Bu Topraklar İslâmındır
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEALA BUYURUYOR... "... Size rastladıkları zaman: "inandık" derler, yalnız kaldıklarında da, size öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. Deki: "Öfkenizden çatlayın... " (Al-i İmran: 119) Aziz Okuyucu, Bu sayıda Altınoluk'un kapağına "Bu Topraklar İslam'ındır".....
Sayı: 039, Sayfa: 002
Toprak, İnsan, Sistem - Ahmet Taşgetiren
"Yahudilerin mukaddes günü Cumartesi. Hıristiyanlarınki Pazar. Müslümanlarınki Cuma. Şimdi Cumartesi ve Pazar tatil edilmiş. Bir de müslümanlar için Cuma gününü tatil edersek bunun sonu nereye varır?" Türkiye'nin siyasî-askerî mahfillerinde çok etkili bir yayın organının başyazarı böyle yazıyordu, geçen ay, başörtüsü konu.....
Sayı: 039, Sayfa: 003
Fatih ve Onun Yeni Nesline Selam! - Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek, fetret döneminin ardından islamî filizlenmenin yolunu yeniden açan, bayrağını, büyük fedakarlıkları göğüsleyerek genç ellere taşıyan yiğit bir fikir, sanat ve mücadele adamı idi. 26 Mayıs 1983'te dar-ı bekaya göç etti. Ama sesi hala parlak bir meşale gibi yaşıyor. Eserleriyle dünümüzü, günümüzü yazıyor, değerlendi.....
Sayı: 039, Sayfa: 006
Müslümanın Şahsiyeti - Ömer Kirazlı
Geçen sayıdaki "İslam ve Ashabı Kiram" yazımızın sonunu şöyle bitirmiştik: "1400 yıldan beri İnsanlığın felahı, Bu yolda bulunmaktadır: KUR'AN ve HADÎSLER'le Ashaba uymakladır!!!.." Müslümanın şahsiyyeti, yani kimliği, özelliği şeref îtibar, ve izzeti ancak bu son iki mısradaki esaslara bağlı olmakla sağlanı.....
Sayı: 039, Sayfa: 008
Her Kalb Bir Ülke - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Herkesin bir ülke fatihi olma imkanı yoktur ama bir kalb fatihi olma imkanı -kaideten- bulunmaktadır. Ebû Musa el-Eş'ari radıye anhu'1-Barî, "Rasûllullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur" dedi: "Kim, Allah adı yüce olsun diye çarpışırsa işte o Allah yolunda (cihadda)dır."1   .....
Sayı: 039, Sayfa: 009
Damdama Gibi... - Cemal Nar
Çok sevdiğim, Allah için sevdiğim muhterem bir büyüğüm, bir ağabeyim var. Ne zaman ziyaretine varsam, yağmur gibi feyz yağar, gönül iklimime rahmet boşanır sağanak sağanak. Kendimden başka her müslümanı sevmek, her hatayı bağışlamak, her canlıya yardıma koşmak gelir içimden. Daha iyi bir insan, her dem uyanık bir müslüman olmanın azmi geçer içim.....
Sayı: 039, Sayfa: 011
Ayasofya Ağlıyor - Ekrem Bektaş
Bizans endişeli... Kapkara bir gölge gibi kalın surların ardında gizlenmiş, dışarıdaki bahar neşesinden habersiz, titrek ve ürkek, akıbetini bekliyor. Yedi iklimden gelen fetih ordusu surların çevresinde bahar çiçekleri gibi renk renk açıyor... Her sabah biraz daha aydınlık, her sabah biraz daha ümitli... Uyumak mümkün mü Bizans.....
Sayı: 039, Sayfa: 012
Fâtih'in Şiir Dünyasından - Mustafa Tatcı
Yokdurur zulme rızâmız adle biz mâillerüz Gözlerüz Hakk'un rızâsın emrine kaillerüz. İstanbul'un Fatih'i büyük cihangir Sultan Mehmed, çok cebheli bir devlet adamıdır. Alim, fazıl, kamil bir deha olduğu gibi şair de olan Sultan Mehmed, "Avnî" mahlasıyla divan tarzında şiirler söylemi.....
Sayı: 039, Sayfa: 013
Namazda Tadil-i Erkan - Mehmed Uzun
Tadîl, sözlükte doğrultmak ve düzeltmek anlamınadır. Erkân ise rükn (rükûn) kelimesinin çoğuludur. Terim olarak tadil-i erkân namazın kıyam, rükû ve sücud gibi bütün rükünlerini sükunet ile yerine getirmektir. Mesela rükûdan kıyama kalkarken vücut dik bir hale gelmeli, sükunet bulmalı, en az bir kere "Sübhanellah'il-azîm" diyecek kadar aya.....
Sayı: 039, Sayfa: 015
Örtünme ve Tokalaşma - Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
Örtünme ve Tokalaşma Soru; Yakın akraba mahremiyetleri zaman zaman problem oluyor, İslam'ın kadın-erkek görüşmesinde, yakın akraba olsa dahi temel ölçüleri nedir? Mesela bir gelin tesettüre uygun bir kıyafetle kayınbiraderlerine görünebilir mi? Bir de Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellemin "Hamv ölümdür" .....
Sayı: 039, Sayfa: 015
Kur'an Ölçüsünde Mü'min - Ahmet Rüstemoğlu
CİHAD Cihad, hem İslam'ı yeni iklimlere ulaştırma mücadelesinin, hem de İslam'ın baskılara direnme tavrının adıdır. O yüzden, mü'min cihaddan soyutlanamaz. Kur'an, mü'minin bu özelliğini şöyle belirler: - Mü'minler, yeryüzünde fitne kalmayıncaya, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar cihad ederler. (8/39) Mallarını ve canlarını bu .....
Sayı: 039, Sayfa: 016
Kur'an Ölçüsünde Kafir - Ahmet Rüstemoğlu
Kur'an, ülkede yönetimi ele geçiren küfürle ilgili olarak da önemli tesbitlerde bulunur. Bunları da dikkatle değerlendirmeliyiz: İşte Kur'an'ın iktidardaki küfürle ilgili temel tesbitleri: -İktidar olurlarsa zorbalığa kalkışır, halkı fırkalara böler, bunlardan kimini zayıflatıp ezer. İşi gücü fesattır. (28/4) -Doğru.....
Sayı: 039, Sayfa: 019
Hasret - Muhteşem Karadağ
Uçsuz bucaksız bir ovada yürüyorum, Kulağım duyulmayana hasret. Bir seher yeli gibi esmedeyim, Dudaklarım konuşulmayana hasret. Ak kanatlarım açılıyor gecenin karanlığına, Gözlerim görülmeyene hasret. Eşsiz bir şahin kesilmişim masmavi göklerde, Pençelerim tutulmayana hasret. Gül bahçesinden geliyorum ey dost, .....
Sayı: 039, Sayfa: 021
Din ve Mülk - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah -celle celâlûh- şöyle buyurmuştur: "Allah, mülkünü kime dilerse ona verir." Şüphesiz ki: İlahî nazar bir taşa taalluk etse onu cevher yapar, dikene taalluk etse gül ve çiçek yapar. O halde hükmünde Allah'a itirazda kimse bulunamaz. O'nun kaza ve kaderini reddedecek de yoktur, insanlar kendi aralarında yükseltseler de Al.....
Sayı: 039, Sayfa: 023
Allah Teâlâ'nın Rahmeti - Sâdık Dânâ
Allahü Teâlâ'nın mü'min kuluna olan merhameti, şefkatli bir annenin çocuğuna .....
Sayı: 039, Sayfa: 024
Gönül Sırları - Erkal Şengül
Gönül sırlarını bilmek istersen Mürşidi kamile sor ki bilesin Hakikat bahrine dalmak istersen 'Hakk'ın divanına var ki bilesin Ecrinden büyüktür dünya zahmeti Sana fayda etmez yığsan serveti Sağ iken bilinmez ömrün kıymeti Şu kara toprağa gir ki bilesin Alem-i ervahda ruhlar söz verdi Akılla bilinmez o n.....
Sayı: 039, Sayfa: 027
Sevgi Çağlayanı İle Hüzün Arasında... - Mustafa Özdamar
GALATA MEVLEVİHÂNESİ 1492'de, Sultan Bayezid-ı Velî devrinde, Galata sırtlarındaki Theodore Manastırının harabeleri üzerinde yeni bir bina yükseldi: Galata Mevlevîhanesi. Mevlânâ'nın yedi iklim dört bucağa saldığı "gel" çağrısının çağlayanlarını şarıldatan bu dergahın ilk şeklini İskender Paşa.....
Sayı: 039, Sayfa: 029
Altınla Toprağı Bir Görmek - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
 Şah Şuca  Kirmânî -Kuddise Sirruh- : "Allah'ın dostlarını sevmek, Allah sevgisine delildir. Rabbını tanıyan afvını umar, fazlını diler." Adı Şah bin Şuca. Künyesi Ebu'1-fevaris, nisbesi el-Kirmâni. İbrahim Edhem gibi bir melik oğlu Ebû Türâb en-Nahşebi'nin talebesi, Ebû Osman Hi.....
Sayı: 039, Sayfa: 030
Düştüm Aşka - Serdal Ay
Muhabbeti, şevki ile Düştüm aşka, düştüm aşka Saadet verir bu çile Düştüm aşka düştüm aşka Düştüm mukaddes denize Uzandım kabuktan öze Altından saraylar size Düştüm aşka düştüm aşka Kimler düştü önceleri YUNUS EMRE niceleri Manalı harf heceleri Düştüm aşka düştüm.....
Sayı: 039, Sayfa: 031
Berzahta Bekleyene - Ayşe Hümeyra
Rahmetli Babam'a Yıllar var bu hasreti senden bile gizledim, Bıraktın ellerimi, ömrümce tökezledim Bilsen seni ne kadar, ne kadar çok özledim Gülmedi sensiz bahtım, sensiz her şeyim yarım Gel yine kollarında dinsin hıçkırıklarım Söylemesinler sana saçlarımdaki karı Sen eskisi gibi bil hatırla hep baharı .....
Sayı: 039, Sayfa: 033
Helal Lokma - İbrahim Kılıç
Mehmet Şerif, elindeki övendire ile dövene "tak tak" vurup, "dur aslanım dur" diyerek öküzleri durdurdu. Daha kendisi dövenin üzerinden inmeden öküzler, boyunduruk altındaki boyunlarını eğerek burunlarını buğdayla karışık samanın içine soktular. Dilleriyle karıştırdıkları samanın içinde buldukları buğday tanelerini yemeğe başladılar. Hem yiyorla.....
Sayı: 039, Sayfa: 033
Bir Kitap : "Müslümanca Yaşamak" - Altınoluk
"Müslümanca Yaşamak", İsmail Lütfi Çakan'ın, Nesil Yayınları içinde ikinci baskısı çıkan kitabı, ilk baskısı 1979 yılında yapılmış. Yani tam 10 yıl önce. Kitabı okuduktan sonra, neden böylesine önemli bir kitap, 10 yıl içinde sadece ikinci baskıya ulaşabilmiş diye kendinize sormadan edemiyorsunuz. "Müslümanca Yaşamak" hacim .....
Sayı: 039, Sayfa: 034
Umarız - Nuri Kahraman
UMARIZ Umarız, insanlar iz'âna gelir Namazda göz'olur, ezâna gelir Hesapsız iş olmaz diye düşünür Anlar ki herşey mîzâna gelir!.. GÜLLER Açılmakta pembe, kırmızı güller Gönül dünyâmızın yıldızı güller Teriyle müşerref Yüce Elçi'nin Taşır mutlu çağdan bir sızı güller... DİYORLAR .....
Sayı: 039, Sayfa: 036
İslâm Dünyası - M. Ahmed Varol
Kısa Habeler • Libya'da İslami Hareket mensubu üniversite öğrencileri, devlet başkanı Muammer Kazzafî'ye karşı gösteriler düzenlediler. Gösterilerinde Kazzafî'nin çekilmesini  ve Müslümanların üzerindeki baskının kaldırılması isteyen öğrencilerden bazıları tutuklandı. Olaylar üzerine Trablus Üniversitesi de bir süre.....
Sayı: 039, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
 "Sultan zalim otursa kadı adil karar veremez. Sultana müdahale zorunda kalır." İmam Gazali (Kimya-yı Saadet) Sivil Cumhurbaşkanı 1989'un önemli olayı Cumhurbaşkanı seçimidir. Şu anda, bütün siyasetin beyni onunla meşgul: Nasıl bir cumhurbaşkanı seçilmeli? Kim Cumhurbaşkanı seçilmeli? Her gönülde o as.....
Sayı: 039, Sayfa: 040
Sizin Fikriniz - M. Kamil Hüsrevoğlu
İMAM-HATİP'Lİ OLMAK Ben İmam-Hatip Lisesi öğrencisiyim. 37. sayınızdaki İmam Hatip Liseleri ile ilgili yazılarınızı beğenerek okudum. Sizlere bundan dolayı teşekkür ederim. İmam-Hatipliyim. Okulumu, vatanımı, dinimi ve milletimi çok seviyorum. Bizden korkanlara, adımızı duyunca ürperenlere, "İmam Hatipliler geliyor".....
Sayı: 039, Sayfa: 045