dünyası'nda Sol Geriliyor İslam dünyasında komünist faaliyetleri başlatanlar çoğunlukla Müslüman asıllı olmayanlardır. Mesela Mısır Komünist Partisi'nin kurucuları Perius ailesine mensup altı kardeş, Yanaklis adlı bir Yunanlı ve Alman mı, İtalyan mı, Rus mu yoksa İsviçreli mi olduğu kesin bilinmeyen Ruzinkal.....
Sayı: 043, Sayfa: 037
936 Liraya Satılan Dergah - Mustafa Özdamar
İLYAS ÇELEBİ CAMİÎ VE AKARCA KADİRİ ZAVÎYESİ Fındıklı'da Kılıç Ali Paşa Mahallesi İlyas Çelebi sokağındaki 56 ada 8 parsel sayılı İlyas Çelebi Camii, diğer adıyla Akarca Mescidi; Kalyoncular Defterdarı İlyas Çelebi'nin çelebiliğini yansıtan zarif bir mabed. Günümüzde yüzü cami olarak gül.....
Sayı: 043, Sayfa: 041
Ayın Notları - Altınoluk
Gökten kağıt yağıyordu. Köyün üstünde fırıl fırıl dönen helikopter, tomar tomar kağıt boşaltıyordu insanların üstüne. Kağıtlar süzüle süzüle iniyor, çocuklar ve köy halkı birer tane kapabilmek için yarış ediyordu. Birisini de Memiklerin Hüseyin kaptı. Heceleye heceleye okudu. Kur'an-ı Kerim'den alınmış bir ayetti bu: .....
Sayı: 043, Sayfa: 042
Sizin Fikriniz - M. Kamil Hüsrevoğlu
Çok muhterem ALTINOLUK yetkilileri. Allah'ın sonsuz rahmet, bereket ve selamı üzerinize olsun. Ben aciz, imamlık vazifesi yapmaktayım. Dergimizin ilk sayısından (Mart-1986) itibaren mevcut. Sizden istirhamım "Sizin Fikriniz" sayfasının mümkünattan ise biraz genişletilmesi. Daha önce "ALTINOLUK" isimli biraz siyasi bir şiir göndermi.....
Sayı: 043, Sayfa: 047