Hangi İnsan Hangi Eğitim
Takdim - Altınoluk
Bu sayımızda, din eğitimi ve İmam Hatip Okulları çevresinde kopan fırtınalardan hareketle, ülkemizin temel bir meselesini değerlendirmeye çalıştık. Nasıl bir insan inşa edilmesini amaçlamışsınız ve ona ulaşmak için nasıl bir eğitim veriyorsunuz? "Hangi İnsan? Hangi Eğitim?" sorusu, Türkiye'nin aşağı yukarı 150-200 yıllık sorusudur. Yani ik.....
Sayı: 037, Sayfa: 002
Din Eğitimine 65 Yıllık Gözaltı - Ahmet Taşgetiren
Din eğitimi, toplumun sisteme emrivakisidir. Sistem, din eğitimine sürekli kuşku ile bakmış, sürekli gözaltında tutmuş ve zanlı muamelesi yapmıştır. Eğitim insan yetiştirme sanatıdır. Bir ülkenin eğitim sistemi de, hedeflenen insan modelini inşa gayesi istikametinde oluşturulur. Öyleyse, eğitimin birim unsuru "insan modeli"d.....
Sayı: 037, Sayfa: 003
12 Eylül'den Sonra Bir İmam- Hatip Doğarken... - Ahmet Rüstemoğlu
Bir köy camisi. Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, yatsı namazı... Kürsüde Osman Hoca konuşuyor. Cami dolu ama, cemaat tarla yorgunu bir görüntü içinde. Ara ara başı düşenler var. Osman Hoca bir şeyler anlatabilmek için çırpınıyor... Cemaatin gözlerinde canlılık yok. Yatsı kılınsa da gidiversek der gibi bakışlar. Osman Hoca birden değişi.....
Sayı: 037, Sayfa: 007
Geleceğin Neslini Yoğurmak - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Ebû Hureyre radıyallahu anh, "Rasûlullah sallellahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu" demiştir: "Her doğan çocuk, mutlaka İslâm fıtratı üzere doğar. Ancak anasıyla babası onu yahudi veya hristiyan ya da mecusi yaparlar.(1)" Nesiller üzerinde önceki kuşağın ya da yakın ve hakim çevrenin etkisini, ulaşa.....
Sayı: 037, Sayfa: 009
Ahlak Öğretimi Üzerine... - Dr. Mahmud Çamdibi
M.Ü İlâhiyat Fakültesi Eğitimci Dr. Hasan Mahmud Çamdibi'nin Görüşleri... İnsanla ilgili bütün değerlerin kazanılmasının yegâne yolu olan eğitim, ferdî ve sosyal bir ihtiyaçtır. Din ve ahlak eğitimi bu ihtiyacın en önemli kısmını teşkil eder. Çocuğun okul öncesi aile hayatında din ve ahlak eğiti.....
Sayı: 037, Sayfa: 011
Sabri Akdeniz Bey'le Kültür Sömürgeciliği Üzerine Bir Sohbet - Altınoluk Röportaj
"Kültür İstilası 80'den Sonra Yoğunluk Kazandı" Türk insanının ve aydınının kendine gelemeyişinin temel sebeplerini acı örnekleriyle gözler Önüne seren KÜLTÜR SÖMÜRGECİLİĞİ adlı son eseri üzerine Sabri Akdeniz Beyle dergimiz adına görüşerek, konuya ait düşüncelerinin özünü kendisinden almak istedik. Lütfettiler, kabul buyurdu.....
Sayı: 037, Sayfa: 013
İlk İmam-Hatip Neslinden Doç. Dr. Hayrettin Karaman ile Kuruluşundan Günümüze İmam-Hatipler Üzerine Bir Sohbet - Altınoluk Röportaj
İmam-Hatip Okulları, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden bu yana yoğun tartışmaların konusu olmuş. Gerekliliği tartışılmış, suçlanmış, kapatılmış, öğrencilerin hakları üzerinde oynanmış... Elhasıl ülke gündeminden inmemiş bir türlü? Nedendir bütün bunlar? İşte bu konuyu ilk İmam-Hatip neslinden, bu okulların bütün çileli günlerini yaşamış biriyle, M.....
Sayı: 037, Sayfa: 016
İmam Hatipli Çocuklar Konuşuyor: "Küçük Bir Azınlık Bizi Sevmiyor Diye Ölelim mi?" - Altınoluk Röportaj
Bir grup İmam-Hatip öğrencisi ile sohbet ediyoruz, içlerinde birinci sınıftan son sınıfa kadar her kademeden öğrenci var. Bir de, İmam-Hatip'in orta kısmından normal liseye geçmiş öğrenci mevcut. Onlarla, İmam-Hatiplerle ilgili olarak tartışılan her meseleyi konuşuyoruz. Her soruya rahatlıkla cevap veriyorlar. Kendileri ile ilgili, hatta ü.....
Sayı: 037, Sayfa: 020
Namaz Terbiyesi - M. Sâmi Ramazanoğlu
Mirac-ı Nebevî'de beş vakit namazın farzıyetinden itibaren, Resül-i Ekrem -sallallahu teala aleyhi ve sellem-Efendimiz Hazretleri ahır-i hayatlarına kadar hiçbir vakit namazı terk etmedikleri gibi maraz-ı mevtlerinde dahi Hazret-i Ebû Bekir -radıyallahu teala anh-'a emir buyurarak on yedi vakit cemaatle ashab-ı kiram -rıdvanullahi teala al.....
Sayı: 037, Sayfa: 023
Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu - Sâdık Dânâ
ZİYARET VE HİZMETLERİ Muhterem Üstaz hazretleri, her bayram o zamanın hürmete şayan zevatını muhakkak ziyaret ederlerdi. Hacı Nuri efendi, Alasonyalı Cemal efendi, Şeyh Abdülhay efendi, Şeyh Ali Haydar efendi, Şeyh Şefik Arvasi efendi, Şeyh Mehmed Kotku efendi, muhaddis Bekir Haki efendi, ilmiyyeden Ali Yekta efendi, Ömer Nasuhi.....
Sayı: 037, Sayfa: 024
Hasbekli Mü'min Hoca ... - M. Zeki Hüdâverdi
19 Ocak 1989 perşembe. Kayserililer güne, Hunat Camii minarelerinden okunan selalarla başlıyorlar. Daha sonra selalar minareden minareye yankılana yankılana, bütün bir şehri tutuyor. Bu, yarım asrı aşkın bir süredir, bu şehrin ve bütün bir Anadolu'nun çocuklarını Allah Kelamı ile donatan Hasbekli Mü'min Hoca'nın göç haberidir. Dar-ı fenadan, d.....
Sayı: 037, Sayfa: 033
Nişanlılık Döneminde Kıyılan Nikah - Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
Soru: Nişanlı çiftlerin haram istemeksizin bir araya gelerek konuşabilmeleri ve gezebilmeleri için kıyılan dini nikahın, dini ölçülerimize göre geçerliliği nedir? Nişanlılıkla birlikte kıyılan dini nikah, nişanlıların cinsel arzu ve eylemlerine meşruiyet kazandırır mı? Cevap: Nişanlı çiftler arasında kıyılan nikah, tam bir nikaht.....
Sayı: 037, Sayfa: 035
Hızır (a.s.) Yuşa Tepesine Uğradı mı? - Mustafa Özdamar
l. YUŞA TEPESİ NAKŞİBENDİ DERGAHI Karanın denize denizin karaya aşk ilan ettiği bu tepede bastığı yerleri yeşerten Hızır Aleyhisselamın ayak izleri var mı, yok mu? Neden olmasın? Allah'ın farklı bir bilgi ile donattığı bu kulun kaderin bir icracısı gibi dolaşırken... buralara da uğramaması için bir sebep var mı? Yok.....
Sayı: 037, Sayfa: 037
İhsan Sevgi Doğurur... - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Ebû Said Harrâz -Kuddise Sirruh- Değerli zamanını en kıymetli şeylerden başkasına harcama! En kıymetli şey de geçmiş ile gelecek arasında bulunan, içinde bulunduğun andır. Adı Ahmed bin İsa, künyesi Ebu Saîd, nisbesi el-Bağdadî, lakabı Harraz. Bağdatlıdır. Zünnun Mısrî, Bişr.....
Sayı: 037, Sayfa: 038
Bİr Engin Deniz - Yaşar Fersahoğlu
Yelken açtık biz bir engin denize; Sonsuz sevincimiz neşvemiz ondan. Karanlık giremez sahilimize; Sonsuz sevincimiz neşvemiz ondan. Gemimiz dopdolu gönül eriyle; Gönüller Serdarı Peygamberiyle. Her tayfa kardeştir yekdiğeriyle; Sonsuz sevincimiz neşvemiz ondan. Burada zerredir bütün denizler. Burada m.....
Sayı: 037, Sayfa: 039
İslâm Dünyası - M. Ahmed Varol
"Bin Cami Diyarı..." Bugün Fransa'da 2,5-3 milyon Müslüman yaşamaktadır. Bunların arasında Fransız asıllı olanlar da var ama çoğunluğu Fransız asıllı olmayanlar teşkil ediyor. Bilindiği üzere Fransa sömürgecilik döneminde İslâm beldelerinin önemli bir kısmını sömürgeleştirmişti. Sanayi devrimi ile birlikte, artan işgücü ih.....
Sayı: 037, Sayfa: 041
Ayın Notları - Altınoluk
Sovyetlere bir Azerî bakışı Türk asıllı, gazeteci Mihriban Vezirova, geçtiğimiz ay Türkiye'ye iltica etti ve sonra da "çocuklarımı özledim" diyerek Azerbaycan'a döndü. Mihriban Vezirova, Türkiye'de kaldığı süre içinde bir gazeteciye içini döktü. Söyledikleriyle bir Sovyet Rusya tablosu çıkıyordu ki oldukça enteresan. Vezi.....
Sayı: 037, Sayfa: 044
Sizin Fikriniz - M. Kamil Hüsrevoğlu
DÎNÎ KİMLİK Altınoluk'u her İslâmî yayın gibi ilk gördüğüm ve tanıdığım zaman aldım, inanın insanın tekrar tekrar okuyası geliyor. Dergi her yazısıyla eğitici, "Ayın Notları" ise muhteşem. Yorumlar gerçekten çok yerinde. Dinî kimlik taşıyanların gün geçtikçe artması, camilerin sayılarının artması, İmam-Hatip okullarının a.....
Sayı: 037, Sayfa: 048