Müslüman Çağa Hazır mı?
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEÂLÂ BUYURUYOR... Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman ediyorsanız en üstün sizsiniz. Eğer siz bir yara almışsanız, aynı yarayı düşmanlarınız olan o topluluk da almıştır. Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviririz ki, Allah, iman edenleri belirtsin. İçinizden şahitler meydana çıkarsın. Allah zali.....
Sayı: 042, Sayfa: 002
İnsanlığın Çağrısını Duymak - Ahmet Taşgetiren
Daha düne kadar, dünyaya, onu aralarında parsellemiş bulunan süper güçlerin gözüyle baktığımızda, her şeyi süt liman görürdük. Medeniyet ve teknolojide zirveyi yakalayan insanoğlu mutluluktan uçmaktaydı. Cenneti dünyada bulduğuna göre ne ahirete ne de onun cennetine gerek yoktu. Zaten cenneti bulmuşken, cehennemi kim düşünürdü? .....
Sayı: 042, Sayfa: 003
Peygamber Hasreti - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Sevginin ifadesi, sevenler kadar çok ve değişiktir. Resûlullah aleyhi'ssalatü ve's- selam'ın âşıkları da canlısından cansızına varıncaya kadar sayısız olduğu için, ona duydukları sevgiyi farklı şekillerde ifade etmişlerdir. Hanînü'l-ciz'=kütüğün inlemesi diye bilinen hadis-i şerifte, onun hasretine dayanamayıp inleyen bir kütüğün insan.....
Sayı: 042, Sayfa: 006
İslam'ın Yüceliği - Ömer Kirazoğlu
Muhterem Hocamız Ömer Kirazoğlu, 16 Zilhicce 1409/19 Haziran 1989 günü. Medine-i Münevvere'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cennetü'l-Bakî'a defnedilen muhterem hocamıza Allah'tan rahmet diler, aile efradına ve gönül dostlarına taziyetlerimizi sunarız. Hocamız emanetini hep sırat-ı müstakim üzere taşımış gönül eh.....
Sayı: 042, Sayfa: 008
Nimetin İzi - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Abdullah b Amr (radıyallahu anh)'dan, demiştir ki; "Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu": "Allah, (verdiği) nimetin izinin kulu üzerinde görülmesinden hoşnut olur."1 Tirmizî'nin Edeb, Ebû Davud'un Libas bölümlerinde yer verdikleri hadisimiz, nimete şükrün, onu.....
Sayı: 042, Sayfa: 009
İlk Okuyormuş Gibi - Pınar Yüksekkalaycı
İnsanın farklılığı, ot gibi bitip ot gibi yiten bir varlık olarak yaratılmamasından ileri gelir. İnsan devamlı mükemmeli bulmak için gayret sarf etmelidir. Ben bugün neler yaptım sorusunu soracak kadar kendini hatırlamalıdır. Ama ne yazık ki, laf olsun diye yaşayanların sayısı bir hayli kabarık! Neden? Size; sevgi, hayret, duyarlılık vasıf.....
Sayı: 042, Sayfa: 011
Çağ ve İslâm Üzerine Düşünceler - Altınoluk Röportaj
İçinde yaşadığımız çağ, hepimizi içten içe bir hesaplaşmaya sevk ediyor olmalıdır. Çağı değerlendirmek, İslâm'ı yaşamak ve müslümanca bir izzet sahibi olabilmek... İşte düşüncemizi dolduran meseleler. Biz, bu meseleleri soru haline getirerek müslüman aydınlarımıza sorduk. İşte sorular ve cevaplar. Bîr müslüman .....
Sayı: 042, Sayfa: 013
Gücümüz ve Zaafımız İslâm Ülkelerinde İslâm ve Yönetimler - M. Ahmed Varol
Bugün İslâm Konferansı Örgütü (İKÖ)'ne üye 46 ülke vardır. Bu ülkelerin toplam nüfusu yaklaşık olarak bir milyar elli milyonu bulmaktadır. 46 İslâm ülkesi içinde en kalabalık olanı 160 milyonu bulan nüfusuyla Endonezya'dır. En az nüfusa sahip olan İslâm ülkesi, 170 000'le Maldiv'dir. Toprak bakımından en geniş İslâm ülkesi, 2.381.740.....
Sayı: 042, Sayfa: 020
Ehl-i Küfrün Propagandası - M. Sâmi Ramazanoğlu
"Eğer Allah Teâlâ size yardım ederse size gâlib olabilir kimse olmaz. Ve eğer yardım etmezde sizi rüsvay kılarsa bundan sonra size yardım edecek kimdir? Ve kimler yardım edebilir? Elbette yardım edemez ve ancak Allah Teâlâ'ya mü'minler îtimad eylesin ve mütevekkil olsunlar ki Allah'ın yardımına istihkak kesb etsinler!" (Al-i imran: .....
Sayı: 042, Sayfa: 023
Edeb - Sâdık Dânâ
Kul için en faydalı edeb, dine bağlılık, dünyaya düşkün olmamak ve Rabbini tanımaktır. (Hasan Basri) Hazret-i Ali radıyallahu anh'den; Resûlü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: -Beni Rabbım edeblendirdi, edebimi de üstün ve güzel eyledi. Gene buyurdular: Kişinin ç.....
Sayı: 042, Sayfa: 024
Zikr-i İlahî - Mustafa Necati Bursalı
Gökten rahmet, nur iner, Allah'ı zikredince. Bir tatlı huzur iner, Allah'ı zikredince!.. İman coşmaya başlar, Nefis atı yavaşlar, Biter cenkler, savaşlar, Allah'ı zikredince!.. Bir sevda sarar canı, Artar insanın şanı, Alır Cennet nişanı, Allah'ı zikredince!.. Kalb duru.....
Sayı: 042, Sayfa: 029
"Sevgi, Sevdiğine İtirazı Terk Etmektir." - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
"Akıllı insan, nefsini boş şeylerle meşguliyetten koruyandır." Adı Ruveym bin Ahmed, künyesi Ebû Muhammed, nisbesi el-Bağdadî. Bağdatlıdır. Davud el-İsfahani'nin mezhebine bağlı bir fakih idi. Kıraat ilminde üstaddı. Bu ilmi, İdris bin Abdülkerim Haddad'dan aldı. Sufîler ar.....
Sayı: 042, Sayfa: 030
Âbid ve Âbidlik - Altınoluk
ÂBİD VE ÂBİDLİK Âbid, ibadete düşkün, çokça ibadet eden kimse demektir. Kur'an'da tekil ve çoğul (ubbad, Âbidin) haliyle, toplam on iki yerde geçer. Bir ayet-i kerime şöyledir: "Ey Muhammed, Allah'a tevbe eden, ibadete düşkün (Âbidleri), O'nu öven, O'nun uğrunda gezen.... mü'minleri müjdele!" (et-Tevbe.....
Sayı: 042, Sayfa: 031
Şartlı Biat - Seyfettin Zeybek
Her kul vad edildiği gibi amelinin karşılığını görmek üzere hesap yerinde idi. Fakat Nedim ağzına kadar terine gömülmüştü. Dünyada beraber olduğu arkadaşlarını aradı gözleri. Bir kısmı daha oralarda idi. Ama onlar kendisi gibi değildi... Sesini onlara duyurmağa çalıştı. Fakat ağzını açtıkça teri ağzına doluyor ve seslenemiyordu. .....
Sayı: 042, Sayfa: 032
Tophane'yi Nakış Nakış İşleyen Gönül Sığınakları - Mustafa Özdamar
HOCAZADE MEHMET TAHÎR EFENDİ PAŞA BABA DERGAHI Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi 462 ada 33 parsel Hocazade Mehmet Tahir Efendi Paşa Baba Tekkesi. Tahsin Öz'ün "İstanbul Camileri"nde (C.2, S,71) gerek "Hadika"ya ve gerekse kendi gözlemlerine dayanarak verdiği bilgilere göre, mahalleye adı.....
Sayı: 042, Sayfa: 033
İslâm Dünyası - M. Ahmed Varol
Bolşevik ihtilalinin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin, Kasım 1917'de Rusya sınırları içinde yaşayan Müslümanlara yönelik ilk beyanatında şöyle diyordu: "Ey Rusya Müslümanları! Ey Doğu Müslümanları! Ey yoldaşlar! Ey kardeşler!... Dininiz, Kur'an'ınız ve ibadet hürriyetiniz adına devrime katılın. Biz sizin dininize, camil.....
Sayı: 042, Sayfa: 034
Zulmün Diğer Adı Bulgar mıdır Acaba? - Altınoluk Röportaj
Zulmün diğer adı Bulgar mıdır acaba? Öyle değilse bile Jivkov'un bunu ispat etmek için var gücüyle çalıştığı bir gerçek... Türkiye sınırlarına yığdığı yüz binlere ulaşan çoluk-çocuk, genç-ihtiyar insanlar sanki birer çığlık olmuş, Bulgar zulmüne karşı isyanı haykırıyorlar... Sadece teybinizi uzatmanız kâfi... Ona doluşan çığlıkları .....
Sayı: 042, Sayfa: 036
Her Gönülde Üç Atlı - Ekrem Bektaş
Kanije'nin burçları sabahın alaca karanlığında belli-belirsiz bir hayal gibi... Kalenin kapısı açıldı; üç atlı helalleştiler; çıktılar... Atlar, uzun sürecek bir yolculuğun farkında; atlılar her zamanki arzu içinde neş'eli... Bazan hızlı bazan yavaş adeta hiç at sırtından inmeden yol aldılar. Gündüzün sıcağında terlediler; gecenin ser.....
Sayı: 042, Sayfa: 038
Yüzyıldan Uzun Bir Gün'ün Sonunda - Oğuz Karaçay
-Aytmatoğlu Cengiz'e- Bir dost iklimin habercisidir.Kırgız oymağından esen Cengiz rüzgarı,Okşadığından beridir ruhlarımızıKaynamakta ten kazanında yüreğimiz... "Beyaz Gemi" ile açıldık Isık-göl'e Ruhlarımız serâzâd, pupa yerken, Ayaklarımızda prangalar, azadlık ellerinde, Vardık selam ve.....
Sayı: 042, Sayfa: 039
Ayın Notları - Altınoluk
Anayasa Mahkemesi, son iki ay içinde iki önemli tavır ortaya koydu. Birisi Sosyalist Parti ile ilgili kararında, diğeri ise Başörtüsü hakkındaki kararın gerekçesinde... Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Sosyalist Parti'nin kapatılması isteğiyle açtığı davayı reddederek Parti'nin kapatılamayacağına karar verdi. Daha da ö.....
Sayı: 042, Sayfa: 040
Sizin Fikriniz - M. Kamil Hüsrevoğlu
Her Müslüman Birer "Muhammedül-Emîn" Olmalıdır İnsanların birbirinden emin olarak yaşamaları, toplumdaki fertleri birbirine kaynaştıran, en önemli manevi unsurdur. En üstün doğruluk ölçüsü emanettir. Başkalarının hakkına ve bize bildirilmiş sırrına hürmet etmek emanetin ilk şartıdır. İşin içine hak girince, emin insan olmanın şartı, bü.....
Sayı: 042, Sayfa: 047