Kur'ân Ölçüsünde Kimliğimizi Netleştirmek
Takdim - Altınoluk
ALLAH TEÂLÂ BUYURUYOR... "Kim Allah'a sımsıkı tutunursa şüphesiz o, doğru bir yola iletilmiştir. 'Ey iman edenler! Allah'a gerçek bir takva ile bağlanın ve ancak müslüman olarak can verin." (Âl-i İmran, 101-102) Aziz Okuyucu Bazen kaleminizin hislerinize yetişemediği anlar oluyor. .....
Sayı: 038, Sayfa: 001
Kimliği Netleştirmek - Ahmet Taşgetiren
"Bana yüz gram İslâm ver, teneşirde bekleyen dedemin cesedini yıkatacağım." "Bana elli gramlık İslâm lütfen, ninemin cenaze namazı için." "Bana bir kilo olsun. Babam için mevlit okutacağım." "Bana yarım ton lâzım. Seçimler döneminde iyi gelir... Bana beş yüz gram yeter, bizim partiye fazlası zarar verir." "Bana İs.....
Sayı: 038, Sayfa: 003
"Rabb" - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Rabb, İslâm inanç ve yaşayış sisteminin odak terimidir. Kapsamının genişliği ve insan hayatındaki müessiriyeti yönünden büyük önem taşır. Allah (c.c.), tüm varlıkların ve oluşların yaratıcısıdır. Varlık Allah'ın insana en büyük lütfûdur. Eşya ve insan ancak Allah'la var olabilir. Kur'ân, ilâhî iradenin tevhidi mesajını ve Allah'ı.....
Sayı: 038, Sayfa: 005
50 Günlük Boykot - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
"Bu, Tebük savaşı sırasında, cihaddan mazeretsiz geri kalan 3 mü'mine karşı, İslam toplumunun tecrid politikasının hikayesidir ki, her çağın mü'mini için ibretlerle doludur." ALTINOLUK Yıllardan hicretin dokuzuncu yılı, aylardan mübarek Receb ayı idi. Medine'de ve diğer müslüman topraklarında büyük .....
Sayı: 038, Sayfa: 006
Aşkın Böylesi - Mustafa Necati Bursalı
Aşk bahçelere güller hediye eder. Aşkın gazelini yazmak herkesin kârı değildir. Aşk arslaniyle cenk için de yürek ister. Âlemde nice isimsiz kahramanlar vardır ki, Cenâb-ı Muhammed (Sallallahü Aleyhi Ve Sellem)'in yoluna can fedâ etmiştir. O'nun sevgisi gönüllerde öyle fırtınalar koparmıştır ki, ihtiyar akıl bile hayretinden süt emer çocu.....
Sayı: 038, Sayfa: 007
İtaatın Sınırı - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ali radıyallahu anh'in haber verdiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur : "Allah'a isyan olan yerde (kula) itaat yoktur. İtaat ancak meşru olanda gerekir."(1) Toplum hayatının temeli emir-itaat, yöneten-yönetilen ilişkisine dayanmaktadır. Her sosyal bü.....
Sayı: 038, Sayfa: 009
Sultan Geliyor - Müberra İmral Çelik
Bereket bereket döküldü yağmur Minare minare mahyalandı nur Gece soframıza verecek onur Bir yıldır özlenen sultan geliyor. Elin tok, gözün tok, gönlün daha tok. Duygun düşüncen pak; esrikliğin yok İkramın hürmetin olmalı pek çok. Bir yıldır beklenen sultan geliyor. Doydum deyip geçme, y.....
Sayı: 038, Sayfa: 010
Oruca Başlama Vakti - Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
Soru: Çeşitli takvimler, değişik imsak vakitleri vermekte ve aralarındaki farkın 20 dakikaya kadar çıkması bizleri sıkıntıya sokmaktadır. Bunlardan hangisine göre oruç tutmamız gerekir? Cevap- Oruca ikinci fecrin doğmasıyla başlanır, akşam güneş batıncaya kadar devam edilir. Güneş yuvarlağının ufukta kaybolmasıyla iftar edilir......
Sayı: 038, Sayfa: 011
Cevdet Hoca ile Kur'an İkliminde Bir Gezinti "Kur'an-ı Kerim Kadar Kolay Bir Kitap Yok" - Altınoluk Röportaj
Bu defa sohbet halkamız, İstanbul dışında, İzmit'in Kara Abdülbaki Köyü'nde kuruluyor. Cevdet Hoca'nın etrafında. Bir yaz günü. Gümrah çınarlar altında, Hoca'nın mütebessim çehresi, yanı başımızda akan küçük derenin şırıltısı kadar serinletiyor içimizi. Burası, Kara Abdülbaki Köyü'nün Dua Çınarları diye bilinen mesire yeri. Şimdi sessiz, sakin. .....
Sayı: 038, Sayfa: 012
Kur'an Ölçüsünde Mü'min - Ahmet Rüstemoğlu
Gelen 6 sayfa içerisinde, Kur'an ölçüsünde "Mü'min" "Kafir" ve "Münafık"ın şahsiyet özelliklerini tesbit etmeye çalıştık. Yaptığımız çalışma bir, "Âmentü" tesbiti, yani ölçü belirlemesi değildir. Ölçülerin insan şahsiyetinde meydana getirdiği özellikler Kur'an'dan kendi kavrayışımız çerçevesinde belirlenmeye gayret edilmiştir......
Sayı: 038, Sayfa: 016
Kur'an Ölçüsünde Kafir - Ahmet Rüstemoğlu
ALLAH İNANCI Kâfirlerin temel sapıklıkları Allah inancı konusundadır. Kur'an, onların inanç yapıları konusunda şu tesbitlerde bulunur: Allah'a inanamadıkları için sürekli delil arayışındadırlar. Kimisi "Allah bizimle konuşsa" der. Kimisi ise "Bir mucize gelse de inansak" şeklinde konuşur. Allah'ı inkâr edenler üzerine belâlar.....
Sayı: 038, Sayfa: 018
Kur'an Ölçüsünde Münafık - Ahmet Rüstemoğlu
Münafık, İslâm'ın orijinal terimidir. İman ve küfür arasına gidip gelen bir kişiliği anlatır. İslâm açısından bakıldığında mü'min görünme gayretinde olan, ama küfürle de bağlarını koparamayan bir şahsiyet. Kur'an'da bu tiple ilgili önemli değerlendirmeler vardır. Bir çok büyük sahabi, nifak olayının kalbî bir gevşekliğe dayand.....
Sayı: 038, Sayfa: 020
Kur'ân, Şifâ Pınarı - M. Sâmi Ramazanoğlu
Allah Teâlâ buyuruyor: "O kimseler ki bizim âyetlerimizde haktan ayrıldılar. Onlar bizim üzerimize gizli olmazlar. Günâhı mukabilinde ateş'e atılan mı hayırlıdır? Yoksa Kıyâmet gününde emin olarak gelen mi hayırlıdır? Haydi istediğinizi işleyin! Zirâ Allahü Teâlâ sizin amelinizi görücüdür. Kur'ân bir büyük kitaptır ki, .....
Sayı: 038, Sayfa: 023
Allah Teâlânın Rahmeti - Sâdık Dânâ
Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurur: "Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Zirâ Allah bütün günâhlarınızı mağfiret eder." (Sûre-i Zümer: 53)   100 KİŞİNİN KATİLİ Rasûlü Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Sizden evvelkiler içinde bir adam vardı. Doksan dokuz kişiyi ö.....
Sayı: 038, Sayfa: 024
Her Günah İçin Tevbe... - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
AMR B.OSMAN EL-MEKKÎ -Kuddise Sirruh- "Haramlardan sakınm a konusunda sabır farz olduğu gibi, sıdk da farzdır. Sıdktan maksat ise itidal ve dengedir, ifrat ve tefrit değil." Adı Amr bin Osman, künyesi Ebû Abdullah, nisbesi el-Mekkî, Aslen Yemenli. Mekke ve Bağdad'ta yaşadı......
Sayı: 038, Sayfa: 029
Tünel İşçileri - Kâmil Yeşil
Nifak illetinden sıyrılmak için, mü'minin İslâm'ı iyi bilmesi, nifak konusunu da en ince ayrıntılarına kadar öğrenmesi gerekir. Nifak; arapça "Ne-fe-ka" fiilinden türemiş "işlek yol, yer altında bir ucundan girilip öbür ucundan çıkılan yol, izbe, tünel" mânâsına gelen bir kelimedir.(1) İşte buradan da "canavarın ke.....
Sayı: 038, Sayfa: 030
İslam ve Eshâb-ı Kiram - Ömer Kirazlı
'İslam yücedir onun hiç bir şey tutamaz' İSLÂM: Hak ve Hakîkat îmânı, Selâmet ve saâdet terbiyesi, Sıhhat ve Hayat düzeni, Cemiyet, Ahlâk, Hukuk ve İktisad ilmi, Huzur ve Bakâ duygusudur. Eshâb-ı Kiram: -Allahın varlığına, birliğine inanmak, -Hakkı, hakkıyla bilmek, -Can .....
Sayı: 038, Sayfa: 031
Sanat Edebiyat - Ali Toy
ALİ TOY KİMDİR? 1960 yılında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek lisesini bitiren Ali Toy, 1988 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Fakülteye devam ettiği yıllarda hat sanatına merak salan Ali Toy, Î.Ü. Edebiyat Fakültesi Profesörlerinden usta Hattat Ali Alparslan'dan talîk, ce.....
Sayı: 038, Sayfa: 033
Yabancılar - Yaşar Fersahoğlu
Rüyamda döverler kapılarımı Anlamadım şaşkın bir hancı mıyım? Benliğimde yabancılar dolaşır, Yoksa ben kendime yabancı mıyım?!.. Şeytanlar geziyor bahçelerimde, Ürküyor cinlerden mor çiçeklerim, Ömür var ki her hüzünün peşinde Uzanacak bir dost eli beklerim. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor dostlar. Bülbü.....
Sayı: 038, Sayfa: 034
Beykoz'dan Son Demetler... - Mustafa Özdamar
UBEYDULLAH EFENDİ NAKŞİBENDİ TEKKESİ Boğazın nazlı sularının kendine has bir şive ve işveyle halvet olmak istercesine karanın koynuna sokulduğu Kanlıca koyunun az ilerisinde İskender Paşa'nın hediye ettiği, içine cennetin cıvıltıları dökülen zarif camide tatlı bir "asr-ı sânî" yaptıktan sonra mihrabat caddesinde sel bastı .....
Sayı: 038, Sayfa: 035
İslâm Dünyası - M. Ahmed Varol
Cezayir: "Daha Çok İslâm" Ekim-1988 olayları anayasa değişikliği getirdi. Yeni Anayasa ise sosyalizmden söz etmezken devletin resmî dininin İslâm olduğunu belirtiyor. Yüksek İslâm Meclisi teşkil edilmesini de öngören yeni anayasa, Cezayir İslâmî Hareketi tarafından olumlu bir başlangıç olarak kabul edilmekle.....
Sayı: 038, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
Bir Çarpıklığın Tahlili Başörtüsü, Cuma namazı ve hukuk sistemi.. Tüm halkı 100 kişiden oluşan bir ülkede, 99 kişi portakal sevse, bir kişi de sevmese, o bir kişiye göre hukuki yapı oluşturulabilir mi? Teorik olarak evet. O bir kişi, güç yasası ile, kendi kanunlarını, 99 kişiye dikte edebilir. Bütün bir ülkede portakal ve o.....
Sayı: 038, Sayfa: 040
Sizin Fikriniz - M. Kamil Hüsrevoğlu
GÜNLERİ İPLE ÇEKMEK Ankara Ticaret Lisesi II. sınıf öğrencisiyim. Derginizle tanışmam şöyle oldu: Geçtiğimiz yaz İstanbul'a teyzemlere gitmiştik. İstanbul'un yabancısı olduğum için pek fazla dolaşamadım. Evde otururken de canım sıkılıyordu. Kitapları karıştırmaya başladım. Karıştırırken elime Altınoluk geçti. İlk aldığımd.....
Sayı: 038, Sayfa: 045