Daha Diri Bir Dini Hayata...
Takdim - Altınoluk
Değerli okuyucu, yukarıdaki söz Muaz b. Cebel (r.a.)'e ait. Rasûlullah dostu, bu sözü, herhalde, inanç dünyamızın her zaman aynı kıvam içinde bulunmadığını, zaman zaman, onu imtihana sokmamız gerektiğini düşünerek söylemiştir. Sanki bir saatlik gerçek iman, inandığını sanıp, nelere iman ettiğinden habersiz geçen koca bir ömre bedel, dercesine........
Sayı: 036, Sayfa: 002
Daha Diri Yaşamaya - Ahmet Taşgetiren
Müslümanlar, hemen bütün dünyada, İslâm'ın belirleyici konumda bulunmadığı bir toplum hayatını paylaşıyorlar. Bunun en olumsuz etkisi, İslâm'ın kendi insanını, kendi klasik ölçüleri içinde inşa edememesinde görülüyor. Sonuçta ortaya İslâm'ın "insan klasiği" yerine, İslâm dışı şartların etkisiyle oluşan "değişik model müslümanl.....
Sayı: 036, Sayfa: 003
Ya Rasûlallah ! - Mücteba Uğur
Sayılara gelmeyen Salât ü selâm ile.. Ölçülere girmeyen Salât ü selâm ile.. * * * Sana varan ayak olsam Koşsam huzuruna gelsem Gah boşalsam, gâhî dolsam Taşsam huzuruna gelsem... Gönlüm sürüsem peşinde Sabah saatin beşinde Yan.....
Sayı: 036, Sayfa: 005
Manevî Hayatımızı Yeniden İnşa Mevsimi - Abdulhalim Toprak
Cenab-ı Hak insanoğlunu kendi kudreti ile yaratmış ve onu diğer yarattıklarının bir çoğundan da üstün kılmıştır. Bu üstünlük ve seçkinlik vasfı ile insan, yeryüzünde Hakk'ın halifesi olup, önce kendi hayatını yaratıcısının istediği şekilde tanzim etmek ondan sonra da emrine ve faydasına sunulan bütün eşyada aynı ilahî nizamı k.....
Sayı: 036, Sayfa: 006
Kulluk Özlemi - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Enes b. Malik radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem recep ayına girdiği zaman şöyle dua edermiş: "Allah'ım, Recep ve Şa'ban'ı bize mübarek (ve bereketli) kıl ve bizi (sağlıkla) Ramazana ulaştır!" "İbadet yoğun bir mevsim" demek olan üç aylar'a girdiğimiz .....
Sayı: 036, Sayfa: 009
Döviz Alım Satımı - Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
DÖVİZ ALIM SATIMI Soru: Döviz alım satımı yapmak caiz midir? Ucuza aldığımız dövizleri pahalıya sattığımız zaman dini bir mahzur ortaya çıkar mı ? Cevap: Alım satımı peşin yapmak şartıyla döviz alım satımında bir mahzur yoktur. Bu yolla elde edilen kazanç helaldir. Döviz alım satımı peşi.....
Sayı: 036, Sayfa: 010
Dünya İle Ahiretin Kucaklaştığı Mekanda - Mustafa Özdamar
7. YAHYA EFENDİ NAKŞÎ DERGAHI Şu güzelim İstanbul'a geldiğim yıllardan bu yana, maddesine de manasına da bir türlü doyamadığım, özellik ve güzelliklerini tasvirde zorlandığım, kendisi için mana ve mahiyetinin şanına layık bir ifade giysisi bulamadığım "Edeb ya hu" Dergahlarından biridir Yahya Efendi Asitanesi. .....
Sayı: 036, Sayfa: 011
Ödülleri Dağıttık - Altınoluk
17 Aralık 1988 Cumartesi günü, Eminönü Halk Eğitim Merkezi salonunda, güzide bir topluluğun iştirakiyle mütevazı bir tören yapıldı ve Altınoluk'un deneme yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. "88'den 2000'lere Bakışlar... İslam, İnsanlık ve Müslümanlar" konulu deneme yarışmamızın ödülleri, 17 Aralık 1988 tarihinde yaptığımız mütevazı .....
Sayı: 036, Sayfa: 013
Temel Mesele İslâm İnsanının İnşası... - Ahmet Taşgetiren
Yazı işleri Müdürümüz Ahmet Taşgetiren Bey'in Ödül Törenindeki Konuşmasından... "Bu, Altınoluk'un gönül dostlarıyla yüz yüze ilk buluşmasıdır." Yazı işleri Müdürümüz Ahmed Taşgetiren Bey, ödül törenindeki konuşmasına böyle başladı. Altınoluk hakkında bilgiler sunmak istediğini "Yola neden çıktık? Yay.....
Sayı: 036, Sayfa: 014
Mihenk Taşlarımız Yok Oldu - Prof. Dr. Sabahattin Zaim
Prof. Dr. Sabahattin Zaim, İslâm Dünyasının Bugününü ve Yarınını Değerlendirdi Bismillahirrahmanirrahim. Essâlâtu vesselâmu alâ seyyidinâ Muhammed'in ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Muhterem misafirler, sevgili gençler. Güzel bir mecmuamızın tertiplediği gene güzel fikri bir müsabakanın sonuçlarını değerlendi.....
Sayı: 036, Sayfa: 016
Hizmet İçin Temel Faktör Yetişmiş İnsan - Erdoğan Babagiray
"88'den 2000'lere Bakışlar... İslam, İnsanlık ve Müslümanlar" Yarışma Beşincisi Erdoğan Babagiray'ın Yazısı 1959 senesi, 22 Şubat'ta Tokat'ın Turhal ilçesinde doğdum, ilk, ortaokul ve Ticaret Lisesi'ni Turhal'da bitirdim. 1975-76 öğretim döneminde İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nde okumaya başladım......
Sayı: 036, Sayfa: 019
Yarışma Bulunmaz Bir Fırsat - Muharrem Yılmaz
"88'den 2000'lere Bakışlar... İslam, İnsanlık ve Müslümanlar" Yarışma Dokuzuncusu Muharrem Yılmaz'ın Yazısı 1969 yılında Adapazarı'nda doğdum. Küçük yaşlarda annemi kaybettim. Adapazarı İmam Hatip Lisesinden mezun oldum. Şu anda Adapazarı'nın Kaynarca ilçesinin Sebiller Köyü'nde İmam-Hatiplik yapmaktayım. Kitap okumayı.....
Sayı: 036, Sayfa: 019
Önce Sokağı Kuşatmnak - Ahmed Doğan
"88'den 2000'lere Bakışlar... İslam, İnsanlık ve Müslümanlar" Yarışma Dördüncüsü Ahmet Doğan'ın Yazısı "Batı'nın sahiplendiği renkli dünyada iç hayatımızı müslümanca donatabilsek bile gelecek nesiller üzerinde ne derece etkili olabiliriz?" Düşüncede ve yazı san'atında emekleme devresini aşmaya çalışan bir insan için .....
Sayı: 036, Sayfa: 020
Her Gecenin Bir Sabahı Vardır - Nizamettin Korucu
"88'den 2000'lere Bakışlar... İslam, İnsanlık ve Müslümanlar" Yarışma Sekizincisi Nizamettin Korucu'nun Yazısı "Aşk ve sabır ile bütün engeller aşılacaktır. Çile çekmeyi nimet bilerek, vefa bağlarıyla sımsıkı İslâm'a sarılarak felaha ve huzura kavuşulacaktır." 1962 yılında Erzurum Merkez ilçesinde dünyaya geldim. İlk,.....
Sayı: 036, Sayfa: 020
Müslüman Olmak ya da Olmamak - Kürşad Atalar
"88'den 2000'lere Bakışlar... İslam, İnsanlık ve Müslümanlar" Yarışma Onuncusu Kürşad Atalar'ın Yazısı "Müslümanın temel meselesi bu. "Olmak ya da olmamak". Muvahhid olmak ya da olmamak. Mücahid olmak ya da olmamak. Sabirün'dan olmak ya da olmamak..." 1965 Ankara doğumluyum. Aslen Kars'lıyız. İlk, orta ve lise tahsili.....
Sayı: 036, Sayfa: 021
Kişinin Sermayesi Kalbi ve Vaktidir - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Adı Muhammed bin Ali, künyesi Ebû Abdullah, lakabı el-Hakîm, nisbesi et Tirmizî. Horasan yakınlarında Tirmizi'de doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ilim ve hadis rivayetiyle meşgul oldu. Yirmi yedi yaşında iken hacc için Mekke'ye gitti. Bağdat'ta bulundu. Tövbesini yeniledi ve uzun yıllar dünya gailesinden kurtulmak için zühd ve .....
Sayı: 036, Sayfa: 022
Sadık Dost - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hazret-i Ömer -radıyallahu anh'ın şu mealde bir sözü düstur halinde her müslümanın kalbine nakşolunmalıdır: "Sizden biriniz candan bir arkadaşından sevgi ve samimiyet görünce ona sımsıkı sarılsın. Çünkü bu her zaman ele geçmeyen bir devlettir." Kur'an-ı hakim; hayırlı bir dosttan mahrum kalmanın hicran ve hüsranını şu ayet-i kerî.....
Sayı: 036, Sayfa: 023
Mahmud Sami Ramazanoğlu - Sâdık Dânâ
Üç İhlas-ı Şerif, bir Fatiha. Böyle hatırlanmak isterlerdi. Ebedî aleme irtihallerinin beşinci yılında, manevî evladları, gönül dostları ve tüm mü 'mirilerin bu ulvî armağanı garik-i rahmet olan ruhlarına göndermeleri dileğiyle... ALTINOLUK FAHR-İ KAİNAT EFENDİMİZE BA.....
Sayı: 036, Sayfa: 024
Hazreti Sâmi - Mustafa Necati Bursalı
Kainat bahçesinde açtı dergahı Hami, Bin vecd ile zikreder Yüce Allah'ı Sami. İç gözüne Hak nurun sürmesi çekilmiştir, İşte Kutb-ul Arifin, erenler şahı Sami!... Her lütfü, her keremi O'na etmiş Erbili, Kalb-i şerifine aşk, bina etmiş Erbili. Cennet bağında öten can bülbülüdür Sami, Mektübat.....
Sayı: 036, Sayfa: 032
Avrupa'daki Türkiye - Prof. Dr. Sâcid Adalı
Başbakandan Bir de Kitap : A- KISA TASVİR Ağustos 1988'de Paris'te Plon yayınevi tarafından basılmış 270 sayfalık eser.İlk sayfada "Avrupa halklarına ve Avrupa'nın bir parçası olan Türk halkına" diye bir "ithaf" bulunmakta. Hemen arkasından kitabın hazırlığına ve basımına yardımcı olanl.....
Sayı: 036, Sayfa: 033
Vilayet Camii - Ekrem Bektaş
Ağaçlar yapraklarını dökmüştü. Soğuk esen rüzgar dalları hafifçe titretiyor, gökyüzü gittikçe kararıyordu. Çıplak ağaçların sıralandığı geniş caddenin sonunda, eski mimari özelliğiyle sarı vilayet binası, yanındaki vilayet camii ile beraber yan yana iki eski dost gibi duruyor, bu soğuk rüzgarı taş duvarlarında hissediyorlardı.... Gökyüzü.....
Sayı: 036, Sayfa: 035
İslâm Dünyası - M. Ahmed Varol
İNGİLTERE'DE İSLÂM Yusuf İslam'ın Öncülük Ettiği Yardımlar. İngiliz Müslüman Yusuf İslam'ın gayretleriyle kurulan İslamî Yardım Teşkilatı (Müslim Aid), 1988 yılı içinde gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerine dair bir rapor yayınladı. Rapora göre: a. Bangladeş'teki sel felaketinden zarar gören Müslümanlara 48.000 İ.....
Sayı: 036, Sayfa: 037
Ayın Notları - Altınoluk
İnanç Hürriyeti Sınavından Geçerken... BAŞÖRTÜSÜ VE EVRENİN GEREKÇELERİNİN TAHLİLİ TC hukuk düzeninin, başörtüsü çevresinde müşahhaslaşan inanç hürriyeti sınavı devam ediyor, idarî merciin kararlarını denetleyen Danıştay ile, Yasama organının kararlarını denetleyen Anayasa Mahkemesi, bir müslümanın inanç hürri.....
Sayı: 036, Sayfa: 040
Sizin Fikriniz - Altınoluk
TASAVVUF VE GENÇLİK Öncelikle böyle bir zamanda böylesine güzel ve takva üzere yayın yapan îslamî bir dergiyi çıkardığınız için Allah razı olsun. Takriben bir yıldır gazete bayilerinden alarak dikkatle takip ettiğim derginiz hakikaten çok güzel. On yıldır değişik dergiler ve gazeteler okudum. Altınoluk'un gerçekten doyurucu, .....
Sayı: 036, Sayfa: 045
Kısa...Kısa - Altınoluk
"88'den 2000'e Bakışlar...İslâm, İnsanlık ve Müslümanlar" ÖDÜLLERİ DAĞITTIK 17 Aralık 1988 Cumartesi günü, Eminönü Halk Eğitim Merkezi salonunda, güzide bir topluluğun iştirakiyle mütevazı bir tören yapıldı ve Altınoluk'un deneme yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. "88'den 2000'lere .....
Sayı: 036, Sayfa: 060