İnsan Hakları Bilmecesi
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEALA BUYURUYOR... "Hakikaten biz insanı en güzel yaratılışla yarattık... Biz Adem oğullarını mükerrem kıldık. Sizin Allah indinde en mükerreminiz en müttekî olanınızdır." (Tin, 4/İsra, 70/Hucurat, 13) Aziz okuyucu, "İnsan hakları" çağımızın en çok konuşulan klişe deyimlerinden .....
Sayı: 040, Sayfa: 002
İnsan Haklarına Çerçeve - Ahmet Taşgetiren
Şu, insanları rengine göre tasnif edip, beyazlığını kara ve kızıl deriliye karşı bir despotluk motifi olarak kullanan adam insan hakları şampiyonu. Şu, "Bir Doğulu ile konuşurken, elinle arkada bir sopa bulunduracaksın" diyerek coğrafi kümelenmeleri bir insanlık kıstası gibi gören sömürgeci, insan hakları şampiyonu. Şu, in.....
Sayı: 040, Sayfa: 003
"Düşte Olsun Sevdiğim" - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Âşık Yunus: Hak Yaratmış alemi Aşkına Muhammed'in derken, asırlar boyu çağlayıp gelen bir muhabbet selinin kaynağını göstermişti. Bu kaynağın da bir kaynağı olduğuna işaret eden bir başka aşık: Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl? de.....
Sayı: 040, Sayfa: 007
Dil Saatini Kurmak - Naci Öztürk
Allah Teâlâ buyuruyor! "Öyle ise siz beni (taatle, ibadetle) anın, ben de sizi (Sevab ile mağfiretle) anayım." (Bakara: 152). Ey iman edenler sizi ne mallarınız ne de evlatlarınız Allah'ın zikrinden alıkoymasın... (Münafikun: 9) Gecenin bir kısmında uyanıp, sırf sana, mahsus olmak üzere, O Kur'a.....
Sayı: 040, Sayfa: 008
Merhamet-i Muhammediyye - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ya Rasûlullah, müşriklere beddua ediniz, denildi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem; - Ben lanetçi olarak değil, rahmet olarak gönderildim," buyurdu.(1) "Her şeyi kuşatan ilahî rahmet" in tam bir tecellisi olan risalet müessesesi'nin kıyamete dek evrensel plandaki temsilcisi sevgili P.....
Sayı: 040, Sayfa: 009
"Bir Ba'su Ba'del Mevt Yaşıyor Gibiyiz" - Altınoluk Röportaj
Halil Gönenç Hoca ile İslâm Hukuku ve müslümanların meseleleri üzerine... Çağın, İslâm'ı, her geçen gün daha bir hasretle çağırdığı bir zamanda, bir İslâm hukukçusu ile konuşmak... İslâm'ın, bu hasrete nasıl deva olacağını değerlendirmek... "Yetersizlik" hükmünü, yerli-yabancı propagandistlerce kafalara çakıldığı b.....
Sayı: 040, Sayfa: 012
Umre Günleri - Lokman Memduhoğlu
İmam-Hatip yıllarından buyana en büyük tutkum; Mekke ve Medine'yi, Peygamberimin yaşadığı yerleri görebilmek, İslâm ışığının doğduğu topraklarda ashabın hisleriyle hislenmek, günde beş kez döndüğüm Beytullah'la kucaklaşmak, elimi, yüzümü, gözümü ona sürmek, öpmek, eteklerinde gözyaşı dökebilmekti. Hayal ülkemde hep bunları düşündüm. "A.....
Sayı: 040, Sayfa: 016
Prof.Dr. Ali Şafak'la "İslâm ve Hukukun Üstünlüğü" Üzerine - Altınoluk Röportaj
Günümüzde, İslâm'a karşı yoğun bir ilgi var. Bu ilgi, olumlu ve olumsuz boyutlarıyla daha da gelişecek gibi görünüyor İlginin bir boyutu, İslâm'a yönelişi ortaya koyuyor. Diğer boyutu ise, bu yönelişi engellemek için İslâm'a ve müslümanlara yönelik suçlamalardan oluşuyor. Bu çerçevede, günümüz insanı için hala bilinmezlikler dünyası halind.....
Sayı: 040, Sayfa: 019
Musa ve Fir'avn - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "Ey İsrail oğulları! Size in'am ettiğim bunca ni'metimi ve sizi alemlere tafdîl ettiğim zamanı hatırlayın. Ve öyle bir günden korkun ki, o günde hiçbir kimse, hiçbir kimse namına birşey ödeyemez. Kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz. Kimseden bir fidye yani bedel alınmaz, onl.....
Sayı: 040, Sayfa: 023
Dünya - Sâdık Dânâ
Allahü Teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurur:"-Bilin ki, dünya hayatı bir oyundur, eğlencedir, bir süstür, aranızda bir öğünüşdür." (Hadîd/20)Abdülkadir Geylanî kuddise sirruh:- Ey dünyaya rağbet edenler! Onunla mağrur olanlar. Ey akıllı ve hesaplı kişiler olduklarını söyleyenler, Allahü Teâlâ ve tekaddes hazr.....
Sayı: 040, Sayfa: 024
"Mescidi Cennete Tercih Ederim" - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Adı Muhammed bin İsmail, künyesi Ebû Abdullah, nisbesi el-Mağribi. Ebû'l Hüseyn Ali Ruzeyn el-Herevî'nin talebesi ve İbrahim bin şeyban ile İbrahim Havvas'ın üstadıdır. 120 yıllık uzun bir ömür sürdü 299/911 yılında öldü Kabri Tûr-i Sina'dadır. İnsan eli değen hiçbir şeyi yemez, ağaç kök ve yapraklarını bunlara .....
Sayı: 040, Sayfa: 029
Bâtın ve Bâtın İlmi - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Bâtın; bir şeyin içi gözle görülmeyen tarafı demektir. Ayrıca Allah'ın isimlerinden biridir. Bâtın kelimesi Kur'anda değişik anlamlarda kullanılmıştır. Allah'ın isimlerinden biri olarak şöyle geçer "O Evvel (her şeyden önce) dir, Âhır (kendisinden sonra hiçbir şeyin kalmayacağı son)dur. Zâhir (varlığı aşikâr) dı.....
Sayı: 040, Sayfa: 030
İhsan Makamında - Mahmut Toptaş
Cebrail bir gün peygamber efendimize imanı ve İslâmı sorup cevabını aldıktan sonra "İhsan nedir?" diye sorar. Peygamber efendimiz: "İhsan, Allah-ı görür gibi ona kulluk yapmandır. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir" buyurur(1) Bir mümin için makamların en yücesi "ihsan" makamıdır. G.....
Sayı: 040, Sayfa: 031
İslâm Dünyası - M. Ahmed Varol
- Mısır'la ilgili intibalarınızı genel çizgilerle özetler misiniz? - Mısır'da ilk dikkat çeken husus toplumun tabakalarına göre farklılık arzeden hayat seviyesi. Genelde toplum iki sınıf halinde: Çok fakir ve çok zengin. Zengin sınıfın hayat seviyesi gelişmiş Batı ülkelerindeki zengin sınıfın hayat seviyesinden aş.....
Sayı: 040, Sayfa: 032
Seher Diriliği - Galip Çolakoğlu
Malûm olduğu üzere müslüman olup aklı başında ve olgunluk yaşında bulunan kimseye Cenab-ı Hak beş vakit namazı farz kılmıştır. Bu beş vakit namazı kılmayan mü'minin halinin fecaati, şu hadîs-i nebeviler ile gözler önüne serilmektedir: - Her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti ise namazdır. - Kul ile şirk arasında namazın t.....
Sayı: 040, Sayfa: 037
İçimdeki Ses - Yavuz Selim
Yorgunum. Her tarafım dökülüyor. Göz kapaklarımı kaldıramıyorum. Vücudumu ateş sarmış gibi... Yanıyorum. Dudaklarım, damaklarım kurumuş. Su istiyorum; dilim dönmüyor... Sesim çıkmıyor. Sıcaklığını tanıdığım bir el, alnımdan saçlarıma uzanıyor. Uzun bir yol... Her iki taraftan da sonsuza doğru uzanan uzun bir yol... Ama bu yol, biraz d.....
Sayı: 040, Sayfa: 038
Sen - Fersahzâde Yahya
Sen yumruğu ilk vuran;Sen mahkemede haklı. Ben öz yurdunda garib;Ben doğuştan yasaklı... Sen baron'un meyvesi;Senin hakların saklı. Ben vergi yükümlüsü Ve ben çıplak ayaklı. Sen oyunda oynaşta;Ben ise ağlamaklı... Sen ey çıkmaza mahkûm, Sen uy rûhu pasaklı! Şayet bir gün gelir de, Yaşarsa insan.....
Sayı: 040, Sayfa: 039
Yumak Yumak Güller Arasında... - Mustafa Özdamar
GÜL BABA DERGAHI Tomtom Mahallesi Gülbaba sokağı 317 ada 48-49 parsel Gül Baba Dergâhı. İstanbul'u İslâmbul yapmaya gelenler, muştulanan fethi gerçekleştirdikleri zaman, Galata yamaçları, Beyoğlu'nun büyük bir bölümü ormanlıktı. Sultan İkinci Bayezid kış mevsimlerinde Galata Ormanlarında a.....
Sayı: 040, Sayfa: 040
Ayın Notları - Altınoluk
"Halk köke benzer, sultan ağaca... Ve ağaç, kökünden kuvvet alır evladım. Şu halde halkın kalbini yaralamamaya gayret et; yoksa kendi kökünü kazmış olursun." (SÂDÎ BOSTAN) GAZETE Basın, bir haysiyet mezbahasını binlerce insandan oy almış kişilere karşı işletiy.....
Sayı: 040, Sayfa: 042
Sizin Fikriniz - Altınoluk
İSLAM'I YAŞAMA YOLLARI Altınoluk dergisine bir yıldır aboneyim. Derginizi sevgi ve samimiyetle okuyorum. Her ay derginizin manevî sofrasında açlığımı gideriyorum. Yaptığınız bu çalışmanın Allah katında makbul olmasını niyaz ederim. Benim sizlerden istirhamım, içinde bulunduğumuz buhrandan kurtulup, İslâmı hakkıyla n.....
Sayı: 040, Sayfa: 047