Müslümanca Yaşama Sorumluluğu
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEALA BUYURUYOR... "'Allah'ın rahmeti sebebiyle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sen sert ve katı kalpli olsaydın, muhakkak ki insanlar, etrafından dağılır, giderlerdi..." Âl-i İmran, 159 Aziz okuyucu, Sizlerle ilişkilerimizdeki en zor konu parayı konuşma.....
Sayı: 041, Sayfa: 001
Yaşamak -Yaşamamak - Ahmet Taşgetiren
İslâm'ı yaşamak, günümüz müslümanının temel problemlerinden biri. Konunun problem haline gelişi, müslümanların, İslâm dışı şartlarla kuşatılmış olması sebebiyledir. Fert olarak müslüman, İslâm dışı şartlarla kuşatılmış durumdadır. Toplum olarak da öyle. Vaktiyle İslâm'ın hakim değer yargısı olduğu ülkeler, bugün İslâm dışı sosyal sistemlerin k.....
Sayı: 041, Sayfa: 003
Öyle Bir Sevgi - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Sevilen nice insan gelip geçmiştir şu dünyadan. Ama Resül-i kibriya'ya duyulan sevginin bir benzeri ne görülmüş, ne de duyulmuştur. Özellikle Ashab-ı Kiram arasında, bu emsalsiz sevgiyi engin gönüllerinde besleyip geliştiren nice büyük insan vardır. Onlar birer sevgi sıradağıdır. Bu sıradağlarının başında Hazreti Ebû Bekir.....
Sayı: 041, Sayfa: 006
En Kârlı Mü'min - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebû Bekre radıyallahu anh'den nakledilmiştir: Bir adam; -- Ey Allah'ın Resûlü, en kârlı mü'min kimdir? diye sordu. Nebî sallallahu aleyhi 've sellem; -- Ömrü uzun, ameli güzel olandır" cevabını verdi. Bu defa adam; -- En zararlı mü'min kimdir? dedi. Peygamber sallellahu aleyhi ve sellem;.....
Sayı: 041, Sayfa: 008
Mihver İnsan - Prof. Dr. Sabahattin Zaim
Yumurtayı civciv haline getiren, ona sahip olan, onu koruyan, onun başını bekleyen, onun üstünde bulunup onu ısıtan kuluçka halindeki tavuktur: Eğer tavuk, günlerce sabit bir noktaya bakmadan yumurtalarını beklemese hepsi cılk olur, bozulurdu. Mihver insan bizi heybetli ağaçlar gibi gölgesinde barındırmakta, bizi geliştirmekte olan insandır. M.....
Sayı: 041, Sayfa: 009
Örnek Müslüman - Prof. Dr. Selçuk Eraydın
Yüce dinimizin kendine has itikadını ve o inanca bağlı amel ve ahlakını bir bütün olarak yaşamadığımız müddetçe, onu temsil ettiğimizi iddia edemeyiz. İslâm ideali ise insan idealidir. Çünkü din insan için vardır. Bu idealin gıdası da kalbde oluşan sevgidir. Sevgisi olmayan insanların dindarlıkları sadece bir gösteriden ibaret kalır......
Sayı: 041, Sayfa: 010
Abdülhadi Hoca ile Sohbetimizden... "Mü'minleri, Kardeş Yapacak Çevre" - Altınoluk Röportaj
Altınoluk'un sohbet halkası, bu defa Diyarbakır'da, İki Hocaefendi'nin etrafında teşkil edildi. Recep Uzun, Halit Çekici, F. Salih Demir ve Muhsin Serçe dostlarımız, yayın kurulumuz adına Abdülhâdi ve Ahmed Meylanî Hocaları ziyaret ederek, onların dünyalarını sizlere taşımaya gayret ettiler. Sohbet halkamızın İstanbul dışına ikinci taşışıydı .....
Sayı: 041, Sayfa: 012
Ahmet Meylani Hoca ile... 'Gençler, İslâm'la Daha Çok Buluşmalı' - Altınoluk Röportaj
Bir yatsı sonrası, bir dost evinde, Ahmet Meylanî Hocaefendi'nin sohbetindeyiz. Alim, fazıl insanların sohbetindeki bereketi yaşamak dileği ile gözlerimiz, kulaklarımız, gönüllerimiz Hocaefendiye yönelmiş... Sadece sözler değil, sükutlar, tavırlar da eğitiyor bu meclislerde. Sohbet, Meylanî Hoca'nın hayatından notlarla başlıyo.....
Sayı: 041, Sayfa: 013
Veda Ederken - Müberra İmral Çelik
Sonra Veda tavafı ve iki rekât namazAh! bu günler bitmese can burdan ayrılamaz.Zemzemle yıkanıyor dualar ediyoruzŞifa, faydalı ilim, bol rızık diliyoruz. Tekrar geliş diledim Mültezem'de Rabbimden Veda etmek zor oldu, bir şey koptu kalbimden Yüzüm dönük Kabeye geri geri çekildim Ayrılıyorum diye üzüldüm, he.....
Sayı: 041, Sayfa: 014
Naylon İmam ve Fiilî Tebliğ - Ali Rıza Demircan
Yanılmıyorsam 1974 yılıydı. Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Merkez Cami İmam-Hatipleri için Bolu Eğitim Merkezi'nde düzenlemiş olduğu hizmet içi eğitim kursuna katılmıştım. Takriben 20 gün süren bu kursta yaş ortalamaları kırkın üstünde olan İmam-Hatiplilerimizle tanışıp kaynaştım. Bu muhterem şahsiyetler içinde unutulmaz hatıral.....
Sayı: 041, Sayfa: 015
Kâbe Yollarında - Halil Dedeoğlu
"AŞKIN YOLU, CENNETİN YOLU, KABENÎN YOLLARI ZORLUKLARLA ÇEVRİLMİŞTİR." Kabe; uzun yıllar âhıyla yanıp tutuşan insanları aşk ve sevgi ile kendine çeker. Resimli seccadelere bakarak aşkını coşturan, gidip gelenlerin sohbetleriyle doymaya çalışan ve yüreğinde yıllarca sevgisinin açlığını duyan insanları kendine çağırır. Dünyanın d.....
Sayı: 041, Sayfa: 016
Günlük Hayatta Tebliğ Hassasiyeti - İsmail Seyidoğlu
Tebliğ deyince ilk olarak akla sözlü davet, tavsiye ve irşad faaliyetleri gelir. Oysa, insan sadece dili ile konuşan bir varlık değildir. O, hareketleriyle, davranışlarıyla, tepkileriyle, tasvipleriyle, jest ve mimikleriyle, yiyip-içmesi, giyinip-kuşanması, oturup-kalkması ile hasılı günlük beşerî işleriyle de sürekli konuşmakta, çevresin.....
Sayı: 041, Sayfa: 017
Müslüman Olmayan Sosyal Çevre İçinde... - Cemal Nar
En çok sorulduğumuz sorulardan biriyle başlayalım isterseniz. Efendim, kafir komşumuza nasıl davranacağız; ikram mı, teberrî mi?" Bu soruyu sorduran, Allah'u a'lem müslümanların, kafirleri dost edinmemeyi, onlardan teberriyi, ve zalimlere meyletmenin ateş çarpmasına sebep olacağını bildiren nasslardır. Bu nasslar, ana baba, evl.....
Sayı: 041, Sayfa: 018
Muhammedü'l-Emîn'i Anlamak İçin... - Altınoluk Röportaj
Bir kitapla konuşmak, sohbet etmek, ona sorular sormak, cevaplar almak, tezlerini tartışmak, eleştirmek, notlar düşmek, bazı cümlelerinin altını çizmek, bazılarının yanına soru işaretleri koymak... Bazılarını çerçeveletip duvara asma kararına ulaşmak... Kitap okumak, bu demek... Kitapla, bir süre hemhal olmak yani... İşte size .....
Sayı: 041, Sayfa: 020
Bütün Âzalarımızla İslâm'ı Yaşamak - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "Ey îman edenler, hep birden sulh û selama girin. Şeytan'ın adımları ardına düşmeyin..."(1) yani Allah'a teslîm olun, gizli ve aşikar tamamen ona itaat edin. Rivayet edilir ki: Abdullah b. Selam ve arkadaşlarının Tevrat hükümlerinden, Cumartesiye saygı, develerin etleri ve sütlerini haram kabu.....
Sayı: 041, Sayfa: 023
Dünya - Sâdık Dânâ
Hazret-i Ali kerremellahü vecheh bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: - Size takvayı tavsiye eder ve dünyayı terk etmenizi isterim. O dünya ki siz istemeseniz de sizi terkedecek ve yenilenmesini istediğiniz cisimlerinizi yıpratacaktır. Siz ve dünya, yolculuk halinde bulunan bir cemaat gibisiniz. Bunlar yola girmiş ve gûya yolu bi.....
Sayı: 041, Sayfa: 024
Ne Güzel...! - Ramazan Dönmez
AY; Ne güzel, Karanlıkta AY ne güzel! SU; Ne güzel, Sahrada su, ay ne güzel! BULUT; Ne güzel, Yağmur yüklü bulut, ay ne güzel! YAĞMUR; Ne güzel, Çatlamış toprağa yağmur,ay ne güzel,! AĞAÇ;.....
Sayı: 041, Sayfa: 029
Yoksa Benim Kalbim Taş mı Kesildi? - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Adı Muhammed bin Ömer, lâkabı Varrâk, künyesi Ebû Bekir, nisbesi et- Tirmizî, Aslen Tirmizli, Belh'de yaşadı, Tirmiz'de öldü. Ahmed bin Hadraveyh, Muhammned bin Sa'd bin İbrahim ez-Zâhid ve Muhammed bin Ömer bin Hoş-nâm el-Belhî'ye yetişti. Sohbetlerinde bulundu. Riyâzat ve âdâb konusunda bazı eserler kaleme aldığı rivayet edi.....
Sayı: 041, Sayfa: 030
İslam Ol, Kurtul - Altınoluk
İSLAM OL, KURTUL Hazret-i Peygambere on yıl hizmet etmiş olan Enes b. Malik (r.a.) demiştir ki: ' (Abdülkuddûs) adında bir Yahudî çocuğu vardı. Nebî sallellahu aleyhi ve sellem'e hizmet ederdi. Bu çocuk (bir ara) hastalandı. Nebî aleyhisselâm çocuğu ziyaret için (evlerine) gitti, başucuna oturdu. Çocuğa "mü.....
Sayı: 041, Sayfa: 031
Son Sağanak - Altınoluk
Ak mermerden havuzun yanı başında biri ihtiyar diğeri genç iki parça insandılar. İhtiyar olanı ney çalıyor ve gökyüzü neyin nağmelerinden kucağına damlıyordu. Delikanlı ansızın ney sesinden gayrısına kulak kabarttı, bahçenin çimleri tarafından birileri ismini fısıldıyormuş gibi gelmişti ona, sonra silkindi. Bu fizikî şartlarda .....
Sayı: 041, Sayfa: 032
İslâm Dünyası - M. Ahmed Varol
Batı Trakya'nın İskeçe şehrine bağlı Şahin köyündeki bir Yunan askerî birliğinde görev yapan teğmen Zikos Elefterios Müslümanlara hitaben şöyle diyor: "Biz bu topraklarda yalnız Yunan ve Ortodoks olanlara yaşama hakkı vereceğiz. Gerçek bir vatandaş olduğunuzu kanıtlamak istiyorsanız göğüslerinizde birer haç görmek istiyoruz." .....
Sayı: 041, Sayfa: 036
Firûzağa'da Bir Gönül Bahçesi... - Mustafa Özdamar
İsmail Rûmî Kadirî Âsitânesi Dergaha vardığınızda ilk dikkatinizi çekecek levha, öğüt almak ya da vermek için başka lafa hacet bırakmayan bir çift zarif sözdür: -Edeb Yâ Hû!.. Tarikat kurucusu "pîr"in türbesini içine alan tekkelere "pîr evi", .....
Sayı: 041, Sayfa: 040
Tebliğ...Sabır...Zafer... - İbrahim Nadir Çintaş
Yaratılmazdı; zerreden - kürreye kainat, Hz. Muhammed (s.a.) olmasaydı. Gül kokmaz, bülbül ötmezdi. Irmaklar toprağı yalamaz, başaklar sallanmazdı. Efendimizin yüzü suyu hürmetine halkoldu, olanlar... İslam doğmak, müslüman yaşamak, her şart ve zeminde dini yaymak. Efendimizin mübarek hayatlarında, gonca gonca görmekt.....
Sayı: 041, Sayfa: 041
Ayın Notları - Altınoluk
Türkiye'nin temel problemlerinden birisi, sağlıklı bir kamuoyunun oluşturulamamasıdır. Onun da sebebi, halkın, kendi inanç değerleri ve kültür birikimi istikametinde teşkilatlanmamış olmasıdır. Halk, gerçekten kendi kültür değerleri etrafında teşkilatlanamadığı için, onun adına ortaya çıkan siyasî, kültürel, meslekî kümelenmeler, sağlıklı bir .....
Sayı: 041, Sayfa: 042
Sizin Fikriniz - M. Kamil Hüsrevoğlu
ÜMİTLE BEKLEMEK Sayın Altınoluk Dergisi Mensupları Ben İmam-Hatiplik görevine başlayan bir gencim. Göreve başladığım köyde bir abimiz bana canın sıkılmasın, boş vakitlerinde oku diye bir kaç çeşit dergi verdi. Dergilerin arasında Altınoluk'un Nisan 1989 sayısı da vardı. Dergileri boş zamanlarımda oku.....
Sayı: 041, Sayfa: 047